Sử dụng that trong mệnh đề quan hệ như thế nào?

IELTS Vietop IELTS Vietop
10.01.2020

Trong ngữ pháp tiếng Anh, từ “that” thường được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ thể hiện mối quan hệ với mệnh đề chính trong câu. Cấu trúc chung của mệnh đề quan hệ là “that + mệnh đề phụ”.

Hãy cùng IETLS Vietop tìm hiểu cách sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ như thế nào cho đúng nhé!

Bạn có thể xem thêm một số bài viết hữu ích sau:

1. Sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ ở các trường hợp sau

that trong mệnh đề quan hệ
Sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ ở các trường hợp sau

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp có thể sử dụng THAT nhưng không bắt buộc

  THAT thay thế cho đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong Mệnh đề quan hệ xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Trường hợp bắt buộc sử dụng THAT

THAT thay thế cho danh từ:
 • vừa chỉ người vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great deal of people and food that were really strange ever since I came here.

 • chỉ một thứ bất định.

Ex: He is hiding something that may be related to you.

 • đại từ quan hệ sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in touch until now.

Trường hợp không sử dụng THAT

Thi thử IELTS là một bước chuẩn bị quan trọng trước kỳ thi IELTS mà bạn không nên bỏ qua. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm chi phí đăng ký thi IELTS thật, IELTS Vietop đã thiết kế ra chương trình “Thi THỬ như thi THẬT”. Khi tham gia chương trình này bạn sẽ được test cả 4 kỹ năng với quy trình thi và đề thi đạt chuẩn từ IDP và BC. 

Đặc biệt, IELTS Vietop không thu bất kỳ chi phí nào khi bạn tham gia chương trình này. Hãy tham gia thi thử tại IELTS Vietop trước kỳ thi IELTS để chuẩn bị tốt về mặt “Kiến thức – Kinh nghiệm – Trải nghiệm” bạn nhé! Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi số lượng có hạn.

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập vận dụng

that trong mệnh đề quan hệ
Bài tập vận dụng

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d like to take you to a café _______________ serves excellent coffee.

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to share the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money and other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. Whose B. Whomever C. Whom D. Who

11. That’s the cat _________________ we saw yesterday.

A. That B. Either A or C C. Which D. Whose

12. Do you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. Whose B. Which C. That D. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ party we went to last week?

A. That B. Whose C. Which D. Whom

Answers

 1. C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.
 2. B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.
 3. C – The police needed details that could help identify the robber.
 4. C – I’d like to take you to a café which serves excellent coffee.
 5. A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.
 6. A – You can choose one person, whomever you like, to share the cruise with you.
 7. B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.
 8. C – The winners, when known, will receive money and other prizes.
 9. B – This is the place where we met.
 10. A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.
 11. B – That’s the cat which/that we saw yesterday.
 12. C – Do you know the artist that painted this portrait?
 13. B – What’s the name of that guy whose party we went to last week?

Trên đây là toàn bộ kiến thức về “that” trong mệnh đề quan hệ đi kèm bài tập, IELTS Vietop hi vọng nó sẽ giúp bạn hiểu khi nào dùng that trong mệnh đề quan hệ? Cũng như cách sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ.

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30% CÁC KHÓA HỌC TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra