[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 24/09/2022

Luyện thi IELTS Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 24/09/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé!

Giải đề IELTS Speaking ngày 24/09/2022
Giải đề IELTS Speaking ngày 24/09/2022

IELTS Speaking Part 1: Puzzles 

Sample

1. Did you do puzzles when you were a kid?

Well in fact, I was a huge fan of puzzles when I was younger. Precisely, I am pretty mad about solving rubik’s cubes. You know, I had a collection of different geometrical shapes and colors. It was a marvelous way to challenge your brain and kill your time. 

In addition, I was also into logic puzzle questions, such as investigating crime scenes or word riddles. It helped sharpen my reasoning and memory recollection of experience. 

 • Be a huge fan of = be mad about s.th = be into s.th: miêu tả thích thay cho LIKE
 • Geometrical shapes (noun phrase): hình dạng hình học
 • Investigate (v): điều tra 
 • Crime scenes (noun phrase): hiện trường vụ án 
 • Word riddles (noun phrase): câu đố chữ 
 • Sharpen (v): mài giũa 
 • Reasoning (n): lý luận/ lập luận 

→ Miêu tả các loại câu hỏi đố mình thích chơi lúc còn nhỏ. Học sinh có thể nêu rõ lý do tại sao mình thích hoặc lợi ích của việc giải những câu hỏi đố đó. 

2. When do you do puzzles, during a trip or when you feel bored?

Well to be honest, it kind of depends really. To be more exact, if I am on my way, traveling to tourist destinations during holidays, then it will be a brilliant choice to carry a rubik’s cube to pass the time. In addition, whenever I feel a bit torpid, I will grab my phone and play some puzzle games. 

 • Pass the time = kill time (verb phrase): giết thời gian 
 • Torpid (a): chán chường 

→ Bài giải sử dụng mô tuýp nêu cả hai trường hợp đều chơi giải đố khi đi chơi và khi buồn chán. Thí sinh có thể chọn một trong hai trường hợp để nói nhưng vẫn nên đề cập trường hợp còn lại. Ví dụ, thí sinh có chơi giải đố khi buồn chán (lý do); tuy nhiên có nói rõ khi đi du lịch không chơi (lý do). 

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

3. What do you like doing, word puzzles or number puzzles? Which one is more difficult for you?

In all fairness, I guess it’s fairly intriguing and challenging especially when it comes to number puzzles. I am pretty fond of finding missing numbers based on the prompted patterns. These brain teasers encourage problem-solving and logical thinking. 

Moreover, word puzzles are also excellent for language learning. You know, these give you a chance to acquaint yourself with new vocabulary or review learnt ones. 

 • Intriguing (a): hấp dẫn 
 • Prompted patterns(noun phrase): các gợi ý về mối liên quan giữa các con số
 • Brain teasers (noun phrase): vấn đề phức tạp kích thích não hoạt động
 • Acquaint yourself with (verb phrase): học/làm quen với

Bài giải sử dụng mô tuýp đề cập những lý do yêu thích với từng loại câu hỏi đố và trả lời number puzzles khó trong khi word puzzles thì không.

4. Do you think it is good for old people to do puzzles?

Generally, there are two major benefits when inducing the elderly to pick up solving puzzles as a hobby. 

Firstly, they are a nice approach to help with memory recollection or absent minds, which are common among the aged. 

Secondly, those activities can keep them active. This plays a crucial role in combating mental stimulation, the feeling of loneliness, and depression which could result in dementia

 • Induce (v): khuyên/ khuyến khích
 • Absent minds (noun phrase): người hay quên 
 • Mental stimulation (noun phrase): kích thích trí tuệ 
 • Dementia (n): bệnh sa sút trí tuệ

Bài giải cũng sử dụng mô tuýp liệt kê hai lợi ích chính:

 • Giúp ghi nhớ
 • Giúp họ bận rộn và tỉnh táo, phòng tránh các bệnh lý về tâm lý

Tham khảo:

Từ vựng IELTS Speaking Part 1

Bài mẫu Describe Mid-Autumn Festival – IELTS Speaking part 2

Topic Concentration – IELTS Speaking part 1

Audio

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Speaking Part 2

Describe a time when you saw a lot of plastic waste (E.g in a park, on the beach etc.)

Describe a time when you saw a lot of plastic waste
Describe a time when you saw a lot of plastic waste

Sample

You should say:

 • Where are when you saw the plastic waste
 • Why there were a lot of plastic waste
 • What you did when you saw them

And explain what you think about this.

If there were a competition for the most distressing moment I’ve ever had, the time when I visited Koh Rong Sanloem would be a strong contender. 

If memory serves me correctly, it was in my junior year when my best friend and I decided to travel to that island in Southern Cambodia. Precisely, it is a reputable destination where thousands of tourists flock to every year. 

In terms of its attractions, the island was once a fishing village which is currently marketed with untouched natural features. Its simplicity and originality completely stand out. Hence, the authenticity of Cambodian cuisine is well-complemented by the area’s diversity of seafood. What is more, countless aquatic and hiking activities are also its strong hold. 

However, it was such a pity that the scenery here was incredibly spoiled with trash, especially plastic bags and bottles. The corporates could perhaps be the villagers and tourists whose negligence and irresponsibility were at the expense of not only the island’s aesthetic but also the marine life. We did try to pick up and categorize the litter on our way, but it was like a drop in the ocean. I wished the local government and environmental enthusiasts would do something about this. 

To cut the long story short, it is definitely an unforgettable experience showing how much we have wronged Nature. 

 • Reputable (a): có uy tín 
 • Flock to (verb phrase): đổ về 
 • Cuisine (n): ẩm thực 
 • Complemented (a): tôn lên
 • Corporates (n): các thủ phạm
 • Negligence and irresponsibility (n): sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm
 • A drop in the ocean: quá nhỏ không đủ sức ảnh hưởng
 • Aesthetic (n): thẩm mỹ
 • Wrong (v): làm sai/ đối xử tệ 

Bài giải miêu tả các nội dung về THỜI ĐIỂM, VỚI AI, ĐIỂM ĐẶC BIỆT, và vấn đề về Ô NHIỄM. Về phần ô nhiễm thí sinh có thể nêu lý do của việc ô nhiễm  và hành động mình đã làm như câu hỏi gợi ý. 

Xem ngay:

Bài mẫu Topic Restaurant – IELTS Speaking Part 1,3

Bài mẫu IELTS Speaking topic Entertainment

Giải đề Speaking ngày 17/09/2022

Audio

IELTS Speaking Part 3: Plastic products

Plastic products
Plastic products

Sample

1. What are the benefits of using plastic products?

Well, I guess there are a few merits when we make the most of plastic. 

First of all, its lightweight and durability are ideal criteria for containers and other products. You know, it is unlikely to rust and spoil the content. 

Additionally, plastic is recyclable at a lower cost, compared to metal and glass. 

Lastly, this material helps promote consumerism when merchandise is economically manufactured and thus affordable for customers. 

 • Lightweight and durability (n): nhẹ và bền 
 • Rust (v): rỉ sét 
 • Consumerism (n): chủ nghĩa tiêu dùng, mua nhiều đồ và có những hậu quả lên môi trường hoặc hành vi tiêu dùng…

→ Bài giải liệt kê hai lợi ích của đồ nhựa. 

 • Nhẹ và bền, không dễ hư
 • Giá rẻ/ dễ tái chế

Thí sinh có thể liệt kê những ý khác nhưng lưu ý discourse markers chuyển giữa các ý.

Xem ngay: Khóa học IELTS Speaking – Online và Offline cùng giáo viên IELTS 8.0+ Speaking

2. How can people reduce their use of plastic?

Honestly, there are several ways for people to cut down on the daily amount of plastic. 

To begin with, they could replace plastic containers with other ones. For example, they can bring their own bottles for beverages and tote bags when shopping. 

Secondly, they can reuse their plastic products for other purposes, such as growing plants or making crafts. 

 • Cut down on (verb phrase): cắt giảm 
 • Beverages (n): đồ uống 
 • Tote bags (n): túi vải xách đồ

→ Bài giải liệt kê 2 cách thức giảm lượng rác nhựa. Thí sinh có thể chọn liệt kê thêm, đi kèm với việc giải thích lý do/ lợi ích/ dùng ví dụ để phát triển ý. 

3. What kind of plastic waste is often seen in Vietnam?

Well based on my experience, there are some common types of plastic waste in my country. But I assume that the most ubiquitous would be containers for beverages and food or bags. This is because they are consumed and thrown away on a daily basis. 

As well as those mentioned products, another kind worth mentioning would be household appliances. Nowadays, industrial technology facilitates better manufacturing processes so that those appliances can be sold at a price to suit everyone’s pocket. As a result, the products’ lifespan is much shorter, and they end up in landfills

 • Ubiquitous (a): phổ cập/ có mặt khắp nơi 
 • Lifespan (n): tuổi thọ/ vòng đời của sản phẩm
 • Landfills (n): bãi rác

→ Câu hỏi yêu cầu nêu các loại rác thải nhựa thường gặp. 

 • các hộp, chai, ly và túi gọi chung là đồ đựng/ đồ chứa 
 • sản phẩm vật dụng trong gia đình (có thể liệt kê ra)

Ngoài ra thí sinh có thể chọn liệt kê những loại khác nhưng nên nêu lý do tại sao người ta lại thải ra nhiều hơn những loại khác. 

4. What are the problems when there is too much plastic waste?

As a matter of fact, there are two evident consequences when the amount of plastic pollution is too much to handle. First of all, it renders the natural world vulnerable since it has fatal effects on animals both on land and in the ocean. Many marine creatures were choked on plastic bags, which has received heavy coverage on the news in recent years. 

Secondly, the environment we live in will be impacted as well. The health problems related to hazardous release from waste incineration and micro-plastic contamination have gained much contention

 • Consequences (n): hậu quả 
 • Fatal (a): gây tử vong 
 • Choked (a): bị nghẹn/mắc cổ
 • Received heavy coverage on the news (phrase): được nhiều trang báo đưa tin 
 • Hazardous (a): nguy hiểm 
 • Release (v, n): phóng thích/ (chất) thải ra
 • Waste incineration (noun phrase): đốt chất thải 
 • Micro-plastic (n): vi nhựa 
 • Contamination (n): sự ô nhiễm 
 • Contention (n): sự tranh cãi

→ Bài liệt kê những hậu quả có thể xảy ra:

 • Gây nguy hiểm với động vật 
 • Ảnh hưởng đến môi trường sống của loài người. 

Luyện tập IELTS Speaking với bài mẫu IELTS Speaking part 2IELTS Speaking part 3 nhé!

Audio

Trên đây là giải đề IELTS Speaking ngày 24/09/2022, hy vọng đã giúp bạn có nhiều từ vựng và ý tưởng hơn để triển khai trong phần thi của mình nhé! Và nếu đang luyện thi IELTS thì hãy liên hệ với Vietop để được tư vấn nếu học mãi mà vẫn chưa nâng điểm được nhé.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h