Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh

Bên cạnh 4 loại câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh là câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3 thì chúng ta còn phải trang bị thêm câu điều kiện hỗn hợp để có thể ghi điểm cao trong kì thi IELTS.

Bài viết được xem nhiều nhất cần quan tâm:

A. Các loại câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh
Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh

1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Cách hình thành

Đây là dạng câu điều kiện hợp thành từ câu điều kiện loại 3 và loại 2

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + S + had + V(3)

S + would + V

Thứ tự của các mệnh đề trong câu điều kiện có thể thay đổi. Tùy theo cách sắp xếp mà đại từ phải thay thay đổi cũng như dấu phẩy giữa câu. Tuy nhiên về mặt ý nghĩa thì không có sự khác biệt.

Cách sử dụng

Câu điều kiện loại này dùng để diễn đạt một giả thiết ngược lại với sự việc xảy ra trong quá khứ và giả thiết này sẽ dẫn đến một kết quả khác với hiện tại.

Ví dụ:

 • If he had studied abroad, he would work in an international company now.(Nếu anh ấy đã đi học, thì bây giờ anh ta đã làm trong một công ty nước ngoài rồi)
 • If I had been a well-known football player, I’d marry a supermodel now(Nếu tôi là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, thì bây giờ tôi đã cưới siêu mẫu rồi)

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Cách hình thành

Đây là dạng câu điều kiện hình thành từ câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + S + V(2)

S +would have + V(3)

Cách sử dụng

Đây là dạng câu điều kiện dùng để diễn tả một sự việc không thể xảy ra được ở hiện tại và một kết quả tưởng tượng khác hoàn với những gì xảy ra trong quá khứ. Mệnh đề If là sự việc không xảy ra ở hiện tại và mệnh đề chính diễn đạt kết quả tưởng tượng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • If he didn’t like that job, he wouldn’t have accepted that offer(Nếu anh ta không thích công việc đó, thì anh ấy đã không chấp nhận đề nghị làm việc)
 • If I were him, I would have followed my passion(Nếu tôi là anh ta, tôi đã theo đuổi ước mơ của mình rồi)

Xem thêm: Cụm động từ thường dùng trong IELTS

B. Bài tập

Viết câu điều kiện hỗn hợp dựa vào những thông tin được cho bên dưới

 1. I do not have time. I didn’t travel last year.
 2. Rachel didn’t learn how to drive, so she cannot visit her distance relatives.
 3. Because his family is rich, his parents have spoiled him.
 4. I left before they came so that they still don’t know me.
 5. I went to bed early so I gets up early today.
 6. 6.Chandler is exhausted because he went out and partied all night.
 7. Monica is still mad because Chandler smoked.

Đáp án bài tập

 1. If I had time, I would have travel last year.
 2. If Rachel had learnt how to drive, she could visit her distance relatives.
 3. If his family wasn’t rich, his parents wouldn’t have spoiled him.
 4. If I hadn’t left before they came, they would know who I am.
 5. If I hadn’t gone to bed early, I wouldn’t have got up early today.
 6. Chandler wouldn’t be exhausted if he hadn’t gone out and partied all night.
 7. Monica would be mad if Chandler hadn’t smoked.

Vietop chúc các bạn học tập tốt và thành công vói câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh nhé!

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận