Bài mẫu Describe your idea of a perfect holiday - IELTS Speaking

Describe your idea of a perfect holiday – IELTS Speaking part 2, 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.11.2023

Với bài viết Describe your idea of a perfect holiday – IELTS Speaking part 2, IELTS Speaking part 3 dưới đây, IELTS Vietop mời các bạn đến với những từ vựng, câu hỏi và các mẫu trả lời cho chủ đề mô tả ý tưởng

Bài mẫu Describe an event - IELTS Speaking part 2

Describe an event – Bài mẫu IELTS Speaking part 2

Trang Đoàn Trang Đoàn
29.11.2023

Mô tả một sự kiện là một trong các chủ đề quen thuộc mà thí sinh sẽ thường gặp trong phần thi IELTS Speaking. Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop sẽ cùng các bạn xem qua các câu hỏi và bài mẫu IELTS Speaking

Bài mẫu Describe an interesting old person you met - IELTS Speaking part 3

Describe an interesting old person you met – IELTS Speaking part 2, 3 

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.11.2023

Describe a person là chủ đề tả người – một trong các chủ đề cơ bản nhất trong phần thi IELTS Speaking. Bài viết dưới đây từ IELTS Vietop sẽ cung cấp đến các bạn từ vựng, mẫu câu, các dạng câu hỏi thường gặp

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra