Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Discuss + gì? Discuss đi với giới từ gì? Cách sử dụng liên quan đến Discuss

Trang Đoàn Trang Đoàn
23.05.2023

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên cần có những buổi họp để chia sẻ ý kiến và quan điểm với nhau, từ đó đưa ra một sự thống nhất hay một cách giải quyết cho một vấn đề chung nào đó. Hành động đó ta gọi là discuss – thảo luận. Vậy bạn có biết discuss đi với giới từ gì? Cùng IELTS Vietop thành thạo cách dùng của discuss chỉ trong “nháy mắt” thông qua bài viết chi tiết dưới đây nhé!

1. Discuss là gì? 

Trong tiếng Anh, discuss là động từ mang nghĩa là thảo luận.

Discuss (v) /dɪˈskʌs/: to talk about a subject with someone and tell each other your ideas or opinions

E.g: The police want to discuss these recent racist attacks with local people 

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Discuss đi với giới từ gì? 

Trong tiếng Anh discuss có thể đi kèm các giới từ nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm các cụm từ dưới đây nhé! 

Câu trả lời là Discuss thường đi với giới từ with. Ngoài ra, discussion cũng thường đi với giới từ about, of, among.

discuss đi với giới từ gì
Discuss đi với giới từ gì? 

Ở phần này, hãy cùng IELTS Vietop tìm lời giải đáp và hiểu sâu hơn về các cụm từ này nhé!

2.1. Discuss with 

Discuss with sb: thảo luận với ai

Eg:

 • I’d like to discuss this matter with you later.
 • The police want to discuss these recent racist attacks with local people. 

2.2. Discuss about? 

Khác với discussion, discuss không đi với giới từ about khi bạn muốn nói là thảo luận về vấn đề gì?

E.g:

 • We have a discussion about the next plan => Đúng
 • We discuss about the next plan => Sai

Theo từ điển Oxford, “to discuss” được theo nghĩa nghĩa là “to talk about something with somebody, especially in order to decide something”.

Vì vậy, “to discuss”=”to talk about”.

Nếu bạn sử dụng “discuss about” thì nó sẽ tương tự như là “talk about about”=> Sai.

Ví dụ trên bạn phải sửa lại là: We discuss the next plan.

3. Discuss to v hay ving 

Trong tiếng Anh, động từ discuss theo sau là một V-ing, mang nghĩa là: thảo luận làm gì đó.

E.g:

 • They are discussing building a new house
 • No one wants to discuss making a plan with him

4. Một số cụm từ đi kèm với discuss

Lưu ý: Discuss=talk about. 

Hãy cùng theo dõi một số cách dùng cho từ “discuss” như sau:

Một số cụm từ đi kèm với discuss
Một số cụm từ đi kèm với discuss
 • To discuss something with somebody: Để thảo luận điều gì đó với ai đó

E.g: Have you discussed the problem with him?

 • To discuss something: Để thảo luận về điều gì đó

E.g:  I’m not prepared to discuss this on the phone.They met to discuss the possibility of working together.

 • To discuss when, what, etc…: Để thảo luận khi nào, cái gì, v.v.

E.g: We need to discuss when we should go.

 • To discuss (somebody/something) doing something: Để thảo luận (ai đó / cái gì đó) làm điều gì đó

E.g: We briefly discussed buying a second car.

Tương tự như với “discuss”, các từ như “mention”, ”introduce” cũng không đi kèm với giới từ “about” luôn nhé các bạn!

5. Phân biệt Discuss và Debate

Discuss và Debate là hai từ dễ gây nhầm lẫn về cách sử dụng trong tiếng Anh. 

Phân biệt Discuss và Debate
Phân biệt Discuss và Debate

Discuss (v) /dɪˈskʌs/: thảo luận, tranh luận một cách nghiêm túc

Discuss là thảo luận, tranh luận một cách nghiêm túc, thường diễn ra trong một cuộc trao đổi lời lẽ chính thức, trong đó có các bên đưa ra nhiều ý kiến và nhiều quan điểm để tranh luận và xem xét một vấn đề nào đó.

E.g: They arranged a meeting to discuss the new rules.

Debate (n) /dɪˈbeɪt/: tranh luận thường là công khai

Debate là tranh luận, thường là công khai, như các cuộc tranh luận giữa những ứng cử viên, tranh cãi nhau một cách chính thức về các lập luận hay các vấn đề.

E.g: They debated a proposed amendment.

6. Một số cụm từ với discuss thông dụng

 • Discussion + about : Nói về một cuộc thảo luận, bàn luận thông thường.

E.g: We will have a discussion about this situation. 

 • Discussion + on/of : Dùng với ý nghĩa trang trọng hơn ví dụ như một bài nghiên cứu hay vấn đề trịnh trọng.

E.g: She has a discussion on the environmental topic in this country. 

 • In discussion with: trong cuộc thảo luận với

E.g: The company was in discussion with companies in Malaysia and Korea.

 • Under discussion: đang được thảo luận

E.g: The marketing plans for next year are still under discussion.

 • Discussion between … and …: cuộc thảo luận giữa … và … 

E.g: There were discussions between teachers and students yesterday.

Xem thêm:

7. Bài tập discuss đi với giới từ gì?

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống. Trong trường hợp không cần điền giới từ, điền “x” vào chỗ trống

 1. Our family is discussing………..  plans for the next trip.
 2. Linda met Jim to have a discussion……….  the curriculum.
 3. Marry started a discussion……………  the differences between men and women.
 4. He discussed his wedding plans ………………. her parents yesterday.
 5. We are discussing …………… the advantages of learning foreign languages.

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. _____ the discussion, we learned a lot about computers.

A. On B. Of C. During D. For

2. The manager discussed a lot of issues about finance _____ us.

A. between B. with C.  on D. about

3. In the end, Peter summed _____ the discussion.

A. on B. in C. up D. at

4. She asked: “Who is going to ______ the discussion?”

A. start B. participate C.take part D. open

5. She refused to join _____ the discussion.

A. on B. in C.x D. at

Như vậy, bài viết trên đã mang đến cho bạn lời giải cho thắc mắc Discuss đi với giới từ gì? Cũng như giúp bạn khám phá thêm rất nhiều cụm từ hay ho mới đi kèm với động từ “discuss”. IELTS Vietop hi vọng những kiến thức bổ ích trên đây đã giúp bạn phần nào củng cố vững vàng vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình. Ngoài ra, các bạn có thể học thêm các kiến thức ngữ pháp khác tại chuyên mục IELTS Grammar nhé. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra