Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

999+ caption hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, cực hấp dẫn

Trang Đoàn Trang Đoàn
24.04.2023

Nếu bạn đang tìm những chiếc caption hay bằng tiếng Anh để crush chủ động nhắn tin, bạn có thể tham khảo một vài ý tưởng mà IELTS Vietop mang đến cho bạn về caption facebook, giúp bạn vừa có hình đẹp, vừa có hình “xịn” để tạo “điểm nhấn” trong mắt đối phương. Hãy tham khảo ngay nhé!

Caption hay bằng tiếng Anh – Những câu nói tiếng Anh hay rụng tim

Nếu bạn là người thích sự ngọt ngào, hãy tham khảo ngay những caption tiếng Anh dễ thương dưới đây: 

caption hay bằng tiếng Anh
Caption hay bằng tiếng Anh
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Nghĩa: Tôi là một người ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và hơi thiếu tự tin. Tôi mắc lỗi, tôi không kiểm soát được mình và đôi khi khó điều khiển. Nhưng nếu bạn không thể chịu đựng được tôi khi tôi xấu xa nhất, thì chắc chắn bạn không xứng đáng với tôi khi tôi đẹp nhất.

 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Nghĩa: Bạn phải nhảy như không ai xem, yêu như chẳng bao giờ bị tổn thương, hát như không có ai đang nghe và sống như đang ở thiên đường trên trái đất.

 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Nghĩa: Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Nghĩa: Trong ba từ, tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học được về cuộc sống: nó đang tiếp tục

 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Nghĩa: Để sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. 

 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Nghĩa: Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành người giỏi hơn bản thân bạn đâu.

 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Nghĩa: Chỉ có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là sống như thể không có gì là phép màu. Cách còn lại là sống như thể mọi thứ đều là phép màu.

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Nghĩa: Đừng bám lấy giấc mơ mà quên đi cuộc sống đang diễn ra.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Nghĩa: Bạn bè tốt, sách hay và một tâm hồn thanh thản: đó là cuộc sống lý tưởng. – Mark Twain

 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Nghĩa: Cuộc sống chính là những gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta đang lên kế hoạch cho những thứ khác.

 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Nghĩa: Tôi có thể đã không đi đến nơi tôi định đi, nhưng tôi nghĩ mình đã đến đúng nơi mà mình cần phải đến. 

 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Nghĩa: Tôi không sợ chết, tôi chỉ không muốn có mặt ở đó khi điều đó xảy ra.

 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Nghĩa: Cuộc sống không phải là để tìm kiếm chính mình, mà là để tạo nên chính mình.

 • Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Nghĩa: Đôi khi, con người rất đẹp. Không phải về bề ngoài, không phải về những gì họ nói, mà là về chính bản chất của họ

 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Nghĩa: Bạn nên học hỏi từ đối thủ của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết. 

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Nghĩa: Khi một người yêu bạn, cách họ nói về bạn cho người khác sẽ rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. 

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Nghĩa: Nhưng tốt hơn là bị tổn thương bởi sự thật còn hơn được an ủi bằng một lời nói dối.

Xem thêm:

STT hài hước bằng tiếng Anh

1999+ STT hay bằng tiếng Anh tha hồ để bạn “sống ảo”

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Caption hay về cuộc sống

Giữa cuộc sống bộn bề, sẽ có những lúc bạn cảm thấy áp lực và mất niềm tin vào cuộc sống. Khi đó, đừng quá bi quan mà thu mình lại một góc để “chất vấn” bản thân. Thay vào đó, bạn có thể chia sẻ với mọi người, đăng lên mạng xã hội những dòng trạng thái tiếng Anh với đầy cảm xúc có thể sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
 • This too, shall pass – Anonymous

Nghĩa: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

 • Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect. – Zoey Sayward

Nghĩa: Đừng đợi đến lúc hoàn hảo, hãy lấy một khoảnh khắc và biến nó trở nên hoàn hảo.

 • How wonderful life is, now you are in the world.

Nghĩa: Cuộc sống thật tuyệt vời khi có bạn xuất hiện trên thế giới này

 • Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

Nghĩa: Không phải ai cũng được định sẵn sẽ ở trong tương lai của bạn. Một số người chỉ đi đến để dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống.

 • Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

Nghĩa: Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai, nó chưa đến. Hãy sống trong hiện tại và làm cho nó đẹp đẽ.

 • Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault

Nghĩa: Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.

 • People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey

Nghĩa: Ai cũng có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của họ. Bạn không thể đánh đồng lý do của mọi người.

 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Nghĩa: Khi cuộc đời đưa cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

 • The busy have no time for tears.

Nghĩa: Người bận rộn không có thời gian để khóc.

 • When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

Nghĩa: Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và hối tiếc về cánh cửa đã đóng lại, đến mức chúng ta không thấy được cánh cửa mới đã mở ra cho chúng ta.

Xem thêm: 999+ STT về cuộc sống bằng tiếng Anh giúp bạn thay đổi cuộc đời

Những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng

 • “Don’t worry about many things at once. Start small, think big.” – Steve Jobs

Nghĩa: Đừng lo lắng về nhiều điều cùng một lúc. Bắt đầu nhỏ, và nghĩ lớn.

 • “Learn continually. There’s always one more thing to learn.” – Steve Jobs

Nghĩa: Học không ngừng nghỉ. Luôn có thêm điều gì đó để học.

 • “It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.” – Bill Gates

Nghĩa: Ăn mừng thành công cũng tốt nhưng quan trọng hơn là học từ những thất bại.

 • “Life is not fair, get used to it!” – Bill Gates

Nghĩa: Cuộc sống không công bằng, hãy quen với điều đó!

 • “Don’t compare yourself with anyone in this world… If you do so, you are insulting yourself.” – Bill Gates

Nghĩa: Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới này… Nếu bạn làm vậy thì bạn đang tự sỉ nhục chính mình.

 • “You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.” – Barack Obama

Nghĩa: Bạn không thể để thất bại xác định con người bạn. Bạn phải để thất bại dạy bạn.

 • “Change is never easy, but always possible.” – Barack Obama

Nghĩa: Thay đổi không bao giờ dễ dàng, nhưng luôn có thể.

Xem thêm: Phrasal verb with of

Những câu nói tiếng Anh hay sẽ thay đổi bạn mãi mãi

 • A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

Nghĩa: Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

 • Friendship starts with a smile, grows with talking and hanging around, and ends with a death.

Nghĩa: Tình bạn bắt đầu bằng một nụ cười, phát triển thông qua việc nói chuyện và gắn bó, và chỉ kết thúc khi chúng ta không còn trên cõi đời.

 • To like and dislike the same things, is indeed true friendship.

Nghĩa: Thật sự tình bạn mới được đánh giá khi hai người có sở thích và không thích giống nhau.

 • Be slow in choosing a friend but slower in changing him.

Nghĩa: Hãy cẩn trọng trong việc chọn bạn bè, nhưng phải chậm hơn nữa trong việc thay đổi họ.The only way to have a friend is to be one.

 • Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

Nghĩa: Tình bạn nảy nở từ suối nguồn của sự tha thứ.

 • Rare as is true love, true friendship is rarer.

Nghĩa: Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

 • Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.

Nghĩa: Những người bạn thực sự tuyệt vời là khó tìm, khó chia tay và không thể quên được.

 • Friendship is a single soul living in two bodies.

Nghĩa: Tình bạn là một linh hồn sống trong hai thể xác.

 • There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

Nghĩa: Không có những người lạ, chỉ có những người bạn mà ta chưa gặp mặt thôi.

Xem thêm: 1001+ STT chất bằng tiếng Anh cực ngầu, không thể bỏ qua

Những caption hay về bản thân

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có lúc cuộc sống được “trang điểm” bởi những gam màu sáng. Nhưng cũng sẽ có những lúc cuộc sống được tô bởi những gam màu tối. Vì vậy, bạn đừng cảm thấy quá mệt mỏi khi những chuyện không tốt liên tục ập đến với bạn.

Những caption hay về bản thân
Những caption hay về bản thân

Mọi chuyện rồi sẽ qua, để tự tìm động lực và đi tiếp chặng đường xa hơn, bạn có thể dành thời gian để “nghiền ngẫm” những caption dưới đây:

 • Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind. – Bernard M. Baruch

Nghĩa: Hãy là chính bạn và nói những gì bạn cảm thấy, bởi những người bận tâm không quan trọng và những người quan trọng sẽ không bận tâm.

 • Don’t compromise yourself – you’re all you have. – John Grisham, The Rainmaker

Nghĩa: Đừng để thỏa hiệp với bản thân mình – bạn là tất cả những gì bạn có.

 • Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

Nghĩa: Thành công và hạnh phúc của bạn nằm trong chính bạn. Hãy quyết tâm giữ vững niềm vui, và niềm vui của bạn sẽ trở thành đội quân bất khả chiến bại chống lại khó khăn.

 • Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

Nghĩa: Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

 • Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

Nghĩa: Đi lên trong một nghề khó khăn đòi hỏi lòng tin tưởng mạnh mẽ vào chính mình. Đó là lý do tại sao một số người có tài năng bình thường nhưng có động lực nội tâm lớn lại đi xa hơn so với những người có tài năng vượt trội hơn rất nhiều.

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

Nghĩa: Hãy yêu bản thân mình một cách vô điều kiện, giống như bạn yêu những người thân thiết với bạn mặc cho họ có nhược điểm.

 • Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

Nghĩa: Hãy chấp nhận trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn muốn đến, không ai khác.

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

Nghĩa: Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành người khác là thành tựu lớn nhất.

Xem thêm: Sưu tầm những stt tiếng Anh ngắn hay về tình yêu siêu lãng mạn

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng

Nếu bạn đang cảm thấy mất động lực làm việc, cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, hãy đọc ngay những caption dưới đây để cảm thấy cuộc sống nhiều năng lượng hơn:

 • On the way to success, there is no trace of lazy men.

Nghĩa: Trên con đường đến với thành công, không có dấu vết của những người lười biếng.

 • When you want to give up, remember why you started.

Nghĩa: Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do tại sao bạn bắt đầu.

 • Set your target and keep trying until you reach it.

Nghĩa: Đặt mục tiêu và cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó.

 • Never leave that till tomorrow which you can do today. – Lord Chesterfield

Nghĩa: Đừng để lại cho ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay. – Lord Chesterfield

 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.

Nghĩa: Người duy nhất bạn cần cố gắng để vượt qua là chính bản thân người bạn của ngày hôm qua.

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy làm cho câu chuyện của bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất.

 • Success is a journey not a destination. – A.Moravia

Nghĩa: Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là một điểm đến. 

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nghĩa: Một chút kiên trì hơn, một chút nỗ lực hơn, và điều có vẻ như là thất bại tuyệt vọng có thể biến thành thành công vẻ vang.

 • Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Nghĩa: Có người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là bởi vì ai đó đã trồng cây từ lâu trước đó.

 • People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.– Rob Siltanen

Nghĩa: Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, là những người đã làm được điều đó

Xem thêm: Tổng hợp những câu nói Tiếng Anh hay

Caption hay về tình yêu

Stt chất về tình yêu bằng tiếng Anh
Caption hay về tình yêu
 • “Love is not just a feeling, it’s a choice you make every day.” – Tình yêu không chỉ là một cảm giác, mà đó là một lựa chọn mà bạn đưa ra mỗi ngày.
 • “In your arms, I found a love that transcends time and space.” – Trong vòng tay của bạn, tôi tìm thấy một tình yêu vượt qua thời gian và không gian.
 • “Love is not about finding someone to complete you, it’s about finding someone who accepts you completely.” – Tình yêu không phải là việc tìm kiếm một ai đó để hoàn thiện bạn, mà đó là việc tìm kiếm một người nào đó chấp nhận bạn hoàn toàn.
 • “True love is when two people’s souls become intertwined and inseparable.” – Tình yêu đích thực là khi hai tâm hồn của hai người trở nên liên kết và không thể tách rời được.
 • “I love you not because of who you are, but because of who I am when I’m with you.” – Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì khi ở bên bạn, tôi trở nên là chính mình.
 • “Love is a journey that two people take together, through the ups and downs, the good times and the bad.” – Tình yêu là một cuộc hành trình mà hai người cùng nhau trải qua, qua những thăng trầm, những lúc vui vẻ và những lúc khó khăn.
 • “Love is the only force capable of turning an enemy into a friend.” – Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành một người bạn.
 • “In your eyes, I see a reflection of the love that I feel for you.” – Trong đôi mắt của bạn, tôi thấy sự phản chiếu của tình yêu mà tôi dành cho bạn.
 • “Love is not about possession, it’s about appreciation and respect.” – Tình yêu không phải là việc sở hữu, mà đó là sự đánh giá cao và tôn trọng.
 • “Love is the music that makes life worth dancing to.” – Tình yêu là bản nhạc khiến cuộc sống trở nên đáng sống.

Xem thêm: 1999+ STT buồn bằng tiếng Anh cực sâu lắng 

Caption hay hài hước

 • “I have a personality you can’t handle, like a 404 error in a page not found.” – Tôi có một cá tính mà bạn không thể đối phó được, như một lỗi 404 trong trang không tìm thấy.
 • “I told my wife she was drawing her eyebrows too high. She looked surprised.” – Tôi nói với vợ tôi rằng cô ấy vẽ chân mày quá cao. Cô ấy trông ngạc nhiên.
 • “I’m not arguing, I’m just passionately expressing my point of view.” – Tôi không đang tranh luận, tôi chỉ đang đam mê thể hiện quan điểm của mình.
 • “I’m not lazy, I’m just conserving my energy for when it really matters.” – Tôi không lười, tôi chỉ đang tiết kiệm năng lượng của mình cho khi nó thật sự quan trọng.
 • “I’m not procrastinating, I’m prioritizing my tasks in reverse order of importance.” – Tôi không trì hoãn, tôi chỉ đang ưu tiên công việc theo thứ tự ngược lại của mức độ quan trọng.
 • “I have a photographic memory, but it’s been overexposed and now the pictures are all blurry.” – Tôi có trí nhớ hình ảnh, nhưng nó đã bị tiếp xúc quá nhiều và giờ đây những hình ảnh đều mờ nhạt.
 • “I don’t suffer from insanity, I enjoy every minute of it.” – Tôi không bị điên rồ, tôi thích mỗi phút giây của nó.
 • “I don’t have a short attention span, I just… oh look, a butterfly!” – Tôi không có tâm trí ngắn, tôi chỉ… ơ kìa, một con bướm!
 • “I’m not addicted to chocolate, I just have a strong preference for it in all situations.” – Tôi không nghiện chocolate, tôi chỉ có sở thích mạnh với nó trong mọi tình huống.
 • “I’m not arguing, I’m just explaining why I’m right.” – Tôi không tranh luận, tôi chỉ giải thích tại sao tôi đúng thôi.

Xem thêm: Tiểu sử Fb hay bằng tiếng Anh

Caption hay về biển

 • “The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.” – Jacques Yves Cousteau (Đại dương, khi nó đánh thức được sức mê hoặc, nắm giữ con người vào mạng lưới kỳ diệu mãi mãi.)
 • “The ocean stirs the heart, inspires the imagination and brings eternal joy to the soul.” – Wyland (Đại dương khuấy động trái tim, truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng và mang lại niềm vui mãi mãi cho tâm hồn.)
 • “The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.” – Jacques Yves Cousteau (Đại dương, khi nó đánh thức được sức mê hoặc, nắm giữ con người vào mạng lưới kỳ diệu mãi mãi.)
 • “The ocean is a mighty harmonist.” – William Wordsworth (Đại dương là một nhà soạn nhạc mạnh mẽ.)
 • “I am forever in love with the sea.” – Halsey (Tôi mãi yêu biển.)
 • “To escape and sit quietly on the beach – that’s my idea of paradise.” – Emilia Wickstead (Đi đến bãi biển để tìm một chỗ yên tĩnh – đó là ý tưởng của tôi về thiên đường.)
 • “The ocean is everything I want to be. Beautiful, mysterious, wild and free.” – Unknown (Đại dương là tất cả những gì tôi muốn trở thành. Đẹp, bí ẩn, hoang dã và tự do.)
 • “In every outthrust headland, in every curving beach, in every grain of sand there is the story of the earth.” – Rachel Carson (Trên mỗi đầu đất nhô ra, trên mỗi bãi biển uốn khúc, trong từng hạt cát đều chứa đựng câu chuyện của Trái đất.)
 • “The ocean is a central image. It is the symbolism of a great journey.” – Enya (Đại dương là hình ảnh trung tâm. Đó là biểu tượng của một chuyến đi vĩ đại.)
 • “To go out with the setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude.” – Jeanne Moreau (Đi ra biển vào lúc hoàng hôn trên bãi biển trống vắng thực sự là đón nhận sự cô đơn của bạn.)

Caption hay về tình bạn

 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell (Một người bạn thật sự là người đến khi thế giới còn lại đã đi.)
 • “The greatest gift of life is friendship, and I have received it.” – Hubert H. Humphrey (Món quà lớn nhất của cuộc đời là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.)
 • “Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I thought I was the only one.” – C.S. Lewis (Tình bạn được sinh ra vào thời điểm một người nói với người khác: “Cái gì! Bạn cũng thế à? Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất.”)
 • “A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be.” – Douglas Pagels (Một người bạn là một trong những điều tốt nhất bạn có thể có, và cũng là một trong những điều tốt nhất bạn có thể trở thành.)
 • “Friendship is not about whom you have known the longest… it’s about who came, and never left your side.” – Unknown (Tình bạn không phải về những người bạn đã biết lâu nhất… mà là về người đã đến và không bao giờ rời bỏ bạn.)
 • “A single rose can be my garden… a single friend, my world.” – Leo Buscaglia
 • (Một bông hoa hồng có thể là vườn của tôi… một người bạn đơn lẻ, thế giới của tôi.)
 • “The language of friendship is not words but meanings.” – Henry David Thoreau
 • (Ngôn ngữ của tình bạn không phải là từ ngữ mà là ý nghĩa.)
 • “Friends are the siblings God never gave us.” – Mencius (Người bạn là anh chị em mà Thiên Chúa không bao giờ ban cho chúng ta.)
 • “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow T. Wilson (Tình bạn là chất kết dính duy nhất sẽ giữ cho thế giới này luôn bền vững.)

Caption hay thả thính

Thả thính tiếng Anh là gì
Caption hay thả thính
 • “I can’t help falling in love with you, every time I see you.” (Tôi không thể không yêu em, mỗi lần nhìn thấy em.)
 • “Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?” (Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay tôi nên đi lại một lần nữa?)
 • “I’m not a photographer, but I can definitely picture us together.” (Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia, nhưng tôi chắc chắn có thể tưởng tượng chúng ta cùng nhau.)
 • “I must be a snowflake, because I’ve fallen for you.” (Tôi phải là một bông tuyết, vì tôi đã rơi vào tình yêu với em.)
 • “If you were a vegetable, you’d be a cute-cumber.” (Nếu em là một loại rau củ, em sẽ là một trái dưa chuột dễ thương.)
 • “Excuse me, do you have a map? I keep getting lost in your eyes.” (Xin lỗi, em có bản đồ không? Tôi luôn bị lạc trong đôi mắt của em.)
 • “Are you a magician? Every time I look at you, everyone else disappears.” (Em có phải là một nhà phù thủy không? Mỗi khi tôi nhìn vào em, mọi người khác đều biến mất.)
 • “If I were to write a story about us, it would definitely be a bestseller.” (Nếu tôi viết một câu chuyện về chúng ta, nó chắc chắn sẽ là một cuốn sách bán chạy nhất.)
 • “Is your name Google? Because you have everything I’ve been searching for.” (Tên em có phải là Google không? Vì em có tất cả những gì tôi đang tìm kiếm.)
 • “You make me believe in love at first sight.” (Em khiến tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.)

Xem thêm: Tên tiếng Anh hay nhất dành cho nam và nữ

Caption hay về hoàng hôn

 • “The sun sets on another beautiful day, but I know tomorrow will bring new possibilities.” (Đã tắt đèn trên một ngày đẹp, nhưng tôi biết ngày mai sẽ mang đến những khả năng mới.)
 • “The sky painted in shades of pink and orange, a perfect ending to a perfect day.” (Bầu trời được sơn bằng các tông màu hồng và cam, một kết thúc hoàn hảo cho một ngày hoàn hảo.)
 • “As the sun dips below the horizon, I’m reminded of the beauty in endings.” (Khi mặt trời lặn dưới chân trời, tôi nhớ về sự đẹp trong những kết thúc.)
 • “Watching the sunset with you is my favorite way to end the day.” (Ngắm hoàng hôn cùng em là cách tốt nhất để kết thúc một ngày.)
 • “The sunset reminds me that even the most beautiful things in life must come to an end.” (Hoàng hôn nhắc tôi rằng ngay cả những điều đẹp nhất trong cuộc sống cũng phải kết thúc.)
 • “A beautiful sunset is a reminder that there’s always something to look forward to.” (Một hoàng hôn đẹp là lời nhắc nhở rằng luôn có điều gì đó đáng mong đợi.)
 • “The sunset is a daily reminder to never give up, because tomorrow is another chance to try again.” (Hoàng hôn là lời nhắc nhở hàng ngày để không bao giờ từ bỏ, vì ngày mai là một cơ hội để thử lại.)
 • “There’s nothing quite like a peaceful sunset to put everything in perspective.” (Không có gì tốt hơn một hoàng hôn yên bình để đặt mọi thứ vào quan điểm.)
 • “The sunset is a promise of a new day, and the chance to start again.” (Hoàng hôn là lời hứa của một ngày mới, và cơ hội để bắt đầu lại.)
 • “The sunset is a reminder that even the darkest days can end with a beautiful flourish.” (Hoàng hôn là lời nhắc nhở rằng ngay cả những ngày tối tăm nhất cũng có thể kết thúc với một sự phát triển đẹp.)

Xem thêm: Lời chúc thi tốt bằng tiếng Anh hay nhất dành cho các sĩ tử

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã “bỏ túi” cho mình những caption hay nhất để phòng khi bị down mood hay stress. Hy vọng những câu khuyên chân thành và mộc mạc từ nội dung bài viết, có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nhé!

Ngoài ra, nếu bạn đang loay hoay để tìm một nơi học tiếng Anh chất lượng với các giảng viên uy tín, bạn có thể “ghé ngang” IELTS Vietop để lựa chọn cho mình những gói mua phù hợp nhất nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h