Cấu trúc Even if trong tiếng Anh

Hương Giang Hương Giang
07.04.2022

Even if có nghĩa là gì, nó được dùng như thế nào trong tiếng Anh? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Cấu trúc Even if và cách dùng cụ thể trong bài viết này cùng Vietop nhé!

1. Định nghĩa Even if

Đây là một từ ghép của hai từ riêng lẻ trong tiếng Anh là “even”“if”

 • Even: dẫu, ngay cả, thậm chí…
 • If: nếu, với điều kiện đó…

Kết hợp nghĩa của hai từ này ta được “Even if” được mang nghĩa là : dù cho có, dù nếu có, kể cả nếu như mà, ngay cả khi … được dùng để diễn tả một câu nói an ủi hay khẳng định với người đối diện về tâm lý hay trạng thái của mình sẽ không thay đổi nếu có gì xảy ra lúc này.

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng của Even 

Chúng ta sẽ dùng Even (Kể cả, ngay cả, đến tận, hẵng còn…) trong trường hợp khi chủ thể đang nói đến điều gì đó không bình thường hay đáng ngạc nhiên. 

Even có thể sử dụng trước một vế câu hoàn chỉnh, danh từ, tính từ, trạng từ.

E.g:

 • I think most Vietnamese people loves pizza. Even my mom enjoys eating pizza, though she’s very old-fashioned. (Clause) (Tôi nghĩ ai cũng thích ăn pizza. Đến mẹ tôi còn thích ăn, và bà ấy còn rất cổ hủ nữa đấy.)
 • America is a rich country. Even the poorest can own cars. (Clause) (Mỹ là một quốc gia rất giàu. Thậm chí những người nghèo nhất cũng sở hữu được xe hơi).
 • I can’t even remember your name (V) (Tôi còn không nhớ nổi tên anh.)
 • I hang paintings everywhere in my house, even the bathroom (N) (Tôi treo tranh khắp nơi trong nhà, kể cả phòng tắm

3. Cách dùng cấu trúc Even if trong tiếng Anh

Cách dùng của Even if cũng tương tự như If, tuy nhiên khi dùng thêm Even đằng trước  mang ý nhấn mạnh, rằng nếu sự việc có xảy ra thì vẫn không làm thay đổi gì đến hiện tại của chủ thể. Hay nói cách khác, ta dùng “Even if” đê diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra nhưng dù có xảy ra hay không thì nó cũng không ảnh hưởng đến sự việc ở mệnh đề chính. Cấu trúc này thường được sử dụng cho điều kiện loại 1, thể hiện điều có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai. 

Cấu trúc: 

​​If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

E.g:

 • Even if you are rich, you must work like anybody else. (Ngay cả khi bạn giàu, bạn vẫn phải làm việc như tất cả mọi người thôi.)
 • Even if he apologizes, I won’t forgive him. (Dẫu rằng anh đấy có xin lỗi thì tôi vẫn sẽ không tha thứ cho anh ấy).
 • We will still go to the beach even if it rains. (Chúng ta vẫn sẽ ra bãi biển cho dù trời có mưa).

Xem thêm: Cách dùng Despite, In spite of, Although, Though, Even though trong IELTS

4. Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền các từ if ,even, even if hoặc even though vào chỗ trống

 1. His Spanish isn’t very good …. he’s lived in Spain for three years.
 2. …. with the heating on,it was very cold in the house.
 3. I couldn’t sleep …. . I was very tired.
 4. The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it …. we run.
 5. The bus leaves in two minutes. We won’t catch it now …. we run.
 6. His Spanish isn’t very good – …. after three years in Spain.
 7. I won’t forgive them for what they did, …. they apologise.
 8. …. I hadn’t eaten anything for 24 hours, I wasn’t hungry.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu

 1. Even I had a headache, I enjoyed the movie.
 2. She eats anything. She eats even when raw potatoes.
 3. Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.
 4. I will do it even it hurts me.
 5. My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án

Bài 1:

 1. Even though
 2. Even
 3. Even though
 4. If
 5. Even if
 6. Even
 7. Even if
 8. Even though

Bài 2:

 1. Even ⇒ Even though
 2. even when ⇒ even
 3. Even if ⇒ Even so
 4. even ⇒ even if
 5. even if ⇒ even though

Mong rằng qua bài viết này, bạn đã nắm được cách sử dụng Even if để nhấn mạnh điều kiện trong câu. IELTS Vietop chúc bạn học tốt!   

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra