Giới từ in on at là gì? Cách dùng in on at chuẩn xác trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
06.06.2022

Bộ ba giới từ In, On và At dĩ nhiên không hề xa lạ gì đối với người học ngữ pháp tiếng Anh, tuy nhiên chắc hẳn bạn cũng đã có một hoặc vài lần gặp trục trặc khi áp dụng chúng. Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop xin gửi đến các bạn tổng hợp kiến thức về 3 giới từ này cũng như cách dùng in on at một cách hiệu quả và chính xác nhất.

1. In on at là gì?

Giới từ in, on at có nhiệm vụ kết nối hai từ hoặc nhiều từ trong một câu, được sử dụng để chỉ thời gian hoặc địa điểm. 

In on at là gì?
In on at là gì?

Vị trí của các giới từ này là ở trước các danh từ hoặc cụm danh từ chỉ địa điểm, thời gian và chúng thường nằm ở cuối câu hoặc đầu câu. 

E.g.:

 • They used to live in Japan. (Họ từng sống ở Nhật Bản.)
 • Jane is waiting for you at the bus stop. (Jane đang đợi bạn ở trạm xe buýt.)
 • Her birthday is on 20 October. (Sinh nhật cô ấy là vào ngày 20 tháng 10.)

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng in on at chỉ địa điểm, nơi chốn

Ta xét ví dụ: I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. (Tôi sống trên tầng 7, số 21 phố Oxford ở London.)

Giải thích: Tầng 7 là một nơi cụ thể, nằm ở địa chỉ 21 phố Oxford ở Luân Đôn. Từ đó ta suy ra độ bao quát của 3 giới từ này như sau:

Cách dùng In On At chỉ địa điểm, nơi chốn
Cách dùng in on at chỉ địa điểm, nơi chốn

2.1. In: Chỉ về một địa điểm bao quát, chung chung như một khu vực, quốc gia, thành phố

Giới từ In thường được dùng để chỉ về một địa điểm bao quát,chung chung như khi nói về một khu vực, quốc gia hoặc thành phố.

E.g.:

 • I live in Vietnam. (Tôi sống ở Việt Nam.)
 • The city of Bangkok is in Thailand. (Thành phố Bangkok nằm ở Thái Lan.)

Giới từ in cũng được dùng để mô tả về một không gian đóng.

E.g.:

 • Mom is cooking in the kitchen. (Mẹ đang nấu ăn trong bếp.)
 • I have $20 in my pocket. (Tôi có 20 đô trong túi.)

2.2. On: Chỉ một địa điểm cụ thể hơn, có độ lớn tương đối hoặc tiếp xúc trên bề mặt

Thông thường, giới từ On được dùng trong trường hợp khi muốn diễn tả một địa điểm cụ thể hơn, hoặc có độ lớn tương đối.

E.g.:

 • James lives on the 8th floor in this building. (James sống trên tầng 8 trong tòa nhà này.)
 • This newly opened restaurant is located on King Street. (Tiệm ăn mới mở này nằm ở trên đường King.)

Giới từ On cũng dùng khi diễn tả trường hợp vật tiếp xúc trên bề mặt.

E.g.:

 • Are there any painting on the wall? (Có bức tranh nào trên tường không?)
 • There are several vegetarian dishes on the menu. (Có một số món ăn chay trong thực đơn.)

2.3. At: Chỉ một địa điểm chính xác hoặc có địa chỉ cụ thể

Giới từ At được dùng trong trường hợp muốn diễn đạt một địa điểm địa chính xác hoặc có địa chỉ cụ thể.

E.g.:

 • Helen is not here, she is at work. (Helen không có ở đây, cô ấy đang ở chỗ làm.)
 • The library is at the end of the road. (Thư viện nằm ở cuối con đường.)
 • You can find the author’s name at the top of the page. (Bạn có thể tìm thấy tên tác giả ở đầu trang.)

3. Cách dùng In On At chỉ thời gian

Ta xét ví dụ: I was born at 12 o’clock at night, on October 30th, in 1990. (Tôi được sinh ra lúc 12 giờ đêm, vào ngày 30 tháng 10, vào năm 1990.)

Giải thích: Tương tư như khi dùng 3 giới từ này để chỉ không gian, ta có thể nhớ cách sử dụng chúng để chỉ thời gian như sau:

Cách dùng In On At chỉ thời gian
Cách dùng In On At chỉ thời gian

3.1. In: Dùng để chỉ về khoảng thời gian dài

Một khoảng chung chung như thiên niên kỷ, thập kỷ, năm, tháng, tuần, các buổi lớn trong ngày (morning, afternoon, evening,…) hoặc một khoảng thời gian dài.

E.g.:

 • ‘Beat It’ by Michael Jackson was popular in the 1980s. (‘Beat It’ của Michael Jackson nổi tiếng vào những năm 1980.)
 • In Europe, it often snows in December. (Ở Châu Âu, thường có tuyết rơi vào tháng 12.)
 • Do you think we will go to Jupiter in the future? (Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến Sao Mộc trong tương lai không?)
 • Kate usually goes to work in the afternoon. (Kate thường đi làm vào buổi chiều.)
 • There should be a lot of progress in the next century. (Sẽ có rất nhiều tiến bộ trong thế kỷ tới.)

3.2. On: Dùng để chỉ về khoảng thời gian cụ thể hơn

Một khoảng thời gian cụ thể hơn, ví dụ các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”.

E.g.:

 • Do they work on Mondays? (Họ có đi làm vào thứ hai không?)
 • He was born on September 24th. (Anh ta được sinh ra vào ngày 24 tháng 9.)
 • Where will you be on New Year’s Day? (Bạn sẽ ở đâu vào ngày đầu năm mới?)

3.3. At: Dùng để chỉ mốc thời gian rất ngắn

Một mốc thời gian cụ thể, chính xác, những buổi ngắn xen kẽ giữa những buổi lớn (at noon, at night…) hoặc một ngày lễ không chứa từ “day”, hoặc 

E.g.:

 • I have a meeting at 9 am. (Tôi có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng.)
 • The shop closes at midnight. (Cửa hàng đóng cửa lúc nửa đêm.)
 • Mary often goes back to her country at Christmas. (Mary thường về nước vào dịp Giáng sinh.)

Xem thêm:

4. Khi nào dùng in on at? Lưu ý đặc biệt cách sử dụng in on at

Khi nào dùng In On At?
Khi nào dùng In On At?

Khi sử dụng giới từ in on at, các bạn cần lưu ý các trường hợp đặc biệt sau để tránh nhầm lẫn khi sử dụng:

Giới từ In dùng để chỉ các buổi lớn trong ngày (E.g: in the morning, in the afternoon,…). Ngược lại, giới từ at dùng để chỉ những buổi ngắn, thường chỉ kéo dài vài tiếng, xen kẽ giữa các buổi lớn (E.g: at noon, at night…).

Trường hợp khi nói về các kỳ nghỉ, at và in đều được dùng để chỉ cả dịp nghỉ lễ kéo dài (E.g: at Christmas Day, in Tet Holiday,…). Trong khi đó, giới từ on được dùng để chỉ ngày chính của dịp lễ (E.g: on Christmas day, on New Year’s Eve,..).

Cả 3 giới từ in on at đều có thể chỉ cuối tuần. Tuy nhiên, nếu sử dụng giới từ at thì không có mạo từ the (E.g: at weekend, on the weekend, in the weekend).

Trường hợp khi chỉ về cùng 1 địa điểm, giới từ in sẽ chỉ ý nghĩa “bên trong sự vật”, giới từ on là “trên bề mặt sự vật” và giới từ at mang nghĩa là thông báo ai đó đang ở địa điểm đó (E.g: in the sea (trong lòng biển), on the sea (trên mặt biển), at sea (trên bãi biển)).

5. Bài tập cách dùng in on at

Bài tập cách dùng In On At
Bài tập cách dùng In On At

Bài tập 1: Complete these sentences with the correct preposition (In, On or At)

 1. We like to eat outside _______ the evenings.
 2. Do you think it is a good idea to ban smoking ______  public places?
 3. In my opinion, the motor car caused the biggest change _____ the twentieth century.
 4. I was born ____ 11.15 ____ the morning.
 5. ____ the evening, we like to walk ____ the park and smell the flowers.
 6. I’ll be with my family _____ New Year’s Day.
 7. Look at the picture ______  the wall.
 8. President Barack Obama was born _____ 1961.
 9. My house is ______  the end of the street.
 10. I stopped ______  Nancy’s house.
 11. Do you like walking ______  the garden?
 12. I found my keys ______ the desk.
 13. I won’t be at school _____ Monday.
 14. Long hair was very fashionable ______ 1973.
 15. We always like to take a short holiday ______ April.
 16. I met him ______  Paris.
 17. He was crying ______ the back of the classroom.
 18. I saw the film ______ TV ______ the morning.
 19. These people live ______ my hometown.
 20. We get presents ______ Christmas.

Bài tập 2: Fill in the spaces in the invitation with the correct preposition (In, On or At)

Hey Katty, I’m going to have a birthday party! I hope you can come! It’s going to start ______ 7 o’clock ______ the evening ______ the third Saturday ______ July. We’re going to have it in Hana’s house on Wilton Avenue. There’s a big garden and we’re going to have the party ______ that garden. Do you know that my birthday is ______ the 14th? But as you can see, the party is going to be ______ the 16th. Why? Parties are better ______ the weekend! Xavier.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. In
 2. In
 3. In
 4. At – in
 5. In – in
 6. On
 7. On
 8. In
 9. At
 10. At
 11. In
 12. On
 13. On
 14. In
 15. In
 16. In
 17. At
 18. On – on
 19. In
 20. On

Bài tập 2:

Hey Katty, I’m going to have a birthday party! I hope you can come! It’s going to start at 7 o’clock in the evening on the third Saturday in July. We’re going to have it in Hana’s house on Wilton Avenue. There’s a big garden and we’re going to have the party in that garden. Do you know that my birthday is on the 14th? But as you can see, the party is going to be on the 16th. Why? Parties are better on/at the weekend! Xavier.

Hy vọng qua bài viết tổng hợp thông tin và bài tập trên, IELTS Vietop đã có thể giúp các bạn củng cố lại kiến thức về cách dùng in on at trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo từ IELTS Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra