Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about how to learn English – Bài mẫu IELTS Speaking

IELTS Vietop
IELTS Vietop
19.09.2023

Talk about how to learn English là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Language (Ngôn ngữ). Hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking: Talk about how to learn English.

1. Từ vựng Talk about how to learn English

 • Learn /lɜrn/ (v): Học
 • English /ˈɪŋɡlɪʃ/ (n): Tiếng Anh
 • Language /ˈlæŋɡwəʤ/ (n): Ngôn ngữ
 • Fluency /ˈfluənsi/ (n): Sự lưu loát
 • Vocabulary /voʊˈkæbjəˌlɛri/ (n): Vốn từ vựng
 • Grammar /ˈɡræmər/ (n): Ngữ pháp
 • Pronunciation /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/ (n): Cách phát âm
 • Practice /ˈpræktəs/ (v): Luyện tập
 • Listening /ˈlɪsənɪŋ/ (n): Kỹ năng nghe
 • Speaking /ˈspikɪŋ/ (n): Kỹ năng nói
 • Reading /ˈrɛdɪŋ/ (n): Kỹ năng đọc
 • Writing /ˈraɪtɪŋ/ (n): Kỹ năng viết
 • Communication /kəmˌjunəˈkeɪʃən/ (n): Giao tiếp
 • Conversational /ˌkɑnvərˈseɪʃənəl/ (adj): Thuộc về hội thoại
 • Fluency /ˈfluənsi/ (n): Sự lưu loát
 • Accent /ˈæksɛnt/ (n): Giọng âm
 • Enunciation /ɪˌnʌn.siˈeɪ.ʃən/ (n): Cách phát âm rõ ràng
 • Language exchange /ˈlæŋɡwəʤ ɪksˈʧeɪnʤ/ (n): Trao đổi ngôn ngữ
 • Immersion /ɪˈmɜrʒən/ (n): Đắm mình trong môi trường ngôn ngữ
 • Motivation /ˌmoʊtəˈveɪʃən/ (n): Động lực
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Brainstorm ý tưởng Talk about how to learn English

Brainstorm ý tưởng Talk about how to learn English
Brainstorm ý tưởng Talk about how to learn English

2.1. Những cách học tiếng Anh hiệu quả

 • Set a target: Đặt ra mục tiêu
 • Create a routine: Tạo một lộ trình
 • Make errors: Học từ những sai lầm
 • Get to know the culture: Học văn hóa
 • A entertaining way to learn English: Học tiếng Anh với thái độ vui vẻ
 • Ask lots of inquiries: Thường xuyên đặt câu hỏi
 • Follow the example of the stars: Học từ người nổi tiếng
 • Begin with the most essential needs: Bắt đầu với những thứ bạn thực sự cần 

2.2. Những cách cải thiện các kỹ năng trong tiếng Anh

SpeakingPractice frequently: Thực hành nhiều
Learn phrases: Học cụm từ
Speaking to oneself: Tự nói chuyện với bản thân
Record your own voice: Ghi âm lại giọng nói của mình
Take part in class: Thực tập trên lớp
Pick up some common idioms: Học các thành ngữ chính
ListeningListen to native media: Nghe phương tiện truyền thông bản địa
Listen consistently: Nghe thường xuyên
Review the following new vocabulary: Xem lại các từ và cụm từ mới
Listen to the radio: Nghe đài
Watch English TV: Xem các chương trình TV bằng tiếng Anh
ReadingRead what you enjoy: Đọc những thứ bạn thích
Keep a journal: Viết nhật ký
Message to people: Nhắn tin cho mọi người
Read at the right difficulty: Đọc các tài liệu ở mức độ phù hợp
Always keep a bilingual dictionary handy: Luôn có một cuốn từ điển Anh-Anh bên cạnh
Add these words to your “personal dictionary”: Ghi lại từ vựng trong “từ điển cá nhân” của bạn
WritingKeep a diary or journal: Viết nhật ký/nhật ký
English-language email writing: Viết email bằng tiếng Anh
English translation of your local newspaper: Viết lại các tin tức bằng tiếng Anh
Discover key spelling guidelines: Tìm hiểu các quy tắc chính tả quan trọng
Vốn từ vựngRead widely: Đọc nhiều hơn
Consult a dictionary: Sử dụng từ điển
Learn common words: Học những từ chính
Ngữ phápPay attention to native speakers: Nghe người bản xứ nói chuyện
Make up your own illustrations: Tự đặt ra các ví dụ
Speak with others: Nói chuyện với mọi người

Bạn muốn chinh phục chủ đề Talk about how to learn English trong bài thi IELTS Speaking nhưng chưa có nhiều bài mẫu hay? Hãy để lại thông tin họ tên và số điện thoại để nhận ngay trọn bộ bài mẫu בנושא này cùng nhiều tài liệu IELTS hấp dẫn khác!

Đăng ký nhận tài liệu MIỄN PHÍ ngay!

Xem thêm:

3. Bố cục và dàn ý Talk about how to learn English

Bố cục và dàn ý Talk about how to learn English
Bố cục và dàn ý Talk about how to learn English

3.1. Giới thiệu tầm quan trọng của tiếng Anh trong đời sống

 • Since English is the most widely spoken language in the world, learning it is crucial for communicating with people around the globe.
 • English is regarded as the language of business and technology, and being able to communicate well in it might help you find better employment possibilities and develop in your career.
 • Learning English gives one access to a wealth of resources, such as books, music, and movies, which can help one develop their awareness of other cultures and extend their perspectives.

Dịch:

 • Vì tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới nên việc học nó là rất quan trọng để giao tiếp với mọi người trên toàn cầu.
 • Tiếng Anh được coi là ngôn ngữ của kinh doanh và công nghệ, và khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh có thể giúp bạn tìm được cơ hội việc làm tốt hơn và phát triển trong sự nghiệp của mình.
 • Học tiếng Anh cho phép người ta tiếp cận với nguồn tài nguyên phong phú, chẳng hạn như sách, âm nhạc và phim ảnh, có thể giúp người ta phát triển nhận thức về các nền văn hóa khác và mở rộng quan điểm của mình.

3.2. Giới thiệu các bước học tiếng Anh hiệu quả

 • Grammar and Vocabulary Development: Phát triển kỹ năng ngữ pháp và từ vựng
 • English text reading: Đọc văn bản tiếng Anh
 • Acquiring new vocabulary: Học từ và cụm từ mới
 • Performing grammar drills: Luyện tập ngữ pháp
 • Improving Pronunciation: Cải thiện phát âm
 • Listening to English-speaking natives: Nghe người bản xứ nói tiếng Anh
 • Tongue twisters drill: Tập uốn lưỡi
 • Recording and hearing one’s own voice: Ghi âm và nghe chính mình nói
 • Communication Skills Development: Phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Participating in language exchange initiatives: Tham gia các chương trình trao đổi ngôn ngữ
 • Taking part in native speaker interactions: Tham gia hội thoại với người bản xứ
 • English-language movies and television programs with subtitles: Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh có phụ đề
 • Immersed in English Language: Chìm đắm trong tiếng Anh
 • Visiting English-speaking countries: Du lịch các nước nói tiếng Anh
 • Making your home an English-speaking environment: Tạo môi trường nói tiếng Anh tại nhà
 • English being the main language spoken in daily life: Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính trong cuộc sống hàng ngày
 • How to get motivated to learn English: Tạo động lực để học tiếng Anh
 • Establishing realistic goals: Đặt mục tiêu có thể đạt được
 • Recognizing accomplishments: Tự thưởng cho bản thân nếu đạt được kết quả tốt
 • Joining a group for language study: Tham gia các nhóm học ngôn ngữ

3.3. Tổng kết luận điểm và thúc đẩy việc học tiếng Anh

 • Although it takes commitment and work, there are methods that make learning English efficient and fun.
 • One can build vocabulary and grammar, enhance pronunciation, communicate, immerse oneself in the language, and discover motivation to become proficient in English.
 • Anyone may become fluent in English with effort and perseverance, opening up a world of opportunities.

Dịch:

 • Mặc dù cần có sự cam kết và nỗ lực nhưng vẫn có những phương pháp giúp việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả và thú vị.
 • Người ta có thể xây dựng vốn từ vựng và ngữ pháp, nâng cao khả năng phát âm, giao tiếp, đắm mình trong ngôn ngữ và khám phá động lực để thành thạo tiếng Anh.
 • Bất kỳ ai cũng có thể trở nên thông thạo tiếng Anh nếu nỗ lực và kiên trì, mở ra vô số cơ hội.

Xem thêm:

4. IELTS Speaking part 2: Talk about how to learn English

Bố cục và dàn ý Talk about how to learn English
Bố cục và dàn ý Talk about how to learn English

4.1. Bài mẫu 1

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

In today’s globally interconnected world, learning English is crucial. English is a widely used language in a variety of industries, including business, education, and others. I’ll talk about several efficient methods for learning English.

The cornerstones of learning any language are expanding one’s vocabulary and grammar. To increase vocabulary and grammar, read English texts, pick up new words and phrases, and work on grammar exercises.

Next, perfecting your pronunciation is essential for communicating in English effectively. To enhance pronunciation, try practicing tongue twisters, listening to recordings of oneself speaking, and listening to native English speakers.

Thirdly, enhancing communication abilities is crucial. Communication skills can be enhanced by taking part in language exchange programs, conversing with native speakers, and watching English-language movies and TV episodes with subtitles.

Additionally, if one wants to learn English quickly, they should immerse themselves in it. Effective strategies to immerse oneself in the language include visiting English-speaking nations, setting up an English-speaking environment at home, and utilizing English as the main language in daily interactions.

Finally, it’s critical to stay motivated if you want to succeed in learning English. Creating a support system, setting attainable objectives, and recognizing accomplishments can all help you stay motivated.

In conclusion, it is possible to learn English, but it does require commitment and effort. One can become proficient in English by expanding their vocabulary and grammar, honing their pronunciation, communicating, immersing themselves in the language, and finding motivation. It is worth the time and effort to learn English because it offers up a world of chances and possibilities.

 • Cornerstones (n): nền tảng
 • Converse (v): trò chuyện
 • Commitment (n): sự gắn kết
 • Effort (n): sự cố gắng
 • Proficient (adj): thành thạo
 • Honing (v): mài giũa

Dịch: Trong thế giới kết nối toàn cầu ngày nay, việc học tiếng Anh là rất quan trọng. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm kinh doanh, giáo dục và các ngành khác. Tôi sẽ nói về một số phương pháp học tiếng Anh hiệu quả.

Nền tảng của việc học bất kỳ ngôn ngữ nào là mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp của một người. Để tăng vốn từ vựng và ngữ pháp, hãy đọc các văn bản tiếng Anh, học từ và cụm từ mới, đồng thời làm các bài tập ngữ pháp.

Tiếp theo, việc hoàn thiện cách phát âm của bạn là điều cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh hiệu quả. Để nâng cao khả năng phát âm, hãy thử luyện tập uốn lưỡi, nghe bản ghi âm giọng nói của chính mình và nghe người nói tiếng Anh bản xứ.

Thứ ba, việc nâng cao khả năng giao tiếp là rất quan trọng. Kỹ năng giao tiếp có thể được nâng cao bằng cách tham gia các chương trình trao đổi ngôn ngữ, trò chuyện với người bản xứ và xem các bộ phim và tập phim truyền hình bằng tiếng Anh có phụ đề.

Ngoài ra, nếu muốn học tiếng Anh nhanh chóng thì nên đắm mình vào đó. Các chiến lược hiệu quả để hòa mình vào ngôn ngữ bao gồm việc đến thăm các quốc gia nói tiếng Anh, thiết lập môi trường nói tiếng Anh ở nhà và sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong tương tác hàng ngày.

Cuối cùng, điều quan trọng là duy trì động lực nếu bạn muốn học tiếng Anh thành công. Tạo một hệ thống hỗ trợ, đặt ra các mục tiêu có thể đạt được và ghi nhận thành tích đều có thể giúp bạn duy trì động lực.

Tóm lại, có thể học tiếng Anh nhưng đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực. Người ta có thể trở nên thành thạo tiếng Anh bằng cách mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp, trau dồi cách phát âm, giao tiếp, đắm mình trong ngôn ngữ và tìm kiếm động lực. Việc dành thời gian và nỗ lực để học tiếng Anh rất đáng giá vì nó mang đến vô số cơ hội và khả năng.

4.2. Bài mẫu 2

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

Learning English is an important ability that can improve employment possibilities, make it easier to communicate with individuals from other cultures, and provide access to knowledge and resources. I’ll go over some useful methods for learning English.

To begin with, clearly defining goals and objectives is crucial for successful English language learning. Learners can customize their learning experience to their own requirements and goals by defining specific motivations for learning English, such as passing an English proficiency test or interacting with international coworkers.

Second, consistent practice is essential for improving English accuracy and fluency. This may entail engaging in language exchange programs, viewing English TV shows and movies, reading English articles and books, and listening to English audio content like music and podcasts. Learners can increase their vocabulary, strengthen their grammar, and deepen their comprehension of English idioms and expressions with regular practice.

Thirdly, getting advice and criticism from native English speakers or experienced teachers may be incredibly helpful in identifying areas that need to be improved upon and avoiding errors. Attending English language lessons, taking part in language exchange programs, or hiring private tutors can all help you achieve this.

Technology can also improve the efficacy and efficiency of learning the English language. A variety of vocabulary builders, grammar checkers, and language exchange platforms are available through various language learning applications, websites, and software packages.

Last but not least, perseverance and discipline are essential for long-term success in English language study. Setting realistic objectives, keeping track of one’s progress, and rewarding oneself for success can help with this. Joining online communities for English language learners, such as discussion boards or social networking sites, can also be a source of support and inspiration.

To sum up, learning English is a worthwhile and beneficial experience that can improve one’s chances for both personal and professional success. Learners can improve their English language abilities and accomplish their goals by establishing clear goals, practicing frequently, getting feedback and coaching, employing technology, and remaining motivated and disciplined.

 • Go over (v): giới thiệu
 • Objectives (n): mục tiêu
 • Customize (v): tùy chỉnh
 • Accuracy (n): sự chính xác
 • Comprehension (n): sự bao quát
 • Criticism (n): sự chỉ trích 
 • Efficacy (n): thành quả
 • Efficiency (n): sự hiệu quả
 • Perseverance (n): sự kiên trì
 • Discipline (n): sự kỷ luật
 • Keeping track of (v): theo dõi
 • Accomplish (v): hoàn thành

Dịch: Học tiếng Anh là một khả năng quan trọng có thể cải thiện cơ hội việc làm, giúp giao tiếp với các cá nhân từ các nền văn hóa khác dễ dàng hơn và mang lại khả năng tiếp cận kiến thức và nguồn lực. Tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp hữu ích để học tiếng Anh.

Đầu tiên, việc xác định rõ mục đích và mục tiêu là rất quan trọng để học tiếng Anh thành công. Người học có thể tùy chỉnh trải nghiệm học tập theo yêu cầu và mục tiêu của riêng mình bằng cách xác định động lực cụ thể để học tiếng Anh, chẳng hạn như vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc tương tác với đồng nghiệp quốc tế.

Thứ hai, thực hành nhất quán là điều cần thiết để cải thiện độ chính xác và trôi chảy tiếng Anh. Điều này có thể đòi hỏi phải tham gia vào các chương trình trao đổi ngôn ngữ, xem các chương trình truyền hình và phim tiếng Anh, đọc các bài báo và sách tiếng Anh cũng như nghe nội dung âm thanh tiếng Anh như nhạc và podcast. Người học có thể tăng vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp và hiểu sâu hơn về các thành ngữ và cách diễn đạt tiếng Anh bằng cách thực hành thường xuyên.

Thứ ba, nhận được lời khuyên và phê bình từ những người nói tiếng Anh bản xứ hoặc giáo viên giàu kinh nghiệm có thể cực kỳ hữu ích trong việc xác định những lĩnh vực cần cải thiện và tránh sai sót. Tham gia các lớp học tiếng Anh, tham gia các chương trình trao đổi ngôn ngữ hoặc thuê gia sư riêng đều có thể giúp bạn đạt được điều này.

Công nghệ cũng có thể nâng cao hiệu quả và thành quả của việc học tiếng Anh. Có nhiều công cụ xây dựng từ vựng, kiểm tra ngữ pháp và nền tảng trao đổi ngôn ngữ có sẵn thông qua các ứng dụng, trang web và gói phần mềm học ngôn ngữ khác nhau.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sự kiên trì và kỷ luật là điều cần thiết để thành công lâu dài trong việc học tiếng Anh. Đặt ra các mục tiêu thực tế, theo dõi sự tiến bộ của một người và tự thưởng cho thành công của bản thân có thể giúp ích cho việc này. Tham gia các cộng đồng trực tuyến dành cho người học tiếng Anh, chẳng hạn như các diễn đàn thảo luận hoặc các trang mạng xã hội, cũng có thể là nguồn hỗ trợ và cảm hứng.

Tóm lại, học tiếng Anh là một trải nghiệm đáng giá và hữu ích, có thể nâng cao cơ hội thành công cho cả cá nhân và nghề nghiệp. Người học có thể cải thiện khả năng tiếng Anh và hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách đặt ra mục tiêu rõ ràng, luyện tập thường xuyên, nhận phản hồi và huấn luyện, sử dụng công nghệ cũng như duy trì động lực và kỷ luật.

Xem thêm:

4.3. Bài mẫu 3

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

It is crucial to learn English since it is a language that millions of people throughout the world use for communication, travel, education, and job advancement. I’ll go over some useful methods for learning English.

First of all, learning English through immersion is quite effective. Reading, writing, listening, and speaking English as much as possible are all part of the process of immersing oneself in a language. Attending English classes, listening to English podcasts, watching English TV shows and movies, reading English books and newspapers, and even utilizing English as your primary language at home are all effective ways to accomplish this.

Second, it’s important to establish a solid vocabulary and grammar basis if you want to grasp English. While vocabulary broadens a person’s selection of words and expressions, grammar gives the framework and rules required to create sentences. Grammar and vocabulary can be picked up through reading, writing, and practice exercises, as well as through the use of grammar and vocabulary books and language exchange programs.

Thirdly, improving fluency and confidence requires speaking and practicing English. Regular English speaking can assist to improve speaking abilities and confidence, whether it be through interactions with native English speakers, participation in language exchange programs, or practice with friends and family.

Additionally, it’s getting more and more common to study English via technology. Online resources abound that offer free or inexpensive possibilities to learn a language, such as grammar and vocabulary drills, language exchange services, and online English lessons. These online resources include websites, mobile apps, and social media platforms.

Last but not least, it’s important to continue to learn English and to stay motivated. Maintaining motivation and consistency while learning English can be facilitated by setting goals, monitoring progress, and recognizing success. Additionally, asking for assistance from teachers or language tutors as needed can offer helpful criticism and direction.

The process of learning English is ongoing and involves diligence, consistency, and commitment. People can master a language and reach their objectives by immersing themselves in it, developing a solid foundation in grammar and vocabulary, consistently practicing speaking, employing technology, and remaining motivated.

 • Grasp (v): hiểu biết
 • Framework (n): khuôn khổ
 • Consistency (n): tính nhất quán
 • Facilitate (v): tạo điều kiện thuận lợi
 • Monitoring progress: theo dõi quá trình
 • Diligence (n): sự siêng năng

Dịch: Điều quan trọng là học tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ được hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng để giao tiếp, du lịch, giáo dục và thăng tiến trong công việc. Tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp hữu ích để học tiếng Anh.

Trước hết, học tiếng Anh qua phương pháp chìm đắm vào nó khá hiệu quả. Đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt đều là một phần của quá trình đắm mình vào một ngôn ngữ. Tham gia các lớp học tiếng Anh, nghe podcast tiếng Anh, xem các chương trình truyền hình và phim tiếng Anh, đọc sách và báo tiếng Anh và thậm chí sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính ở nhà đều là những cách hiệu quả để thực hiện điều này.

Thứ hai, điều quan trọng là phải thiết lập nền tảng từ vựng và ngữ pháp vững chắc nếu bạn muốn nắm vững tiếng Anh. Trong khi từ vựng mở rộng khả năng lựa chọn từ và cách diễn đạt của một người thì ngữ pháp cung cấp khuôn khổ và các quy tắc cần thiết để tạo câu. Bạn có thể học ngữ pháp và từ vựng thông qua các bài tập đọc, viết và thực hành cũng như thông qua việc sử dụng sách ngữ pháp và từ vựng cũng như các chương trình trao đổi ngôn ngữ.

Thứ ba, việc nâng cao khả năng nói lưu loát và tự tin đòi hỏi phải nói và luyện tập tiếng Anh. Nói tiếng Anh thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng nói và sự tự tin, cho dù đó là thông qua tương tác với người nói tiếng Anh bản xứ, tham gia các chương trình trao đổi ngôn ngữ hoặc luyện tập với bạn bè và gia đình.

Ngoài ra, việc học tiếng Anh thông qua công nghệ ngày càng trở nên phổ biến. Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến cung cấp khả năng học một ngôn ngữ miễn phí hoặc không tốn kém, chẳng hạn như luyện tập ngữ pháp và từ vựng, dịch vụ trao đổi ngôn ngữ và các bài học tiếng Anh trực tuyến. Những tài nguyên trực tuyến này bao gồm các trang web, ứng dụng di động và nền tảng truyền thông xã hội.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phải tiếp tục học tiếng Anh và luôn có động lực. Việc duy trì động lực và tính nhất quán trong khi học tiếng Anh có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách đặt ra mục tiêu, theo dõi tiến độ và ghi nhận thành công. Ngoài ra, yêu cầu sự trợ giúp từ giáo viên hoặc gia sư ngôn ngữ khi cần thiết có thể đưa ra những lời chỉ trích và chỉ dẫn hữu ích.

Quá trình học tiếng Anh diễn ra liên tục và đòi hỏi sự siêng năng, nhất quán và cam kết. Mọi người có thể thành thạo một ngôn ngữ và đạt được mục tiêu của mình bằng cách đắm mình vào ngôn ngữ đó, phát triển nền tảng vững chắc về ngữ pháp và từ vựng, thường xuyên luyện nói, sử dụng công nghệ và duy trì động lực.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Talk about how to learn English. Bên cạnh về chủ đề Talk about how to learn English – Bài mẫu IELTS Speaking, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3 ở IELTS Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h