Luyện tập những bài tập giới từ in on at có đáp án

IELTS Vietop IELTS Vietop
08.08.2022

Bộ ba giới từ in on at là những giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Chúng được đặt trong câu giúp liên kết hai hoặc nhiều từ trong câu với nhau. Hôm nay hãy cùng Vietop thực hành ngay những bài tập giới từ in on at để ôn tập lại cách dùng của chúng nhé.

bài tập giới từ in on at

Tóm tắt kiến thức về giới từ in on at

Cách dùng giới từ in on at:

InOnAt
in + không gian kín: ở trong
E.g: in your room (trong phòng bạn)
in a box (trong một cái hộp)
in a province (trong một tỉnh thành)
on + bề mặt: trên
E.g: on the bookshelf (trên kệ sách)
on the floor (trên sàn nhà)
on the table (trên mặt bàn)
at + một địa điểm: ở
E.g: at the entrance (ở lối ra)
at your house (ở nhà bạn)
at the shopping mall (ở trung tâm mua sắm)
in + tháng, năm, thế kỷ, giai đoạn dài
E.g: in January (vào tháng một)
in the 2000s (vào những năm 2000)
in 2020 (vào năm 2020)
in the Ice Age (trong Kỷ Băng hà)
in the past (trong quá khứ)
on + ngày
E.g: on Monday (vào thứ Hai)
on 12 May (vào ngày 12/5)
on 2 August 2022 (vào ngày 02/08/2022)
on Christmas Day (vào ngày Giáng Sinh)
on New Year’s Eve (vào đêm giao thừa)
at + thời gian chính xác
E.g:at 7 a.m (vào lúc 7 giờ sáng)
at night (vào ban đêm)
at the moment (vào lúc này)
at sunrise (vào lúc mặt trời mọc)
at dinner (vào bữa tối)

* Lưu ý: 

 • In được dùng với các buổi lớn trong ngày (in the morning, in the afternoon, …), nhưng khi nhắc đến các buổi ngắn, xen kẽ thì ta dùng at (at noon, at night, …).
 • Khi dùng cho các kỳ nghỉ, at và in dùng cho các dịp lễ kéo dài (at Tet, at Christmas, …), trong khi on chỉ ngày chính của dịp lễ (on Christmas Day, on New Year’s Eve, …).
 • Với “weekend” – cuối tuần, có thể sử dụng cả 3 giới từ in, on, at. Nhưng dùng at tuyệt đối không đi với “the(at the weekend → at weekend)

Tham khảo:

Giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng giới từ chi tiết

Cụm giới từ trong tiếng Anh

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập giới từ in on at

bài tập giới từ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền vào chỗ trống với in, on hoặc at.

 1. My family sometimes visits our grandparents ……………. the weekend.
 2. My mother usually goes shopping …………….. Friday morning.
 3. I always do my homework ……………… the evening.
 4. The circus usually comes to our town ………………. spring.
 5. Sophia’s birthday is …………… May 16th.
 6. I usually get up ……………….. seven o’clock.
 7. My favorite television programme begins …………… 6:30 …………. the evening.
 8. Sometimes it snows ……………….. winter.
 9. My friend’s birthday is ……………… June.
 10. Some birds and animals come out ……………… night.

Bài 2: Chọn giới từ thích hợp đi với những từ và cụm từ sau..

1. _____ the crowd.

A. at             B. in             C. on

2. _____ total.

A. at             B. in             C. on

3. _____ the phone.

A. at             B. in             C. on

4. _____ the floor.

A. at             B. in             C. on

5. _____ night.

A. at             B. in             C. on

6. _____ the street.

A. at             B. in             C. on

7. _____ the Internet.

A. at             B. in             C. on

8. _____ Easter.

A. at             B. in             C. on

9. _____ groups of five.

A. at             B. in             C. on

10. _____ the bus.

A. at             B. in             C. on

Bài 3: Chọn giới từ thích hợp đi với các danh từ và cụm từ sau.

1. _____ October. 

A. at               B. in               C. on

2.  _____ 12 o’clock.

A. at              B. in              C. on

3. _____ winter.

A. at              B. in              C. on

4. ___ Easter Monday.

A. at              B. in              C. on

5.  _____4th July, 1776.

A. at              B. in              C. on

6.  _____ Christmas.

A. at              B. in              C. on

7.  _____ Saturday.

A. at              B. in              C. on

8. _____the weekend.

A. at              B. in              C. on

9. _____ my birthday.

A. at              B. in              C. on

10.  _____the end of the week.

A. at              B. in              C. on

Bài 4: Điền giới từ thích hợp để hoàn thành những câu sau.

 1. This morning, we didn’t go to class ……….. time.
 2. There isn’t a shop………………… the village where I live. It’s very small.
 3. Joe wasn’t ………………… the party. I don’t know why he didn’t go.
 4. There were about ten tables ………………… the restaurant, and four tables outside.
 5. I don’t know where my umbrella is. Perhaps I left it ………………… the bus.
 6. What do you want to study ………………… university?
 7. I didn’t feel well when I woke up, so I stayed ………………… bed.
 8. We were ………………… Sarah’s house last night. She invited us to dinner.
 9. It was a very slow train. It stopped………………… every station.
 10. Shall we travel ………………… your car or mine?
 11. We took a taxi and Ben followed ………………… his motorbike.
 12. I’d like to see a movie. What’s on ………………… the cinema this week?
 13. We went to see a movie last night. It was really cold ………………… the cinema.
 14. Two people were injured in the accident and are still ………………… hospital.
 15. Our flight was delayed. We had to wait ………………… the airport for three hours.
 16. I didn’t expect you to be ………………… home. I thought you’d be ………………… work.

Bài 5: Sửa lỗi sai trong các câu sau.

 1. The meeting starts on 3 p.m today.
 2. He will meet his family in New Year. 
 3. My grandmother usually wakes up in dawn. 
 4. I dreamed of my boyfriend on my dream. 
 5. There are some cakes and candies at the table.
 6. There are many poor households at my neighborhood.
 7. She was born on North Korea.
 8. We can buy some ingredients to bake on the supermarket.
 9. James works as personal trainer and a youtuber on the same time. 
 10. I like lying down in the sofa and watching TV on Sunday. 

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Đáp án

Bài 1:

1. at/on 2. on 3. in 4. in 5. on

6. at 7. at – in 8. in 9. in 10. at

Bài 2:

1. B 2. B 3. C 4. C 5. A

6. C 7. C 8. A 9. B 10. C

Bài 3:

1. B 2. A 3. B 4. C 5. C

6. A 7. C 8. A 9. C 10. A

Bài 4:

1. in/on 2. in 3. at 4. in

5. on 6. at 7. in 8. at

9. at 10. in 11. on 12. at

13. in 14. in 15. at 16. at/at

Bài 5:

1. on → at

2. in → at

3. in →at

4. on → in

5. at → on 

6. at → in

7. on → in

8. at → in

9. on →at

10. in → on

Xem thêm:

Ôn luyện bài tập giới từ chỉ vị trí thời gian nơi chốn trong tiếng Anh

Luyện tập với các bài tập Phrasal Verb có đáp án

Luyện tập các bài tập mạo từ a/an/the có đáp án chi tiết

Trên đây là một số bài tập giới từ in on at, mong sẽ giúp các bạn củng cố ngữ pháp về giới từ của mình. IELTS Vietop chúc bạn học giỏi. Tham khảo thêm nhiều bài tập ngữ pháp khác tại Vietop ngữ pháp nhé.

7 bình luận về “Luyện tập những bài tập giới từ in on at có đáp án”

 1. LÝ THUYẾT:
  dùng at tuyệt đối không đi với “the” (at the weekend → at weekend).
  BÀI TẬP:
  My family sometimes visits our grandparents ……………. the weekend.
  Đáp án
  1. at/on
  :)))))

  Trả lời

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra