Topic Infrastructure – IELTS Writing samples

IELTS Vietop IELTS Vietop
21.06.2023

IELTS Writing sample topic Infrastructure có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội dung bài viết này, IELTS Vietop sẽ giới thiệu một số từ vựng liên quan và bài viết mẫu để tham khảo về chủ đề Infrastructure – IELTS Writing samples này nhé.

IELTS Writing task 1

TASK 1: The maps below show changes in the city of Nelson in recent times.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Topic Infrastructure - IELTS Writing samples
Topic Infrastructure – IELTS Writing samples

Sample

The maps show the layout of Nelson city in 2000 and how it has changed to this date.

Overall, the city underwent complete transformations with the city becoming more commercialized being the most noticeable change.

Looking first at the Northern side of the map, the old train station in the Northwest was demolished and replaced by a high-rise hall of residence in the West corner. A more modern train station was constructed in front of the university. A tramline connecting this institution with the city center was also built. The green area in the Northeast corner of the map was cleared to make way for a new low-rise shopping center.

As for the Southern part of Nelson city, a bike rental scheme was installed in the city center. The area has experienced the upgrade of the old market to a new shop and the construction of a restaurant, bars can club and a new covered market around the city center. The road running from West to East side was also converted to pedestrian only.

Xem thêm:

IELTS Writing sample topic Population

Bài mẫu IELTS Writing Task 1+ 2: Reasons for moving houses + Globalization

Từ vựng chủ đề Transportation trong IELTS Writing

Vocabulary

 • Undergo (Undergo – Underwent – Undergone) (v): trải qua
 • Commercialize (v): thương mại hóa
 • Noticeable (v): dễ nhận thấy
 • Demolish (v): phá dỡ
 • Institution (n): cơ sở
 • Green area (n): mảng xanh
 • Clear (v): chặt bỏ
 • Low-rise (adj): ít tầng
 • Install (v): lắp đặt
 • Convert (v): chuyển đổi mục đích

Phân tích

Overview:

Có nhiều sự thay đổi đã diễn ra nhưng điểm dễ nhận thấy nhất là khu vực này có nhiều dịch vụ và tiện ích hơn và có khuynh hướng thương mại hơn

Body:

Nên chia bản đồ thành các phần nhỏ hơn để dễ viết hơn, trong trường hợp này ta nên chia theo hướng Bắc – Nam thay vì Đông – Tây vì không có tòa nhà nào bị vướng theo hướng Bắc – Nam hết.

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2 qua từng năm

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Writing task 2

TASK 2:  A government’s role is only to provide defence capability and urban infrastructure (roads, water supplies, etc.). All other services (education, health, social security) should be provided by private groups or individuals in the community. To what extent do you agree or disagree?

Sample

Some people believe that in a community, within a community, the sole responsibility of the government lies in ensuring security and infrastructure. These proponents argue that other services should be entrusted to the private sector, as it is purportedly more capable of effectively handling them. While I agree that private companies should be involved in providing some services, I disagree with the idea that the government should leave those services solely to private entities.

Private bodies providing basic utilities is crucial in creating healthy competition for the public sector to improve their services and management. The absence of competition often leads to a perceived lack of motivation among individuals working in the public sector to provide exceptional services to citizens. This is especially evident in developing nations where long queue lines, rude and laid-back government workers are commonplace.

It is also more likely for providers of public services to become corrupted when they hold a monopoly. Since citizens do not have any alternative, managers of such institutions would rather fatten their pockets than reinvesting money on equipment or machines to better their services. Having private companies providing similar services will keep the public sector in check, ultimately curbing bureaucratic procedures and corruption.

However, the involvement of the private sector should only happen after all basic services have been taken care of by the government. In war-torn countries and extremely impoverished ones, private companies are too weak financially to be able to provide any useful services. The only option to kick start social services is for the government to raise money through issuing sovereign bonds or asking for official development aid from international organizations.

Another argument to be made is that only the government could provide basic services such as health care or education at a price that even the poorest individuals can have access to through subsidizing schemes. Thanks to this, social equality will be established. This is something that private companies are incapable of due to their profit-driven nature.

In conclusion, apart from defense and urban infrastructure, all other basic services should be simultaneously provided by both the private and public sector.

Vocabulary

 • Private sector (n): khối tư nhân
 • Private entity (n): đơn vị tư nhân
 • Private body (n): đơn vị tư nhân
 • Basic utility (n): tiện ích cơ bản
 • Healthy competition (n): sự cạnh tranh lành mạnh
 • Public sector (n): khối công
 • Laid-back (adj): thờ ơ
 • Commonplace (n): việc phổ biến
 • Corrupted (adj): có tính tham nhũng
 • Monopoly power (n): sự độc quyền
 • Alternative (n): lựa chọn thay thế
 • Fatten (v): vỗ béo thêm
 • Better (v): cải thiện 
 • Keep STH in check (ph.v): kiểm soát (một cái gì đó)
 • Curb (v): giảm thiểu
 • Bureaucratic procedure (n): quy trình quan liêu
 • Corruption (n): sự tham nhũng
 • Involvement (n): sự tham gia vào
 • War-torn country (n): các quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh
 • Impoverished (adj): nghèo
 • Sovereign bond (n): trái phiếu chính phủ
 • Official development aid (n): khoản hỗ trợ phát triển chính thức
 • Subsidizing scheme (n): chương trình trợ giá
 • Incapable (adj): không có khả năng
 • Profit-driven nature (n): bản chất vì lợi nhuận
 • Simultaneously (adv): đồng thời

Phân tích

Quan điểm: Các đơn vị tư nhân nên tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ công (giáo dục, sức khỏe, an sinh xã hội,…) nhưng chính phủ cũng nên cung cấp song song các dịch vụ này.

Body 1: Sự tham gia của khối tư nhân sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để cải thiện dịch vụ của khối công và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến tham nhũng.

Body 2: Chính phủ không nên giao phó hoàn toàn các dịch vụ này cho các tổ chức tư nhân vì:

 • Có những trường hợp họ không làm được
 • Chính phủ cần bảo đảm công bằng xã hội

Xem ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết

Thông qua bài viết chắc hẳn các bạn đã có cho mình thêm những kinh nghiệm và cách hoàn thiện topic Infrastructure – IELTS Writing samples. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có những đề tài thú vị khác thì có liên hệ với Vietop nhé, IELTS Vietop sẽ luôn cố gắng dễ hỗ trợ bạn tốt nhất.

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp Tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra