Cách dùng Either or và Neither nor

Bạn chưa nắm rõ được cách dùng Either or và Neither nor như thế nào là đúng, hãy cùng Vietop tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số bài viết cùng chuyên mục sau:

Cách dùng Either or và Neither nor
Cách dùng Either or và Neither nor

A. Either … or … (hoặc là… hoặc là …)

Sử dụng khi nói về chọn 1 thứ trong 2 thứ.

Cách sử dụng:

Either + [Noun 1/Pronoun 1/Adj 1] + or + [Noun 2/Pronoun 2/Adj 2] + Verb

Verb được chia theo Noun 2/Pronoun 2 khi either…or đứng ở vị trí chủ ngữ.

 1. Khi Noun1,2/ Pronoun1,2 làm chủ ngữ trong câu:Ex: Either she or I get the job. (Hoặc là cô ấy hoặc là tôi có công việc này.)
 2. Khi Noun1,2 làm tân ngữ trong câuEx: He will choose either beef or fish. (Anh ấy sẽ chọn thịt bò hoặc cá.)
 3. Khi động từ làm vị ngữ trong câuEx: She either sleeps or hangs out with her friends at night. (Cô ấy ngủ hoặc đi ra ngoài cùng bạn bè vào buổi tối.)
 4. Trường hợp dùng either…or với tính từEx: My cat is either grumpy or sad. (Con mèo của tôi hoặc là cộc cằn hoặc là buồn.)
 5. Trường hợp dùng either…or với các mệnh đềEx: Either you pay for the meal or I pay for it. (Hoặc là bạn trả cho bữa ăn hoặc là tôi trả nó.)

B. Neither… nor … (không… cũng không…)

Sử dụng khi muốn phủ định cả hai thứ được nhắc đến.

Cách sử dụng:

Neither + [Noun 1/Pronoun 1/Adj 1] + nor + [Noun 2/Pronoun 2/Adj 2] + Verb

Verb chia theo Noun 2/Pronoun 2 khi Neither…nor đứng ở vị trí chủ ngữ.

 1. Khi Noun1,2/Pronoun1,2 làm chủ ngữ trong câuEx: Neither my parents nor my best friend wants me to study abroad. (Bố mẹ và bạn thân tôi đều không muốn tôi đi du học.)
 2. Các Noun1,2 làm tân ngữ trong câuEx: She will buy neither lipsticks nor clothes. (Cô ấy sẽ không mua cả son và quần áo.)
 3. Khi động từ làm vị ngữ trong câuEx: I neither drive my car nor walk. (Tôi không lái xe của tôi cũng không đi bộ.)
 4. Trường hợp dùng either…or với tính từEx: The flower is neither blue nor yellow. (Bông hoa không phải màu xanh dương cũng không phải màu vàng.)
 5. Trường hợp dùng either…or với các mệnh đềEx: Neither I find a new job nor she has to quit this job. (Tôi không tìm việc mới mà cô ấy cũng không bỏ việc này.)

C. Một số lưu ý

1. Khi chỉ dùng Either/Neither

 • Khi chỉ dùng chữ either = một trong những đối tượng được nhắc đến.Ex: Either my dog has eaten. (một trong số con chó của tôi đã ăn.)
 • Khi chỉ dùng chữ neither = không có đối tượng nào.Ex: Neither of my friends travelled to Da Lat last week. (không có người bạn nào của tôi đi Đà Lạt tuần trước.)

2. Khi muốn nói “Tôi cũng không.”

 • Neither + trợ động từ + chủ ngữ = chủ ngữ + trợ động từ + not rút gọn + either = chủ ngữ + động từ + tân ngữ + ,eitherEx: I don’t like black. (Tôi không thích màu đen.) -> “Neither do I.” hoặc “I don’t either.” hoặc “I don’t like black, either.”. (Tôi cũng không)

3. Chuyển đổi giữa either…or… và neither…nor…

Neither… nor = not… either…or

Ex: She will buy neither lipsticks nor clothes.-> She will not buy either lipsticks or clothes.

Hi vọng bài viết cách dùng Either or và Neither nor giúp các bạn học tập tốt nhé!

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận