Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/04/2018 

Hồng Lê Hồng Lê
12.04.2018

Chào các bạn cùng xem bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/04/2018 để thêm kinh nghiệm học IELTS và những từ vựng mới bên dưới đây nhé.

Đề bài

Task 2: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree of disagree?

Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/04/2018 
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/04/2018 

Ngoài tham khảo các bài mẫu Writing bạn cần luyện thêm các kỹ năng còn lại, một số tài liệu bạn có thể tham khảo sau đây:

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Topic analysis

 • Category (thể loại đề): Agreement/disagreement (đồng ý / bất đồng)
 • View (quan điểm luận bàn): Chính phủ nên chi tiền chủ yếu cho việc vận động người dân theo nếp sống có lợi cho sức khỏe để phòng bệnh hơn là tập trung vào việc chữa bệnh cho bệnh nhân
 • Brainstorming / Idea generation (chuẩn bị ý)

1. Nếu agree

 • In terms of expenses, effective prevention is, in the long run, less costly than cure => less costly for both patients and the whole society(Xét về chi phí, phòng bệnh hiệu quả về lâu dài sẽ ít tốn kém hơn chữa bệnh => ít tốn kém cho cá nhân người bệnh & cho cả xã hội)
 • A healthy lifestyle free of fast food should be advocated => avoid ailments resulting from eating => avoid obesity and many cardiovascular diseases(Nên vận động người dân theo nếp sống có lợi cho sức khỏe bằng cách nói không với thức ăn nhanh => tránh được nhiều căn bệnh do ăn uống gây ra => phòng được chứng béo phì & nhiều bệnh tim mạch)
 • A healthy lifestyle based on regular exercise should be advocated => improve the immune system => avoid various inflammations & mental health problems, such as depression(Nên vận động người dân theo nếp sống có lợi cho sức khỏe bằng cách tập thể dục thường xuyên => cải thiện hệ miễn dịch => Phòng được nhiều chứng viêm nhiễm & ngừa nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, như trầm cảm chẳng hạn)
 • Effective illness prevention will reduce the number of patients => lower the government’s spending on healthcare services(Phòng bệnh hiệu quả sẽ giảm được số lượng bệnh nhân => giảm được chi phí mà chính phủ hỗ trợ để trang trải cho các dịch vụ khám chữa bệnh)

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốc và IELTS 1 kèm 1 được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

2. Nếu disag​​​​ree 

 • The government should center on financing the treatment of illnesses due to the appearance of more and more strange diseases(Chính phủ nên tập trung tài trợ chi phí chữa bệnh do ngày càng có nhiều bệnh lạ)
 • Treatment expenses, especially the cost of drugs, are increasingly high => patients are not likely to pay by themselves => need governmental support(Chi phí chữa bệnh, nhất là thuốc men, ngày càng cao => cá nhân người bệnh khó tự trang trải mà phải có chính phủ hỗ trợ)
 • The government receives tax revenues => is supposed to take care of taxpayers => provide many social services, including healthcare(Chính phủ thu thuế của dân => phải có nghĩa vụ lo cho dân => phải cung cấp nhiều dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ y tế)

Note: Có thể chọn 1 trong 5 hướng (directions) sau:

 • Cách tiếp cận totally agree
 • Cách tiếp cận totally disagree
 • Cách tiếp cận agree more than disagree
 • Cách tiếp cận disagree more than agree
 • Cách tiếp cận 50:50 (agreement = disagreement)

Quick decision making (quyết định nhanh): Chọn cách tiếp cận thiên về đồng ý (agree more than disagree)

Xem thêm: Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Sample Essay

It is said that taxpayers’ money should be used to encourage the prevention of illnesses based on a healthy lifestyle rather than to focus on treating patients. I personally find it hard to disagree with this view.

Admittedly, the government is supposed to provide the general public with free healthcare. The tax revenues that the government receives from its citizens should be allocated for social services, one of which is healthcare. If the government did not take care of ill people, how could they afford medical fees which are becoming more and more costly?

However, what I consider to be more advisable is that governmental money should be spent on the promotion of how to lead a healthy life.

Firstly, if all people become fully convinced of the importance of choosing healthy diets involving less meat and more vegetables instead of consuming junk food, they will start to adopt such a healthy lifestyle and, therefore, will be able to avoid a host of health problems. It goes without saying that prevention is better than cure, but the problem is so many people in modern society are significantly affected by the increasing advertising of junk food nearly everywhere, which should be stopped by the government.

Secondly, it should be regularly pointed out by the authorities that living a healthy life by working out on a daily basis will result in fewer patients visiting hospitals, thus reducing the amount of money spent on hospitalization and other medical fees. Obviously, this will help alleviate the government’s burden of taking care of patients.

All things considered, what I firmly believe is the spending of governmental money should be centered on illness prevention by raising public awareness of regular exercise and healthy eating habits.

Tìm hiểu ngay Khóa học IELTS cấp tốcLuyện IELTS 1 kèm 1 nhiều HS theo học

– 289 words – Written by IELTS Vietop

1. Some vocab items

 • Taxpayer: người (dân) nộp thuếNote: public money = taxpayers’money = governmental money
 • To allocate: phân bổ
 • To afford: có đủ tiền trang trải/mua/chi trả
 • To lead/live a healthy life: sống (theo) lối sống có lợi cho sức khỏe
 • A host of = a lot of = plenty of: Nhiều
 • To result in = to lead to: Dẫn đến
 • Hospitalization: Việc nằm (bệnh) viện
 • To work out = To exercise: Tập thể dục
 • To alleviate: Giảm bớt/nhẹ
 • To center on = to focus on: Tập trung vào
 • To raise public awareness: nâng cao ý thức người dân
 • On a daily basis: every day (Hàng ngày)

Tham khảo:

2. Some structures

 • It is said that … = It is believed that … = It is argued that … = There is a belief that … = There is an argument that …: Có ý kiến cho rằng
 • I find it hard to disagree … = I agree …: Tôi nhận thấy khó mà bất đồng
 • Admittedly, … However, … = On the one hand, … On the other hand, …: Đành rằng … Tuy nhiên
 • To provide X with Y: cung cấp Y cho X
 • All things considered, … = To recap, … = To sum up, … = In a nutshell, … = In conclusion, …: Tóm lại, …

Chúc các bạn học tập tốt và thành công với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 26/04/2018 nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra