Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe an object that you think is beautiful – IELTS Speaking part 2, part 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
12.09.2023

Describe an object that you think is beautiful là dạng đề bài từng xuất hiện trong kỳ thi IELTS ngày 04/11/2022. Để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Describe an object (Miêu tả đồ vật). Hôm nay, Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3: Describe an object that you think is beautiful.

1. Từ vựng về chủ đề Describe an object

Từ vựng về chủ đề Describe an object
Từ vựng về chủ đề Describe an object
Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
A fanaticfəˈnæt.ɪkmột người cuồng/nghiện 1 thứ gì đó
An avid readerÆn æv.ɪd ˈriː.dərMột độc giả cuồng nhiệt
E-commerce websitesˌiːˈkɒm.ɜːs ˈweb.saɪttrang thương mại điện tử
In any postureˈpɒs.tʃərở bất kỳ tư thế nào
Integrateˈɪn.tɪ.ɡreɪttích hợp, hợp nhất
Protect something from harmprəˈtekt ˈsʌm.θɪŋ frɒmhɑːmbảo vệ thứ gì đó khỏi nguy hại
Satisfy my thirst for somethingˈsæt.ɪs.faɪ maɪθɜːst/thỏa mãn khát khao làm gì
To be over cloud nineˈəʊ.vər klaʊd ninerất hạnh phúc
To have someone’s eyes glued to the screenHæv aɪs ɡluː tuː ðəskriːndán mắt vào màn hình

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. IELTS Speaking part 2: Describe an object that you think is beautiful

Describe an object that you think is beautiful - IELTS Speaking part 2, part 3
Describe an object that you think is beautiful – IELTS Speaking part 2, part 3

2.1. Đề bài

Describe an object that you think is beautiful. You should say:
What it is
Where you saw it
What it looks like
And explain why you think it is beautiful.

Mở đầu bài nói, thí sinh cần giới thiệu trực tiếp đồ vật bạn thấy xinh đẹp đó là gì, rồi mới nói rõ hơn về phần bối cảnh. Trong phần bối cảnh, thí sinh có thể kể lại lần đầu thấy món đồ đó là khi nào, có câu chuyện gì ẩn sau hay không.

Về phần nội dung, thí sinh miêu tả món đồ có hình dáng như thế nào. Thí sinh có thể khai thác thêm về người làm ra món đồ này. Tiếp đó, miêu tả chi tiết hơn ở hoa văn, nội dung bên trong món đồ.

Cuối cùng, thí sinh giải thích lý do tại sao lại nghĩ món đồ đó đẹp. Thí sinh có thể kể lại kỷ niệm mình nhớ nhất với món đồ đó với thì quá khứ đơn.

2.2. Sample 1: A bowl

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

A bowl that a friend gave me is one thing that I think is particularly lovely. Even though I am aware that bowls aren’t the most interesting objects in the world, this specific bowl is stunning due to its intriguing history. 

Early on in my high school career, I had the chance to interact with a few exchange students. I made a wonderful friend from Ecuador during this period. During her stay in my nation, we grew to be very good friends, but she eventually had to go back home. This made both of us incredibly sad.

But after high school was through, we learned that she had been accepted to a university in my nation! She returned with several gifts for all of us, but one gift in particular stood out: a bowl made by her grandmother just for me. It features a girl looking off into the distance in a hand-painted artwork.

It is stunning and most likely my most treasured gift.

Bài dịch

Một cái bát mà một người bạn tặng tôi là một thứ mà tôi nghĩ là đặc biệt đáng yêu. Mặc dù tôi biết rằng những chiếc bát không phải là đồ vật thú vị nhất trên thế giới, nhưng chiếc bát cụ thể này vẫn gây ấn tượng nhờ câu chuyện hấp dẫn đằng sau nó.

Ngay từ khi còn học trung học, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với một vài học sinh trao đổi. Tôi đã có một người bạn tuyệt vời từ Ecuador trong thời gian này. Trong thời gian cô ấy ở nước tôi, chúng tôi trở thành những người bạn rất tốt, nhưng cuối cùng cô ấy phải trở về nhà. Điều này khiến cả hai chúng tôi vô cùng buồn bã.

Nhưng sau khi học hết trung học, chúng tôi được biết rằng cô ấy đã được nhận vào một trường đại học ở đất nước tôi! Cô ấy trở lại với một số món quà cho tất cả chúng tôi, nhưng có một món quà đặc biệt nổi bật: một cái bát do bà cô ấy làm riêng cho tôi. Nó có hình một cô gái đang nhìn về phía xa trong một tác phẩm nghệ thuật vẽ tay.

Nó thật tuyệt vời và rất có thể là món quà quý giá nhất của tôi.

Vocabulary Highlights

 • Intriguing (adj): hấp dẫn
 • Stand out (v): nổi bật
 • Hand-painted artwork (n): tác phẩm nghệ thuật vẽ tay
 • Stunning (adj): kinh ngạc
 • Treasured (adj): đáng quý

2.3. Sample 2: Computer desk

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

My house is filled with a wide variety of furniture, some of which have been there for a very long time and still do a variety of useful tasks everywhere throughout the house. However, I’d want to use this opportunity to talk about a brand-new piece of furniture that I believe is extremely beautiful and would like to discuss today.

This computer desk is my new favorite piece of furniture, which my family and I recently purchased from IKEA. This item is fairly expensive because it is made from black walnut wood. It is rectangular in shape and has a black hue. Since I like to use my laptop to play video games online, this table is perfect for me. It is furnished with adjustable controls and wheels.

The most astounding feature of it is that I can spin it in any direction, including up and down. I can store my numerous items in its four drawers. In addition, it has a concealed compartment with a strong pattern lock that is ideal for securing valuables like my extra coins. The table also features colorful lights in the corners, which give the impression that it is quite dynamic. I used to feel exhausted when I tried to study while lying in bed, but nowadays I can concentrate better. Additionally, it aids in my continued good posture throughout the day. 

This is the piece of furniture in my house that I enjoy using and admiring the most, last but not least.

Bài dịch

Ngôi nhà của tôi có rất nhiều loại đồ nội thất, một số đồ đạc đã ở đó từ rất lâu và vẫn còn hoạt động với nhiều hữu ích khác nhau ở mọi nơi trong nhà. Tuy nhiên, tôi muốn nhân cơ hội này để nói về một món đồ nội thất hoàn toàn mới mà tôi tin là cực kỳ đẹp và muốn thảo luận hôm nay.

Bàn máy tính này là món đồ nội thất yêu thích mới của tôi, mà gia đình tôi và tôi mới mua từ IKEA. Mặt hàng này khá đắt tiền vì nó được làm từ gỗ óc chó màu đen. Nó có hình chữ nhật và có màu đen. Vì tôi thích sử dụng máy tính xách tay của mình để chơi trò chơi điện tử trực tuyến nên chiếc bàn này rất phù hợp với tôi. Nó được trang bị các điều khiển và bánh xe có thể điều chỉnh được.

Tính năng đáng kinh ngạc nhất của nó là tôi có thể xoay nó theo bất kỳ hướng nào, kể cả hướng lên và hướng xuống. Tôi có thể cất giữ đồ vật của mình trong bốn ngăn kéo của nó. Ngoài ra, nó còn có một ngăn ẩn với khóa hoa văn chắc chắn, lý tưởng để bảo vệ các vật có giá trị như tiền xu dư của tôi.

Chiếc bàn cũng có đèn nhiều màu sắc ở các góc, tạo ấn tượng rằng nó khá năng động. Tôi đã từng cảm thấy kiệt sức khi cố gắng học khi nằm trên giường, nhưng ngày nay tôi có thể tập trung tốt hơn. Ngoài ra, nó hỗ trợ tôi duy trì tư thế tốt trong suốt cả ngày.

Đây là món đồ nội thất trong nhà mà tôi thích sử dụng và ngưỡng mộ nhất.

Vocabulary Highlights

 • Purchase (V): mua
 • Black walnut wood (n): gỗ óc chó màu đen 
 • Rectangular (n): hình hộp chữ nhật
 • Hue (n): màu sắc
 • Adjustable (adj): có thể điều chỉnh
 • Astounding (adj): đáng kinh ngạc
 • Spin (v): quay
 • Concealed compartment (n): ngăn kín
 • Dynamic (adj): năng động
 • Posture (n): tư thế

Xem thêm:

3. IELTS Speaking part 3: Describe an object that you think is beautiful

IELTS Speaking part 3 Describe an object that you think is beautiful
IELTS Speaking part 3 Describe an object that you think is beautiful

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 3 của IELTS Vietop nhé:

3.1. Do you think there are more beautiful things now than in the past? Why?

It’s difficult for me to answer this since I want to be both positive and negative. I believe that over the years, we have lost a lot of the beauty seen in the natural world, but I also believe that more beauty has been produced in other areas. All we have to do is figure out how to prevent the development of new beauty from endangering existing beauty.

 • Endangered (v): đe dọa, gây nguy hiểm

(Dịch: Thật khó để tôi trả lời điều này vì tôi muốn vừa tích cực vừa tiêu cực. Tôi tin rằng trong những năm qua, chúng ta đã mất đi rất nhiều vẻ đẹp được nhìn thấy trong thế giới tự nhiên, nhưng tôi cũng tin rằng nhiều vẻ đẹp hơn đã được tạo ra ở các khu vực khác. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm ra cách ngăn chặn sự phát triển của vẻ đẹp mới gây nguy hiểm cho vẻ đẹp hiện có.)

3.2. What beautiful scenery spots are there in your country?

I immediately knew what to talk about, and although there are others, I believe Ha Long Bay is the most beautiful. Located in Quang Ninh province, Ha Long Bay is a location in northeastern Vietnam. It is a region of the sea where hundreds of karst mountains protrude above the surface. It is stunning. Visitors can rent boats to overnight sail over the mountains in the bay; it is a pretty impressive sight.

 • Karst mountains protrude: núi đá vôi nhô ra

(Dịch: Tôi ngay lập tức biết phải nói về điều gì, và mặc dù có những nơi khác, tôi tin rằng Vịnh Hạ Long là nơi đẹp nhất. Thuộc tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long là một địa danh ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Đó là một vùng biển nơi hàng trăm ngọn núi đá vôi nhô lên trên bề mặt. Hạ Long tuyệt đẹp. Du khách có thể thuê thuyền qua đêm trên các ngọn núi trong vịnh; đó là một cảnh tượng khá ấn tượng.)

3.3. Where do you think people usually come into contact with beautiful things?

I believe the simplest response is simply that people are most likely to experience beauty when trying new things. Although we might love and appreciate the things we often see, it seems to me that you are far more likely to come across something lovely if it is something you are not accustomed to.

 • Accustomed (adj): quen thuộc

(Dịch: Tôi tin rằng câu trả lời đơn giản là mọi người có thể trải nghiệm vẻ đẹp nhất khi thử những điều mới. Mặc dù chúng ta có thể yêu thích và đánh giá cao những thứ chúng ta thường thấy, nhưng đối với tôi, dường như bạn sẽ có nhiều khả năng bắt gặp thứ gì đó tuyệt vời hơn nếu đó là thứ mà bạn không quen thuộc.)

3.4. Why do you think people create beautiful things?

People make beautiful things because, by definition, people like to look at and appreciate beautiful things. If I recall properly, serotonin is the hormone that is released when people are happy. Being in the presence of beauty can make one feel happy. Humans typically take pleasure in this bliss.

 • Bliss (n): hạnh phúc

(Dịch: Mọi người tạo ra những thứ đẹp đẽ bởi vì, theo định nghĩa, mọi người thích nhìn và đánh giá cao những thứ đẹp đẽ. Nếu tôi nhớ chính xác, serotonin là hormone được giải phóng khi mọi người hạnh phúc. Ở trong sự hiện diện của cái đẹp có thể làm cho một người cảm thấy hạnh phúc. Con người thường lấy niềm vui trong niềm hạnh phúc này.)

3.5. Do people in your country like to keep beautiful things in their homes?

Yes, I do think that most Vietnamese enjoy having lovely stuff in their houses. Many people enjoy decorating their houses with lovely items that express their own tastes and styles because they take great satisfaction in them. Objects like paintings, sculptures, vases, as well as clothing and furniture, could fall under this category. To bring a touch of beauty and peace to their living spaces, people may also use natural elements like plants and flowers.

 • Take great satisfaction in (v): hài lòng về
 • Fall under this category (v): thuộc danh mục này

(Dịch: Vâng, tôi nghĩ rằng hầu hết người Việt Nam thích có những thứ đáng yêu trong nhà của họ. Nhiều người thích trang trí nhà cửa bằng những món đồ đáng yêu thể hiện sở thích và phong cách riêng của họ vì họ rất hài lòng về chúng. Các đồ vật như tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, bình hoa cũng như quần áo và đồ nội thất có thể thuộc danh mục này. Để mang lại vẻ đẹp và sự yên bình cho không gian sống của họ, mọi người cũng có thể sử dụng các yếu tố tự nhiên như cây và hoa.)

3.6. Do you think people in your country prefer or enjoy music more than art?

They undoubtedly do. The addition of music dramatically enhances people’s life. Jazz, pop, rock, and classical music are just a few of the many musical genres that the majority of people in Vietnam are enormous admirers of. I want to emphasize that various generations listen to music in different ways.

While older listeners favor music with a slower tempo, today’s youth prefer music with a strong rhythm and rapid speed. Although enjoying art is a delicate subject, it may be less accessible than enjoying music since appreciators of art must buy pricey artwork or pay admission fees to museums.

 • Tempo (n): nhịp độ
 • Rhythm (n): giai điệu
 • Delicate (adj): tế nhị
 • Admission fees (n): phí vào cửa

(Dịch: Họ chắc chắn là như vậy. Việc bổ sung âm nhạc đã nâng cao đáng kể cuộc sống của con người. Nhạc jazz, pop, rock và cổ điển chỉ là một vài trong số rất nhiều thể loại âm nhạc mà đa số người dân Việt Nam vô cùng ngưỡng mộ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các thế hệ khác nhau nghe nhạc theo những cách khác nhau.

Trong khi người nghe lớn tuổi thích nghe nhạc có nhịp độ chậm hơn thì giới trẻ ngày nay lại thích nhạc có tiết tấu mạnh và tốc độ nhanh. Mặc dù thưởng thức nghệ thuật là một chủ đề tế nhị nhưng nó có thể khó tiếp cận hơn việc thưởng thức âm nhạc vì những người thưởng thức nghệ thuật phải mua những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền hoặc trả phí vào cửa các viện bảo tàng.)

3.7. Does Vietnam have any beautiful scenery?

Without a doubt, of course! I am quite proud of the beautiful scenery in Vietnam, and I am confident in saying that our country is really beautiful. Vietnam is also steadily rising in popularity as a destination for travelers from around the world due to its breathtakingly beautiful natural beauty. The area’s white sand beaches, dolomite mountains, and terraced rice terraces are so beautiful that tourists go from all over the world to see them.

 • Breathtakingly (adv): một cách ngoạn mục
 • Dolomite mountains (n): núi đá vôi
 • Terraced rice terraces (n): ruộng bậc thang

(Dịch: Tất nhiên rồi. Tôi khá tự hào về những cảnh đẹp ở Việt Nam và tôi tự tin nói rằng đất nước chúng tôi thực sự rất đẹp. Việt Nam cũng đang dần nổi tiếng như một điểm đến cho du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ vào vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục vô tận. Những bãi biển cát trắng, núi đá vôi và ruộng bậc thang của khu vực đẹp đến mức khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng.)

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

3.8. Why do people like to go to places with beautiful scenery?

It is restorative to the mind, body, and soul to look at beauty, especially that which is found in nature, and I believe this is the underlying reason why people value visiting locations with beautiful landscapes. Our most fundamental selves and our roots can be reconnected to when we are in the great outdoors. This serves as a helpful reminder that, despite appearances, we are fundamentally a part of the environment.

Maybe we’re going back to being like cavemen now. Humans are creatures, to put it simply, just like any other species. To further distance itself from nature, mankind has made significant efforts in a number of areas. It’s wonderful to take a breather from the steel, concrete, and plastic that have been manufactured by humans.

 • Cavemen (n): người tiền sử
 • Steel (n): thép
 • Concrete (n): bê tông

(Dịch: Việc ngắm nhìn vẻ đẹp có tác dụng phục hồi tâm trí, cơ thể và tâm hồn, đặc biệt là những gì có trong thiên nhiên và tôi tin rằng đây là lý do cơ bản khiến mọi người đánh giá cao việc ghé thăm những địa điểm có phong cảnh đẹp. Bản thân cơ bản nhất và cội nguồn của chúng ta có thể được kết nối lại khi chúng ta ở ngoài trời. Điều này đóng vai trò như một lời nhắc nhở hữu ích rằng, mặc dù có vẻ bề ngoài nhưng về cơ bản chúng ta là một phần của môi trường.

Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ trở lại như những người tiền sử. Con người là sinh vật, nói một cách đơn giản, giống như bất kỳ loài nào khác. Để giữ khoảng cách xa hơn với thiên nhiên, nhân loại đã có những nỗ lực đáng kể trong một số lĩnh vực. Thật tuyệt vời khi được xả hơi khỏi thép, bê tông và nhựa do con người tạo ra.)

3.9. When people go to those places (wild places), what is the effect on those places?

Psychologically speaking, when we take in a breathtaking scene, we experience a certain level of contentment. The explanation for this is that wildlife is a reflection of ourselves, and when we come across a massive wildlife landscape, our minds tend to lose focus on the myriad issues they have been considering and become careless. The essence of both total delight and unwavering love, this state represents who we truly are.

We could only refer to it as realization if we were able to do it without the help of an outside stimulus, such a stunning environment. This type of enjoyment, on the other hand, does not lead to sorrow because physical pleasure, on the other hand, is accompanied by both suffering and discomfort before and after it is experienced.

 • Contentment (n): mãn nguyện
 • Myriad issues (n): vô số vấn đề
 • Unwavering (adj): không lay chuyển
 • Sorrow (n): nỗi buồn

(Dịch: Về mặt tâm lý, khi chúng ta xem một cảnh đẹp ngoạn mục, chúng ta cảm thấy mãn nguyện ở một mức độ nhất định. Lời giải thích cho điều này là động vật hoang dã là sự phản ánh của chính chúng ta và khi chúng ta bắt gặp một khung cảnh động vật hoang dã rộng lớn, tâm trí của chúng ta có xu hướng mất tập trung vào vô số vấn đề mà chúng ta đang cân nhắc và trở nên bất cẩn. Bản chất của cả niềm vui trọn vẹn và tình yêu không lay chuyển, trạng thái này thể hiện con người thật của chúng ta.

Chúng tôi chỉ có thể coi đó là sự nhận thức nếu chúng tôi có thể làm được điều đó mà không cần sự trợ giúp của một tác nhân kích thích bên ngoài, một môi trường tuyệt vời như vậy. Mặt khác, kiểu hưởng thụ này không dẫn đến đau khổ vì lạc thú vật chất, mặt khác, đi kèm với cả đau khổ và khó chịu trước và sau khi nó được trải qua.)

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe an object that you think is beautiful. Bên cạnh về chủ đề Describe an object that you think is beautiful – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra