Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Take advantage of là gì? Cấu trúc take advantage of trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
26.07.2023

Take advantage of là một trong những phrase của động từ Take mà người học tiếng Anh sẽ hay gặp phải nhất ở trình độ nâng cao. Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop mời các bạn đến với khái niệm về Take advantage of là gì? Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh như thế nào? Hãy tham khảo ngay để có thể thành thạo hơn trong việc sử dụng cụm từ / idiom này các bạn nhé!

1. Take advantage of là gì?

Take advantage of theo từ điển Cambridge nghĩa là to use the good things in a situation hoặc to use someone’s weakness to improve your situation.

Như vậy, trong tiếng Việt, ta có thể hiểu take advantage of có nghĩa thường gặp là tận dụng điều gì đó hoặc lợi dụng một ai đó để lấy lợi về cho mình.

Take advantage of là gì
Take advantage of là gì

E.g.:

 • I thought I’d take advantage of the sports facilities while I’m here. (Tôi nghĩ tôi sẽ tận dụng các cơ sở thể thao khi tôi ở đây.)
 • Her son was a kind boy, and she worried that people would take advantage of him. (Con trai bà là một cậu bé tốt bụng, và bà lo lắng rằng mọi người sẽ lợi dụng nó.)

Advantage là gì?

Trong tiếng Anh, danh từ advantage chỉ điểm mạnh, lợi thế hoặc sự thuận lợi trong một tình huống nào đó. 

Advantage thường được sử dụng để chỉ những điểm mạnh của một người, sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty trong cạnh tranh với những đối thủ khác. 

E.g.: Our company’s competitive advantage is our ability to deliver high-quality products at lower prices than our competitors. (Lợi thế cạnh tranh của công ty chúng tôi là khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả thấp hơn so với đối thủ.)

Trong cụm từ Take advantage of, danh từ advantage được dùng với nghĩa là lợi thế hoặc cơ hội tốt để làm gì đó. Vì thế nên Take advantage of sẽ mang nghĩa là tận dụng hoặc lợi dụng một cơ hội, lợi thế hoặc tình huống thuận lợi để đạt được một mục tiêu nào đó. 

E.g.: I’m going to take advantage of the good weather and go for a hike” (Tôi sẽ tận dụng thời tiết đẹp để đi bộ đường dài). 

Ngoài ta, Take advantage of cũng có thể được sử dụng với nghĩa tiêu cực, tức là lợi dụng hoặc lừa đảo ai đó để đạt được mục đích của mình.

Xem thêm:

[Chia sẻ] Take on là gì? Cách dùng take on trong ngữ cảnh

Take back là gì? Cách sử dụng Take back trong tiếng Anh

Take place là gì? Nắm chắc cách dùng Take place trong tiếng Anh

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc take advantage of trong tiếng Anh

S + take advantage of + something

Cấu trúc này chỉ việc chủ ngữ tận dụng một điều gì đó, thường mang nghĩa tích cực lẫn tiêu cực tùy vào ngữ cảnh.

Cấu trúc Take advantage of trong tiếng Anh
Cấu trúc Take advantage of trong tiếng Anh

E.g.:

 • Let’s take advantage of the good weather and go to the beach. (Hãy tận dụng thời tiết tốt và đi biển.)
 • He should not take advantage of his colleague’s bad incident to get a promotion. (Anh ta không nên lợi dụng sự cố của đồng nghiệp để được thăng chức.)

Một cụm từ đồng nghĩa của take advantage of + something chính là make the most of + something.

E.g.:

 • I want to make the most of my vacation by visiting as many places as possible. 
 • = I want to  take advantage of my vacation by visiting as many places as possible. 

Cả hai câu trên đều có nghĩa “Tôi muốn tận dụng tối đa kỳ nghỉ của mình bằng cách đến thăm càng nhiều nơi càng tốt.”

S + take advantage of + someone

Cấu trúc này ám chỉ việc chủ ngữ sử dụng điểm yếu hoặc điểm yếu của người khác vì lợi ích của họ, thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Do đó cấu trúc này thường mang nghĩa tiêu cực.

E.g.: Don’t you realize that he’s taking advantage of you and your money? (Bạn không nhận ra rằng anh ta đang lợi dụng bạn và tiền của bạn sao?)

Một cụm từ đồng nghĩa của “take advantage of + someone” chính là “make unfair use of + someone”.

E.g.:

 • She felt like her friend was making unfair use of her kindness by constantly asking for favors without offering anything in return.
 • = She felt like her friend was taking advantage of her kindness by constantly asking for favors without offering anything in return.

Cả hai câu trên đều có nghĩa “Cô ấy cảm thấy như bạn mình đang lợi dụng lòng tốt của mình bằng cách liên tục nhờ vả mà không đáp lại bất cứ điều gì.”

3. Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh

Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh khá đa dạng, kể đến như:

Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh
Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh

Tận dụng cơ hội để làm gì đó

E.g.: I want to take advantage of this opportunity to learn more about the information technology industry. (Tôi muốn tận dụng cơ hội này để học hỏi nhiều hơn về ngành công nghệ thông tin.)

Tận dụng kỹ năng hoặc khả năng

E.g.: He takes advantage of his good communication skills to achieve many successes in his work. (Anh ta tận dụng khả năng giao tiếp tốt của mình để giành được nhiều thành công trong công việc.)

