Cách viết IELTS Writing Task 1 từ A – Z cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài thi IELTS Writing Task 1 từ a đến z theo cách đơn giản và hiệu quả nhất. Các bạn theo dõi nhé!

Những thông tin cơ bản cần biết về bài thi viết (IELTS Writing Task 1)

  • Thí sinh có 20 phút để viết Task 1.
  • Thí sinh phải viết một bản báo cáo dài ít nhất 150 từ.

Ở bất kỳ dạng biểu đồ nào, đề thi Task 1 sẽ luôn có một yêu cầu như sau:

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Tạm dịch: Tóm tắt lại thông tin bằng cách chọn lọc và báo cáo những đặc điểm chính, đồng thời đưa ra các so sánh liên quan)

Do tính chất bài Task 1 chỉ báo cáo và mô tả số liệu, việc nêu ý kiến cá nhân trong bài là không cần thiết. Chính vì thế, thí sinh chỉ cần tập trung vào việc nêu được các đặc điểm chính, so sánh và mô tả số liệu dựa theo những thông tin đề cho là đạt yêu cầu.

Ngoài ra, trong Task 1 sẽ không có đoạn Conclusion (kết luận) như Task 2, thay vào đó là đoạn Overview (tổng quan). Lý do sẽ được trình bày cụ thể ở phần viết đoạn Overview.

Xem thêm: Cấu trúc bài viết Writing Task 1 như thế nào là chuẩn?

B. Các dạng biểu đồ cơ bản trong Writing Task 1

Line graph

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

Table

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

Bar chart

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

Map

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

Pie chart

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

Diagram/Flow chart

👉 Xem cách viết chi tiết TẠI ĐÂY

C. Cách viết đoạn Introduction (mở bài)

Đây sẽ là đoạn mở đầu khi viết Task 1, mục đích viết đoạn này là để nêu lại những thông tin đã được đưa ra trong phần đề bài. Chỉ cần viết từ 1-2 câu để chỉ ra biểu đồ này đang trình bày về vấn đề gì và mốc thời gian nào (nếu có) là đủ.

Ví dụ cụ thể như sau:

Đề bài:

The chart below shows the number of boys and girls taking advanced maths classes in American schools in three periods.

Đoạn Introduction:

The bar chart gives information about how many male and female school students participated in mathematics classes of an advanced level in the USA in 1982, 1992 and 2002.

Xem thêm: Bộ từ vựng cho IELTS Writing Task 1 bạn nên biết

D. Cách viết đoạn Overview (tổng quan)

Bạn sẽ không cần viết đoạn Conclusion (kết bài) đối với Writing Task 1, thay vào đó, bạn phải viết Overview (tổng quan). Vậy tại sao lại không phải viết kết bài? Sự khác nhau giữa Conclusion và Overview là gì?

Theo định nghĩa được đưa ra của từ điển Cambridge, Conclusion và Overview được định nghĩa như sau:

Dựa theo những định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu như sau:

  • Conclusion: là nhận xét cuối cùng và mang tính chất quyết định.
  • Overview: một đoạn mô tả tóm tắt ngắn gọn số liệu và thông tin chính về một thứ gì đó.

Chính vì thế, đoạn Conclusion sẽ thường được viết ở Task 2 để kết luận lại những luận điểm đã viết trước đó. Trong khi đó, đoạn Overview sẽ viết ở Task 1 để đáp ứng được yêu cầu đề bài đưa ra: báo cáo và chọn lọc những thông tin nổi bật trong bảng và biểu đồ. Đoạn Overview này có thể viết ở cuối bài, hoặc ngay sau đoạn Introduction.

Về cách tìm ra được đặc điểm chính để viết Overview, trong Task 1 tuy có nhiều kiểu biểu đồ, nhưng thường sẽ có hai dạng bài đáng chú ý như sau:

A. Change Chart: đây là các biểu đồ cho thấy sự thay đổi về số liệu trong một khoảng thời gian.

Change Chart

Change Chart

Ví dụ:

Trong dạng bài này, các đặc điểm chính cần ưu tiên tìm là:

  • Xu hướng chung của các hạng mục (tăng, giảm, dao động, …)
  • Hạng mục có số liệu cao nhất/thấp nhất.
  • Hạng mục có sự thay đổi mạnh nhất/nhẹ nhất.
  • Khoảng thời gian có sự thay đổi mạnh nhất/nhẹ nhất.

B. Compare Chart: đây là dạng biểu đồ chỉ cho thấy sự khác biệt về số liệu giữa các hạng mục, không có thời gian cụ thể hoặc chỉ có một mốc thời gian nhất định

Compare Chart

Compare Chart

Ví dụ:

Trong dạng bài này, các đặc điểm chính cần ưu tiên tìm là:

  • So sánh giữa các hạng mục để phân nhóm.
  • Hạng mục có số liệu cao nhất/thấp nhất.

E. Cách viết đoạn Body 1 + 2 (2 đoạn Thân bài)

Với thời lượng 20 phút, bạn nên viết 2 đoạn cho phần Thân bài.

Dựa vào thông tin trong đoạn Overview, bạn cần tìm ra điểm tương đồng và khác biệt của các số liệu chi tiết hơn và gom nhóm, để từ đó phân thành 2 đoạn cho phần Thân bài.

Để dễ hình dung, dưới đây sẽ là một bài báo cáo mẫu đã phân đoạn cụ thể:

The chart below shows the number of boys and girls taking advanced maths classes in American schools in three periods.


Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Introduction: The bar chart gives information about how many male and female school students participated in mathematics classes of an advanced level in the USA in 1982, 1992 and 2002.

Overview: Overall, it is clear that the number of students of both sexes studying maths decreased significantly over 32 years, with the biggest drop seen in the first decade, particularly for boys. However, although more girls attended advanced mathematics classes than boys in each period, the difference was relatively small throughout.

Body 1: In 1982, the number of female students attending high level maths classes was the highest of both genders in any of the three years, standing at around 35 million. However, over the next 10 years, this figure fell dramatically to slightly less than 25 million and, by 2002, it had almost halved to around 17 million.

Body 2: In terms of boys, the trend followed the same downward pattern as the girls. However, while there were only slightly fewer boys enrolled in maths programs than girls in 1982 (just over 30 million), this number plummeted to around 15 million in 1992. In the final period, the decrease was a lot less dramatic, so the difference between the genders in 2002 was the same as it had been in 1982 (around 3 million).

(209 words)

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận