Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc more and more – So sánh càng càng trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
17.03.2024

Theo mình cấu trúc so sánh kép không còn quá xa lạ đối với người học tiếng Anh. Một trong số những cấu trúc so sánh kép phổ biến đó là more and more. 

Nhiều bạn vẫn thường nhầm lẫn cấu trúc này với dạng the more, the more. Để tránh trường hợp này và có thể vận dụng tốt vào bài thi tiếng Anh, bạn cần phải nắm chắc lý thuyết. Dưới đây mình sẽ giúp bạn hiểu rõ:

 • Cấu trúc more and more và cách sử dụng chi tiết.
 • Cách vận dụng cấu trúc more and more trong bài thi IELTS.
 • Lưu ý khi sử dụng cấu trúc này.

Cùng theo dõi để được giải đáp tất cả thắc mắc về dạng cấu trúc này nhé!

Nội dung quan trọng
– More và more and more là một từ/ cụm từ dùng để so sánh, thường được sử dụng để chỉ sự tăng lên hoặc mức độ lớn hơn so với một số khác định trước đó. 
– Cấu trúc more and more: More and more + long adj/ adv/ N (số nhiều).
– Các cấu trúc khác có sử dụng more:
+ The more + tính từ/ trạng từ/ danh từ + mệnh đề 1, the more + tính từ/ trạng từ/ danh từ + mệnh đề 2.
+ S + be + more + adv/ adj (dài vần)/ N (số nhiều) + than + O.
– Lưu ý: Không được dùng so sánh hơn đối với tính từ không phân cấp (non-gradable adjectives).
– Cấu trúc more and more chỉ đi với các tính từ và trạng từ dài vần.

1. More and more là gì?

More and more có nghĩa là ngày càng …, càng ngày càng … . Đây là cụm từ dùng để so sánh, thường được sử dụng để chỉ sự tăng lên hoặc mức độ lớn hơn so với một số khác định trước đó. Hoặc dùng để nhấn mạnh ai đó hoặc cái gì đó càng ngày càng trở nên như thế nào.

E.g.:

 • I am more and more confident in my abilities. (Tôi ngày càng tự tin vào khả năng của mình.)
 • More and more people are using social media. (Càng ngày càng có nhiều người sử dụng mạng xã hội.)
 • The weather is getting more and more hot. (Thời tiết ngày càng nóng hơn.)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Cách dùng cấu trúc more and more – so sánh càng ngày càng trong tiếng Anh

More and more là một dạng của cấu trúc so sánh kép. More and more sẽ đi với danh từ, trạng từ và tính từ dài vần để thể hiện ý nghĩa so sánh.

2.1. Cấu trúc more and more đi với tính từ và trạng từ

More and more theo sau bởi tính từ hoặc trạng từ dài vần khi muốn so sánh tính chất, miêu tả một vật hoặc một sự việc ngày càng phát triển về chất lượng, tính chất, …

Cấu trúc: More and more + long adj/ adv
Cấu trúc more and more đi với tính từ và trạng từ
Cấu trúc more and more đi với tính từ và trạng từ

E.g.:

 • As she practiced yoga regularly, her flexibility increased more and more. (Khi cô ấy tập yoga thường xuyên, sự linh hoạt của cô ấy ngày càng tăng lên.)
 • With each passing year, the city’s skyline becomes more and more impressive. (Với mỗi năm trôi qua, bức tranh thành phố ngày càng trở nên ấn tượng hơn.)
 • His health deteriorated more and more rapidly after the accident. (Sức khỏe của anh ấy ngày càng suy giảm nhanh chóng hơn sau tai nạn.)

Trong trường hợp tính từ ngắn vần, bạn không được dùng cấu trúc more and more mà chỉ cần thêm er vào sau tính từ và áp dụng theo công thức sau: 

Short adj-er/ short adv-er and short adj-er/ short adv-er

E.g.: 

 • The days are getting hotter and hotter as summer approaches. (Ngày càng nóng hơn khi mùa hè đến gần.)
 • His salary is getting higher and higher with each promotion. (Lương của anh ấy ngày càng cao hơn với mỗi lần thăng chức.)
 • The music is getting louder and louder as the party goes on. (Âm nhạc ngày càng to hơn khi bữa tiệc diễn ra.)

2.2. Cấu trúc more and more với các tính từ và trạng từ khác nhau

Bên cạnh cấu trúc more and more trong so sánh kép, từ more còn xuất hiện trong cấu trúc so sánh the more, the more (khi đi với các tính từ/ trạng từ dài vần). Cấu trúc the more …, the more … diễn tả ý nghĩa càng càng. Đây là một dạng khác của so sánh kép.

Với tính từ và trạng từ: The more + tính từ/ trạng từ + mệnh đề 1, the more + tính từ/ trạng từ + mệnh đề 2
Cấu trúc more and more với các tính từ và trạng từ khác nhau
Cấu trúc more and more với các tính từ và trạng từ khác nhau

E.g.:

 • The more I study, the more I know. (Càng học, tôi càng biết nhiều.)
 • The more carefully you plan, the more successful you will be. (Càng lên kế hoạch cẩn thận, bạn càng thành công.)
 • The harder you work, the better your results will be. (Càng làm việc chăm chỉ, kết quả của bạn càng tốt.)
Với danh từ: The more N1 + mệnh đề 1, the more N2 + mệnh đề 2

E.g.:

 • The more books you read, the more knowledge you will gain. (Càng đọc nhiều sách, bạn càng có nhiều kiến thức.)
 • The more friends you have, the happier you will be. (Càng có nhiều bạn bè, bạn càng hạnh phúc.)
 • The more effort you put in, the more you will achieve. (Càng nỗ lực, bạn càng đạt được nhiều thành tựu.)

Khi đứng riêng lẻ: Cấu trúc này có thể theo sau trực tiếp bởi mệnh đề mà không cần thêm tính từ, trạng từ hay danh từ. 

E.g.:

 • The more you talk, the worse it gets. (Càng nói, mọi việc càng tệ hơn.)
 • The more I think about it, the more confused I become. (Càng suy nghĩ về nó, tôi càng bối rối.)
 • The more I help others, the happier I feel. (Càng giúp đỡ người khác, tôi càng cảm thấy hạnh phúc.)

Lưu ý: Cấu trúc the more …, the more … thường được sử dụng để diễn tả mối quan hệ tương quan trực tiếp giữa hai yếu tố. Khi sử dụng cấu trúc này, cần chú ý đến sự phù hợp về ngữ cảnh và ngữ pháp.

2.3. Cấu trúc more and more đi với danh từ

More and more có thể vừa đi với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được để diễn tả sự tăng dần về số lượng người hoặc sự vật nào đó.

Cấu trúc: More and more + N (số nhiều/ không đếm được)
Cấu trúc more and more đi với danh từ
Cấu trúc more and more đi với danh từ

E.g.:

 • More and more people are becoming interested in sustainable living. (Ngày càng có nhiều người quan tâm đến lối sống bền vững.)
 • More and more students are participating in the environmental club. (Ngày càng có nhiều sinh viên tham gia câu lạc bộ môi trường.)
 • More and more information is becoming available online. (Ngày càng có nhiều thông tin được cung cấp trực tuyến.)
 • More and more attention is being given to mental health awareness. (Ngày càng có nhiều sự chú ý được dành cho việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.)

Lưu ý: 

 • Danh từ luôn là danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được.
 • Với danh từ không đếm được, ta chỉ cần giữ nguyên danh từ đó.
 • Cấu trúc more and more trong trường hợp này cũng có thể dùng ở cuối câu mà không cần đi kèm với danh từ.

Xem thêm:

3. Sử dụng cấu trúc more and more trong IELTS Writing task 2

Sử dụng cấu trúc more and more một cách hiệu quả trong bài viết IELTS Writing task 2 sẽ giúp bạn thể hiện rõ ràng ý tưởng, tăng tính logic và thuyết phục cho bài viết. Dưới đây là một vài lưu ý dành cho bạn:

 • Dùng cấu trúc more and more để diễn tả xu hướng, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề hoặc đưa ra dự đoán về tương lai.
 • Không nên lạm dụng cấu trúc này trong bài viết.
 • Sử dụng các từ nối phù hợp để liên kết các ý tưởng và tạo sự mạch lạc cho bài viết.
 • Đưa ra các ví dụ cụ thể, số liệu thống kê hoặc ý kiến chuyên gia để củng cố lập luận.
 • Tránh mắc những lỗi ngữ pháp sơ đẳng như sử dụng sai tính từ ngắn, dài hoặc sai sự hòa hợp giữa động từ và tính từ/ trạng từ. 

E.g.: Writing about social media

Sample:

Social media has become an integral part of our lives, increasingly transforming the way we communicate. With the rise of platforms like Facebook, Instagram, and TikTok, connecting and interacting with others has become easier than ever before.

Here are some specific ways in which social media has impacted communication:

 • Ease of connection: Social media makes it effortless to stay in touch with friends, family, and colleagues, regardless of their location. The more we use social media, the more connected we feel to our loved ones. Through messaging, video calling, and post sharing, we can regularly keep up with each other’s lives and maintain strong relationships.
 • Self-expression: Social media provides a new platform for individuals to express themselves. More and more people are using social media to share their thoughts, feelings, and experiences with a wider audience than ever before. This helps us connect with like-minded people and build personal brands.
 • Information access: Social media has more and more revolutionized the way we access news and information. The more information we have access to, the more informed we can be about current events and issues. We can gather information from a variety of sources, including news websites, personal blogs, and social media channels. This allows us to stay informed about current events and gain diverse perspectives on issues.

Social media has significantly impacted the way humans communicate. It offers numerous benefits such as ease of connection, self-expression, and information access. However, it is important to be mindful of the negative effects of social media and use it responsibly. The more we use social media, the more important it is to be aware of its potential negative impacts.

Dịch nghĩa:

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, ngày càng thay đổi cách chúng ta giao tiếp. Với sự phát triển của các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, việc kết nối và tương tác với mọi người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là một số tác động cụ thể của mạng xã hội đối với giao tiếp:

 • Kết nối dễ dàng: Mạng xã hội giúp chúng ta dễ dàng liên lạc với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, bất kể họ ở đâu. Càng sử dụng mạng xã hội, chúng ta càng cảm thấy kết nối với những người thân yêu. Nhờ tính năng nhắn tin, gọi điện thoại video và chia sẻ bài đăng, chúng ta có thể thường xuyên cập nhật cuộc sống của nhau và duy trì mối quan hệ bền chặt.
 • Thể hiện bản thân: Mạng xã hội cung cấp cho chúng ta một nền tảng mới để thể hiện bản thân. Càng ngày càng có nhiều người sử dụng mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của họ với nhiều người hơn bao giờ hết. Điều này giúp chúng ta kết nối với những người có cùng sở thích và xây dựng thương hiệu cá nhân.
 • Tiếp cận thông tin: Mạng xã hội đã ngày càng thay đổi cách chúng ta tiếp cận tin tức và thông tin. Càng có nhiều thông tin, chúng ta càng có thể hiểu biết hơn về các sự kiện và vấn đề hiện tại. Chúng ta có thể thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các trang web tin tức, blog cá nhân và các kênh truyền thông xã hội. Điều này cho phép chúng ta cập nhật các sự kiện hiện tại và có nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề.

Mạng xã hội đã ảnh hưởng đáng kể đến cách con người giao tiếp. Nó mang lại nhiều lợi ích như kết nối dễ dàng, thể hiện bản thân và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những tác động tiêu cực của mạng xã hội và sử dụng nó một cách có trách nhiệm. Càng sử dụng mạng xã hội, chúng ta càng cần phải nhận thức được những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó.

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc so sánh càng ngày càng

Để có thể vận dụng tốt cấu trúc more and more trong bài kiểm tra bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Không được dùng so sánh hơn đối với tính từ không phân cấp.
 • Cấu trúc more and more chỉ đi với các tính từ và trạng từ dài vần.
 • Khi sử dụng cấu trúc more and more, có thể kèm theo me, us, him, her, them sau than/ as mà không cần động từ theo sau. Ví dụ: The skyscraper has more floors than our office building. (Tòa nhà chọc trời có nhiều tầng hơn tòa nhà văn phòng của chúng tôi.)
 • Để chọn cấu trúc câu phù hợp, cần xác định danh từ sau more and more là đếm được hay không đếm được.
  • Nếu more and more + N không đếm được, sử dụng there is more and more với động từ to-be số ít.
  • Nếu more and more + N đếm được số nhiều, sử dụng there are more and more với động từ to-be số nhiều.

Xem thêm:

5. Bài tập cấu trúc more and more

Sau khi đã được tổng hợp về kiến thức lý thuyết, bạn hãy thực hành ngay những bài tập dưới đây để có thể nắm chắc hơn:

 • Bài tập điền vào chỗ trống.
 • Bài tập sắp xếp các câu với từ more, the more.
 • Bài tập chọn đáp án đúng.
Cấu trúc more and more
Cấu trúc more and more

Exercise 1: Fill more, the more, or more and more in blank

(Bài tập 1: Điền vào chỗ trống với more, the more, hoặc more and more)

 1. _______ I practice playing the piano, _______ skilled I become.
 2. She’s becoming _______ interested in learning French.
 3. _______ he learned about the subject, _______ fascinated he became.
 4. _______ they argued, _______ difficult it became to reach a compromise.
 5. With each passing day, he becomes _______ confident in his abilities.
Đáp ánGiải thích
1. The more, the more“The more …, the more …” là cấu trúc so sánh kép, diễn tả ý nghĩa càng càng. Ở đây, khi tôi luyện tập chơi piano càng nhiều, tôi trở nên càng thành thạo.
2. More and more“More and more” được sử dụng để diễn tả sự tăng dần về số lượng hoặc mức độ. Ở đây, cô ấy đang trở nên ngày càng quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
3. The more, the moreCấu trúc “The more …, the more …” được sử dụng để so sánh sự tăng cường của hai sự kiện khi chúng liên quan đến nhau. Ở đây, anh ấy càng học, anh ấy càng trở nên mê mẩn.
4. The more, the more“The more …, the more …” được sử dụng để so sánh sự tăng cường của hai sự kiện. Ở đây, càng họ tranh cãi, việc đạt được một thỏa thuận càng trở nên khó khăn.
5. More“More” được sử dụng để diễn tả sự tăng dần. Ở đây, mỗi ngày trôi qua, anh ấy trở nên tự tin hơn trong khả năng của mình.

Exercise 2: Arrange the words into complete sentences using more, the more, or more and more

(Bài tập 2: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh sử dụng more, the more, hoặc more and more)

 1. practice/ playing/ I/ piano/ The/ ,/ the/ become/ better/ I.
 2. opportunities/ gained/ He/ experience/ more/ ,/ the/ he/ opened/ for/ more/ up.
 3. becoming/ interested/ She/ and/ more/ French/ in/ more/ is/ learning.
 4. knowledge/ The/ he/ about/ subject/ ,/ the/ fascinated/ he/ became/ more.
 5. confident/ With/ passing/ day/ he/ each/ becomes/ his/ more/ in/ abilities.
 1. The more I practice playing the piano, the better I become.

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc: “The more …, the more …” để thể hiện mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa hai yếu tố.

 1. The more experience he gained, the more opportunities opened up for him.

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc: “The more …, the more …” để thể hiện mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa hai yếu tố.

 1. She is becoming more and more interested in learning French.

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc: “More and more” để sự gia tăng liên tục về mức độ quan tâm.

 1. The more he learned about the subject, the more fascinated he became.

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc: “The more …, the more …” để thể hiện mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa kiến thức và sự say mê.

 1. With each passing day, he becomes more and more confident in his abilities.

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc: “More and more.” để gia tăng liên tục về sự tự tin theo thời gian.

Exercise 3: Choose the best answer

(Bài tập 3: Chọn đáp án đúng)

1. _______ people use the internet, _______ the information they have access to.

 • A. More; more
 • B. More and more; more and more
 • C. The more; the more
 • D. Both B and C are correct

2. _______ I study, _______ I understand the concept.”

 • A. More; more
 • B. More and more; more and more
 • C. The more; the more
 • D. Both B and C are correct

3. As the population grows, _______ the demand for resources.”

 • A. More
 • B. More and more
 • C. The more
 • D. Both B and C are correct

4. _______ you practice, _______ you will become at the skill.

 • A. More; more
 • B. More and more; more and more
 • C. The more; the better
 • D. Both B and C are correct

5. “The more expensive the product is, _______ people are willing to buy it.”

 • A. Less; less
 • B. Fewer; fewer
 • C. The less; the less
 • D. The fewer; the fewer
Đáp ánGiải thích
1. AĐáp án A sử dụng cấu trúc “more and more” để diễn tả sự tăng dần của số lượng người sử dụng internet.
2. BĐáp án B sử dụng cấu trúc “the more …, the more …” để diễn tả mối quan hệ tương quan trực tiếp giữa việc tập thể dục và sức khỏe.
3. BĐáp án B sử dụng cấu trúc “am knowing more” là hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự gia tăng kiến thức liên tục.
4. DĐáp án D sử dụng cả hai cấu trúc “more and more” và “the more …, the more …” để diễn tả mối quan hệ tương quan trực tiếp giữa việc đọc sách và kiến thức.
5. AĐáp án A sử dụng cấu trúc “more and more” để diễn tả sự tăng dần của số lượng người lo ngại về biến đổi khí hậu.

6. Kết luận

Tóm lại, mình đã giúp bạn tổng hợp các kiến thức quan trọng về cấu trúc more and more trong tiếng Anh. Để có thể vận dụng tốt vào bài tập và thực tế, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây:

 • Cấu trúc more and more chỉ đi với các tính từ và trạng từ dài vần.
 • Không được dùng so sánh hơn đối với tính từ không phân cấp (non-gradable adjectives).

Đừng quên làm thêm nhiều bài tập để ôn lại các kiến thức, theo dõi ngay phần IELTS Grammar để không bỏ lỡ các kiến thức ngữ pháp kèm bài tập dễ “ăn điểm” trong các bài thi tiếng Anh nhé!

Tài liệu tham khảo:

 • Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/more-and-more – Truy cập ngày 02.03.2024
 • Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/more – Truy cập ngày 02.03.2024
 • Talk English: https://www.talkenglish.com/speaking/lessondetails.aspx?ALID=4216#google_vignette – Truy cập ngày 02.03.2024

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h