Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

1999+ STT hay bằng tiếng Anh tha hồ để bạn “sống ảo”

Trang Đoàn Trang Đoàn
21.03.2023

Nếu bạn đang muốn viết một stt hay, ý nghĩa cho một ngày mới trên mạng xã hội nhưng lại bị bí ý tưởng. Vậy thì chắc hẳn bạn chưa biết đến những câu caption bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa rồi. Bài viết hôm nay, IELTS Vietop sẽ và tổng hợp cung cấp tới bạn những câu stt hay bằng tiếng Anh về tình yêu, cuộc sống nhé.

STT hay về tình bạn bằng tiếng Anh

STT hay về tình bạn bằng tiếng Anh
STT hay về tình bạn bằng tiếng Anh
 • “Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” – Helen Keller

Dịch: Đi cùng một người bạn trong bóng tối thì tốt hơn đi một mình trong ánh sáng.

 • “Friends show their love in times of trouble, not in happiness.” – Euripides

Dịch: Tình cảm bạn bè được thể hiện lúc khó khăn chứ không phải lúc hạnh phúc.

 • “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle 

Dịch: Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh, nhưng trái ngọt tình bạn lại chín chậm.

 • “Things are never quite as scary when you’ve got a best friend.”  – Bill Watterson.

Dịch: Sẽ chẳng có gì là đáng sợ nếu như có bạn thân ở bên.

 • “The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson

Dịch: Cách duy nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn.

 • “Anything is possible when you have the right people there to support you.” – Misty Copeland

Dịch: Mọi thứ đều khả thi khi bạn có những người ủng hộ thực sự bên cạnh.

 • “A friend is one who knows you and loves you just the same.” – Elbert Hubbard

Dịch: Một người bạn là người hiểu rõ bạn và yêu bạn vì điều đó.

 • “Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.” – Marcus Tullius Cicero

Dịch: Tình bạn gia tăng hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia nhỏ nỗi đớn đau của chúng ta.

 • “Some people go to priests. Others to poetry. I to my friends.” -Virginia Woolf

Dịch: Một số người tìm đến các linh mục. Số khác tìm tới thơ ca. Tôi thì tìm đến những người bạn.

 • “Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus

Dịch: Đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau. Đừng đi sau lưng tôi, có lẽ tôi sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi, và trở thành bạn của tôi.

 • “If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.” – Disney’s Winnie the Pooh

Dịch: Nếu bạn sống đến trăm tuổi, thì mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ sống đến chín mươi chín tuổi, vì vậy mình không bao giờ phải sống thiếu bạn.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

STT hay về gia đình bằng tiếng Anh

STT hay về gia đình bằng tiếng Anh
STT hay về gia đình bằng tiếng Anh
 • “A family doesn’t have to be perfect; it just needs to be united.” – Anonymous

Dịch: Một gia đình không cần thiết phải hoàn hảo mà cần phải đoàn kết.

 • “Our most basic instinct is not for survival but for family.”- Paul Pearsall

Dịch: Bản năng cơ bản nhất của chúng ta không phải để sinh tồn mà là làm vì gia đình.

 • “The family is the first essential cell of human society.” – Pope John XXIII

Dịch: Gia đình là tế bào đầu tiên hình thành nên xã hội loài người.

 • “Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.” – Lisa Weed

Dịch: Trở thành một thành viên trong gia đình có nghĩa là bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Nó có nghĩa là bạn sẽ yêu và được yêu cho đến hết cuộc đời.

 • “Family is not an important thing. It’s everything.” – Michael J. Fox

Dịch: Gia đình không phải là một thứ quan trọng. Mà là tất cả.

 • “There is no doubt that it is around the family and the home that all the greatest virtues, the most dominating virtues of humans, are created, strengthened and maintained.” – Winston S. Churchill

Dịch: Chắc chắn rằng gia đình và tổ ấm là nơi tạo ra, củng cố và duy trì tất cả những đức tính vĩ đại nhất, những đức tính có sức ảnh hưởng lớn nhất của con người.

 • “Home is where you are loved the most and act the worst.” – Marjorie Pay Hinckley

Dịch: Nhà là nơi bạn hành xử thế nào thì cũng vẫn được yêu thương.

 • “In every conceivable manner, the family is a link to our past, bridge to our future.” – Alex Haley

Dịch: Theo mọi cách có thể hình dung, gia đình là mối liên kết với quá khứ của ta, là cầu nối với tương lai của ta.

Xem thêm:

STT hay về tình yêu bằng tiếng Anh

STT hay về tình yêu bằng tiếng Anh
STT hay về tình yêu bằng tiếng Anh
 • “I am single because God is busy writing to best love story for me.”

Dịch: Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi.

 • “A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.”

Dịch: Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

 • “Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.” – William Shakespeare

Dịch: Yêu không phải được nhìn bằng mắt, mà là qua tâm trí, đó là lý do người ta không vẽ mắt cho thần Cupid.

 • “I love you to the moon and back.”  

Dịch: Tình yêu mãnh liệt, không thể đếm được vì nó vô tận giống như khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng và ngược lại.

 • “If I had a flower for every time I thought of you…I could walk through my garden forever.” – Alfred Tennyson

Dịch: Nếu mỗi lần nghĩ đến em mà có một đóa hoa xuất hiện… thì tôi sẽ có cả một khu vườn.

 • “Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.”

Dịch: Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.

 • “Love is needing someone. Love is putting up with someone’s bad qualities because they somehow complete you.” – Sarah Dessen

Dịch: Yêu là cần một ai đó. Tình yêu là chấp nhận những tính xấu của ai đó vì bằng cách nào đó họ đã hoàn thiện bạn.

 • “I’m not afraid to fall in LOVE, I am afraid to fall for a wrong person again.”

Dịch: Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.

 • “So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.” – Paulo Coelho

Dịch: Thì đấy, anh yêu em bởi vì cả vũ trụ này đã tính toán để giúp anh tìm thấy em mà.

 • “I want a person who comes into my life by accident, but stay on purpose.”

Dịch: Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.

Xem ngay: STT tiếng Anh ngắn hay về tình yêu siêu lãng

Status hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
STT về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng
 • “If you want to see a rainbow, you must go through the rain.”

Dịch: Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.

 • “Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.”

Dịch: Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.

 • “When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger.”

Dịch: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.

 • “When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!”

Dịch: Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

 • “If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried.”

Dịch: Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.

 • “Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…”

Dịch: Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…

 • “I believe there should be a better way to start each day… instead of waking up every morning.”

Dịch: Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày … thay vì thức dậy mỗi buổi sáng.

 • “Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.”

Dịch: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

 • “Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.”

Dịch: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • “An intelligent person is like a river,the deeper the less noise.”

Dịch: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

STT hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

 • “There are two ways of exerting one’s strength: one is pushing down, the other is pulling up.” – Booker T. Washington

Dịch: Có hai cách để tiêu tốn sức lực của một người: một là đẩy xuống, hai là kéo lên.

 • “A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.” – Tecumseh

Dịch: Một cành thì gãy, một bó thì bền.

 • “You have to be strong and calm to overcome difficult moments.” – Dani Alves

Dịch: Bạn phải mạnh mẽ và bình tĩnh để vượt qua những khoảnh khắc khó khăn.

 • “Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” – Mark Twain 

Dịch: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • “You never know how strong you are, until being strong is your only choice.” – Bob Marley

Dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến mức nào, cho đến khi trở nên mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của bạn.

 • “People do not lack strength, they lack will.” – Victor Hugo

Dịch: Người ta không hề thiếu sức mạnh, mà là thiếu ý chí.

 • “When everything seems to be going against you, remember that the aeroplane takes off against the wind, not with it.” – Henry Ford

Dịch: Khi mọi thứ trông có vẻ như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải xuôi chiều.

 • “When the going gets tough, the tough get going.” – Joe Kennedy

Dịch: Khi mọi thứ qua đi một cách khó khăn, chính là lúc khó khăn cũng đang qua đi.

 • “You never know how strong you are, until being strong is your only choice. – ”Bob Marley

Dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến mức nào, cho đến khi trở nên mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của bạn.

 • “You can be strong and true to yourself without being rude or loud.” – Paula Radcliffe

Dịch: Bạn có thể trở nên mạnh mẽ và thành thật với chính mình mà không cần phải tỏ ra thô lỗ hay ồn ào.

STT hay tâm trạng bằng tiếng Anh 

 • “There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drifting… the end of the day.”

Dịch: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

 • “Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry!”

Dịch: Không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng bất cứ ai xứng đáng, họ sẽ không làm cho bạn khóc.

 • “No one will ever understand how much it hurts.”

Dịch: Không ai có thể hiểu được nỗi đau tôi cảm nhận.

 • “Sometimes it’s better to be alone. Nobody can hurt you in life!”

Dịch: Đôi khi tốt hơn là ở một mình. Bởi không ai có thể làm tổn thương bạn trong cuộc sống!

 • “I like to listen to sad songs, when I’m sad it makes me double sad…”

Dịch: Tôi thích nghe nhạc buồn, bởi khi tôi buồn nó sẽ làm nỗi buồn nhân đôi…

 • “I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll realize it the day I stop coming back!”

Dịch: Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!

 • No matter how much you have hurt me, I still pray for you every night.”

Dịch: Dù bạn có làm tổn thương tôi tới bao nhiêu, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho bạn mỗi đêm.

 • “My silence is just another word for pain.”

Dịch: Sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.

 • “It does not dwell on dreams and forget to live.” – J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 

Dịch: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

 • “There are two ways of exerting one’s strength: one is pushing down, the other is pulling up.” – Booker T. Washington

Dịch: Có hai cách để tiêu tốn sức lực của một người: một là đẩy xuống, hai là kéo lên.

Xem thêm:

Tên tiếng Anh hay nhất dành cho nam và nữ

Tên tiếng Anh theo tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh ngầu

STT hay bằng tiếng Anh được nhiều người yêu thích nhất trên Goodreads

 • “Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” – Dr. Seuss

Dịch: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • “You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Mae West

Dịch: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

 • “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” – Oscar Wilde

Dịch: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

 • “Life is what happens to us while we are making other plans.” – Allen Saunders

Dịch: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.

 • “Everything you can imagine is real.” – Pablo Picasso

Dịch: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

 • “Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.” – Dr. Seuss

Dịch: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

 • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw

Dịch: Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

 • “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

Dịch: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

 • “Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.” – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Dịch: Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

 • “You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” – Jack Ma

Dịch: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

STT hay bằng tiếng Anh sẽ làm thay đổi bạn

STT hay bằng tiếng Anh sẽ làm thay đổi bạn
STT hay bằng tiếng Anh sẽ làm thay đổi bạn
 • “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” – Seneca

Dịch: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • “Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.” – William James

Dịch: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • “Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.” – Elbert Hubbard

Dịch: Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

 • “The heart, like the stomach, wants a varied diet.” – Gustave Flaubert

Dịch: Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

 • “The trick in life is learning how to deal with it.” – Helen Mirren

Dịch: Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

 • “Life is too important to be taken seriously.” Oscar Wilde

Dịch: Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

 • “You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches.” – Dita Von Teese.

Dịch: Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

 • “Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold.” – Bob Marley

Dịch: Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

 • “I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.” – Bob Marley

Dịch: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Confucius

Dịch: Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. 

STT hay ngắn gọn và cực chất bằng tiếng Anh

1999+ STT hay bằng tiếng Anh tha hồ để bạn “sống ảo”
1999+ STT hay bằng tiếng Anh tha hồ để bạn “sống ảo”
 • “Nothing lasts forever.”

Dịch: Không gì là mãi mãi.

 • “Love more. Worry less.” 

Dịch: Bớt lắng lo lại và yêu thương nhiều hơn.

 • “Feel the fear and do it anyway.” 

Dịch: Cảm nhận sợ hãi, và cứ tiếp tục làm việc.

 • “Keep going!” 

Dịch: Tiếp tục bước đi nào!

 • “Follow your heart.” 

Dịch: Hãy lắng nghe trái tim của bạn.

 • “Choose joy. Choose happy.” 

Dịch: Hãy chọn niềm vui và sự hạnh phúc.

 • “Never stop dreaming.” 

Dịch: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

 • “Be in the now.” 

Dịch: Sống cho hiện tại.

 • “Live the moment.” 

Dịch: Sống trọn từng khoảnh khắc.

 • “Go for it.” 

Dịch: Hãy sẵn sàng hành động.

Hy vọng với những câu stt hay bằng tiếng Anh do IELTS Vietop cũng ở trên sẽ giúp cho bạn truyền tải được thông điệp, ý nghĩa tới những người xung quanh. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của mình thì hãy ghé thăm ngay IELTS Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra