Cách dùng cấu trúc Either or và Neither nor trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.06.2023

Either or và Neither nor là một chủ điểm ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, có rất nhiều người học gặp phải khó khăn khi vận dụng cấu trúc ngữ pháp này bởi cách sử dụng dễ nhầm lẫn với nhau.

Nếu như bạn chưa nắm rõ được cách dùng Either or và Neither nor như thế nào là đúng, hãy cùng Vietop tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số bài viết cùng chuyên mục sau:

1. Cấu trúc Either or (hoặc là… hoặc là …)

Cấu trúc Either or (hoặc là… hoặc là …)
Cấu trúc Either or (hoặc là… hoặc là …)

1.1. Công thức cấu trúc Either or

Either + Danh từ/ Đại từ+ or + Danh từ/ Đại từ

Eg:

 • Either Dung or Mai will be there. (Dũng hoặc Mai sẽ ở đó.)
 • In that game, you either win or lose. (Trong ván game này, bạn có thể thắng hoặc thua)

1.2 Vị trí của Either or

Cũng tương tự với cấu trúc Neither nor, cấu trúc này cũng thường xuất hiện ở vị trí đầu câu và giữa câu.

1.3. Either…or… đứng đầu câu

Dùng ở trong câu khẳng định, có danh từ, mệnh đề đóng vai trò của chủ ngữ ở trong câu. Lúc này, chúng ta sẽ chia động từ theo danh từ 2 đứng sau “or”.

Either Danh từ/ Mệnh đề 1 + or Danh từ/ Mệnh đề 2+ V (chia theo Danh từ 2)

Eg:

 • Either she or I get a chance. (Hoặc là cô ấy hoặc là tôi có được cơ hội này).
 • Either you pay for the meal or I pay for it. (Hoặc là bạn trả cho bữa ăn hoặc là tôi trả nó)

1.4. Either…or… đứng giữa câu

Dùng cho câu khẳng định, làm nhiệm vụ nối các thành phần trong câu lại với nhau.

Either + Danh từ/ Đại từ/ Động từ/ Tính từ 1 + or + Danh từ/ Đại từ/ Động từ/ Tính từ 2

Eg:

 • He will choose either pork or fish. (Anh ấy sẽ chọn thịt bò hoặc cá).
 • She either sleeps or hangs out with her friends at night. (Cô ấy ngủ hoặc đi ra ngoài cùng bạn bè vào buổi tối).

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Neither nor (không… cũng không…)

2.1. Công thức cấu trúc Neither nor

Neither + Danh từ/ Đại từ + nor + Danh từ/ Đại từ

Eg:

 • Neither Mai nor Hang knows how to open a computer. (Cả Mai và Hằng đều không biết cách mở chiếc máy tính này.)
 • I like neither sing nor dance. (Tôi không thích hát, cũng không thích nhảy.)

2.2. Vị trí của Neither nor trong câu

Cấu trúc Neither nor xuất hiện với nhiều vị trí khác nhau ở trong câu. Chúng có thể đứng ở đầu câu, cũng có thể đứng ở cuối câu.

2.3. Neither…nor… đứng ở đầu câu

Ở vị trí này thì cấu trúc vẫn mang ý nghĩa phủ định “không…cũng không…” Bạn cần phải lưu ý các chia động từ theo sự vật, sự việc, hiện tượng theo danh từ sau “nor”.

Neither Danh từ 1+ nor + Danh từ 2 + V (chia theo Danh từ 2)

Eg:

 • Neither my parents nor my boyfriend wants me to study abroad. (Bố mẹ và bạn trai tôi đều không muốn tôi đi du học).
 • Neither my brother nor his friend are swimming. (Cả anh trai tôi và bạn của anh ấy đều không biết bơi.)
 • Neither my parents nor my best friend wants me to study abroad. (Bố mẹ và bạn thân tôi đều không muốn tôi đi du học).
 • Neither I find a new job nor she has to quit this job. (Tôi không tìm việc mới mà cô ấy cũng không bỏ việc này).

2.4. Neither… or… đứng ở giữa câu

Đứng ở vị trí giữa câu, thì cấu trúc vẫn mang ý nghĩa phủ định nhằm nối các thành phần lại với nhau.

Neither + Danh từ/ Đại từ/ Động từ/ Tính từ 1+ nor + Danh từ/ Đại từ/ Động từ/ Tính từ 2

Eg:

 • I eat food including neither garlic nor onion. (Tôi không ăn thực phẩm chứa hành và tỏi).
 • I like neither coffee or tea. (Tôi không thích cà phê và cũng không thích trà.)
 • I eat food including neither garlic nor onion. (Tôi không ăn thực phẩm chứa hành và tỏi).
 • I neither drive my car nor walk. (Tôi không lái xe của tôi cũng không đi bộ).
 • The flower is neither blue nor yellow. (Bông hoa không phải màu xanh dương cũng không phải màu vàng).

Xem thêm:

3. Phân biệt cách dùng Either or và Neither nor

Mẹo phân biệt cách dùng Either or và Neither nor
Mẹo phân biệt cách dùng Either or và Neither nor

3.1. Về cách dùng Either or và Neither nor

Cách sử dụng của Neither…nor…và Either…or… sẽ khác nhau hoàn toàn. Đối với cấu trúc Either…or… được sử dụng nhằm đưa ra các sự lựa chọn giữa 1 trong 2 khả năng “hoặc cái này…hoặc cái kia”.

Ngược lại, cấu trúc Neither…nor… được sử dụng nhằm đưa ra sự phủ định cho cả 2 trường hợp “cả…và…đều không”.

Eg:

 • Either Hang or Giang will join this class. (Hoặc Hằng hoặc Giang sẽ tham gia lớp học này.)
 • Neither Hang nor Giang will join this class. (Cả Hằng và Giang sẽ không tham gia lớp học này.)

3.2. Về bản chất Either or và Neither nor

Có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được bản chất của 2 cụm từ này. Cụ thể, cụm Neither… nor … sẽ được dùng ở trong câu phủ định còn Either…or… được dùng đối với câu khẳng định.

Eg:

 • Neither my mother nor my sister likes this flower. (Cả mẹ tôi và chị tôi đều không thích loại hoa này.)
 • Either my mother or my sister likes this flower. (Hoặc mẹ tôi hoặc chị tôi thích loại hoa này.)

Xem thêm:

Cấu trúc When, While

Cấu trúc Recommend

Cấu trúc After + ving

4. Một số lưu ý khi sử dụng Either or và Neither nor

Cách dùng Either or và Neither nor
Cách dùng Either or và Neither nor

4.1. Cách dùng Either or và Neither nor trong câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh là một dạng phổ biến, thường gặp khi giao tiếp cũng như trong các đề thi. Câu này thường mang nghĩa “…cũng vậy”, dùng để thể hiện sự đồng tình với vế câu trước đó mà không cần lặp lại. 

Công thức Neither nor trong câu đảo ngữ

S­1 + V ­(dạng phủ định).  Neither/ Nor + Trợ động từ (dạng khẳng định) + S2
Neither + Trợ động từ + S + V (dạng khẳng định) + nor + V2 (dạng khẳng định)

Eg:

 • Lisa didn’t go to the cinema yesterday. Neither did her friend. (Lisa không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Bạn cô ấy cũng không).
 • ‘I don’t like red.’ (Tôi không thích màu đỏ.) → ‘Neither do I.’ (Tôi cũng không thích màu đỏ.)

Công thức Either or trong câu đảo ngữ

S1 + V( dạng phủ định) …. S2 + Trợ động từ (dạng phủ định), either.

Eg:

 • Hoa didn’t go to school. Her friend didn’t, either. (Hoa đã không đi học. Bạn cô ấy cũng vậy).

4.2. Động từ theo sau Either or và Neither nor

Đối với Either or và Neither nor được đặt ở vị trí đầu câu, động từ theo sau đó sẽ được chia theo chủ ngữ số 2 (danh từ/đại từ) đứng sau “nor” hoặc “or”.

Eg:

 • Neither Mai nor her best friends like cooking. (Cả Mai và những người bạn thân của cô ấy đều không thích nấu ăn.)

Ở ví dụ trên, động từ “likeđược chia theo chủ ngữ là “her best friend”

4.3. Chuyển đổi giữa cấu trúc Either or và Neither or

Công thức:

Neither … nor … = Not either … or …

Eg:

 • My mom likes neither pizza nor pasta = My mom doesn’t like either pizza or pasta. (Mẹ tôi không thích pizza và pasta).

Xem ngay: Khóa học IELTS Online – Online trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

5. Bài tập cấu trúc Neither và Either

Bài 1: Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. I don’t like watching TV, …

A. either           B. too          C. neither

2. Linda should prepare for the upcoming exams and … should you

A. either           B. neither     C. so

3. He doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

A. too               B. neither     C. either

4. … his mother or his father is a doctor.

A. Neither        B. Either       C. Not

5. Neither Linda nor her sister … going to the cinema yesterday

A. is                 B. are           C. were

6. A: “You don’t do your housework.” – B: “…”

A. You do, either.                  B. You don’t, either.                   C. Neither don’t you.

7. A: “She’s good at drawing.” – B: “…”

A. So am I.                            B. So do I.                                 C. Neither am I.

8. A: “I can’t go to the park tomorrow.” – B: “…”

A. So can I.                            B. Neither can I.                        C. I don’t, either.

9. A: “My brother likes listening to music so much.” – B: “…”

A. So am I.                             B. I do, too.                               C. Neither do I.

10. A: “They don’t think he told the truth.” B: “…”

A. Neither do I.                       B. So do I                                  C. Me, to

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.

2. When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.

3. This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.

4. _______ Kai  _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.

5. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.

6. You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

7. My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.

8. _______ you return the stuff you had stolen _______ I’ll call the cop.

9. _______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them.

10. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.

Đáp án

Bài 1:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. B

9. B

10. A

Bài 2:

1. Neither … nor

2. Either … or

3. Either … or

4. Neither … nor

5. Either …or

6. Neither … nor

7. Neither … nor

8. Either … or

9. Either … or

10. Neither … nor

Trong bài viết dưới đây, IELTS Vietop đã chia sẻ tới bạn chi tiết về cách dùng cấu trúc Either or và Neither nor trong tiếng Anh. Hy vọng bạn đã nắm chắc kiến thức và sử dụng hiệu quả. Đừng quên khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh tại chuyên mục IELTS Grammar của Vietop nhé.

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30% CÁC KHÓA HỌC TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra