Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu.

IELTS General Writing Test

Như bạn đã biết, IELTS General Training được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của những thí sinh có dự định di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, với mục đích làm việc hoặc tham gia một hình thức đào tạo phi học thuật. Đề thi IELTS General Training vì thế sẽ khác IELTS Academic Training ở phần IELTS Reading và IELTS Writing Task 1.

Trong khi IELTS Writing Task 2 giống nhau cho cả hai loại IELTS là về phần viết một bài nghị luận về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, thì ở IELTS General Writing Task 1, thí sinh phải viết một lá thư. Thể loại thư có thể là trang trọng – formal, nửa trang trọng – semi-formal hoặc không trang trọng – informal.

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Sơ lược về General Writing Task 1

Đối với bài thi General Writing, bạn sẽ có tổng cộng 1 tiếng để hoàn thành cả hai phần, vì vậy bạn không nên dành quá 20 phút cho Task 1.

Trong phần General Writing Task 1, bạn phải viết một bức thư không dưới 150 từ, nội dung sẽ liên quan đến việc giải thích một tình huống hoặc yêu cầu thông tin thuộc loại nào đó.

Đề bài General Writing Task 1 sẽ liên quan tới một tình huống phổ biến hàng ngày, ví dụ như thể hiện sự quan tâm của bạn đối với công việc mới, xin việc với công ty về dịch vụ tồi tệ, xin lỗi một người bạn vì đã bỏ lỡ một bữa tiệc, v.v.

Cùng với đề bài, sẽ có các thông tin cụ thể và các gợi ý về nội dung mà bạn có thể đưa vào thư của mình. 

Một minh họa cho đề bài General Writing Task 1 Letter of Request
Một minh họa cho đề bài General Writing Task 1 Letter of Request

Tùy theo đề bài mà bạn có thể gặp 1 trong 3 loại thư, đó là trang trọng – formal, nửa trang trọng – semi-formal hoặc không trang trọng – informal. Điều quan trọng là bạn phải xác định loại thư được yêu cầu vì mỗi loại thư sẽ yêu cầu giọng điệu giao tiếp và cách viết khác nhau. 

Đối với bài viết hôm nay, Vietop sẽ tập trung vào dạng thư yêu cầu – Letter of Request, dạng thư này dùng khi bạn viết một bức thư yêu cầu thông tin hoặc một việc gì đó, gửi đến một tổ chức, công ty, trường học, etc.

Đó có thể là thư xin nghỉ phép, thư yêu cầu bổ sung cơ sở vật chất trong công ty, trường học hoặc là yêu cầu thông tin về một câu lạc bộ, tổ chức, etc.

Letter of Request hay xuất hiện dưới dạng thư formal hoặc semi-formal nên ta sẽ tùy theo đề bài mà dùng giọng văn, ngữ pháptừ vựng nâng cao một cách phù hợp.

Xem thêm:

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 và bài mẫu – Cập nhật liên tục

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết – Cập nhật liên tục

Cấu trúc Letter of Request

Đây là cấu trúc cơ bản sẽ cho bạn biết cách bắt đầu, đi vào thân bài và kết thúc một bức thư yêu cầu – Letter of Request.

Cấu trúc Letter of Request
Cấu trúc Letter of Request

1. Lời chào: Dear Sir/Madam hoặc Dear Mr/ Mrs/ Ms + họ của người nhận, nếu bạn biết người đó. 

2. Giới thiệu bản thân và lý do viết thư: 

 • My name is (tên) and I am writing this letter to ask for a temporary leave for (số ngày nghỉ)
 • My name is (tên) and I am writing this email with reference to my remaining annual leave quota. 
 • My name is (tên) and to I am writing to ask for information about membership in the Fitness Sports club.
 • I am writing to ask for a complete itinerary of a trip to (nơi chốn) that I booked with your company.
 • I am writing in response to … / I was interested in your advertisement in …
 • I am writing to inquire about … I have read your advertisement of the … and would like to get more information.

3. Đi vào nội dung chính

3.1. Đối với đơn xin nghỉ phép

Dạng thư xin nghỉ phép ở công ty, tổ chức thường sẽ ngắn gọn, cô đọng hơn khi bạn chỉ cần đưa ra lý do xin nghỉ và sau đó chỉ ra rằng công việc của mình sẽ được bàn giao cho ai, bộ phận nào sau khi mình đi vắng, hoặc bổ sung thêm thông tin liên lạc của bản thân trong khi nghỉ phép để công ty, tổ chức liên lạc nếu cần.

3.2. Đối với thư yêu cầu thông tin

Chỉ ra thông tin mình muốn tìm hiểu

 • The information I would like to obtain should include the following:
 • Firstly, I would like to know …
 • I would be grateful if you could tell me what the price is.
 • I wonder if I need insurance / I wonder if you could …
 • I would be interested to know if I will get a certificate
 • I would like to know more about … / I would be grateful if you could …
 • I wonder if you could possibly tell/send me …
 • Could you possibly send … / May I request …?
 • Could you please send me further details …?

Bạn muốn nhận thông tin khi nào? Ở dạng giấy hay mail, etc.?

 • I would appreciate (it) if you could inform me as soon as possible
 • I would like to receive it as soon as possible but not later than a week before the flight
 • You could send the above-mentioned information to my e-mail or fax
 • It would be of great help if you could fax me the details
 • You can contact me on my mobile phone number which is: (phone number)

4. Kết thư một cách lịch sự, trang trọng

 • Thank you and I am looking forward to your reply.
 • Thank you for your time and consideration.
 • I look forward to hearing from you.
 • I look forward to receiving a prompt reply.
 • Yours sincerely, … (nếu bạn biết tên người nhận)
 • Yours faithfully, … (nếu bạn không biết tên người nhận)
 • Etc. 

Xem thêm:

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Informal Letter

Bài mẫu Job Application – IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

You need to take leave from your work for over one month for personal reasons.

Write a letter to your boss. In your letter:

 • Explain the reason for the leave and the length of leave you need
 • Explain how you will keep up-to-date while you’re away
 • Suggest how your work could be covered while you are away

Write at least 150 words.

You do NOT need to write any addresses.

Dear Ms Smith,

I’m writing to ask for annual leave. I’d like to take my leave for 5 days, between the 15th and 20th of November, which is in accordance with the company’s annual leave policy.

I’ve delegated my responsibilities for the current project to Helen Addams and John Doe. They have been collaborating with me and have a thorough understanding of the role. I would also provide a playbook to my team members so that everyone is aware of the tasks they are responsible for and the deadlines they have to meet.

During my absence, I would be available by phone and email to answer any questions or provide any assistance that was required. I would also be glad to discuss any additional plans to ensure that my workload is covered.

Please let me know if you need any further information. 

Thank you for your consideration of my request.

Best regards,

Từ vựng hay trong bài mẫu

 • In accordance with: phù hợp với
 • To delegate (v): ủy nhiệm, bàn giao
 • To collaborate (v): hợp tác
 • Thorough (adj): kỹ lưỡng, triệt để 
 • Playbook (n): sách hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược
 • Absence (n): sự vắng mặt
 • Assistance (): sự hỗ trợ
 • Additional plan (n): kế hoạch bổ sung
 • Workload (n): khối công việc
 • To be covered (v): được đáp ứng

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Các mẫu câu hay trong bài mẫu

 • Khi nói về mục đích viết thư, các bạn có thể dùng mẫu “I’m writing to + mục đích” (Tôi viết thư để…)
 • Sau mục đích viết thư, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề – yêu cầu nghỉ phép hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác với mẫu “I’d like to + V-infinitive” (Tôi muốn…)
 • Đối với thư xin nghỉ phép hoặc yêu cầu khác đến phía công ty, bạn có thể dùng mẫu “which is in accordance with the company’s … policy” (điều mà phù hợp với chính sách của công ty)
 • Với thư nghỉ phép, bạn có thể thông báo cho công ty biết về những người có thể chịu trách nhiệm công việc khi bạn nghỉ (nếu có) với mẫu “I’ve delegated my responsibilities for the … to…” (Tôi đã ủy thác trách nhiệm của mình cho việc… cho + tên người phụ trách) sau đó viết thêm một chút về họ để tăng sự uy tín.
 • Trong kỳ nghỉ phép, nếu có thể hỗ trợ trong công việc nếu cầu, bạn có thể dùng cả đoạn mẫu sau:
  “During my absence, I would be available by phone and email to answer any questions or provide any assistance that was required. I would also be glad to discuss any additional plans to ensure that my workload is covered.” (Trong thời gian vắng mặt, tôi sẽ sẵn sàng qua điện thoại và email để trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào được yêu cầu. Tôi cũng rất sẵn lòng thảo luận về bất kỳ kế hoạch bổ sung nào để đảm bảo rằng khối lượng công việc của tôi được đáp ứng.)
 • Ở phần cuối thư yêu cầu, bạn có thể dùng 2 mẫu câu sau trước khi chào và ký tên: “Please let me know if you need any further information.” (Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin.) “Thank you for your consideration of my request.” (Cảm ơn bạn đã xem xét yêu cầu của tôi.)

Tham khảo: Phrasal verb with of

Trên đây là thông tin chia sẻ cũng như bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư yêu cầu. Vietop hy vọng các bạn sẽ tham khảo được nhiều từ vựng và ý tưởng cho bài viết của mình. Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h