Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Hương Ngọc
Hương Ngọc
10.05.2024

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - GV tại IELTS Vietop. IELTS 8.5 Overall

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như sau:

 • Yêu cầu IELTS Writing task 1 với đề bài “The charts below show the percentage of workers in three sectors across four countries in 1980 and 2010.”
 • Yêu cầu IELTS Writing task 2 với đề bài “Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is this the case? What can we do to encourage people to use bicycles more?”

Vậy cách phân tích đề, triển khai ý tưởng cho đề thi trên như thế nào? Cùng thầy giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024 chi tiết qua bài viết sau!

IELTS Writing task 1

The charts below show the percentage of workers in three sectors across four countries in 1980 and 2010.

(Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ lao động trong ba lĩnh vực ở bốn quốc gia vào năm 1980 và 2010.)

Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 04/05/2024
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 04/05/2024

Bước 1: Lập dàn ý

Đoạn tổng quan: 

Nhìn chung, xu hướng giảm giới hạn của công nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ đã được nhìn thấy, trong khi công nghiệp ở tất cả các quốc gia nói chung đã trải qua xu hướng tăng, ngoại trừ Trung Quốc. Cũng đáng chú ý là trong cả hai năm, nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất về việc làm tại Trung Quốc, trong khi công nghiệp chiếm ưu thế ở các quốc gia khác.

Thân bài 1Thân bài 2
Năm 1980, 60% lực lượng lao động ở Đức được tạo thành từ công nhân công nghiệp, trong khi con số cho dịch vụ thấp hơn một chút, ở mức 50%, và chỉ có 5% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Mẫu phân phối tương tự có thể thấy ở Hoa Kỳ và Ấn Độ, nơi khoảng một nửa lực lượng lao động được sử dụng trong ngành công nghiệp và công nhân nông nghiệp chiếm một phần nhỏ. Ngược lại, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số lượng người lao động nông nghiệp, ở mức ấn tượng 70%, so với hơn dưới 50% và 40% cho dịch vụ và công nghiệp tương ứng.
Trong 30 năm tiếp theo, đã có một sự tăng đáng kể trong phần trăm người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp ở Đức, Hoa Kỳ và Nhật Bản, với con số dao động từ 70% đến 80%, trong khi ngành công nghiệp của Trung Quốc vẫn giữ ổn định ở mức 40%. Sự giảm mạnh nhất ở lĩnh vực dịch vụ được ghi nhận ở Trung Quốc, với con số tương ứng cho các quốc gia còn lại giảm một mức độ nhỏ hơn (khoảng 10%). Cuối cùng, lĩnh vực nông nghiệp đã trải qua một mô hình tương tự với lĩnh vực dịch vụ, với Trung Quốc một lần nữa trải qua sự giảm mạnh nhất là 20%, trong khi con số cho ba quốc gia còn lại vẫn ở mức thấp, chiếm ít hơn 10%.

Xem thêm: Khoá học IELTS Cấp tốc – Cam kết 6.5+ đầu ra

Bước 2: Hoàn thành bài luận

The bar charts give information about the proportion of individuals who got a job in three different sectors across four countries in two separate years, namely 1980 and 2010.

Overall, declining trends were seen in the percentage of workers in agriculture and services, while industry in all countries generally experienced rising trends, with an exception of China. It is also noticeable that in both years, agriculture accounted for the highest proportion of employment in China, while industry dominated in the other nations.

In 1980, 60% of the workforce in Germany was made up of industrial workers, while the figures for services were marginally lower, at 50%, and only 5% worked in the agricultural sector. Similar distribution patterns can be seen in the USA and India, where roughly half of the workforce were employed in industry and agricultural workers made up a small proportions. By contrast, China was the leading country in terms of employees holding agricultural jobs, at a striking 70%, in contrast to slightly under 50% and 40% for services and industry respectively. 

Over the following 30 years, there was a marked increase in the percentage of people working in the industrial field in Germany, the US, and Japan, with figures ranging from 70% to 80%, while China’s industry sector remained relatively constant at 40%. The most significant decrease of 30% in services was recorded in China, whereas the corresponding figures for the remaining countries dropped by a lesser amount (around 10%). Finally, the agricultural sector experienced a similar pattern to that of services, with China again experiencing the most noticeable decline of 20%, while the figures for the other three countries remained relatively low, making up less than 10%.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Writing task 2

Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is this the case? What can we do to encourage people to use bicycles more?

(Ngày nay người ta ít sử dụng xe đạp như một phương tiện đi lại. Tại sao điều này là trường hợp? Chúng ta có thể làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp nhiều hơn?)

Bước 1: Phân tích đề

 • Từ khoá: Use bicycles less, a form of transport, why, encourage, use bicycles more.
 • Câu hỏi: Ở đây đề bài yêu cầu thí sinh đưa lý do và giải pháp để giúp “bicycles” trở thành loại phương tiện phổ biến hơn.

Bước 2: Lập kế hoạch cho bài luận

Thân bài 1Thân bài 2
Topic Sentence: The inadequacy of urban infrastructure and cultural shift towards motorized transportation are significant reasons for the decline in bicycle usage.
Supporting Ideas:
– Lack of dedicated bike lanes and cycling infrastructure in many cities.
– Perception of bicycles as slower and less practical compared to motorized transportation due to the emphasis on speed and convenience.
Topic Sentence: Various measures can be implemented to reverse the trend and promote bicycle usage.
Supporting Ideas:
– Investment in cycling infrastructure, including dedicated bike lanes and bike-sharing schemes.
– Promotion of cycling as a sustainable and environmentally friendly mode of transportation.
– Offering incentives such as tax breaks or subsidies for purchasing bicycles to make cycling more financially appealing.

Xem thêm:

Bước 3: Hoàn thành bài luận

In recent years, the utilization of bicycles as a mode of transportation has dwindled, with people increasingly opting for other means of getting around. This shift can be attributed to several factors, and there are steps that can be taken to encourage a resurgence in bicycle use and promote its benefits to individuals and society as a whole.

One of the primary reasons for the decline in bicycle usage is the inadequacy of urban infrastructure to support safe and convenient cycling. Many cities lack dedicated bike lanes or proper cycling infrastructure, making it unsafe and inconvenient for cyclists to navigate busy streets. Moreover, the cultural shift towards motorized transportation has also played a significant role in the decline of bicycle usage. As cities have become more dependent on cars, with an emphasis on speed and convenience, bicycles are often perceived as slower and less practical for commuting purposes. 

To reverse this trend and encourage more people to use bicycles as a form of transport, several measures can be implemented. Firstly, there needs to be a concerted effort to invest in cycling infrastructure, including the development of dedicated bike lanes, bike-sharing schemes, and secure bike parking facilities. By creating a more accessible environment for cyclists, cities can encourage more people to choose bicycles for their daily commute. Furthermore, promoting cycling as a sustainable and environmentally friendly mode of transportation can help change cultural attitudes towards biking. Additionally, offering incentives such as tax breaks or subsidies for purchasing bicycles and related equipment can make cycling more financially appealing to individuals.

In conclusion, while the decline in bicycle usage as a form of transport is a multifaceted issue influenced by various factors, by investing in cycling infrastructure, promoting cycling as a sustainable mode of transportation, and offering incentives for bicycle use, cities can encourage more people to embrace biking as a practical and environmentally friendly way to get around.

Bước 4: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
ResurgenceSự phục hồi, sự tái xuất hiện
Dedicated bike lanesLàn đường dành riêng cho xe đạp
Proper cycling infrastructureCơ sở hạ tầng đạp xe đúng cách
Motorized transportationPhương tiện giao thông có động cơ
Bike-sharing schemesCác chương trình chia sẻ xe đạp
Change cultural attitudes towardsThay đổi thái độ văn hóa đối với
Tax breaksMiễn thuế, giảm thuế
Financially appealingHấp dẫn về mặt tài chính

Now, here’s the gap-fill exercise:

 1. The city implemented ________________ to encourage more people to use bicycles.
 2. We need to invest in ________________ to ensure the safety of cyclists.
 3. Many people prefer ________________ like cars and motorcycles for their daily commute.
 4. ________________ allow people to rent bicycles for short periods.
 5. We must ________________ cycling to make it a more popular mode of transportation.
 6. The government offers ________________ for those who purchase bicycles.
 7. Making cycling more ________________ can encourage more people to choose it over other forms of transportation.

Answers:

 1. Bike-sharing schemes
 2. Dedicated bike lanes
 3. Motorized transportation
 4. Bike-sharing schemes
 5. Change cultural attitudes towards
 6. Tax breaks
 7. Financially appealing

Xem thêm:

Như vậy, các bạn đã vừa cùng thầy hoàn thành bài mẫu của hai dạng đề thi bar chart và two – part questions thông qua bài giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024.

Bạn đã nắm vững cách làm của hai dạng bài thi này? Các bạn cần đọc kỹ các bước và cách làm mà thầy đã hướng dẫn phía trên khi triển khai viết bài mẫu IELTS Writing.

Bên cạnh đó, bạn có thể luyện tập thực hành thông qua các đề được tổng hợp tại bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 mới nhất của IELTS Vietop sẽ giúp bạn cập nhật được những đề thi IELTS sớm nhất và có kế hoạch ôn luyện hiệu quả.

Chúc bạn học và luyện thi IELTS tốt!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h