Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

1999+ STT tâm trạng, cap buồn, tus buồn về tình yêu và cuộc sống

Trang Đoàn Trang Đoàn
08.04.2023

Mạng xã hội ngày càng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta kết nối với bạn bè, người thân và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Một trong những cách để chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội là thông qua những STT tâm trạng. Trong bài viết này, IELTS Vietop xin giới thiệu đến bạn một vài STT tâm trạng bằng tiếng Anh để bạn thỏa thích thể hiện cảm xúc nhé.

STT tâm trạng buồn

1999+ STT tâm trạng, cap buồn, tus buồn về tình yêu và cuộc sống
1999+ STT tâm trạng, cap buồn, tus buồn về tình yêu và cuộc sống
 • All day is not the same, you need to wait and a bad day can cause you more stress if you over concentrate on it. (Cả ngày không giống nhau, việc bạn cần làm là chờ đợi và một ngày tồi tệ có thể khiến bạn căng thẳng hơn nếu bạn tập trung quá mức vào nó.)
 • Crying alone does not show that you are weak but it shows that you too have emotions. (Khóc một mình không chứng tỏ bạn yếu đuối mà chứng tỏ bạn cũng có cảm xúc.)
 • Wipe out your own tears, because if people come to you they will come for a deal. (Hãy lau nước mắt của chính bạn, bởi vì nếu mọi người đến với bạn, họ sẽ đến chỉ vì một cái gì đó.)
 • When you feel the pain, just remember it’s the signal that your sins are getting less. (Khi bạn cảm thấy đau đớn, chỉ cần nhớ rằng đó là dấu hiệu cho thấy tội lỗi của bạn đang giảm bớt.)
 • I wish I could ignore you as you did. (Em ước em có thể rời bỏ anh như anh đã từng.)
 • Never let others know the reason for your sadness to others, they won’t get it. (Đừng bao giờ để người khác biết lý do nỗi buồn của bạn, họ sẽ không hiểu đâu.)
 • Behind every sadness, there are so many thoughts which you want to let out but they won’t come easily. (Đằng sau mỗi nỗi buồn, có rất nhiều suy nghĩ mà bạn muốn nói ra nhưng chúng sẽ không dễ dàng đến vậy.)
 • Never compare yourself with others because they don’t know your bad times and you don’t know about theirs. (Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác vì họ không biết khoảng thời gian tồi tệ của bạn và bạn cũng chẳng biết gì về họ đâu.)
 • If you get a reason to be happy, take it. Life is small. (Nếu bạn có lý do để hạnh phúc, hãy nắm lấy nó. Cuộc đời rất ngắn.)
 • You can’t hide your feelings as they can clearly be seen by your eyes. (Bạn không thể che giấu cảm xúc của mình vì chúng có thể được nhìn thấy rõ ràng qua đôi mắt bạn.)
 • Every human walks around with a certain kind of sadness. They may not wear it on their sleeves, but it’s there if you look deep. (Mỗi con người đều bước đi với một nỗi buồn nào đó. Họ có thể không thể hiện nó ra, nhưng nếu bạn nhìn kĩ thì nó vẫn luôn ở đó.)
 • Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. (Cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Mất mát lớn nhất là những gì chết bên trong chúng ta khi chúng ta đang sống.)
 • Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while and leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same. (Có những người bước vào cuộc đời ta rồi nhanh chóng rời đi. Một số ở lại một thời gian và để lại dấu chân trong trái tim của chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng còn như trước nữa.)
 • The worst regret we can have in life is not for the wrong things we did, but for the thousands of right things we did for the wrong people. (Điều hối tiếc tồi tệ nhất mà chúng ta có thể có trong đời không phải là vì những điều sai trái mà chúng ta đã làm, mà là hàng ngàn điều đúng đắn mà chúng ta đã làm cho những người không xứng với nó.)
 • It’s sad when people who gave you the best memories become a memory. (Thật buồn khi những người cho bạn những kỷ niệm đẹp nhất lại trở thành ký ức.)
 • It’s never the tear that measures the pain; sometimes, it’s the smile we fake. (Không bao giờ giọt nước mắt có thể đo được nỗi đau; đôi khi, đó là nụ cười mà chúng ta giả tạo.)
 • Behind every untrusting person, there is someone who taught them to be that way. (Đằng sau mỗi kẻ tệ bạc là một người nào đó đã dạy họ trở nên như thế.)
 • Some say it’s painful to wait for someone. Some say it’s painful to forget someone. But the worst pain comes when you don’t know whether to wait or forget. (Một số người nói rằng thật đau đớn khi chờ đợi một ai đó. Một số người nói rằng thật đau đớn khi quên một ai đó. Nhưng nỗi đau tồi tệ nhất đến khi bạn không biết nên chờ đợi hay quên đi.)
 • Crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how things made you heartbroken. (Khóc là cách duy nhất để đôi mắt bạn nói khi miệng bạn không thể giải thích mọi thứ đã khiến bạn đau lòng như thế nào.)
 • The most painful goodbyes are those which were never said and never explained. (Những lời tạm biệt đau đớn nhất là những lời không bao giờ được nói ra và không bao giờ được giải thích.)

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Những STT tâm trạng ngắn

Những STT tâm trạng ngắn
Những STT tâm trạng ngắn
 • It’s sad to be happy alone. (Thật buồn khi hạnh phúc một mình.)
 • Smiling has always been easier than explaining why you’re sad. (Mỉm cười luôn dễ dàng hơn là giải thích lý do tại sao bạn buồn.)
 • We’re not friends; we’re not enemies; we’re just strangers with some memories. (Chúng ta không phải bạn bè; chúng ta không phải là kẻ thù; chúng ta chỉ là những người xa lạ với những kỷ niệm về nhau.)
 • Lonely is not being alone; it’s the feeling that no one cares. (Cô đơn không phải là ở một mình; đó là cảm giác không ai quan tâm.)
 • You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness. (Bạn không thể bảo vệ mình khỏi nỗi buồn mà không bảo vệ mình khỏi hạnh phúc.)
 • When You are in sadness, you are with your Past… (Khi bạn buồn, bạn ở cùng với quá khứ của mình…)
 • A goodbye is never painful unless you are never going to say hello again. (Một lời tạm biệt không bao giờ đau đớn trừ khi bạn sẽ không bao giờ nói xin chào một lần nữa.)
 • Sad things happen. They do. But we don’t need to live sad forever. (Những điều đáng buồn sẽ xảy ra. Chúng luôn như vậy. Nhưng chúng ta không cần phải sống buồn mãi.)
 • Beauty makes idiots sad and wise men merry. (Vẻ đẹp khiến những kẻ ngốc buồn bã và những người khôn ngoan vui vẻ.)
 • The pain never really goes away; you just elevate and get used to it by growing stronger. (Nỗi đau không bao giờ thực sự biến mất; bạn chỉ cần bước tiếp và làm quen với nó bằng cách phát triển mạnh mẽ hơn.)
 • Behind this smile is everything you’ll never understand. (Đằng sau nụ cười này là mọi thứ bạn sẽ không bao giờ hiểu được.)
 • You can cry with your memories, but you can’t live. (Bạn có thể khóc với những kỷ niệm của mình, nhưng bạn không thể sống với chúng.)
 • It isn’t the bad memories that make you sad, but the best ones that you can’t bring back. (Không phải những ký ức tồi tệ khiến bạn buồn, mà là những kỷ niệm đẹp nhất mà bạn không thể mang nó trở lại.)
 • It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. (Buông tay thì đau, nhưng đôi khi giữ lại còn đau hơn.)
 • Nothing on earth is permanent, not even your suffering. (Không có gì trên trái đất là vĩnh viễn, kể cả đau khổ của bạn.)

Những STT tâm trạng về nỗi đau

 • It’s sad when you realize you aren’t as important to someone as you thought you were.(Thật buồn khi bạn nhận ra mình không quan trọng với ai đó như bạn từng nghĩ.)
 • The worst kind of pain is when you’re smiling just to stop the tears from falling. (Nỗi đau tồi tệ nhất là khi bạn mỉm cười chỉ để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.)
 • Every heart has pain. only the way of expressing it is different. fools hide it in their eyes, while the brilliant hide it in their smile. (Trái tim nào cũng có nỗi đau. chỉ có cách thể hiện là khác thôi. những kẻ ngốc giấu nó trong mắt họ, trong khi những người thông minh giấu nó trong nụ cười của họ.)
 • The people experiencing the most pain tend to be the ones who are always trying to make others smile. (Những người trải qua nỗi đau nhiều nhất có xu hướng là những người luôn cố gắng làm cho người khác mỉm cười.)
 • It hurts the most when the person who made you feel so special makes you feel so unwanted today. (Điều đau lòng nhất là khi người khiến bạn cảm thấy rất đặc biệt lại khiến bạn cảm thấy không được trân trọng vào ngày hôm nay.)
 • People cry not because they are weak, it’s because they’ve been strong for too long. (Người ta khóc không phải vì yếu đuối, mà vì đã mạnh mẽ quá lâu.)
 • The pain is not on the day of missing our dear ones. The pain is really when you love without them & with their presence in your mind. (Nỗi đau không phải ngày nhớ người yêu dấu của bạn. Nỗi đau thực sự là khi bạn yêu mà không có họ cùng với sự hiện diện của họ trong tâm trí bạn.)
 • Everyone wants happiness, no one wants pain, but you can’t make a rainbow without a little rain. (Mọi người đều muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ, nhưng bạn không thể tạo ra cầu vồng nếu chẳng có một cơn mưa.)
 • Saying that you’re okay is much easier than explaining all the reasons why you’re sad. (Nói rằng bạn ổn dễ dàng hơn nhiều so với việc giải thích tất cả những lý do khiến bạn buồn.)
 • The prettiest smiles hide the deepest secrets. the prettiest eyes have cried the most tears, and the kindest hearts have felt the most pain. (Những nụ cười đẹp nhất che giấu những bí mật sâu sắc nhất. đôi mắt đẹp nhất đã khóc nhiều nước mắt nhất, và những trái tim nhân hậu nhất đã cảm thấy đau đớn nhất.)

Bạn có thể tham khảo thêm những bài viết khác tại đây:

Những STT tâm trạng về tình yêu

stt tiếng Anh ngắn hay về tình yêu
STT tiếng Anh ngắn hay về tình yêu
 • Finding true love is not difficult but to maintain it is very difficult. (Tìm được tình yêu đích thực không khó nhưng để duy trì nó thì rất khó.)
 • Make her smile even if you are the reason for her sadness. (Làm cho cô ấy cười ngay cả khi bạn là lý do khiến cô ấy buồn.)
 • Friendship leads to love, and Love leads to new life. (Tình bạn dẫn đến tình yêu, và tình yêu dẫn đến cuộc sống mới.)
 • You treated me like a Chapter but for me, you were my Book. (Bạn đối xử với tôi như một Chương nhưng đối với tôi, bạn là cả một Cuốn sách.)
 • Love is not just physical, but it is about emotional, mental, feeling, caring. (Tình yêu không chỉ là thể xác, mà còn là tình cảm, tinh thần, cảm giác, sự quan tâm.)
 • Don’t say no directly to anyone, All are not the same. (Đừng nói không trực tiếp với bất kỳ ai, Tất cả đều không giống nhau.)
 • If a girl talks to you and cares for you that means she needs you all the time. (Nếu một cô gái nói chuyện với bạn và quan tâm đến bạn, điều đó có nghĩa là cô ấy luôn cần bạn.)
 • In love, you will have fights but the fight should not go long, the love should go long forever. (Trong tình yêu, bạn sẽ có những cuộc cãi vã nhưng cuộc chiến không nên kéo dài, tình yêu nên kéo dài mãi mãi.)
 • If you ever get rejected by anyone, don’t worry the problem is not in you but in that person. (Nếu bạn từng bị ai đó từ chối, đừng lo lắng vấn đề không nằm ở bạn mà là ở người đó.)
 • Don’t test your love, you just need to experience it. (Đừng thử thách tình yêu của bạn, bạn chỉ cần trải nghiệm nó.)

Những STT tâm trạng về cuộc sống

STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
 • The loneliest people are the kindest. The saddest people smile the brightest. The most damaged people are the wisest. All because they do not wish to see anyone else suffer the way they do. (Những người cô đơn nhất là những người tử tế nhất. Những người buồn nhất cười rạng rỡ nhất. Những người bị hại nhiều nhất là khôn ngoan nhất. Tất cả chỉ vì họ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác phải chịu đựng như họ.)
 • Never play with the feelings of others, because you may win the game, but the risk is that you will surely lose the person for life time. (Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể thắng trò chơi, nhưng rủi ro là bạn chắc chắn sẽ mất người đó suốt đời.)
 • The main reason for sadness is our dissatisfaction with everything, even if we have everything. (Lý do chính của nỗi buồn là chúng ta không hài lòng với mọi thứ, ngay cả khi chúng ta có mọi thứ.)
 • A person will get a break when his family also doesn’t support him. (Một người sẽ gục ngã khi gia đình anh ta cũng không ủng hộ anh ta.)
 • Regretting your past is like stabbing yourself in the back and don’t let yourself be relieved through the pain. (Hối hận về quá khứ giống như tự đâm vào lưng mình và đừng để bản thân thanh thản qua nỗi đau.)
 • Depression is about as close as you get to somewhere between dead and alive, and it’s the worst. (Chứng trầm cảm gần như sắp xảy ra khi bạn đến một nơi nào đó giữa sống và chết, và đó là điều tồi tệ nhất.)
 • We must hurt in order to grow, fail in order to know, and lose in order to gain Because some lessons in life are best learned through pain! (Chúng ta phải tổn thương để trưởng thành, thất bại để biết và mất đi để đạt được. Bởi vì một số bài học trong cuộc sống được học tốt nhất qua nỗi đau!)
 • There is no point treating a depressed person as though she were just feeling sad, saying, ‘There now, hang on, you’ll get over it.’ Sadness is more or less like a head cold- with patience, it passes. Depression is like cancer. (Không ích gì khi đối xử với một người trầm cảm như thể cô ấy chỉ đang cảm thấy buồn và nói rằng, ‘Bây giờ, hãy cố gắng, bạn sẽ vượt qua nó.’ Nỗi buồn ít nhiều giống như một cơn cảm lạnh – với sự kiên nhẫn, nó sẽ qua đi. Trầm cảm thì chẳng khác nào chứng bệnh ung thư.)
 • Smile, even if it’s a sad smile because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. (Hãy cười lên, dù đó là nụ cười buồn vì buồn hơn nụ cười buồn là nỗi buồn không biết cười.)
 • Don’t be too confident when someone tells you they like you. The real question is, until when? Because just like seasons, people change. (Đừng quá tự tin khi ai đó nói với bạn rằng họ thích bạn. Câu hỏi thực sự là, cho đến khi nào? Bởi vì giống như các mùa, con người luôn thay đổi.)

Xem thêm:

STT về cuộc sống bằng tiếng Anh

STT chất bằng tiếng Anh

Những câu thả thính hay bằng tiếng Anh

Những câu chúc ngủ ngon tiếng Anh

Những Stt tâm trạng buồn trong phim

 • “The love inside, you take it with you.” – Sam, Ghost (Tình yêu bên trong của bạn, bạn mang nó đi cùng mình)
 • “I’ll never let go, Jack. I’ll never let go.” – Rose, Titanic (Em sẽ không bao giờ buông tay anh, Jack. Em sẽ không bao giờ buông tay.)
 • “I’ll be walking beside you every step of the way.” – Will, Me Before You (Anh sẽ đi cùng em mỗi bước trên đường.)
 • “If God wants me with Him, there is none who will stop him.” – Beth, Little Women (1994) (Nếu Chúa muốn tôi ở bên Ngài, không ai có thể ngăn cản được.)
 • “The sun is going down.” – Oskar Schindler, Schindler’s List (Mặt trời đang lặn.)
 • “I wanna go home.” – Bubba, Forrest Gump (Tôi muốn về nhà.)
 • “You’re not gonna kiss me good night anymore, are you, Dad?” – Billy, Kramer vs. Kramer (Bố sẽ không hôn con chúc ngủ ngon nữa phải không?)
 • “Where are his glasses? He can’t see without his glasses!” – Vada, My Girl (Kính của anh ấy đâu rồi? Anh ấy không thể nhìn thấy gì nếu không có kính!)
 • “You are kind. You are smart. You are important.” – Aibileen, The Help (Bạn tốt bụng. Bạn thông minh. Bạn rất quan trọng.)
 • “I never had friends later on like the ones I had when I was 12.” – Richard Dreyfuss, Stand By Me (Tôi chưa bao giờ có những người bạn sau này giống như những người bạn tôi có khi tôi 12 tuổi.)
 • “My daughter is in pain’ can’t you understand that! Give my daughter the shot!” – Aurora, Terms of Endearment (Con gái tôi đang đau khổ’ liệu ông có hiểu được điều đó không! Hãy tiêm cho con gái tôi !)
 • “Each man’s life touches so many other lives, and when he isn’t around, he leaves an awful hole.” – Clarence, It’s a Wonderful Life (“Cuộc sống của mỗi người đều chạm vào rất nhiều cuộc sống khác và khi anh ta không còn nữa thì anh ta để lại một lỗ hổng khủng khiếp.)
 • “I would have followed you, my brother, my captain, my king.” – Boromir, The Fellowship of the Ring (Tôi sẽ theo anh em tôi, thuyền trưởng của tôi và vua của tôi.)
 • “Mostly, I’m tired of people being ugly to each other. I’m tired of all the pain I feel and hear in the world every day.” – John Coffey, The Green Mile (Hầu hết thời gian tôi mệt mỏi với việc con người xấu xa với nhau. Tôi mệt mỏi với tất cả những nỗi đau mà tôi cảm nhận và nghe thấy trong thế giới hàng ngày.)
 • “Let your heart guide you. It whispers, so listen closely.” – Little Foot’s Mother, The Land Before Time (Hãy để trái tim của bạn dẫn dắt bạn. Nó thì thầm với bạn nên hãy lắng nghe kỹ.)
 • “Sometimes I think I’ve felt everything I’m ever going to feel, and from here on out, I’m not going to feel anything new, just lesser versions of what I’ve already felt.” – Theodore, Her (Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi đã cảm nhận được mọi thứ mà tôi từng cảm nhận được và từ giờ trở đi tôi sẽ không còn cảm nhận được gì mới nữa chỉ là phiên bản kém hơn của những gì tôi đã từng cảm nhận.)
 • “Take her to the moon for me, okay?” – Bing Bong, Inside Out (Hãy đưa cô ấy lên Mặt Trăng cho tớ được không?)
 • “I know what it’s like to want to die. How it hurts to smile.” – Susanna, Girl, Interrupted (Tôi biết cảm giác muốn chết là như thế nào. Nó đau đớn đến mức cười cũng đau.)
 • “Thanks for the adventures; now go have a new one! Love, Ellie.” – Ellie, Up (Cảm ơn vì những cuộc phiêu lưu; giờ hãy đi và có một cuộc phiêu lưu mới! Yêu thương, Ellie.)
 • “I have to remind myself that some birds aren’t meant to be caged. Their feathers are just too bright.” – Red, The Shawshank Redemption (Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng có những con chim không được sinh ra để bị nhốt trong lồng. Lông của chúng quá sặc sỡ.)

Stt hay trên facebook tâm trạng

 • He who greatly trusts is greatly disappointed. (Ai hết lòng tin tưởng thì thất vọng nhiều.)
 • The problem is not the scars. The problem is to look at them and remember who left them. (Vấn đề không phải là những vết sẹo. Vấn đề là nhìn vào chúng và nhớ xem ai đã bỏ rơi chúng.)
 • To be sad is natural, but to bear heartache is the worst of misfortunes! (Buồn là điều tự nhiên, nhưng đau lòng là điều bất hạnh tồi tệ nhất!)
 • When the pain no longer fits in the chest it overflows through the eyes. (Khi nỗi đau không còn nén trong lồng ngực nó tràn qua mắt.)
 • I was your cure and you were my disease. I was saving you, and you were killing me. (Tôi là phương thuốc của bạn và bạn là căn bệnh của tôi. Tôi đã cứu bạn, và bạn đang giết tôi.)
 • The only thing more shocking than the truth is the lies people tell to cover it up. (Điều duy nhất gây sốc hơn sự thật là những lời dối trá mà mọi người nói để che đậy nó.)
 • The greater your capacity to love, the greater your capacity to feel the pain. (Khả năng yêu thương của bạn càng lớn thì khả năng cảm nhận nỗi đau của bạn càng lớn.)
 • It’s weird how the happiest memories drive you to tears… (Thật kỳ lạ khi những kỷ niệm hạnh phúc nhất lại khiến bạn rơi nước mắt…)
 • The hardest part in life is trying to show the smile you know is fake and to hide the tears that won’t stop. (Phần khó khăn nhất trong cuộc sống là cố gắng nở nụ cười mà bạn biết là giả tạo và che giấu những giọt nước mắt không ngừng rơi.)
 • I know my silence and my tears will heal my pain one day 🙁 (Tôi biết sự im lặng và nước mắt của tôi sẽ chữa lành nỗi đau của tôi một ngày nào đó :()
 • No matter how much you have hurt me, I still pray for you every night. (Cho dù bạn đã làm tổn thương tôi bao nhiêu, tôi vẫn cầu nguyện cho bạn mỗi đêm.)
 • It’s easy to cry when u realize that everyone you love will reject you or die. (Thật dễ dàng để khóc khi bạn nhận ra rằng tất cả những người bạn yêu thương sẽ từ chối bạn hoặc chết.)
 • Pain is the only thing that’s telling me I am still alive (Nỗi đau là điều duy nhất nói với tôi rằng tôi vẫn còn sống)
 • I just want to run away… Run away from all of my problems and pain and never come back… Because I don’t think anyone would miss me 🙁 (Tôi chỉ muốn chạy trốn… Chạy trốn khỏi tất cả những vấn đề và nỗi đau của tôi và không bao giờ quay trở lại… Bởi vì tôi không nghĩ rằng sẽ có ai nhớ đến tôi :(Hãy mỉm cười và sẽ không ai thấy được bên trong bạn đang tan vỡ như thế nào.)
 • Smile and no one will see how broken you are inside. (Hãy mỉm cười và sẽ không ai thấy được bên trong bạn đang tan vỡ như thế nào.)
 • Two barrels of tears do not heal a bruise. (Hai thùng nước mắt không làm lành một vết bầm tím.)
 • Don’t trust too much, don’t love too much, and don’t care too much because that ‘too much’ will hurt you so much! (Đừng tin quá nhiều, đừng yêu quá nhiều và cũng đừng quan tâm quá nhiều vì cái ‘quá nhiều’ đó sẽ làm bạn tổn thương rất nhiều đấy!)
 • If you’re going to make me cry, at least be there to wipe away the tears 🙁 (Nếu bạn định làm tôi khóc, ít nhất hãy ở đó để lau nước mắt :()
 • If I could go back in time, I would not have even been born. (Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi thậm chí sẽ không được sinh ra.)
 • Everyone wants to be happy. No one wants to be sad and get pain. But you can’t make a rainbow without a little rain… (Mọi người đều muốn được hạnh phúc. Không ai muốn buồn và đau cả. Nhưng bạn không thể tạo ra cầu vồng nếu không có một cơn mưa nhỏ…)
 • For some moments in life, there are no words, just tears (Trong một số khoảnh khắc trong cuộc sống, không có lời nào, chỉ có nước mắt)
 • Tears are the summer showers to the soul. (Nước mắt là cơn mưa rào mùa hè cho tâm hồn.)
 • It takes a minute to like someone, and an hour to love someone but to forget someone takes a lifetime. (Thích một người chỉ mất một phút, yêu một người một giờ nhưng để quên một người thì mất cả đời.)
 • 204 countries, 805 Islands, 7 seas, 7+ Billion people and I’m lonely!!! (204 quốc gia, 805 hòn đảo, 7 vùng biển, hơn 7 tỷ người và tôi cô đơn!!!)
 • Betrayal and loss are the best teachers in the world. I know this coz I was their student.  (Sự phản bội và mất mát là những giáo viên tốt nhất trên thế giới. Tôi biết điều này vì tôi là học sinh của họ.)
 • I act like I don’t care, but deep inside, it hurts. (Tôi giả vờ như không quan tâm, nhưng sâu thẳm bên trong, nó rất đau.)
 • Love Is the Slowest Suicide, And You Can’t Stop It, Even Though It’s Killing You On The Inside, You Just Have To Live With All The Pain Until It’s Finally Over!!!! (Tình yêu là sự tự sát chậm nhất, và bạn không thể dừng nó lại, mặc dù nó đang giết chết bạn từ bên trong, bạn chỉ cần sống với tất cả nỗi đau cho đến khi nó kết thúc!!!!)
 • Do u know what’s sad? It is when you have no one but your pillow to lay your head on when u cry. (Bạn có biết điều gì buồn không? Là khi bạn không còn ai ngoài chiếc gối để gối đầu khi bạn khóc.)
 • The scars you can`t see are the hardest to heal. (Những vết sẹo mà bạn không thể nhìn thấy là những vết sẹo khó lành nhất.)
 • You’ll never realize the value of what you have until what you have is no longer yours. (Bạn sẽ không bao giờ nhận ra giá trị của những gì bạn có cho đến khi những gì bạn có không còn là của bạn nữa.)

Xem thêm:

Tiểu sử Fb hay bằng tiếng Anh

STT hài hước bằng tiếng Anh

STT hay bằng tiếng Anh

Status tâm trạng cô đơn

Status tâm trạng cô đơn
Status tâm trạng cô đơn
 • A stupid thing to do is crying yourself to sleep because you know that he will never cry for you. (Điều ngu ngốc nhất là khóc cho đến khi ngủ được vì bạn biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ khóc vì bạn.)
 • It is hard to keep your chin up when everything seems to weigh your head down. (Thật khó để ngẩng cao đầu khi mọi thứ dường như đè nặng lên đầu bạn.)
 • Iit’s getting harder to hide pain. (Ngày càng khó che giấu nỗi đau.)
 • I am sick of feeling like I am my only friend. (Tôi phát ốm với cảm giác như thể tôi là người bạn duy nhất của mình.)
 • Every time people ask me if I am okay, it’s just a reminder that I am not. (Mỗi khi mọi người hỏi tôi có ổn không, đó chỉ là một lời nhắc nhở rằng tôi không ổn.)
 • Suicide is not the answer, crying is not the answer, but of all that it is not easy to hold the tears in. (Tự tử không phải là câu trả lời, khóc không phải là câu trả lời, nhưng trên tất cả, thật không dễ để cầm được nước mắt.)
 • If you love me will not you let me know. (Nếu bạn yêu tôi bạn sẽ không cho tôi biết.)
 • I have too many fantasies to be a housewife. I guess I am a fantasy. (Tôi có quá nhiều tưởng tượng để trở thành một bà nội trợ. Tôi đoán tôi quá mơ mộng.)
 • Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours. (Đừng bao giờ buồn vì những gì đã qua, hãy vui vì nó đã từng là của bạn.)
 • I hate when I am lying in bed looking out my window for the moon and stars, but I cannot find the Moon. (Tôi ghét khi tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ để tìm trăng và sao, nhưng tôi không tìm thấy Mặt trăng.)
 • There is no such beauty as that which is found in. (Không có vẻ đẹp như vậy được tìm thấy.)
 • I am not worthy of being in love. (Tôi không xứng đáng được yêu.)
 • Do not take me for granted, cause, unlike the rest. I am not afraid to walk away. (Đừng coi tôi là điều hiển nhiên, vì không giống như phần còn lại. Tôi không ngại bước đi.)
 • I was born with an enormous need for affection and a terrible need to give it. (Tôi được sinh ra với một nhu cầu rất lớn về tình cảm và một nhu cầu kinh khủng để cho đi.)
 • I do not understand the love at all. I guess it is beauty is only at the beginning. (Tôi không hiểu gì về tình yêu cả. Tôi đoán đó là vẻ đẹp chỉ ở phần đầu.)
 • May it’s not about the happy ending. Maybe it’s about the story. (Có thể nó không phải là về kết thúc có hậu. Có thể đó là về câu chuyện.)
 • People walk away easily but they leave their memories with us forever. (Người ra đi dễ dàng nhưng họ để lại trong ta những kỷ niệm mãi mãi.)
 • It is hard to wait around for something that you know might not happen but it’s even harder to give up, when you know it’s everything you ever wanted. (Thật khó để chờ đợi một điều gì đó mà bạn biết có thể không xảy ra nhưng còn khó hơn để từ bỏ, khi bạn biết đó là tất cả những gì bạn từng mong muốn.)
 • Temporary happiness is not worth long term pain. (Hạnh phúc tạm thời không đáng là nỗi đau lâu dài.)
 • They do not love me, they know me when they need me. (Họ không yêu tôi, họ chỉ biết tôi khi họ cần tôi.)

Bài viết này đã cung cấp cho bạn những STT tâm trạng buồn hay và ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống. Hy vọng bạn sẽ tìm được những dòng STT phù hợp với tâm trạng của mình để chia sẻ lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè.

Đôi khi, việc bày tỏ cảm xúc của mình qua những STT buồn cũng là một cách để giải tỏa nỗi lòng và tìm kiếm sự đồng cảm từ những người xung quanh. Nhưng đừng để nỗi buồn chi phối cuộc sống của bạn quá lâu, hãy biết vượt qua khó khăn và tìm lại niềm vui trong cuộc sống nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra