Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

99+ những câu nói tiếng Anh hay về học tập ý nghĩa nhất

Xuân Tú
Xuân Tú
23.04.2024

Hành trình học tập không phải là con đường mà chúng ta có thể dễ dàng chinh phục, bạn sẽ gặp phải những gian truân và thử thách. Những lúc như vậy bạn sẽ không tránh được việc gục ngã tinh thần. 

Một trong những phương pháp hữu ích giúp bạn vượt qua được cuộc khủng hoảng này chính là đọc những câu nói tiếng Anh hay về học tập. Chúng sẽ phần nào đó xoa dịu và tiếp thêm động lực để bạn nghiên cứu kiến thức trong những lúc mà bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. 

Nào, hãy cùng với mình vực lại tinh thần và nạp nguồn năng lượng tích cực bằng những câu nói tiếng Anh hay về học tập dưới đây nhé! 

1. Trọn bộ những câu nói tiếng Anh hay về học tập 

Bên cạnh những câu nói hay về học tập bằng tiếng Việt thì tiếng Anh cũng có rất nhiều câu nói hay về học tập tiếp thêm động lực cho bạn. Đặc biệt đối với những bạn đang học tiếng Anh thì đây sẽ là những câu nói giúp bạn nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp của bản thân. 

Trọn bộ những câu nói tiếng Anh hay về học tập
Trọn bộ những câu nói tiếng Anh hay về học tập
 • There is no end to schooling. It is not that you pass a contest, read a book or finish the semester. The whole of life, from the second you are born to the second you die, is a process of studying.

Dịch nghĩa: Không có sự kết thúc cho việc học. Không phải là bạn vượt qua một cuộc thi, đọc một cuốn sách hay hoàn thành học kỳ. Toàn bộ cuộc sống, từ giây phút bạn sinh ra cho đến giây phút bạn chết đi, đều là cả một quá trình học tập.

 • Learning is the passport to the tomorrow, for the future belongs to tho who arrange for it today.

Dịch nghĩa: Học tập là tấm giấy thông hành để dẫn tới ngày mai, vì tương lai thuộc về người sắp xếp nó ngày hôm nay.

 • Knowledge will bring you the chance to shine.

Dịch nghĩa: Kiến thức sẽ đem đến cho bạn cơ hội tỏa sáng.

 • Never limit the existing knowledge at your fingertips and stop learning. Because the world is so big, learning is lifelong.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ giới hạn kiến ​​thức hiện có trong tầm tay bạn và ngừng học hỏi. Vì thế giới này quá rộng lớn nên việc học là suốt đời.

 • Age does not limit the intelligence of that person, but is actually based on accumulated knowledge. So from today, start learning and exploring the world more.

Dịch nghĩa: Tuổi tác không giới hạn trí thông minh của người đó mà thực chất nó dựa trên những kiến ​​thức mà bạn đã tích lũy được. Vì vậy, ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu học hỏi và khám phá thế giới nhiều hơn.

 • This world is always in motion so we must constantly learn every second. Because today’s knowledge will become obsolete tomorrow. 

Dịch nghĩa: Thế giới này luôn luôn chuyển động nên chúng ta phải không ngừng học hỏi từng giây phút. Bởi vì kiến ​​thức hôm nay sẽ trở nên lỗi thời vào ngày mai.

 • If you know how to choose a good book to read, you know how to choose the best knowledge and a lot of people have spent time researching.

Dịch nghĩa: Nếu bạn biết cách chọn được cuốn sách hay để đọc thì bạn đã biết chọn lọc những kiến ​​thức tốt nhất và rất nhiều người đã bỏ thời gian để nghiên cứu.

 • You don’t have to be successful early on, but that beginning will bring success later. But to be successful, learning and practicing need perseverance every day. 

Dịch nghĩa: Bạn không cần phải thành công sớm nhưng sự khởi đầu đó sẽ mang lại cho bạn thành công sau này. Nhưng để thành công, việc học tập và rèn luyện cần sự kiên trì mỗi ngày.

 • Learning and practice must go hand in hand. The theory learned must be applied in practice for the knowledge to be valid.

Dịch nghĩa: Học và hành phải đi đôi với nhau. Lý thuyết đã học phải được áp dụng vào thực tế thì kiến ​​thức đó mới có giá trị.

 • Schooling is the ability to listen to almost anything without losing your confidence and your temper.

Dịch nghĩa: Học tập là khả năng lắng nghe hầu hết mọi thứ mà không làm mất đi sự tự tin và bình tĩnh của bạn.

 • The most important part of learning for use in life is to unlearn what is false.

Dịch nghĩa: Phần quan trọng nhất của việc học để áp dụng vào cuộc sống chính là loại bỏ những điều sai trái.

 • The greatest thing about learning is that nobody can get it away from you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học là không ai có thể lấy nó từ tay bạn.

 • Never feel shy when you want to ask a question because shame is a little bit but knowledge lasts a lifetime.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngại ngùng khi muốn đặt câu hỏi vì sự xấu hổ thì có một chút nhưng kiến ​​thức thì tồn tại suốt đời.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Những câu nói tiếng Anh hay về học tập ý nghĩa nhất

Học tập là hành trình dài cả đời người vì kiến thức luôn là bất tận. Trong quá trình học tập dài đằng đẵng này sẽ không tránh khỏi những lúc bạn muốn từ bỏ vì những mệt mỏi, khó khăn. Hãy cùng vực dậy tinh thần với những câu nói tiếng Anh hay về học tập sau nhé!

 • Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Dịch nghĩa: Học tập chính là kho báu sẽ theo chủ nhân của nó đi khắp mọi nơi.

 • You learn something everyday if you pay attention.

Dịch nghĩa: Bạn có thể học được điều gì đó mỗi ngày nếu như bạn chú ý. 

 • Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ chờ đợi sắt nóng để có cơ hội rèn, mà hãy rèn để khiến thanh sắt kia phải tự nóng lên.

 • Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập chính là con mắt của trí tuệ.

 • If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không chịu học thì không một ai có thể giúp đỡ bạn. Nếu bạn quyết tâm học thì không một ai có thể ngăn cản được bạn. 

 • What we learn with pleasure we will never forget.

Dịch nghĩa: Những gì làm chúng ta học bằng sự hứng thú, chúng ta sẽ không bao giờ quên. 

 • Adventure is the best way to learn.

Dịch nghĩa: Trải nghiệm chính là cách tốt nhất để học tập.

 • Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

 • To have another language is to possess a second soul.

Dịch nghĩa: Biết thêm một ngôn ngữ khác cũng giống như sở hữu một tâm hồn thứ hai.

 • Study while others are sleeping; work while others are loafing and prepare while others are playing.

Dịch nghĩa: Hãy học khi người khác đang ngủ; làm việc khi người khác lười biếng và chuẩn bị trong khi họ chơi đùa.

 • Never stop learning because life never stops teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học hỏi vì cuộc sống không bao giờ ngừng dạy.

Xem thêm:

3. Những câu nói tiếng Anh hay giúp tạo động lực cho việc học 

Sau đây là tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay giúp tạo động lực cho việc học mà bạn không thể bỏ qua. Cùng theo dõi nhé. 

Những câu nói tiếng Anh hay giúp tạo động lực cho việc học
Những câu nói tiếng Anh hay giúp tạo động lực cho việc học
 • A journey of a thousand miles begins with a single step.

Dịch nghĩa: Hãy làm những việc khó khi chúng còn dễ và làm những việc lớn khi chúng còn còn nhỏ nhặt. Cuộc hành trình nghìn dặm luôn bắt đầu bằng đầu từ những bước chân. 

 • Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?

Dịch nghĩa: Cuộc sống không chỉ có việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể chinh phục được phần nhỏ này của cuộc sống thì bạn có thể làm gì khác?

 • Studying is not about time. It’s about effort.

Dịch nghĩa: Học tập không phải là về vấn đề thời gian. Mà là về sự nỗ lực.

 • The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever.

Dịch nghĩa: Nỗi đau học tập chỉ là tạm thời. Nhưng nỗi đau vì không biết – thiếu hiểu biết – là mãi mãi.

 • The expert in anything was once a beginner – Helen Hayes.

Dịch nghĩa: Chuyên gia trong mọi lĩnh vực đều từng là người mới bắt đầu – Helen Hayes.

 • If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.

Dịch nghĩa: Thay vì đi ngủ và nằm mơ, hãy học ngay bây giờ để biến giấc mơ ấy trở thành sự thật.

 • The secret of getting ahead is getting started.

Dịch nghĩa: Bí mật của việc tiến lên về phía trước đó chính là sự bắt đầu.

 • The best way to predict the future is to create it.

Dịch nghĩa: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

 • Genius is 1% talent and 99% percent hard work.

Dịch nghĩa: Thiên tài chỉ là 1% tài năng 99% còn lại đến từ sự chăm chỉ.

 • You just can’t beat the person who won’t give up.

Dịch nghĩa: Bạn không thể đánh bại được người không biết bỏ cuộc.

4. Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về học tập có thể bạn chưa biết

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập được nói bởi người nổi tiếng sẽ giúp các bạn học hỏi được rất nhiều điều, bởi đó chính là sự đúc kết kinh nghiệm của người đời qua thời gian. Dưới đây là những câu danh ngôn nổi tiếng mà mình đã tổng hợp lại để gửi đến bạn. 

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về học tập có thể bạn chưa biết
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về học tập có thể bạn chưa biết
 • Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young – Henry Ford.

Dịch nghĩa: Người nào ngừng học tập thì người đó sẽ già đi, dù ở tuổi 20 hay 80. Người nào học là còn trẻ.

 • All men who have achieved great things have been great dreamers – O.S. Marden.

Dịch nghĩa: Tất cả những ai đạt được những điều vĩ đại đều là những người có ước mơ vĩ đại.

 • An investment in knowledge pays the best interest – Benjamin Franklin.

Dịch nghĩa: Đầu tư vào kiến ​​thức luôn mang lại lợi nhuận cao nhất.

 • Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow – Anthony J. D’Angelo.

Dịch nghĩa: Hãy luôn phát triển niềm đam mê học tập. Vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.

 • The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Dr. Seuss.

Dịch nghĩa: Càng đọc được nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Càng học được nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi.

 • To teach is to learn twice – Joseph Joubert.

Dịch nghĩa: Dạy học là một cách học lại lần thứ hai.

 • It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows – Epictetus.

Dịch nghĩa: Một người sẽ không thể học được gì nếu anh ta nghĩ mình đã biết tất cả.

 • Learning never exhausts the mind – Leonardo da Vinci.

Dịch nghĩa: Việc học hỏi không bao giờ làm cạn kiệt tâm trí.

 • Who questions much, shall learn much, and retain much – Francis Bacon.

Dịch nghĩa: Ai thắc mắc nhiều, sẽ học được nhiều, và ghi nhớ được nhiều.

 • I am always ready to learn although I do not always like being taught – Winston Churchill.

Dịch nghĩa: Tôi luôn sẵn sàng học hỏi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy.

Xem thêm:

5. Những câu nói tiếng Anh hay về học tập vui nhộn, hài hước

Nếu bạn cảm thấy việc học tập làm bạn căng thẳng, hãy thử thư giãn tâm trí với những câu nói vui nhộn chắc chắn sẽ mang lại cho bạn sự hứng thú và năng lượng tích cực để tiếp tục học hành đó.

 • Be determined to go to college so you can still have a lover.

Dịch nghĩa: Hãy quyết tâm đậu đại học để còn có người yêu.

 • Studying means spending 1 part of your time doing homework and the next 9 parts complaining to your best friend how hard it is.

Dịch nghĩa: Học tập có nghĩa là dành 1 phần thời gian để làm bài tập về nhà còn 9 phần tiếp theo phàn nàn với bạn thân rằng việc học khó khăn đến mức nào.

 • Just try to take the university entrance exam, if you don’t succeed, you will also become a person. And if you fail, you will succeed. 

Dịch nghĩa: Cứ cố gắng thi đại học đi, nếu không đỗ cũng sẽ thành nhân. Và nếu bạn thất bại, thì bạn sẽ thành công nhân thôi.

 • No matter how stupid, if you study for a long time, you will understand it.

Dịch nghĩa: Dù dốt đến đâu thì học lâu cũng sẽ hiểu.

 • Studying is like braised fish with pepper. If you have a lot of stock, fish will be salty, if you study a lot, you’ll be wise.

Dịch nghĩa: Việc học cũng giống như món cá kho tiêu. Kho nhiều thì cá sẽ mặn mà học nhiều thì sẽ khôn.

 • It’s better to be a drop of sweat on the page than a tear to fall on the exam paper.

Dịch nghĩa: Thà làm rơi một giọt mồ hôi trên trang giấy còn hơn làm một giọt nước mắt rơi trên đề thi.

 • It’s obvious that oral exams are done by dentists but teachers still do them.

Dịch nghĩa: Rõ ràng việc kiểm tra miệng là do nha sĩ thực hiện nhưng giáo viên vẫn hay làm thế.

Xem thêm:

6. Kết luận

Trên đây là những câu nói tiếng Anh hay về học tập mình đã tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Việc học tập đôi khi có thể khiến chúng ta căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ sự nỗ lực hay đánh mất mục tiêu học tập của mình. 

Mình nghĩ rằng, nếu cảm thấy khó khăn quá, bạn hãy dừng lại một chút, lấy lại động lực và tạo đà mạnh mẽ tiến về phía trước. Chỉ cần bạn không dừng lại bạn đã hoàn thành được một nửa mục tiêu của mình. 

Hy vọng với những câu nói truyền độc lực này sẽ mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho bạn. Đừng quên truy cập website IELTS Vietop để cập nhật thêm những kiến thức bổ ích hơn về tiếng Anh bạn nhé. Chúc bạn học tốt!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h