Tận dụng tài nguyên một cách hiệu quả

E.g.: We needed to take advantage of existing physical resources to complete this project. (Chúng tôi cần tận dụng tài nguyên vật chất hiện có để hoàn thành dự án này.)

Tận dụng thời gian một cách có hiệu quả

E.g.: I want to take advantage of my spare time to learn a new skill. (Tôi muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học một kỹ năng mới.)

Lợi dụng một điều gì đó một cách bất hợp pháp hoặc không công bằng

E.g.: They take advantage of customers’ ignorance to sell products that are not true value. (Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để bán hàng không đúng giá trị thực.)

Xem thêm:

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm từ đồng nghĩa với Take it easy trong tiếng Anh

Below là gì? Cách phân biệt below và under trong tiếng Anh

4. Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take advantage of trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ có nghĩa gần giống với Take advantage of trong tiếng Anh là:

Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take advantage of trong tiếng Anh
Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take advantage of trong tiếng Anh
 • Exploit (tận dụng, khai thác)

E.g.: They exploited their workers by paying them very low wages. (Họ tận dụng lao động của họ bằng cách trả lương rất thấp.)

 • Utilize (tận dụng, sử dụng)

E.g.: We need to utilize our resources effectively to complete this project on time. (Chúng ta cần tận dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả để hoàn thành dự án này đúng thời hạn.)

 • Benefit from (hưởng lợi từ)

E.g.: She has benefited greatly from her experience working in the industry. (Cô ấy đã hưởng lợi rất nhiều từ kinh nghiệm làm việc trong ngành.)

 • Make use of (tận dụng)

E.g.: We should make use of this opportunity to expand our business. (Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để mở rộng kinh doanh của chúng ta.)

 • Seize (nắm bắt, tận dụng)

E.g.: He seized the opportunity to showcase his talents at the talent show. (Anh ta đã nắm bắt cơ hội để trình diễn tài năng của mình trong chương trình tài năng.)

 • Take full advantage of (tận dụng đầy đủ cơ hội)

E.g.: We need to take full advantage of our strengths to succeed in this competitive market. (Chúng ta cần tận dụng đầy đủ mạnh của chúng ta để thành công trong thị trường cạnh tranh này.)

 • Capitalize on (tận dụng, khai thác)

E.g.: The company capitalized on the trend by releasing a new line of products. (Công ty đã tận dụng xu hướng bằng cách phát hành một dòng sản phẩm mới.)

 • Use to one’s advantage (sử dụng cho lợi ích của mình)

E.g.: She used her connections to her advantage to get the job. (Cô ấy đã sử dụng mối quan hệ của mình cho lợi ích của mình để có được công việc.)

Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng không phải lúc nào những từ và cụm từ này cũng có thể thay thế cho nhau mà còn phải dựa vào ngữ cảnh.

Xem thêm:

A great deal of là gì? Cách dùng a great deal of trong tiếng Anh

Arrive là gì? Arrive đi với giới từ gì? Phân biệt arrive, come và go

Blame là gì? Blame đi với giới từ gì? Các cụm từ đồng nghĩa với blame

5. Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take advantage of trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ trái nghĩa với Take advantage of trong tiếng Anh là:

 • Miss out on (bỏ lỡ, không tận dụng được)

E.g.: If you don’t take this opportunity, you’ll miss out on a chance to learn something new. (Nếu bạn không tận dụng cơ hội này, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để học hỏi điều gì đó mới.)

 • Pass up (từ chối, bỏ qua)

E.g.: I can’t believe he passed up the opportunity to work for such a great company. (Tôi không thể tin được anh ta đã từ chối cơ hội để làm việc cho một công ty tuyệt vời như vậy.)

 • Let slip (bỏ lỡ, để uổng phí)

E.g.: She let slip the opportunity to invest in the company when it was still small. (Cô ấy đã để uổng phí cơ hội đầu tư vào công ty khi nó vẫn còn nhỏ.)

 • Waste (lãng phí, phung phí)

E.g.: Don’t waste your talents by not pursuing your dreams. (Đừng lãng phí tài năng của bạn bằng cách không theo đuổi giấc mơ của mình.)

 • Squander (phung phí, hoang phí)

E.g.: He squandered his inheritance on gambling and drinking. (Anh ta đã hoang phí gia sản của mình vào cờ bạc và uống rượu.)

 • Overlook (bỏ qua, không để ý đến)

E.g.: The manager overlooked the importance of customer service and as a result, the business suffered. (Người quản lý đã bỏ qua tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và kết quả là doanh nghiệp đã phải chịu thiệt hại.)

 • Underuse (sử dụng không đủ, không tận dụng đúng)

E.g.: We are underusing our resources and not achieving our full potential. (Chúng ta đang sử dụng tài nguyên của mình không đủ và không đạt được tiềm năng đầy đủ của chúng ta.)

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Qua bài viết Take advantage of là gì? Cách sử dụng take advantage of trong tiếng Anh từ IELTS Vietop. Hy vọng các bạn đã bổ sung những kiến thức tiếng Anh bổ ích để ứng dụng vào công việc và học tập. Chúc các bạn học IELTS tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra