Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Would sooner là gì? Cấu trúc would sooner trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
18.05.2024

Cấu trúc would sooner được sử dụng để diễn tả sự ưa thích cái này hơn cái khác hoặc thích làm việc này hơn việc khác. Ngoài ra, bạn còn nhiều cấu trúc khác để nói đến việc yêu thích làm cái này hơn cái kia. Để giúp bạn hiểu rõ và biết cách sử dụng, mình đã tổng hợp các nội dung sau:

 • Cấu trúc would sooner là gì? Cách sử dụng chi tiết.
 • Các cụm từ thể hiện việc yêu thích khác.
 • Những lưu ý khi sử dụng.

Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Nội dung quan trọng
– Would sooner là cấu trúc đồng nghĩa với would rather, được dùng để diễn tả sự ưa thích cái này hơn cái khác.
– Cấu trúc would sooner: Would sooner + clause hoặc would sooner + Vo.
– Các cấu trúc tương tự would sooner: Cấu trúc would rather, would prefer, would rather than, would rather or, rather, prefer.

1. Would sooner là gì?

Phiên âm: /wʊd ˈsuːnər/

Would sooner là một cụm từ được sử dụng để diễn tả sự ưa thích cái này hơn cái kia hoặc thích làm việc này hơn việc khác. Cấu trúc này thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để thể hiện sở thích cá nhân hoặc đưa ra lựa chọn giữa hai hoặc nhiều phương án.

E.g.:

 • I would sooner read a book than watch a movie. (Tôi thích đọc sách hơn xem phim.)
 • He would sooner go to the park than go to the mall. (Anh ấy thích đi công viên hơn đi trung tâm thương mại.)
 • We would sooner stay home than go out tonight. (Chúng tôi thích ở nhà hơn đi chơi tối nay.)

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Cách dùng cấu trúc would sooner

Hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn về các cấu trúc của would sooner để vận dụng vào thực tế nhé!

2.1. Cấu trúc would sooner đi với động từ

Cấu trúc: Would sooner + Vo

Cách sử dụng: Dùng để thể hiện sự ưa thích việc làm một hành động hơn một hành động khác.

Cấu trúc would sooner với động từ
Cấu trúc would sooner với động từ

E.g.:

 • I would sooner read a book than watch a movie. (Tôi thích đọc sách hơn xem phim.)
 • She would sooner go for a walk than go to the gym. (Cô ấy thích đi dạo hơn đi tập gym.)
 • They would sooner cook at home than eat out. (Họ thích nấu ăn ở nhà hơn đi ăn ngoài.)

2.2. Cấu trúc would sooner đi với mệnh đề

Cấu trúc: Would sooner + clause

Cách sử dụng: Dùng để thể hiện sự ưa thích một hoàn cảnh hoặc sự kiện hơn một hoàn cảnh hoặc sự kiện khác.

Cấu trúc would sooner với mệnh đề
Cấu trúc would sooner với mệnh đề

E.g.:

 • She would sooner they didn’t go to that party. (Cô ấy muốn họ không đi dự bữa tiệc đó.)
 • I would sooner John got on that train. (Tôi thích anh ấy lên chuyến tàu ấy cơ.)

3. Các cấu trúc/ cụm từ tương tự would sooner

Bên cạnh would sooner, bạn có thể tham khảo thêm các cấu trúc sau để mở rộng từ vựng cũng như sử dụng khi cần thiết nhé!

Cấu trúc đồng nghĩa would sooner
Cấu trúc đồng nghĩa would sooner
Cấu trúcCách dùngVí dụ
Would rather + VoDiễn tả sự thích cái này hơn cái kia, thường dùng cho hành động hoặc sự việc hiện tại hoặc tương lai.I would rather stay at home than go out. (Tôi thích ở nhà hơn là đi chơi.)
Would prefer + to VDiễn tả sự lựa chọn hoặc mong muốn một cách lịch sự hơn “would rather”, thường dùng cho cả hành động hoặc sự việc hiện tại, tương lai hoặc quá khứ.I would prefer to eat at home tonight. (Tôi muốn ăn tối ở nhà tối nay.)
Would rather than/ would rather or + VoDùng để đưa ra hai lựa chọn và thể hiện sự ưu tiên cho một trong hai.I would rather go to the beach than the mountains. (Tôi thích đi biển hơn là đi núi.)
Prefer + N + to + NDiễn tả sự yêu thích hoặc lựa chọn một cách chung chung, không nhất thiết phải so sánh với hai lựa chọn khác.I prefer coffee to tea. (Tôi thích cà phê hơn trà.)

4. Bài tập cấu trúc would sooner

Sau khi đã hiểu các kiến thức lý thuyết, hãy bắt tay vào thực hành ngay những bài tập sau để nắm chắc lý thuyết hơn nhé! Dưới đây là các bài tập phổ biến, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra:

 • Bài tập hoàn thành câu với động từ trong ngoặc.
 • Bài tập chọn đáp án đúng.
 • Bài tập chia động từ trong ngoặc.
Bài tập cấu trúc would sooner
Bài tập cấu trúc would sooner

Exercise 1: Complete the sentences with the verbs in brackets

(Bài tập 1: Hoàn thành câu với động từ trong ngoặc)

 1. Would you rather ………. a course in literature or science? (take)
 2. I’d sooner ………. for a science course because it’s more useful for me. (register)
 3. Would you rather ………. English in Australia or Canada? (learn)
 4. I think I’d rather ………. in Australia because it’s warmer there. (study)
 5. If you needed to learn a new job skill, would you prefer ………. a class or ………. a private tutor? (attend/ have)

1. take

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc would rather + Vo để thể hiện sự lựa chọn giữa hai khóa học.

2. register

=> Giải thích: Sử dụng would sooner + Vo để nhấn mạnh mong muốn đăng ký khóa học khoa học.

3. learn

=> Giải thích: Sử dụng cấu trúc would rather + Vo để đưa ra lựa chọn giữa hai địa điểm học tiếng Anh.

4. study

=> Giải thích: Sử dụng would sooner + Vo để thể hiện hành động học tập cụ thể hơn.

5. attending/ having

=> Giải thích: Sử dụng would prefer + gerund thể hiện sự lựa chọn lịch sự giữa hai phương thức học tập.

Exercise 2: Choose the best answer

(Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất)

1. A: What would you like to do tonight? Go to the movies or stay at home and watch TV? – B: I’d sooner ………. out and watch TV.

 • A.  go
 • B.  went
 • C. going
 • D. gone

2. A: I’m so tired. I don’t know if I should go to the gym or just take a nap. – B: I think you’d sooner ………. a nap.

 • A.  taken
 • B.  taking
 • C. to take
 • D. take

3. A: I need to buy a new phone, but I don’t know which one to get. – B: Well, you’d sooner ………. an iPhone than a Samsung.

 • A.  to get
 • B.  getting
 • C. get
 • D. got

4. I’d sooner you ……….. here with me.

 • A.  was
 • B.  are
 • C. be
 • D. were

5. A: I’m not sure what to do with my hair. Should I cut it short or get a perm? – B: You’d sooner ……… it short.

 • A.  cutting
 • B. cut
 • C. to cut
 • D. cutted
Đáp ánVí dụ
1. ASử dụng cấu trúc would sooner + Vo để nói đến việc thích ra ngoài hơn là xem TV.
2. DSử dụng cấu trúc would sooner + Vo để khuyên người nghe nên đi ngủ trưa.
3. CSử dụng cấu trúc would sooner + Vo để nói đến việc thích Iphone hơn Samsung.
4. DSử dụng cấu trúc would sooner + Clause để nói đến việc muốn người nghe ở bên cạnh.
5. BSử dụng cấu trúc would sooner + Clause để nói đến việc muốn cắt tóc.

Exercise 3: Conjugate the verbs in brackets appropriately

(Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc cho thích hợp)

 1. I’d rather you ………. (not drive) so fast, Pat.
 2. Sue went to France this year, but she says she would sooner ………. (go) to Spain.
 3. It’s a shame you missed the party; I would rather you ………. (be) there.
 4. John had better ……….(not speak) to me like that again.
 5. 5. He says he’d rather ………. (cook) his own food than eat in restaurants.

1. didn’t drive

=> Giải thích: Dùng would rather + not + verb nguyên mẫu (V-ing) để diễn tả mong muốn ai đó không làm gì.

2. have gone

=> Giải thích: Dùng would sooner + past participle để diễn tả mong muốn điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

3. had been

=> Giải thích: Dùng would rather + past perfect để diễn tả mong muốn ai đó đã có mặt ở một nơi nào đó trong quá khứ.

4. not speak

=> Giải thích: Dùng had better + not + verb nguyên mẫu để đưa ra lời khuyên phủ định.

5. cook

=> Giải thích: Dùng would rather + verb nguyên mẫu để diễn tả sự lựa chọn.

5. Kết luận

Như vậy, qua các nội dung trên, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc would sooner. Khi sử dụng cấu trúc này, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Không dùng would rather/ would sooner với động từ nguyên thể có to hoặc V-ing.
 • Cấu trúc would sooner thường được sử dụng với so sánh hơn (comparative form) của tính từ hoặc trạng từ.
 • Cấu trúc would sooner có thể được dùng thay thế cho would rather trong một số trường hợp.

Hy vọng những kiến thức này có thể giúp bạn củng cố phần ngữ pháp của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn biết thêm về cấu trúc ngữ pháp nào khác, hãy xem ngay chuyên mục IELTS Grammar nhé!

Tài liệu tham khảo:

Would rather, would sooner: https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/would-rather-would-sooner – Truy cập ngày 16.05.2024

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h