Tiêu chí chấm điểm Grammatical Range và Accuracy trong IELTS Speaking

Để có thể lấy được điểm cao ở phần IELTS Speaking thì các sĩ tử cần phải hoàn thành 2 tiêu chí là “range” và “accuracy” của grammar

A. Yếu tố giúp đạt điểm cao

Tiêu chí chấm điểm Grammatical range và accuracy trong IELTS Speaking
Tiêu chí chấm điểm Grammatical range và accuracy trong IELTS Speaking
 • Hình thành câu cú (sentence formation)
 • Sử dụng các loại mệnh đề
 • Sử dụng cấu trúc phức hợp
 • Sử dụng linh hoạt và nhiều các thì
 • Mắc lỗi ít
 • Mức độ mắc lỗi (level of error) – có mắc các lỗi cơ bản không

B. Tiêu chí chấm điểm

1. IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 6

 • Biết sử dụng hỗn hợp các cấu trúc câu đơn và phức
 • Dùng chính xác các cấu trúc đơn giản
 • Tuy nhiên vẫn còn mắc lỗi ở những cấu trúc phức tạp
 • Lỗi ngữ pháp không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa toàn câu
 • Thì (tenses) nói chung: dùng đúng nhưng thỉnh thoảng còn không chính xác

2. IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 7

Điểm 7 sẽ dễ dàng đạt được nếu bạn:

 • Sử dụng nhiều cấu trúc câu và thì (tense)
 • Biết sử dụng đa dạng câu cú và hầu như không mắc lỗi ngữ pháp
 • Mắc 1 vài lỗi ngữ pháp nhỏ, không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến toàn bài;

Điều quan trọng để đạt được band 7 là khi nói, các bạn phải dùng nhiều loại cấu trúc câu và đặc biệt lưu ý là không có lỗi. Các cấu trúc câu cơ bản phải chính xác. Tần suất sử dụng câu phức và những mệnh đề chính, phụ phải nhiều. Sử dụng động từ khuyết thiếu (modals) như “would, should; may…” chính xác. Ngoài ra đặc biệt để ý đến sự đa dạng trong sử dụng thì (tenses).

Các bạn có thể ôn lại 12 thì trong Tiếng Anh để bổ sung kiến thức  bài tập lại

3. IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 8

Thang điểm tuyệt vời này sẽ khả thi khi thí sinh lưu ý những điểm sau đây:

 • Sử dụng cực kì nhiều cấu trúc ngữ pháp tốt và chính xác
 • Sử dụng câu phức một cách chính xác nhưng cũng không kém phần linh hoạt
 • Hầu hết các câu diễn đạt không có lỗi ngữ pháp
 • Thỉnh thoảng có lỗi diễn đạt tuy nhiên không ảnh hưởng đến nghĩa của toàn bài;

C. Lỗi thường gặp trong ngữ pháp (Problem with Grammatical Range and Accuracy)

Lỗi đầu tiên với thí sinh trong phần này là: các bạn thường cho rằng giao tiếp Tiếng Anh (spoken English) thì chỉ cần sử dụng những cấu trúc đơn để dễ “communicating – giao tiếp”. Tuy nhiên, thực tế, với một kì thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ chỉ kéo dài có 11-14 phút, thì để đo lường được khả năng vận dụng ngôn ngữ của thí sinh, giám khảo sẽ trông chờ việc thí sinh có sử dụng thuần thục nhiều cấu trúc cũng như nhiều khía cạnh ngữ pháp đa dạng hay không.

Các sĩ tử cũng thường mắc một lỗi phổ biến nữa là sử dụng nhiều câu đơn có cấu trúc lặp lại. Nhiều bạn có thói quen dùng: “I come from Ha Noi. Ha Noi is the capital of Vietnam…”. Thay vì dùng những câu quá đơn giản như trên, các bạn nên dùng: “I come from Ha Noi which is the capital of Vietnam…”. Cấu trúc sẽ hay và giúp các bạn dễ lấy được điểm cao hơn.

Chúc các bạn học tập thật tốt và thành công nhé.

www.ieltsvietop.vn

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

2 Bình luận

Bình luận