Topic Talk About Yourself – IELTS Speaking Part 1

Thanh Thảo Thanh Thảo
16.03.2020

Trong bài thi IELTS Speaking, chủ đề Talk About Yourself là chủ đề rất phổ biến và thường xuất hiện ở các cuộc giao tiếp hằng ngày công việc cũng như học thuật. Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến bạn một số câu mẫu chủ đề cũng như bài mẫu để bạn tham khảo và học nhé!

Topic Talk About Yourself – IELTS Speaking Part 1

A. Một số lưu ý ở chủ đề Talk About Yourself

 • Cố gắng trả lời thật tự nhiên, không gượng gạo vì đây là câu hỏi liên quan đến chính bản thân bạn.
 • Câu trả lời nên bao gồm đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.
 • Khi nói chuyện, không nên nhìn qua lại không xác định, hãy tự tin và mắt nhìn tập trung vào giám khảo.
 • Chuẩn bị các ý tưởng để trả lời chứ không học thuộc lòng (việc học thuộc sẽ ảnh hưởng đến phần phát âm và ngữ điệu.)
 • Đối với các câu hỏi ở dạng Yes/No questions, đừng chỉ trả lời “Yes” hay “No” mà hãy giải thích thêm hoặc mở rộng ý cho câu trả lời của bạn. Bởi vì giám khảo sẽ không đánh giá được khả năng tiếng Anh của bạn.
 • Không quan trọng ý kiến cụ thể của bạn về câu hỏi/chủ đề đó thực tế như thế nào, điều bạn cần là trả lời theo hướng nào có thể phô bày nhiều kỹ năng tiếng Anh của bạn nhất (về ngữ pháp cũng như từ vựng).
 • Cố gắng mở rộng câu trả lời theo nhiều hướng, kể cả trong trường hợp bạn không biết câu trả lời về chủ đề đó.

Xem thêm: Chủ đề IELTS Speaking part 1 thông dụng nhất

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B. Một số mẫu câu chủ đề Talk About Yourself

Chủ đề

1. Nghề nghiệp, ngành học

 • I am currently working as…
 • I am currently studying at…
 • I like my job/major because…

Tham khảo:

Topic: “Study” – IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Job/Work – IELTS Speaking

2. Nơi sống

 • I was born in… but now I live in…
 • My hometown is… which is…

Tham khảo: Talk About Your Hometown – IELTS Speaking part 1

3. Sở thích

 • I am a big fan of…
 • I’m really into
 • I prefer…
 • I enjoy…
 • I’m keen on…
 • I’m passionate about…
 • I can’t stand/bear…

Tham khảo: Topic Hobbies – IELTS Speaking Part 1

4. Các hoạt động

 • In my spare time, I usually….
 • When I’m not at work/at school, I like to…

Xem thêm: 7 Cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh giúp bạn tạo ấn tượng tốt lúc ban đầu

Nêu luận điểm, cách sắp xếp ý

1. Liệt kê các ý theo thứ tự

 • There’s a fairly wide range of…
 • There’s quite a diverse mixture of…
 • The first thing I’d like to mention is…
 • The most… is…
 • On top of that,…
 • Also,… is really…
 • Another kind is…

2. Khái quát đến chi tiết

 • Generally speaking,…
 • On the whole, I think that…
 • In particular,…
 • Specificially,…

3. Chia tình huống

 • Well, It is contingent upon…
 • Actually, It depends.
 • If I’m…I prefer to….But, If I…, I would rather
 • Usually, I preferHowever, If I have…I’d…

4. Tạo sự đối lập

5. Né tránh (thường để trả lời những câu hỏi về tương lai hoặc yêu câu so sánh)

 • Well, to be honest, I don’t…but I guess that I…
 • Frankly speaking, I’m not sure about…but I guess if I had to choose one, then I’d…
 • I’ve never thought about that. Though I think
 • I enjoy … much more than…

5. Nêu lý do

 • I guess this is due to/because…
 • The reason for this is…

Xem thêm: “Top 5 kênh Youtube luyện IELTS Speaking để lên IELTS 8.0” và “Khóa học IELTS online” trực tuyến chỉ 3-5 bạn đang được nhiều học viên quan tâm đăng ký sớm

C. Bài mẫu

1. Talk About Yourself

My name is Ngoc. I am a 29 year-old girl from Tien Giang but now I am living in Ho Chi Minh city. I am working as a sales executive for a small company and I’m also taking some English classes in the evening to improve my language skills. I am a big fan of traveling, so I often spend some time going on trips with my friends. Besides traveling, I am keen on doing sports as well. My hobbies are badminton and jogging, so I wake up early in the morning to join my teammates for some exercise. I think my biggest strength is that I am very sociable and easy to make new friends. I am a good listener and can give my loved ones good pieces of advice when they need me. However, there are things I’d like to improve about myself. I should be more hard-working and patient in my work so that I can achieve bigger goals.

1. What type of photos do you like taking? [Why/Why not?]

I often experiment with my camera and mobile phone camera and that’s why I like to take a wide range of photos that include nature, people, gift items, sky, river, flower and so on.

However, I am inclined to take photos of people. Their genuine smile, sad expression and sometimes bewilderment make the photograph worth cherishing.

2. Do you play any games? [Why/Why not?]

Yes, I really enjoy playing badminton most of the time. Football was, and still is my favourite sports, but I can’t manage time to practice football in the evening. Also, I am a great fan of chess and I often visit a few of my friends who are also passionate about playing chess. Sometimes, a single chess match between me and my friend takes multiple days to finish!

3. Is there anything you don’t like about your hometown?

Generally speaking, I’d have to say that I’m not really fond of the weather. I really can’t stand the summer months. I think this is because it is always humid, so it makes me feel quite hot and sweaty.

4. What do you usually do at the weekend?

Well, it is contingent upon how I feel. If I’m exhausted after working all week, I prefer to do something relaxing like chilling out on the sofa with a good book or watching movies on Netflix. But, if I feel energetic I would rather do something more exciting like going out and taking some photographs or going shopping with my friends.

5. Do you prefer to read a book or watch TV?

Oh I like them both so it’s hard to choose only one. But I guess that if I had to, I would rather watch a movie and the main reason for this is because not only there is a great storyline but I can also enjoy the acting skill of famous actors.

D. Luyện tập

 1. Are you a student or do you go to work?
 2. What kind of work do you do?
 3. Is there anything you don’t like about your job?
 4. Why did you choose to study that field?
 5. What would you like to do after you finish your studies?
 6. Do you live in a house or an apartment?
 7. Which is your favorite room?
 8. Is your neighborhood a good place for families with children?
 9. Where is your hometown?
 10. How do you think your city/town could be improved?
 11. How do you usually spend your birthday?
 12. Do you like children?
 13. Do you prefer indoor or outdoor games?
 14. What do you usually do at weekend?
 15. Do you enjoy looking for gifts for other people?
 16. Would you like to live by the ocean?
 17. What types of clothes do you usually wear?
 18. Do you spend a lot of money on clothes?
 19. Do you often wear perfume?
 20. Are you have any pet? Why?
 21. Would you like to learn a new language?
 22. Do you prefer to write by hand or using a computer?

Xem thêm:

Mách bạn chiến lược làm bài Speaking Part 1 hiệu quả

Cách trả lời dạng Basic Description Questions – IELTS Speaking Part 1

Top 60 chủ đề IELTS Speaking Part 1 thông dụng nhất

Hy vọng với những chia sẻ ở trên của Vietop sẽ giúp ích được cho bạn. Đồng thời bạn cũng nên học tập chăm chỉ, tập trung thời gian và công sức để ôn luyện IELTS đạt được số điểm tối đa nhất nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra