Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tổng hợp 199+ những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ý nghĩa

Xuân Tú
Xuân Tú
23.04.2024

Hiện nay, nhiều người thường tìm đọc những câu nói tiếng Anh hay về bản thân để có thêm cảm hứng và động lực trong những lúc khó khăn. Nó giúp họ nâng cao tinh thần và vực dậy năng lực tiềm ẩn bên trong con người họ.

Bạn có tin rằng những câu nói hay và những châm ngôn ý nghĩa có thể giúp tăng cường sức mạnh, niềm tin và mang lại những bài học quý giá cho bạn không? 

Nếu bạn vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên, hãy cùng mình đọc qua những câu nói tiếng Anh hay về bản thân dưới đây. Mình nghĩ rằng, bạn chỉ cần dành vài phút đọc bài viết này, bạn sẽ tin rằng quan điểm bên trên là hoàn toàn đúng.

Hãy cùng mình điểm qua những câu nói ý nghĩa ngay nhé!

1. Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện tính cách

Dưới đây là tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp truyền cảm hứng để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

1.1. Những câu nói tiếng Anh về bản thân thể hiện sự mạnh mẽ

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua nó, bạn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Những câu nói hay về sự mạnh mẽ trong cuộc sống sẽ giúp bạn có thêm niềm tin và động lực để vươn tới thành công. 

Những câu nói tiếng Anh về bản thân thể hiện sự mạnh mẽ
Những câu nói tiếng Anh về bản thân thể hiện sự mạnh mẽ
 • True strength comes from perseverance and determination, not from luck.

Dịch nghĩa: Sức mạnh thực sự đến từ sự kiên trì và quyết tâm, chứ không phải đến từ sự may mắn.

 • Strong is not the absence of fear, but the ability to overcome fear and face challenges.

Dịch nghĩa: Mạnh mẽ không phải là không sợ hãi mà là khả năng vượt qua nỗi sợ hãi và đối mặt với thử thách.

 • You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending – C.S. Lewis.

Dịch nghĩa: Bạn không thể quay lại và thay đổi sự khởi đầu, nhưng bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại và thay đổi kết quả cuối cùng.

 • The only way to do great work is to love what you do – Steve Jobs.

Dịch nghĩa: Cách duy nhất để làm tốt một công việc đó là hãy yêu việc bạn đang làm.

 • You never know how strong you are until being strong is the only choice you have  – Bob Marley.

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến thế nào cho đến lúc mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

 • Strong is when you can stay positive even when things get tough.

Dịch nghĩa: Mạnh mẽ là khi bạn có thể giữ thái độ tích cực ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn.

 • Healing doesn’t mean the damage never existed. It means the damage no longer controls our lives – Khuyết danh.

Dịch nghĩa: Chữa lành không có nghĩa là tổn thương đã biến mất. Mà nó chỉ là bạn không cho phép chúng kiểm soát cuộc sống của bạn thêm lần nào nữa.

 • True power lies in the ability to control your own mindset and determination.

Dịch nghĩa: Sức mạnh thực sự nằm ở khả năng kiểm soát tư duy và sự quyết tâm của chính bạn.

 • Courage isn’t having the strength to go on, it is going on when you don’t have the strength – Napoleon Bonaparte.

Dịch nghĩa: Dũng cảm không phải chỉ dựa vào việc có sức mạnh để đi tiếp, mà là vẫn tiếp tục bất kể bạn có sức mạnh hay không.

 • The best revenge is massive success.

Dịch nghĩa: Cách trả thù tốt nhất là thành công vang dội.

 • The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Dịch nghĩa: Tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp trong giấc mơ của mình.

Xem thêm:

1.2. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự cố gắng

Trong cuộc sống sẽ có đôi lúc chúng ta cảm thấy chán chường khi công việc hay việc học tập diễn ra không được thuận lợi. Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn sốc dậy tinh thần mà những câu nói về sự cố gắng có thể tiếp thêm sự tự tin và thúc đẩy hạnh phúc của bạn. 

 • Effort is the key to success.

Dịch nghĩa: Sự cố gắng là chìa khóa của thành công.

 • Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit – Napoleon Hill.

Dịch nghĩa: Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi nỗi đau đều mang trong mình hạt giống của một lợi ích tương đương hoặc có khi còn lớn hơn.

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts – Winston Churchill.

Dịch nghĩa: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là sự kết thúc, lòng can đảm bước tiếp mới là điều quan trọng.

 • The past is in your head, the future is in your hands – Anonymous.

Dịch nghĩa: Quá khứ nằm trong đầu bạn còn tương lai thì nằm trong tay bạn.

 • Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly – Robert F. Kennedy.

Dịch nghĩa: Chỉ những ai dám thất bại mới có thể đạt được những thành tựu vĩ đại.

 • Without hard work, nothing grows but weeds – Gordon B.Hinckley.

Dịch nghĩa: Không làm việc chăm chỉ thì chẳng đạt được gì, kể cả đó là điều nhỏ nhất.

 • If we don’t plant knowledge when young, it will give us no shade when we’re old – Chesterfield.

Dịch nghĩa: Nếu chúng ta không gieo trồng kiến ​​thức khi còn trẻ thì sẽ không có sự khôn ngoan khi chúng ta về già.

 • The best preparation for tomorrow is doing your best today – H. Jackson Brown.

Dịch nghĩa: Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai chính là làm hết sức mình ngay hôm nay.

 • As long as you feel pain, you’re still alive. As long as you make mistakes, you’re still human. And as long as you keep trying, there’s still hope – Susan Gale.

Dịch nghĩa: Chỉ khi bạn còn cảm thấy đau đớn, bạn vẫn còn đang sống. Chỉ khi bạn còn phạm sai lầm, bạn vẫn là một con người. Và chỉ khi bạn còn tiếp tục cố gắng thì bạn vẫn còn hy vọng.

 • Never let your fear decide your fate – Anonymous.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi quyết định cho số phận của bạn.

1.3. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự nỗ lực

Dưới đây là 10 câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân về sự nỗ lực hay nhất mà mình đã chọn lọc để gửi đến các bạn như một món quà tinh thần trong cuộc sống, là nguồn tài liệu thú vị giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn mỗi ngày. 

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự nỗ lực
Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự nỗ lực
 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest – Publilius Syrus.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đạt được vị trí cao nhất, hãy bắt đầu tại vị trí thấp nhất.

 • Nothing is impossible for someone who always tries – Anonymous.

Dịch nghĩa: Không có điều gì là không thể đối với người luôn cố gắng.

 • A winner never stops trying – Tom Landry.

Dịch nghĩa: Người chiến thắng là người không ngừng cố gắng.

 • The man who removes a mountain begins by carrying away small stones – William Faulkner.

Dịch nghĩa: Người dời núi bắt đầu bằng việc mang đi những viên đá nhỏ.

 • As long as you don’t stop, it doesn’t matter how slow you go – Anonymous.

Dịch nghĩa: Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn đi chậm thế nào cũng không thành vấn đề.

 • Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory – Mahatma Gandhi.

Dịch nghĩa: Sự hài lòng nằm ở sự nỗ lực chứ không phải ở kết quả đạt được, nỗ lực hết mình mới là chiến thắng trọn vẹn.

 • Failure to prepare means you are ready to accept failure – Anonymous.

Dịch nghĩa: Không có sự chuẩn bị có nghĩa là bạn đã sẵn sàng chấp nhận việc thất bại.

 • Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it  – Charles R. Swindoll.

Dịch nghĩa: Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn còn lại 90% là cách bạn phản ứng với nó.

 • Learning is like rowing a boat upstream, if you don’t move forward you will drift backwards – Anonymous.

Dịch nghĩa: Việc học cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến thì chắc chắn bạn sẽ bị thụt lùi.

 • A winner never stops trying – Tom Landry.

Dịch nghĩa: Người chiến thắng sẽ không bao giờ ngừng cố gắng.

1.4. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự lạc quan

Có rất nhiều các câu nói tiếng Anh hay về bản thân thể hiện sự lạc quan để khích lệ tinh thần hay động viên ai đó. Dưới đây là một số mẫu câu về sự lạc quan trong tiếng Anh hay và ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo:

 • Negativity is a seed sowed in the garden of doubt, whereas optimism is a seed sowed in the garden of confidence.

Dịch nghĩa: Sự tiêu cực là hạt giống được gieo trồng trong khu vườn nghi ngờ, trong khi sự lạc quan là hạt giống được gieo trồng trong khu vườn của sự tự tin.

 • You’ll have the ability to do many things more successfully if you have a positive outlook than a bad one.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ có khả năng làm được nhiều việc thành công hơn nếu bạn có cái nhìn tích cực hơn là cái nhìn tiêu cực.

 • People who have belief in themself and their dreams have a great future.

Dịch nghĩa: Những ai có niềm tin vào bản thân và ước mơ của mình sẽ có một tương lai tươi sáng.

 • Success is not the end, and failure is not bad; the most important is the courage to move forward.

Dịch nghĩa: Thành công không phải là kết thúc, thất bại không phải là điều tồi tệ; quan trọng nhất là dũng khí để tiến về phía trước.

 • Believe in yourself. Aware that you possess a force bigger than any challenge.

Dịch nghĩa: Hãy tin vào chính mình. Hãy nhận thức rằng bạn đang sở hữu một sức mạnh lớn hơn bất kỳ thử thách nào.

 • You’re halfway there if you think you can – Theodore Roosevelt.

Dịch nghĩa: Bạn đã đi được nửa chặng đường nếu bạn nghĩ là bạn có thể.

 • If you live till tomorrow, the best day will come.

Dịch nghĩa: Nếu bạn sống tới ngày mai, ngày tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

 • You are never too late to set new goals or harbor new inspiration.

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ là quá trễ để đặt ra những mục tiêu mới hoặc nuôi dưỡng nguồn cảm hứng mới.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân từ người nổi tiếng

Ngoài cách học tiếng Anh phổ biến hiện nay như học qua phim ảnh hoặc qua các bài hát thì có một cách học mới là qua những câu nói tiếng Anh. Đặc biệt với những câu nói tiếng Anh hay từ người nổi tiếng chắc chắn sẽ tạo động lực trong cuộc sống của chúng ta. 

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân từ người nổi tiếng
Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân từ người nổi tiếng
 • Life is what happens when you’re busy making other plans – John Lennon.

Dịch nghĩa: Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đang bận thực hiện những kế hoạch khác.

 • Get busy living or get busy dying – Stephen King.

Dịch nghĩa: Bận rộn để sống hay là bận rộn để chết. 

 • Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get – Forrest Gump.

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như một hộp socola. Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì.

 • That which does not kill us makes us stronger – Friedrich Nietzsche

Dịch nghĩa: Cái gì không giết được chúng ta sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.

 • You only live once, but if you do it right, once is enough – Mae West

Dịch nghĩa: Bạn chỉ sống một lần trong đời, nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ.

 •  Knowledge is power – Sir Francis Bacon

Dịch nghĩa: Tri thức là sức mạnh.

 • The journey of a thousand miles begins with one step – Lao Tzu.

Dịch nghĩa: Cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. 

3. Những câu nói tiếng Anh về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn

Thay vì để thế giới và mọi người xung quanh quyết định cách bạn nhìn nhận về bản thân như thế nào, thay vào đó bạn hãy tập trung và dành thời gian vào việc động viên tích cực và chăm sóc bản thân mình bằng cách tự mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự tự tin cho chính mình. 

Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về bản thân giúp bạn yêu thương và trân quý bản thân hơn mỗi ngày.

 • A man cannot be comfortable without his own approval – Mark Twain.

Dịch nghĩa: Một người không thể có cuộc sống thoải mái nếu không có sự chấp thuận của chính mình.

 • Self-care is never a selfish act, it is simply good stewardship of the only gift I have – Parker Palmer.

Dịch nghĩa: Chăm sóc bản thân chưa bao giờ là một hành động ích kỷ, mà nó chỉ đơn giản là việc gìn giữ món quà mà tôi đang có.

 • Why should we worry about what others think of us, do we have more confidence in their opinions than we do our own? – Brigham Young.

Dịch nghĩa: Tại sao chúng ta phải lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình, liệu chúng ta có tin tưởng vào ý kiến ​​của họ hơn là ý kiến ​​của mình không?

 • When you make a mistake, respond to yourself in a loving way rather than a self-shaming way – Ellie Holcomb.

Dịch nghĩa: Khi bạn mắc lỗi, hãy đáp lại bản thân một cách yêu thương thay vì tự trách cứ chính mình.

 • One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself – Shannon L. Alder.

Dịch nghĩa: Một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời đó là trở thành người mà người khác muốn bạn trở thành, thay vì là chính bạn.

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment – Ralph Waldo Emerson.

Dịch nghĩa: Được là chính mình ở trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành một người khác chính là thành tựu lớn nhất.

 • Everyone of us needs to show how much we care for each other and, in the process, care for ourselves – Diana, Princess of Wales.

Dịch nghĩa: Mọi người trong chúng ta cần thể hiện rằng chúng ta quan tâm đến nhau nhiều như thế nào và trong quá trình đó, hãy quan tâm đến chính mình.

 • Low self-esteem is like driving through life with your hand-break on – Maxwell Maltz.

Dịch nghĩa: Lòng tự trọng thấp giống như việc lái chuyến xe của cuộc đời mà không có phanh vậy. 

Xem thêm:

4. Những câu nói tạo động lực cho bản thân bằng tiếng Anh

Để tiếp thêm động lực, sự tự tin, cùng ghi lại những câu nói hay bằng tiếng Anh về bản thân sau đây:

 • I confidently take control of any situation.

Dịch nghĩa: Tôi tự tin có thể làm chủ trong mọi tình huống.

 • Only you are the architect of your life.

Dịch nghĩa: Chỉ có bạn mới là kiến trúc sư cho cuộc đời của bạn.

 • Be yourself. An original is worth more than a copy – Suzy Kassem.

Dịch nghĩa: Hãy là chính mình. Một bản gốc sẽ có giá trị hơn một bản sao chép.

 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday – Anonymous.

Dịch nghĩa: Người duy nhất mà bạn nên cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

 • No one can make you feel inferior without your consent – Eleanor Roosevelt.

Dịch nghĩa: Không một ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu như không có sự đồng ý của bạn.

 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think – A.A. Milne.

Dịch nghĩa: Bạn dũng cảm hơn bạn tưởng, mạnh mẽ hơn bạn thấy và thông minh hơn bạn nghĩ.

 • Put your future in good hands – your own.

Dịch nghĩa: Hãy đặt tương lai vào bàn tay tốt – Đó là bàn tay của chính bạn. 

5. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được nhiều người yêu thích

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được nhiều người yêu thích dưới đây sẽ truyền động lực cho bạn, như lời nhắc nhở bạn mỗi ngày để bạn có thể yêu và trân trọng bản thân nhiều hơn.

 • The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất đó chính là bạn sẽ học được cách yêu và được yêu.

 • Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.

Dịch nghĩa: Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, chỉ cần ta nhớ thắp lên ánh sáng.

 • Never let the fear of striking out keep you from playing the game.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ để cho nỗi sợ làm bạn lùi bước.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Dịch nghĩa: Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: đây chính là cuộc sống lý tưởng.

 • Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.

Dịch nghĩa: Đừng để những nỗi sợ trong tâm trí làm chi phối bạn. Mà hãy để những giấc mơ trong trái tim bạn dẫn lối.

 • Don’t wait for opportunity, create it – George Bernard Shaw. 

Dịch nghĩa: Đừng chờ đợi cơ hội mà hãy tạo ra nó.

 • We are who we choose to be.

Dịch nghĩa: Chúng ta là người chúng ta chọn trở thành. 

Xem thêm:

6. Các từ vựng hay dùng trong những câu nói tiếng Anh hay về bản thân mà bạn cần biết

Dưới đây là các từ vựng tiếng Anh và các thuật ngữ thường được sử dụng khi nói về bản thân và một số tính cách phổ biến, giúp bạn diễn đạt một cách rõ ràng và chính xác hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Hello/ Hi/həˈloʊ/, /haɪ/Xin chào
Good morning/ɡʊd ˈmɔrnɪŋ/Chào buổi sáng
Good afternoon/ɡʊd ˌæftərˈnuːn/Chào buổi chiều
Good evening/ɡʊd ˈivnɪŋ/Chào buổi tối
First name/fɜrst neɪm/Tên
Middle name/ˈmɪdl neɪm/Tên lót
Last name/læst neɪm/Họ
Nickname/ˈnɪkˌneɪm/Biệt danh
Know/noʊ/Hiểu biết
Meet/miːt/Gặp gỡ
Pleasure/ˈplɛʒər/Hân hạnh
Introduce/ˌɪntrəˈdus/Giới thiệu
Myself/maɪˈsɛlf/Bản thân
Come/kʌm/Đến
Born/bɔrn/Được sinh ra
Live/lɪv/Sống
Job/dʒɑb/Nghề nghiệp
Hobby/ˈhɑbi/Sở thích
Like/laɪk/Thích
Hate/heɪt/Ghét
Friendly/ˈfrɛndli/Thân thiện
Clever/ˈklɛvər/Khéo léo
Creative/kriˈeɪtɪv/Sáng tạo
Dynamic/daɪˈnæmɪk/Năng động, sôi nổi
Extroverted/ˌɛkstrəˈvɜrtɪd/Hướng ngoại
Enthusiastic/ɪnˌθuziˈæstɪk/Hăng hái, nhiệt tình
Honest/ˈɑnɪst/Thật thà, lương thiện
Gracious/ˈɡreɪʃəs/Tử tế, lịch thiệp
Humble/ˈhʌmbəl/Khiêm tốn
Humorous/ˈhjuːmərəs/Hài hước
Diligent/ˈdɪlɪdʒənt/Siêng năng
Generous/ˈdʒɛnərəs/Hào phóng

7. Kết luận

Qua bài tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân, mong rằng mỗi chúng ta đều sẽ trân quý, yêu và thương bản thân mình hơn. 

Bên cạnh đó, các bạn đừng mất động lực hay nản chí khi gặp khó khăn nhé, mình tin rằng ai cũng có điểm mạnh riêng biệt, chắc chắn sẽ có ngày tài năng của bạn sẽ được công nhận và tỏa sáng. 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều câu nói bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa khác tại website IELTS Vietop. Nếu bạn có thêm những câu nói nào về bản thân thú vị , đừng ngần ngại và hãy chia sẻ nó với mọi người ngay dưới phần bình luận nhé! 

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h