Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

An apple a day keeps the doctor away là gì? Ý nghĩa và cách dùng

Công Danh
Công Danh
26.11.2023

Táo có rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe. Có một thành ngữ rất hay để nói lên ưu điểm này của táo là An apple a day keeps the doctor away. IELTS Vietop sẽ giới thiệu đến bạn thành ngữ này qua bài viết sau đây.

1. An apple a day keeps the doctor away là gì?

An apple a day keeps the doctor away có nghĩa là việc ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và tránh được các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, giúp bạn tránh phải đến bác sĩ.

An apple a day keeps the doctor away
An apple a day keeps the doctor away

Tuy nhiên, đây chỉ là một thành ngữ và không phải là một lời khuyên y tế chính thống. Việc duy trì chế độ ăn uống cân đối và thực hiện các hoạt động thể chất cũng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Eg 1:

 • John: Hey, Mary, you eat apples every day, right? Chào, Mary, cậu ăn táo mỗi ngày, phải không?
 • Mary: Yes, I do. An apple a day keeps the doctor away, as they say. Đúng vậy, tôi làm vậy. Như câu Một quả táo mỗi ngày sẽ tránh phải gặp bác sĩ.

Eg 2:

 • Sarah: I heard you started a new fitness routine. Tôi nghe nói cậu bắt đầu một chế độ tập thể dục mới.
 • Tom: Yeah, I’ve been trying to eat healthier and exercise regularly. You know, an apple a day keeps the doctor away. Đúng vậy, tôi đã cố gắng ăn một cách lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Cậu biết đấy, Một quả táo mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.

Eg 3:

 • Amanda: Why do you always carry apples in your bag? Tại sao cậu luôn mang theo táo trong túi?
 • Mark: Well, you know the saying, An apple a day keeps the doctor away. I like to stay healthy. Chắc cậu biết câu Một quả táo mỗi ngày sẽ không cần phải gặp bác sĩ. Tôi thích duy trì sức khỏe tốt.

Eg 4:

 • Lisa: Mom, I don’t want to eat this apple. Mẹ, con không muốn ăn quả táo này.
 • Mom: Come on, Lisa, it’s good for you. An apple a day keeps the doctor away, remember? Nghe nè, Lisa, nó tốt cho con đấy. Hãy nhớ câu Một quả táo mỗi ngày sẽ không cần phải gặp bác sĩ.

Eg 5:

 • Michael: I’ve been feeling great lately, and I haven’t been sick in months. Gần đây tôi cảm thấy tốt lắm, và tôi không bị ốm trong vài tháng nay.
 • Laura: That’s awesome! Maybe it’s because you eat apples every day. You know what they say, An apple a day keeps the doctor away. Thật tuyệt! Có lẽ là vì cậu ăn táo mỗi ngày đấy. Cậu biết đấy, Một quả táo mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Nguồn gốc của thành ngữ An apple a day keeps the doctor away

Một biến thể cũ của câu thành ngữ này là “Consuming an apple before bedtime prevents the physician from earning their livelihood”, được ghi nhận là một câu nói địa phương tại Pembrokeshire vào năm 1866.

An apple a day keeps the doctor away
Nguồn gốc của thành ngữ An apple a day keeps the doctor away

Phiên bản hiện đại hơn là “Eating an apple each day keeps the doctor at bay” bắt đầu trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19. Dần dần, thành ngữ được rút gọn thành phiên bản như ngày nay.

3. Cách sử dụng Idiom An apple a day keeps the doctor away

An apple a day keeps the doctor away
Cách sử dụng Idiom An apple a day keeps the doctor away

3.1. Khuyên ăn uống lành mạnh

Sử dụng như lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh.

Eg: I try to include fruits and vegetables in my diet every day. You know what they say, An apple a day keeps the doctor away. Tôi cố gắng có đủ hoa quả và rau trong chế độ ăn uống hàng ngày. Bạn biết câu người ta hay nói kia đúng không, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ.

3.2. Động viên người khác ăn táo

Sử dụng để động viên người khác ăn táo để cải thiện sức khỏe.

Eg: You should consider eating more fruits, like apples. Remember, An apple a day keeps the doctor away. Cậu nên xem xét ăn nhiều loại hoa quả hơn, như táo chẳng hạn. Nhớ rằng, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ.

3.3. Nói về lợi ích của việc ăn táo

Sử dụng khi bạn tự hỏi về lợi ích của việc ăn táo đối với sức khỏe của mình.

Eg: I wonder if eating an apple every day is really beneficial. I mean, An apple a day keeps the doctor away, right? Tôi tự hỏi liệu việc ăn một quả táo mỗi ngày có thật sự có ích không. Nghĩa là, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ, đúng không?

3.4. Khuyến khích lối sống lành mạnh

Sử dụng để trò chuyện về việc duy trì lối sống lành mạnh.

Eg: I’ve been exercising regularly and eating nutritious foods. You know, ‘An apple a day keeps the doctor away. Tôi đã tập thể dục đều đặn và ăn thực phẩm dinh dưỡng. Bạn biết đấy, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ.

3.5. Nói về tình trạng sức khỏe tốt

Sử dụng khi bạn thấy mình rất khỏe mạnh và không cần đến bác sĩ.

Eg: I haven’t had any major health issues lately. It’s like that saying, An apple a day keeps the doctor away. Gần đây tôi chưa có vấn đề sức khỏe nào lớn. Giống như câu nói đó, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ.

Xem thêm:

4. Cuộc hội thoại (Conversation) với An apple a day keeps the doctor away

An apple a day keeps the doctor away
Cuộc hội thoại (Conversation) với An apple a day keeps the doctor away
 • Tom: Hey, Sarah, have you heard about the benefits of eating apples? Xin chào, Sarah, cậu đã nghe về lợi ích của việc ăn táo chưa?
 • Sarah: Oh, yes! I love apples. They’re not only delicious but also good for your health. Ồ, vâng! Tôi thích táo. Chúng không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa.
 • Tom: That’s right! You know what they say, An apple a day keeps the doctor away. Đúng vậy! Bạn biết đấy, Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần phải gặp bác sĩ.
 • Sarah: Absolutely. Apples are packed with nutrients and fiber. They can help with digestion and boost your immune system. Hoàn toàn đúng. Táo đầy dưỡng chất và chất xơ. Chúng có thể giúp tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch.
 • Tom: And they make a great snack. I try to have one every day. Và chúng là lựa chọn thú vị cho một bữa ăn vặt. Tôi cố gắng ăn một quả táo mỗi ngày.
 • Sarah: Same here. It’s a simple way to maintain good health. Tôi cũng vậy. Đó là một cách đơn giản để duy trì sức khỏe tốt.
 • Tom: I couldn’t agree more. So, remember, an apple a day keeps the doctor away! Tôi hoàn toàn đồng tình. Vậy nên, nhớ đấy, mỗi ngày ăn một quả táo tránh bác sĩ!
 • Sarah: Indeed, Tom! Let’s keep enjoying our apples and staying healthy. Chính xác, Tom! Hãy tiếp tục thưởng thức táo và duy trì sức khỏe tốt.

5. Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ An apple a day keeps the doctor away

Dưới đây là những từ, cụm từ đồng nghĩa với An apple a day keeps the doctor away:

Từ đồng nghĩaÝ nghĩaVí dụ
An apple a day keeps the doctor awayĂn táo hàng ngày giúp duy trì sức khỏe và tránh bệnh.I always make sure to eat an apple a day.
Eat right and your body will thank youĂn đúng cách sẽ làm cho cơ thể bạn biết ơn bạn.Eating right is essential for a healthy life.
Healthy eating prevents illnessĂn uống lành mạnh ngăn ngừa bệnh tật.Healthy eating can help prevent many diseases.
Healthy habits stave off problemsThói quen lành mạnh ngăn chặn các vấn đề sức khỏe.Maintaining healthy habits can ward off health issues.
A balanced diet is the key to healthChế độ ăn uống cân đối là chìa khóa cho sức khỏe.A balanced diet is crucial for a healthy lifestyle.
A healthy diet is the foundation of a healthy lifeChế độ ăn uống lành mạnh là nền tảng của cuộc sống khỏe mạnh.A healthy diet forms the foundation of a healthy life.
A healthy diet is the path to a healthy lifeChế độ ăn uống lành mạnh là con đường đến cuộc sống khỏe mạnh.Following a healthy diet is the path to a healthy life.
An apple a day keeps the doctor at bayĂn táo hàng ngày giúp tránh xa bác sĩ.I believe in the saying, ‘An apple a day keeps the doctor at bay.’
Apples are good for healthTáo tốt cho sức khỏe.Apples are known to be good for health.
Apples are good for youTáo tốt cho bạn.You should eat apples; they are good for you.

Xem thêm:

6. Những từ, cụm từ trái nghĩa với thành ngữ An apple a day keeps the doctor away

Những từ, cụm từ trái nghĩa với An apple a day keeps the doctor away:

Từ trái nghĩaÝ nghĩaVí dụ
Unhealthy lifestyle leads to illnessLối sống không lành mạnh dẫn đến bệnhEating junk food every day is an unhealthy lifestyle that leads to illness.
Ignoring nutrition invites health problemsBỏ qua dinh dưỡng gây ra vấn đề về sức khỏeIf you ignore proper nutrition, it can cause various health problems.
Lack of exercise contributes to poor healthThiếu việc tập thể dục góp phần vào sức khỏe kémSitting all day and not exercising contributes to poor health.
A sedentary lifestyle is harmful to your healthLối sống ít vận động gây hại cho sức khỏeA sedentary lifestyle, where you spend most of your time sitting, is harmful to your health.
Skipping fruits and vegetables is detrimental to well-beingBỏ qua hoa quả và rau là có hại đối với sức khỏeSkipping fruits and vegetables in your diet is detrimental to your overall well-being.
Unbalanced diet is detrimental to healthChế độ ăn uống mất cân đối có hại cho sức khỏeAn unbalanced diet that lacks essential nutrients can be detrimental to your health.
Neglecting health results in doctor’s visitsLơ là về sức khỏe sẽ phải đến gặp bác sĩNeglecting your health and not taking preventive measures can result in frequent doctor’s visits.
Poor dietary choices lead to health issuesLựa chọn chế độ ăn uống kém dẫn đến vấn đề về sức khỏePoor dietary choices, such as excessive sugar consumption, can lead to a variety of health issues.
Unhealthy eating habits invite medical problemsThói quen ăn uống không lành mạnh gây ra vấn đề y tếUnhealthy eating habits, like binge-eating junk food, can invite serious medical problems.
Avoiding physical activity causes health complicationsTránh xa hoạt động thể chất gây ra các vấn đề về sức khỏeAvoiding physical activity and leading a sedentary life can cause various health complications.

Trên đây là giới thiệu về thành ngữ An apple a day keeps the doctor away và cách ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày. IELTS Vietop hy vọng đã giúp bạn làm phong phú thêm vốn từ vựng của mình.

Các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ vựng, idiom của mình bằng việc truy cập vào chuyên mục IELTS Vocabulary của Vietop để tham khảo thêm nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h