Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

199+ những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực giúp bạn vực dậy tinh thần

Xuân Tú
Xuân Tú
06.05.2024

Cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua những thăng trầm, đôi lúc nó có thể đánh gục bạn bất cứ lúc nào. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà thuận lợi cả. Bạn cần phải nỗ lực, cố gắng hết mình, luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực để vượt qua mọi chuyện.

Vậy làm cách nào để tự tạo động lực cho bản thân? Mình nghĩ rằng những câu nói tiếng Anh về sự nỗ lực chính sẽ là nguồn động viên tuyệt vời để bạn có thêm sự tự tin, tự tạo sức mạnh cho bản thân để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. 

Trong bài viết dưới đây, mình sẽ chia sẻ đến bạn những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực và mong rằng bài viết này sẽ đem đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực. 

Cùng khám phá ngay nào!

1. Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống

Sự nỗ lực và cố gắng sẽ làm nên những điều kì tích, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng bằng phẳng và dễ dàng. Nhưng tất cả sẽ không còn là trở ngại nếu bạn có ý chí kiên cường, sự quyết tâm để vượt qua mọi rào cản, chinh phục đích đến và hướng đến tương lai tươi sáng. 

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống
Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống
 • If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.

Dịch nghĩa: Khi bạn cố gắng để thành công, sẽ luôn có những rào cản trên đường. Tôi đã có, mọi người đều có. Nhưng những trở ngại không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và bỏ cuộc. Hãy tìm ra cách trèo lên nó, đi xuyên qua nó, hoặc đi vòng qua nó.

 • Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true – William Ralph Inge. 

Dịch nghĩa: Không một ai tỏ ra chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra một điều gì đó đẹp đẽ, hay khám phá ra một sự thật nào đó.

 • Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Dịch nghĩa: Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải là người giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức.

 • When you want to give up, remember why you started.

Dịch nghĩa: Khi bạn muốn từ bỏ thì hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu.

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Dịch nghĩa: Cuộc sống là một câu chuyện. Hãy làm cho sản phẩm của bạn trở thành sản phẩm bán chạy nhất.

 • Set your target and keep trying until you reach it – Napoleon Hill.

Dịch nghĩa: Đặt mục tiêu của bạn và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó.

 • Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly – Robert F. Kennedy.

Dịch nghĩa: Chỉ những người dám thất bại nặng nề mới có thể đạt được thành tựu vĩ đại.

 • I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying – Michael Jordan.

Dịch nghĩa: Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người sẽ đều thất bại ở điều gì đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc không cố gắng.

 • Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success – Biz Stone.

Dịch nghĩa: Thời gian, sự kiên trì và mười năm cố gắng cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm.

 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đạt đến mức cao nhất, hãy bắt đầu từ mức thấp nhất.

 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration – Thomas Edison.

Dịch nghĩa: Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi.

 • Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself – William Faulkner.

Dịch nghĩa: Luôn mơ ước và phấn đấu cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm chỉ để giỏi hơn những người cùng thời và những người đi trước. Cố gắng vượt lên chính mình.

 • You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile – Brian Tracy.

Dịch nghĩa: Bạn phải bỏ ra rất nhiều, rất nhiều nỗ lực nhỏ mà không ai nhìn thấy hoặc đánh giá cao trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Elbert Hubbard.

Dịch nghĩa: Thêm một chút kiên trì, thêm một chút nỗ lực và những gì tưởng chừng như thất bại vô vọng lại có thể chuyển thành thành công vẻ vang.

 • A winner never stops trying – Tom Landry.

Dịch nghĩa: Người chiến thắng là người không bao giờ ngừng cố gắng.

 • Maybe I am doing right, maybe I am doing wrong but at least I’m trying.

Dịch nghĩa: Có thể tôi làm đúng, có thể tôi làm sai nhưng ít nhất tôi đang cố gắng.

 • Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else – Les Brown.

Dịch nghĩa: Hãy chấp nhận trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn chứ không phải một ai khác.

 • Success is a journey, not a destination.

Dịch nghĩa: Thành công là cả một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến.

 • People were not born to disappear anonymously like a grain of sand. They were born to left marks on the ground and to imprint in the hearts of others – Xukhômlinski. 

Dịch nghĩa: Con người sinh ra không phải để biến mất vô danh như một hạt cát. Họ sinh ra để lại dấu ấn trên mặt đất và in dấu trong lòng người khác.

 • Know your limits, but never stop trying to exceed them – Khuyết danh.

Dịch nghĩa: Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng vượt qua chúng.

Xem thêm: 99+ những câu nói khích lệ tinh thần ngắn gọn tiếng Anh siêu hay

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong học tập

Học tập để tích lũy tri thức là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Nó có thể không phải là con đường duy nhất, nhưng lại là con đường dễ đi nhất mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Vì vậy, hãy nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức để thay đổi cuộc sống qua những câu nói sau bạn nhé.

 • Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Gandhi.

Dịch nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

 • Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles begins with a single step – Lão Tử.

Dịch nghĩa: Hãy làm những việc khó khi chúng còn dễ và làm những việc lớn khi chúng còn nhỏ. Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất.

 • It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop – Nho giáo.

Dịch nghĩa: Việc bạn đi chậm thế nào không quan trọng miễn là bạn không dừng lại.

 • Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn – Benjamin Franklin.

Dịch nghĩa: Nói với tôi và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ ghi nhớ. Cho tôi tham gia và tôi sẽ học.

 • Nothing is impossible for someone who always tries.

Dịch nghĩa: Không có gì là không thể đối với người luôn cố gắng.

 • Try again, you have millions of alternatives. Fill yourself with the bullets of hope and you will kill failure with one shot.

Dịch nghĩa: Hãy thử lại, bạn có hàng triệu lựa chọn thay thế. Hãy lấp đầy bản thân bằng những viên đạn hy vọng và bạn sẽ giết chết thất bại chỉ bằng một phát súng. 

 • It is okay to alter your original plans. To try means to learn. To learn means to grow. To grow means to change.

Dịch nghĩa: Bạn có thể thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Cố gắng có nghĩa là học hỏi. Học hỏi có nghĩa là trưởng thành. Phát triển có nghĩa là thay đổi.

 • The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Dr. Seuss.

Dịch nghĩa: Càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết được nhiều điều. Càng học được nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi.

 • Set your target and keep trying until you reach it – Napoleon Hill.

Dịch nghĩa: Đặt mục tiêu của bạn và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó.

 • Great things happen to those who don’t stop believing, trying, learning, and being grateful.

Dịch nghĩa: Những điều tuyệt vời sẽ xảy đến với những người không ngừng tin tưởng, cố gắng, học hỏi và biết ơn.

 • To be successful, you must believe that you can do.

Dịch nghĩa: Để thành công, bạn phải tin rằng mình có thể làm được.

 • Failure to prepare means you are ready to accept failure.

Dịch nghĩa: Không có sự chuẩn bị có nghĩa là bạn đã sẵn sàng chấp nhận thất bại.

 • On the road to success, there is no trace of lazy men.

Dịch nghĩa: Trên con đường thành công sẽ không có dấu vết của kẻ lười biếng.

 • Set a goal and keep working until you achieve it.

Dịch nghĩa: Đặt mục tiêu và hãy tiếp tục làm việc cho đến khi bạn đạt được nó.

 • If we don’t plant knowledge when young, it will give us no shade when we’re old – Chesterfield.

Dịch nghĩa: Nếu chúng ta không gieo trồng tri ​​thức khi còn trẻ thì nó sẽ không cho chúng ta bóng mát khi về già.

Xem thêm:

3. Thành ngữ tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong công việc

Trên con đường chúng ta đi, đôi lúc bạn sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách khiến bản thân mệt mỏi, nản chí và bất lực. Tuy nhiên, sự nỗ lực đến giây phút cuối cùng sẽ không bao giờ khiến bạn phải tiếc nuối vì những gì mình đã làm. 

Cùng đến với những thành ngữ tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong công việc để tiếp thêm động lực cho bản thân ngay sau đây.

Thành ngữ tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong công việc
Thành ngữ tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong công việc
 • The only person you should try better than is the person you were yesterday.

Dịch nghĩa: Người duy nhất mà bạn cần cố gắng tốt hơn đó chính là bạn của ngày hôm qua.

 • Let’s round of his life every work as if it were the last work.

Dịch nghĩa: Hãy làm tròn công việc của bạn như thể đó là công việc cuối cùng. 

 • One of the hardest decisions you’ll ever face in life is choosing whether to walk away or try harder – Ziad K. Abdelnour.

Dịch nghĩa: Một trong những quyết định khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt trong đời là lựa chọn bỏ đi hay cố gắng hơn nữa.

 • When you fall, leap to your feet and try again.

Dịch nghĩa: Khi bạn gục ngã, hãy đứng dậy và thử lại.

 • A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.

Dịch nghĩa: Giấc mơ không trở thành hiện thực nhờ phép thuật; mà nó phải đổ mồ hôi, quyết tâm và làm việc chăm chỉ.

 • Try and fail, but don’t fail to try.

Dịch nghĩa: Hãy thử và thất bại, nhưng đừng thất bại trong việc thử.

 • Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will – Mahatma Gandhi.

Dịch nghĩa: Sức mạnh không phải đến từ năng lực thể chất. Nó xuất phát từ một ý chí mạnh mẽ.

 • Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory – Mahatma Gandhi.

Dịch nghĩa: Sự hài lòng nằm ở sự nỗ lực, không phải ở sự đạt được, nỗ lực hết mình chính là chiến thắng trọn vẹn.

Xem thêm:

4. Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực để có thể vượt qua bệnh tật

Trong cuộc sống, bệnh tật là điều mà không một ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Thay vì gục ngã trong bệnh tật, hãy thoát ra khỏi đó, sẵn sàng vượt qua mọi đau đớn mà bệnh tật mang lại qua những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực sau đây bạn nhé!

 • You cannot heal the world until you heal yourself – Katrina Mayer.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không thể chữa lành vết thương cho bất cứ ai cho đến khi bạn tự chữa lành vết thương của chính mình. 

 • Today is not easy. Tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be wonderful.

Dịch nghĩa: Ngày hôm nay sẽ không dễ dàng. Ngày mai sẽ khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ tuyệt vời hơn. 

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion” – Muhammad Ali.

Dịch nghĩa: Tôi ghét từng phút tập luyện nhưng tôi tự nhủ rằng: “Đừng bỏ cuộc. Hãy chịu đựng bây giờ và sống phần đời còn lại của mình như một nhà vô địch”. 

 • Do not fear failure but rather fear not trying – Roy T Bennett.

Dịch nghĩa: Thất bại không đáng sợ nhưng không cố gắng mới thật sự đáng sợ. 

 • Live each day as if it’s your last.

Dịch nghĩa: Hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. 

 • Hope is the only thing stronger than fear – Suzanne Collins.

Dịch nghĩa: Hi vọng là thứ duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi. 

 • The greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fail – Ralph Waldo Emerson.

Dịch nghĩa: Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ thất bại mà nó nằm ở việc bạn đứng dậy sau mỗi lần thất bại.

 • Strength doesn’t come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn’t – Rikki Rogers.

Dịch nghĩa: Sức mạnh không đến từ những gì bạn có thể làm được. Mà nó đến từ việc bạn vượt qua những điều mà bạn từng nghĩ là không thể.

 • Win or lose, you are trying, that’s what matters.

Dịch nghĩa: Chiến thắng hay thua cuộc, bạn đang cố gắng, đó mới chính là điều quan trọng. 

 • Put your best effort towards your best opportunities, not your biggest problems.

Dịch nghĩa: Hãy nỗ lực hết sức để hướng đến những cơ hội tốt nhất chứ không phải cho những vấn đề lớn nhất của bạn.

 • No one can make you feel inferior without your consent – Eleanor Roosevelt.

Dịch nghĩa: Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy thấp kém nếu như không có sự cho phép của chính bạn. 

 • We can’t insure success, but we can deserve it.

Dịch nghĩa: Chúng ta không thể đảm bảo được sự thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với điều đó. 

 • Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better – Samuel Beckett. 

Dịch nghĩa: Đã từng thử, đã từng thất bại, không sao cả, hãy thử lại, thất bại nữa, thất bại tốt hơn. 

 • Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved – Ralph Waldo Emerson.

Dịch nghĩa: Nhiệt huyết là mẹ của sự nỗ lực, nếu thiếu nó thì bạn không thể đạt được điều gì vĩ đại. 

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Elbert Hubbard.

Dịch nghĩa: Thêm một chút kiên trì, thêm một chút nỗ lực và những gì tưởng chừng như thất bại trong vô vọng lại có thể trở thành thành công vẻ vang.

 • As long as you keep praying and trying and dreaming, there is hope.

Dịch nghĩa: Chỉ cần bạn tiếp tục cầu nguyện, cố gắng và ước mơ thì vẫn còn hy vọng. 

Xem thêm:

5. Top những câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực giúp tạo động lực cho bản thân

Dưới đây là top những câu danh ngôn bằng tiếng Anh hay về sự nỗ lực giúp tạo động lực cho bản thân hay nhất mà mình đã chọn lọc để gửi các bạn như một món quà tinh thần trong cuộc sống. Cùng xem qua nhé!

Top những câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực giúp tạo động lực cho bản thân
Top những câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực giúp tạo động lực cho bản thân
 • If something’s important enough, you should try. Even if – the probable outcome is failure – Elon Musk.

Dịch nghĩa: Nếu điều gì đó đủ quan trọng, bạn nên thử. Ngay cả khi – kết quả có thể xảy đến là thất bại.

 • The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green – Thomas Carlyle.

Dịch nghĩa: Nỗ lực của một người tốt vô danh giống như mạch nước ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.

 • You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile – Brian Tracy.

Dịch nghĩa: Bạn phải bỏ ra rất nhiều, rất nhiều nỗ lực nhỏ mà không ai nhìn thấy hoặc đánh giá cao trước khi bạn đạt được kết quả đáng giá.

 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest – Publilius Syrus.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đạt đến đỉnh cao, hãy bắt đầu từ mức thấp nhất. 

 • Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt – William Van Horne.

Dịch nghĩa: Sẽ không có gì là quá nhỏ để biết và không có gì là quá lớn để cố gắng.

 • Defeat happens only to those who refuse to try again – Nick Vujicic.

Dịch nghĩa: Thất bại chỉ xảy đến với những ai từ chối thử lại.

Xem thêm:

6. Lời kết

Mình vừa gửi đến bạn những câu nói hay về sự nỗ lực, hy vọng những câu nói, châm ngôn ý nghĩa này sẽ đánh thức được sự mạnh mẽ trong bạn. 

Khi chúng ta bước đi trên con đường dẫn đến một mục tiêu nào đó, chắc chắn sẽ có sự đánh đổi cả mồ hôi, máu lẫn nước mắt. Những bạn cần nhớ rằng, cuộc sống và tương lai tươi đẹp của ta vẫn luôn ở phía trước, hãy tự làm điểm tựa cho chính mình bạn nhé. 

Để có thêm nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày, bạn đừng quên đến với IELTS Vietop, tại đây, bạn có thể xem thêm nhiều câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa khác. Nó sẽ giúp bạn vừa trau dồi vốn từ tiếng Anh vừa học thêm được nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h