Lý thuyết và bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Trang Đoàn Trang Đoàn
28.10.2022

Rút gọn mệnh đề quan hệ là một trong những ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt trong ngữ pháp này có cấu trúc rút gọn rất hay. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu về rút gọn mệnh đề quan hệ và thực hành bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ nhé!

bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Lý thuyết rút gọn mệnh đề quan hệ

Về cơ bản có các cách rút gọn câu dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh như sau:

Dùng V-ing

Cách rút gọn: Trong mệnh đề quan hệ, khi động từ ở thể chủ động, ta dùng cụm hiện tại phân từ thay cho mệnh đề đó. Cụ thể, chúng ta bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, thêm đuôi – ing vào sau động từ chính.

E.g. The pretty girl who is sitting next to you is my girlfriend -> The pretty girl sitting next to you is my girlfriend.

Dùng V-ed/V3

Cách rút gọn: Trong mệnh đề quan hệ, nếu động từ ở thể bị động, ta dùng cụm quá khứ phân từ thay cho mệnh đề đó. Cụ thể, chúng ta bỏ đại từ quan hệ, bổ trợ động từ và chia động từ chính ở dạng V-ed/V3.

E.g. The song which was written by Son Tung is very interesting →The song written by Son Tung is very interesting.

Xem thêm: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Dùng to V

Cách rút gọn: 

  • Nếu trong mệnh đề quan hệ có danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như: the only, the first, the second, the last, v.v. chúng ta bỏ đại từ quan hệ, bỏ trợ đồng từ, và chia động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng to V.

E.g. I am the first person who comes into the meeting room → I am the first person to come into the meeting room.

  • Đối với câu có chứa have/had, chúng ta rút gọn mệnh đề như sau

E.g. He has a lot of work that he must do => I have a lot of work to do.

  • Trong câu bắt đầu bằng các từ như here (động từ tobe), there (động từ tobe)

E.g. There are two contracts which have to be signed today → There are two contracts to be signed today. 

Dùng cụm danh từ

Cách rút gọn: Khi trong mệnh đề quan hệ có dạng: đại từ quan hệ + be + danh từ/cụm danh từ/cụm giới từ, chúng ta có thể bỏ đại từ quan hệ và tobe.

E.g. Banh My, which is a popular dish in Vietnam, is very nutritious and delicious → Banh My, a popular dish in Vietnam, is very nutritious and delicious. 

Tạo tính từ ghép

Cách rút gọn: Để rút gọn mệnh đề, chúng ta tìm trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó, sau đó ghép chúng với nhau bằng cách thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ vừa ghép được ra trước danh từ đứng trước đại từ quan hệ, sau đó bỏ hết phần mệnh đề phía sau.

*Lưu ý: Đối với cách rút gọn này, chỉ được áp dụng khi danh từ không có “s” và tính từ có số đếm. 

E.g. I have a house which has two floors → I have a two-floor house.

Xem thêm:

Sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ như thế nào?

Giới từ trong mệnh đề quan hệ

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ có đáp án

Câu 1: Rút gọn mệnh đề quan hệ sau:

1. Do you know the girl who is talking with Philip?

2. I visited Vinh city which is located in the east of Nghean province.

3. The boy who is singing is my son.

4. The round table which is put in the living room is made of ironwood.

5. Don’t forget to read the guideline that is written on the last page of the book.

6. He works at a consulting company which was established in 2018.

7. The cellphone that is on the bed belongs to me.

8. The man who is talking to the president is my boss.

9. The computer which has been destroyed is mine

10. Ms.Nguyen is the woman who was chosen to be our company’s director.

11. In that party he was the only one who knew me.

12. I have some cakes which I must make today.

13. Our new company which is located in Bacninh is about manufacturing electric cars.

14. I was surprised by the sound of laughter which comes from downstairs.

15. There are four contracts which have to be done this afternoon

Tham khảo:

Đáp án

1. Do you know the girl talking with Philip?

2. I visited Vinh city located in the east of Nghean province.

3. The boy singing is my son

4. The round table put in the living room is made of ironwood

5. Don’t forget to read the guideline written on the last page of the book.

6. He works at a consulting company established in 2018.

7. The cellphone on the bed belongs to me.

8. The man talking to the president is my boss.

9. The computer destroyed is mine

10. Ms.Nguyen is the woman chosen to be our company’s director.

11. In that party he was the only one to know me.

12. I have some cakes to make today.

13. Our new company located in Bacninh is about manufacturing electric cars.

14. I was surprised by the sound of laughter coming from downstairs.

15. There are four contracts to be done this afternoon

Xem thêm:

Tổng hợp bài tập về Be going to có đáp án chi tiết

Tổng hợp Bài tập đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Thực hành bài tập về so sánh hơn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ. Việc thuần thục ngữ pháp này sẽ giúp việc sử dụng tiếng Anh của bạn trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn, vì vậy hãy chăm chỉ ôn tập và làm các bài tập để không quên kiến thức đã được học nhé. IELTS Vietop chúc các bạn học tốt.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra