Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Would you like ving hay to v? Cấu trúc would you like trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
15.03.2024

Trong tiếng Anh, khi muốn mời ai ăn – uống thứ gì đó, người ta thường sử dụng cấu trúc would you like. Đây là một dạng câu hỏi thường gặp trong cả văn nói lẫn văn viết, đặc biệt là trong các đề thi tiếng Anh. Do đó, nếu bạn không nắm chắc kiến thức của dạng cấu trúc câu này sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.

Để giúp bạn giải quyết những khuất mắt về cấu trúc này, mình đã tổng hợp lại tất các các kiến thức như sau:

 • Would you like là gì?
 • Giải đáp thắc mắc would you like + Ving hay to V.
 • Phân biệt would you like và do you like.
 • Những lưu ý khi sử dụng.

Cùng tìm hiểu nhé!

Nội dung quan trọng
– Would you like nghĩa là bạn có muốn/ bạn có thích, … dùng để hỏi về mong muốn của người khác hoặc đưa ra lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.
– Cấu trúc và cách trả lời:
+ Would you like + N: Dùng để đề nghị – Cách trả lời: Yes/ no
+ Would you like + to + V: Dùng để mời – Cách trả lời: Yes/ no
+ What would you like + to V/ N?: Dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác – Cách trả lời: S + would like/ love + N/ to + V hoặc I’ll have, …
– Sự khác nhau giữa cấu trúc would you like, do you like và like:
+ Would you like dùng để đưa ra lời đề nghị, mời hoặc hỏi về nguyện vọng của một đối tượng nào đó.
+ Do you like dùng để hỏi về sở thích, xem đối tượng có thích sự vật, hiện tượng nào đó hay không.
+ Like dùng để chỉ những sở thích, thói quen thông thường.

1. Would you like là gì?

Would you like là cấu trúc dùng để hỏi về mong muốn của người khác hoặc đưa ra lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.

E.g.:

 • Would you like to start with some appetizers? (Bạn có muốn bắt đầu với một số món khai vị không?)
 • Would you like to come over for dinner tonight? (Bạn muốn đến ăn tối nhà tôi tối nay không?)
 • Would you like to try out our new fragrance samples? (Bạn có muốn thử mẫu nước hoa mới của chúng tôi không?)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Cách dùng cấu trúc would you like

Thông thường, khi sử dụng cấu trúc này, người học vẫn tự đặt câu hỏi would you like + gì? Nếu bạn cũng đang muốn được giải đáp thắc mắc chi tiết, thì hãy xem ngay phần dưới đây nhé!

2.1. Would you like + N

Cấu trúc: Would you like + N

Cách trả lời:

 • Khi đồng ý: Yes, I would; Yes, I’d love to
 • Khi từ chối: No, I am sorry …; I’d love to, but …

Cách sử dụng: Dùng để mời ai đó uống món gì.

Would you like + N
Would you like + N

E.g.:

 • Would you like a cup of tea? – Yes, I’d love to. (Bạn có muốn một tách trà không? – Có, tôi uống.)
 • Would you like some cake with your coffee? – I’d love to, but I’ve already had enough caffeine for today. (Bạn có muốn một ít bánh với cà phê không? – Tôi rất muốn nhưng tôi thực sự đã đủ caffeine cho hôm nay.)
 • Would you like a glass of water? – I’d love to. (Bạn có muốn một ly nước không? – Tôi rất thích.)

2.2. Would you like + to + V

Cấu trúc: Would you like + to + V

Cách trả lời:

 • Khi đồng ý: Thank you; Yes, I would; Yes I’d love to; Absolutely
 • Khi từ chối: No, thank you so much; I would love to but …; I am sorry …

Cách sử dụng: Dùng để đề nghị ai làm điều gì.

Would you like + to + V
Would you like + to + V

E.g.:

 • Would you like to join us for dinner tonight? – Yes, I’d love to. (Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi ăn tối tối nay không? – Vâng, tôi rất muốn.)
 • Would you like to go for a hike this weekend? – I am sorry, but I have prior commitments. (Bạn có muốn đi leo núi vào cuối tuần này không? – Xin lỗi, nhưng tôi đã có lịch trước.)
 • Would you like to try this new dessert? – Absolutely. (Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi ăn tối tối nay không? – Tất nhiên.)

2.3. What would you like + to V/ N?

Cấu trúc: What would you like + to V/ N?

Cách trả lời: S + would like/ love + N/ to + V hoặc I’ll have …

Cách sử dụng: Hỏi về nguyện vọng, mong muốn.

What would you like + to V N
What would you like + to V N

E.g.:

 • What would you like to do this evening? – I would love to watch a movie. (Bạn muốn làm gì vào buổi tối này? – Tôi muốn xem một bộ phim.)
 • What would you like to drink? – I’ll have a glass of water, please. (Bạn muốn uống gì? – Tôi sẽ uống một ly nước, làm ơn.)
 • What would you like to study in college? – I’d love to major in computer science. (Bạn muốn học ngành gì ở đại học? – Tôi muốn chuyên ngành khoa học máy tính.)

Xem thêm:

3. Giải đáp would you like Ving hay to V?

Theo cấu trúc trên, would you like đi với to V để nói đến việc mời ai đó ăn/ uống thứ gì.

E.g.:

 • Would you like to have dinner with us tonight? (Bạn có muốn ăn tối cùng chúng tôi tối nay không?)
 • Would you like to try some of this homemade cake? (Bạn có muốn thử một ít bánh tự làm này không?)
 • Would you like to go out for coffee tomorrow? (Bạn có muốn ra ngoài uống cà phê vào ngày mai không?)

4. Phân biệt would you like, do you like và like

Trong tiếng Anh, would you like, do you like và like theo sau đều có thể là danh từ, cụm danh từ hoặc động từ nguyên thể có to. Cùng diễn tả mong muốn, ý thích của người nói. Tuy nhiên, trong các trường hợp, cấu trúc và cách sử dụng của chúng khác nhau. Cụ thể như sau:

Phân biệt would you like, do you like và like
Phân biệt would you like, do you like và like
Cách dùngCấu trúcVí dụ
Would you likeDùng để mời ai đó làm điều gì đó.Would you like + N/ to VWould you like a cup of tea? (Bạn có muốn một tách trà không?)
Do you likeDùng để hỏi về sở thích của ai đó.Do you like + N/ to V?Do you like pizza? (Bạn có thích pizza không?)
LikeDùng để diễn đạt sở thích hoặc mong muốn.S + like + N/ to VI like chocolate ice cream. (Tôi thích kem sô cô la.)

5. Lưu ý khi dùng cấu trúc would you like

Để có thể vận dụng tốt cấu trúc này vào thực tế, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Would you like được sử dụng để mời hoặc đề xuất một cách lịch sự. Nó có thể được theo sau bởi một động từ ở dạng nguyên mẫu có to, hoặc to have + quá khứ phân từ.
 • Dạng phủ định của would you like là wouldn’t you like, nhưng nó có nghĩa là không ưa, không thích, và thường không được sử dụng để đáp lại lời mời hoặc đề nghị một cách lịch sự.
 • Để thể hiện sự tôn trọng hoặc lịch sự, thậm chí trong các tình huống không trang trọng (ví dụ như với bạn bè hoặc người thân), nên sử dụng would you like khi đưa ra lời mời hoặc đề nghị. Khi muốn từ chối, hãy nói lời cảm ơn và cung cấp lý do nếu có thể.

Xem thêm:

6. Bài tập cấu trúc would you like

Để có thể hiểu rõ và biết cách sử dụng các cấu trúc liên quan đến would you like, bạn cần phải làm nhiều bài tập hơn. Dưới đây là một vài dạng đề phổ biến để bạn có thể thực hành và ứng dụng vào thực tế nhé!

 • Chọn đáp án đúng.
 • Điền vào chỗ trống.
 • Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would you like.
Cấu trúc would you like
Cấu trúc would you like

6.1. Exercise 1: Choose the correct answer

(Bài tập 1: Chọn đáp án đúng)

1. Would you like _________ a break?

 • A. take
 • B. to take
 • C. taking
 • D. took

2. I would like ____ for breakfast. 

 • A. some milk 
 • B. a orange 
 • C. some apple 
 • D. a apple 

3. How _________ a cup of coffee?

 • A. do you like
 • B. you like
 • C. like you
 • D. would you like

4. I would like _________ a doctor.

 • A. become
 • B. to become
 • C. becoming
 • D. became

5. Would you like _________ some tea?

 • A. have
 • B. to have
 • C. having
 • D. has
Đáp ánGiải thích
1. BCâu hỏi sử dụng cấu trúc would you like nên sẽ đi với to V.
2. BVì milk là danh từ không đếm được, nên cần sử dụng từ some để chỉ số lượng không xác định. Trong trường hợp này, some milk có nghĩa là một ít sữa hoặc một vài chén sữa, phù hợp khi nói về một phần của bữa sáng. 
3. DCâu hỏi yêu cầu sử dụng cấu trúc would you like để mời ai đó làm điều gì đó. 
4. BCâu hỏi sử dụng cấu trúc would you like nên sẽ đi với to V.
5. BCâu hỏi sử dụng cấu trúc would you like nên sẽ đi với to V.

6.2. Exercise 2: Fill in the blanks

(Bài tập 2: Điền vào chỗ trống)

 1. _________ playing basketball in your free time?
 2. _________ to watch a movie this weekend?
 3. _________ to visit the museum tomorrow?
 4. I _________ the color blue.
 5. _________ some help with your homework?
Đán ánGiải thích
1. Do you like some help with your homework?Sử dụng do you like để hỏi về sự thích hợp của một hành động hoặc đề nghị. Trong trường hợp này, sự thích đang được hỏi, không phải việc thích một sự giúp đỡ. Dĩ nhiên, trong ngữ cảnh này, would you like cũng có thể được sử dụng.
2. I like the color blue.Sử dụng like để diễn đạt sở thích hoặc ý thích cá nhân.
3. Would you like to visit the museum tomorrow?Sử dụng would you like để mời ai đó tham gia một hoạt động cụ thể.
4. Would you like to watch a movie this weekend?Sử dụng would you like để mời ai đó tham gia một hoạt động cụ thể.
5. Do you like playing basketball in your free time?Sử dụng do you like để hỏi về sở thích hoặc thói quen cá nhân.

6.3. Exercise 3: Make sentences with the following situations, using the structure would you like

(Bài tập 3: Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would you like.)

 1. Would you like to go to the prom with me?

=> ………………………………………………………………………………………

 1. I would like to have some spaghetti for dinner.

=> ………………………………………………………………………………………

 1. I would like that dress, please.

=> ………………………………………………………………………………………

 1. Would you like to have lunch with me, Dad?

=> ………………………………………………………………………………………

 1. Would you like a cup of tea, darling?

=> ……………………………………………………………………………………

 1. Excuse me, but this is not what I ordered. Would you mind changing it?

=> ………………………………………………………………………………………

 1. I’m sorry, but I would like to decline the invitation from my friends as I’m feeling tired.

=> ………………………………………………………………………………………

1. Would you like to go to the prom with me? 

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc would like để mời ai đó tham gia một hoạt động cụ thể, trong trường hợp này là dự tiệc tốt nghiệp.

2. I would like to have some spaghetti for dinner.

=> Giải thích: Sử dụng would like để diễn đạt mong muốn của bạn trong việc chọn một món ăn cho bữa tối.

3.  I would like that dress, please.

=> Giải thích: Sử dụng would like để diễn đạt mong muốn của bạn trong việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

4. Would you like to have lunch with me, Dad?

=> Giải thích: Sử dụng would like để mời ai đó tham gia một hoạt động cụ thể, trong trường hợp này là ăn trưa cùng bạn.

5. Would you like a cup of tea, darling?

=> Giải thích: Sử dụng would like để mời hoặc đề nghị ai đó chấp nhận một thứ gì đó, trong trường hợp này là một tách trà.

6. Excuse me, but this is not what I ordered. Would you mind changing it?

=> Giải thích: Sử dụng would like để yêu cầu hoặc đề nghị một hành động khác, trong trường hợp này là việc đổi món.

7. I’m sorry, but I would like to decline the invitation from my friends as I’m feeling tired.

=> Giải thích: Sử dụng would like để diễn đạt mong muốn của bạn, trong trường hợp này là từ chối lời mời vì cảm thấy mệt mỏi.

7. Kết luận

Với những chia sẻ của mình hy vọng sẽ giúp bạn hiểu được các cấu trúc quan trọng của would you like và cách sử dụng trong tiếng Anh. Mặc dù vậy, khi làm bài tập, bạn cũng cần lưu ý những điều sau để tránh mất điểm oan:

 • Would you like là hỏi về mong muốn của người khác, hoặc đưa ra một lời mời, lời đề nghị.
 • Cấu trúc would you like thường đi với N hoặc to V để nói đến việc mời, đề nghị ai đó làm điều gì đó một cách lịch sự (would you like + to V/ N).

Để nắm chắc kiến thức cấu trúc này, bạn nên luyện tập thường xuyên để nắm rõ cấu trúc trong từng trường hợp. Hãy để lại comment ngay bên dưới để mình biết bạn đang thắc mắc gì và giải đáp nhé!

Tài liệu tham khảo:

 • Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/would-you-like – Truy cập ngày 28/02/2024
 • How to talk about what you like versus what you would like in English: https://www.allearsenglish.com/english-do-you-like-versus-would-you-like/ – Truy cập ngày 28/02/2024
 • Learn American English online: https://www.learnamericanenglishonline.com/Blue%20Level/B27_Would_Like.html – Truy cập ngày 28/02/2024

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h