Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu IELTS Writing samples topic School 

IELTS Vietop IELTS Vietop
06.04.2023

IELTS Writing samples topic School có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội dung bài viết này, IELTS Vietop sẽ giới thiệu một số từ vựng liên quan và bài viết mẫu để tham khảo.

IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: The maps below show the future plan about the Biology School in particular university. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Bài mẫu IELTS Writing samples topic School 
Bài mẫu IELTS Writing samples topic School 

Sample

The maps provided reveal the development plan of a specific university’s biology school.

Overall, this area is expected to undergo complete transformations with the addition and extension of various educational facilities as well as some minor changes of transportation and recreation infrastructures.

Currently, the heart of the campus features a Central, and a drama center is located perpendicular to it. However, this center is set to be converted into a music center while the library will remain unchanged. The lower part of the school also will see some changes, with a teaching building and a lecture room being upgraded from single-floor premises to two-story ones, and an IT center being expanded significantly, catering for the growing volume of students. The café in the center of this part of the school will stay the same, but the wood land in the bottom left corner of the map will be cleared to make for a new car park for staff.

Other future changes include the construction of a lab and an office in the upper part of the school, where there used to be a wooden area. It appears that the curved road that runs north-south and the indoor sports hall in the top right corner of the will not be affected by the development plans.

Xem thêm: Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1

Vocabulary highlights

 • Educational facilities (n): cơ sở vật chất giáo dục
 • Perpendicular (a): vuông góc
 • Upgrade (v): nâng cấp
 • Catering for (v): phục vụ cho
 • Construction (n): sự xây dựng

Phân tích

Điểm khác biệt chính của 2 bản đồ là trong tương lai, các cơ sở vật chất phục vụ dạy học được mở rộng và xây thêm, trong khi đó các toà nhà và trang bị khác cho giải trí và di chuyển hầu như không đổi.

Đoạn 1 mô tả sự thay đổi diễn ra ở trung tâm của bản đồ, với việc chuyển đổi trung tâm kịch thành trung tâm âm nhạc. Các hoạt động cải tiến và xây dựng trong tương lai ở khu vực bên dưới của bản đồ. Các phòng dạy được nâng cấp thêm tầng và một bãi đỗ xe được xây thêm

Đoạn 2 mô tả khu vực bên trên, gồm việc xây dựng 1 văn phòng và 1 phòng thí nghiệm. Khu vực thể thao và con đường giữ nguyên.

Xem thêm:

Chủ đề Language – IELTS Writing Task 2

Chủ đề Global Issues – IELTS Writing Task 2

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Writing task 2

Task 2: Many young people choose to take a year out between finishing school and starting university in order to gain work experience or to travel. The experience of non-academic life benefits the individual when they return to education. To what extent do you agree or disagree?

Sample

In recent years, there has been a fundamental shift away from entering tertiary education immediately after graduating from high school, with many high school leavers taking a gap year to work or explore the world. Although some people are opposed to this idea, claiming that students might lose momentum or suffer from mental problems, I believe that the benefits of a gap year are more pronounced

 It is evident that taking a year to do internships or even entry-level jobs related to their field and study can be highly valuable when they return. Many students are ill-equipped with career guidance and opt for some majors according to their parents’ opinions and friends. Experiences gained from reality, therefore, are likely to help them identify suitable career paths, leading to job satisfaction which contributes greatly to their well-being. This is coupled with deeper understanding of the industry and valuable skills, rendering them highly employable once they complete university. Granted, one might argue that some are reluctant to resume their education due to peer pressure and family expectations, but I strongly believe that students who have clear objectives can overcome these obstacles.

Another significant advantage of taking a gap year is that it can offer students opportunities to travel and explore new cultures, which certainly enables them to develop greater self-awareness, independence, and adaptability. These skills can be applied to academic settings and personal life, allowing students to navigate unfamiliar environments, manage their time effectively, and work collaboratively with others. Admittedly, while some students may experience homesickness or cultural shock, successfully managing these emotions and adjusting to exotic environments can broaden their horizons and teach them valuable lessons that would be seemingly impossible to learn within the confines of a school schedule.

In conclusion, although taking a gap year might have some drawbacks, I am firmly convinced that it can provide them with unique and unforgettable experiences that can benefit them both academically and personally. Therefore, it is important for individuals to carefully consider their plans and motivations to use this time effectively.

Xem thêm:

24 chủ đề thường gặp IELTS Writing task 2 topics

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Cách viết Advantage and Disadvantage trong IELTS Writing Task 2

Vocabulary highlights

 • Momentum (n): đà
 • Mental problems (n): vấn đề về tâm lý
 • Internships (n): kì thực tập
 • Employable (a): có khả năng được tuyển cao
 • Greater self-awareness (n): nhận thức tốt về bản thân
 • Independence (n): sự độc lập
 • Adaptability (n): sự thích nghi

Phân tích

Phần mở bài nhắc lại hiện trạng về việc nghỉ học 1 năm để đi học hay đi làm và nêu rõ quan điểm của người viết.

Body 1 nêu lợi ích của việc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Kèm theo là các lập luận nhằm làm rõ ý như tìm được con đường sự nghiệp và tăng khả năng có việc làm. Có một số bất lợi nhưng học sinh có thể vượt qua được nếu có kế hoặc rõ ràng.

Body 2 nêu lợi ích của việc đi du lịch như là hiểu hơn về bản thân, độc lập cũng như tính thích nghi. Các phẩm chất này sẽ có ích cho cuộc sống của sinh viên. Người viết đồng thời đưa ra một số lo ngại nhưng những bất lợi này hoàn toàn có thể vượt qua được và đem lại những trải nghiệm giá trị.

Kết bài lặp lại quan điểm của người viết và đưa ra suy nghĩ cuối cùng.

Xem ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết

Thông qua bài viết chắc hẳn các bạn đã có cho mình thêm những kinh nghiệm và cách hoàn thiện IELTS Writing samples topic School. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có những đề tài thú vị khác thì có liên hệ với chúng tôi, IELTS Vietop sẽ luôn cố gắng dễ hỗ trợ bạn tốt nhất.

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp Tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra