Hiểu rõ cấu trúc neither either trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
29.06.2022

Trong tiếng Anh, neither và either thường đi với nhau trong các câu phủ định. Vậy làm thế nào để dùng cấu trúc neither either chính xác nhất? Cùng Vietop tham khảo ngay bài viết chia sẻ về điểm ngữ pháp này dưới đây.

Neither

cấu trúc neither either

Định nghĩa

Neither /ˈnaɪðə(r)/,  /ˈniːðə(r)/: cũng không, không phải người này hay người khác giữa 2 người, thứ này hay thứ khác giữa 2 thứ khác nhau.

Khi người nói nhắc đến 2 đối tượng nhưng đặc điểm được nói đến đều không thuộc về 2 đối tượng ấy, chúng ta sẽ sử dụng neither.

E.g. They produced two reports, neither of which contained any useful suggestions. (Họ đưa ra hai báo cáo, cả hai đều không có bất kỳ đề xuất hữu ích nào).

‘Which do you like?’ ‘Neither. I think they’re both ugly.’ (“Bạn thích cái nào?” “Không cái nào cả. Tôi nghĩ cả hai đều xấu “).

Xem ngay: Khóa học IELTS Online – Online trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

Vị trí của neither trong câu

Nếu “Both” mang nghĩa là “cả hai” trong câu khẳng định thì ngược lại, “neither” được dùng trong câu phủ định với nghĩa “không phải cả hai”. Ở trong câu, “neither” có hai vị trí thường gặp:

 • Giữa câu: Khi ở giữa câu, “neither” được coi là từ nối giữa hai vế.
Neither + trợ động từ + S

E.g. I don’t like cheese, and neither does my brother. (Tôi không thích phô mai, và em tôi cũng thế).

 • Đầu câu: 
Neither + N + V

E.g. Neither student prepared for the final exam. (Không học sinh nào chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì).

Cách sử dụng neither trong câu

 • Khi đóng vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít.
neither + N (số ít)

E.g. Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà).

 • Khi Neither đi cùng với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều.
Neither of + từ xác định + N (số ít/số nhiều)

E.g. Neither of students wanted to fail in this exams. (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này).

 • Khi neither of đi cùng đại từ tân ngữ.
Neither of + đại từ tân ngữ + V (chia số nhiều)

E.g. Neither of us want to lose this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này).

 • Dùng neither trong câu trả lời ngắn: khi một người vừa phủ định một điều gì đó và bạn đồng tình với họ thì có thể dùng neither để trả lời.

E.g. “I don’t want to leave my house. It’s boring outside”. “Neither do I” (Tớ không muốn rời khỏi nhà. Ngoài ra rất chán”. “Tớ cũng thế”.

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc After + ving

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Either

cấu trúc neither either

Định nghĩa

Either /ˈaɪðə(r)/,  /ˈiːðə(r)/: một trong hai, không quan trọng là cái nào.

Khi người nói nhắc tới 2 đối tượng, và đặc điểm được nhắc tới thuộc về một trong hai đối tượng đó thì chúng ta sẽ sử dụng either.

E.g. You can park on either side of the street. (Bạn có thể đỗ xe ở cả hai bên đường).

Không quan trọng đỗ xe ở bên nào, bên nào cũng được).

The offices on either side were empty. (Các văn phòng ở hai bên đều trống rỗng).

Vị trí của either trong câu

Không như “neither”, “either” thường đứng ở cuối câu và “not either” đương đương với “neither”.

E.g. Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either. (Jack không học ở đây và Laura cũng như vậy).

Cách sử dụng của either

Với either, có 6 tình huống phổ biến hay được sử dụng:

 • Sau either là danh từ số ít: cấu trúc này được sử dụng như một từ xác định trước danh từ số ít.
either + N (số ít)

E.g. I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. (Tôi không thích ăn hải sản do đó tôi cũng không muốn đến một nhà hàng hải sản nào cả.)

 • Sau either là danh từ số nhiều:
either + từ xác định + N (số nhiều)

E.g. Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này).

 • Sau either là đại từ tân ngữ:
either of + đại từ tân ngữ + V (số nhiều)

E.g. Do either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?).

 • Khi đứng một mình trong câu, either được hiểu với nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, đôi khi đi kèm với từ “one”.

E.g. “What kind of music do you often listen to? Pop music or country music?”. “Either/ Either one”. (“Bạn thích loại nhạc nào? Nhạc pop hay nhạc đồng quê?”. “Cả hai”).

 • Giống “neither”,  “either” cũng được dùng trong câu trả lời ngắn để cùng đồng ý với một mệnh đề phủ định trước đó.

E.g. “I am not upset with his failure. I am not either”. (“Tôi không buồn với thất bại của cậu ấy.” “Tôi cũng không”).

 • Dùng “Either” thay thế cho “Neither”: either + động từ ở thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định.

E.g.: I am neither lazy nor strict. = I am not either lazy or strict. (Tôi vừa không lười vừa không khó tính.)

Xem thêm:

Bài tập áp dụng cấu trúc neither either

Bài tập 

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống.

1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.

 1. is 
 2. are 
 3. were

2. … I or my mother am a doctor.

 1. Neither 
 2. Either
 3. Not

3. He doesn’t go on a picnic this weekend and they don’t, …

 1. too
 2. neither 
 3. either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

 1. either
 2. neither 
 3. so

5. I don’t like listening to music, …

 1. either 
 2. too 
 3. neither

6. Jane’s bag wasn’t where she had left it,  ……………. was it anywhere else in the house.

 1. nor
 2. either
 3. neither

7.  Why are you laughing at me? You can’t solve the puzzle, ……………. .

 1. nor
 2. either
 3. neither

8. If Tina wants to come with us  ……………. , she first needs to get permission from her parents.

 1. too
 2. either
 3. neither

9. The original song actually had no words,  ……………. did it have a music video.

 1. nor
 2. either
 3. neither

10. Tom doesn’t go to college. He doesn’t work anywhere,  ……………. .

 1. nor
 2. either
 3. neither

Đáp án

 1. B
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. A/C
 7. B
 8. A
 9. A/C
 10. B

Với phần lý thuyết và bài tập về cấu trúc neither either trên đây, Vietop hy vọng đã giúp bạn nắm vững kiến thức về cấu trúc này. Vietop chúc bạn thành công trên con đường học tiếng Anh của mình. Và nếu bạn đang luyện thi IELTS thì có thể tự học IELTS tại: IELTS writingIELTS speakingIELTS ReadingIELTS Listening. Đây đều là những kiến thức được thầy cô chia sẻ vì thế bạn có thể an tâm tham khảo. Hoặc nếu bạn còn đang băn khoăn về IELTS thì hãy đặt hẹn để được tư vấn nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra