Tìm hiểu câu phủ định (Negative) trong tiếng Anh chi tiết

ngocdo
15.07.2022

Câu phủ định là hình thức câu cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh; Tuy nhiên khác với tiếng Việt (chúng ta chỉ cần thêm các từ phủ định vào trước động từ), câu phủ định trong tiếng Anh có thể được thành lập bằng nhiều cách thức khác nhau. Cùng Vietop khám phá những cách phủ định trong bài viết này nhé!

1. Định nghĩa câu phủ định 

Câu phủ định (Negative) được sử dụng để bộc lộ, thể hiện 1 điều gì đó là sai, không đúng với sự thật. Câu phủ định tiếng anh thường được thành lập bằng cách thêm “not” vào trong câu khẳng định.

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách thành lập câu phủ định 

Cách 1: Đặt not phía sau trợ động từ, động từ to be hoặc một số động từ khiếm khuyết (modal verbs). 

E.g:

 • I live in Ho Chi Minh city. → I do not/ don’t live in Ho Chi Minh city. (Tôi không sống ở TP.HCM)
 • I can help you this time. → I can/ cannot help you this time. (Tôi không thể mang cái hộp này dùm bạn được). 

Cách 2: Sử dụng các từ phủ định: no, neither, never, no one, nobody, none, nor, nothing…

E.g:

 • She’s never been to Paris. (Cô ấy chưa từng đi Paris).
 • There was no one left when I arrived. (Lúc tôi đến thì chẳng còn ai cả).

Cách 3: Sử dụng các tiền tố (de-, dis-, un-) hoặc hậu tố (-less).

E.g:

 • The situation is hopeless. There’s nothing we can do about it. (Tình hình này vô vọng rồi; Chúng ta không thể làm gì nữa).
 • This motorbike is useless. It breaks down every time I try to start the engine. (Cái xe máy này vô dụng thật. Mỗi lần định đi đâu là nó hỏng)

Cách 4: Sử dụng các trạng từ mang nghĩa phủ định: few, hardly, little, rarely, scarcely, seldom…

E.g:

 • I barely read that book. (Em hầu như chẳng đọc cuốn sách đó)
 • She hardly ever takes a night shower. (Cô ấy gần như không bao giờ đi tắm vào ban đêm)

3. Cấu trúc câu phủ định

3.1. Câu phủ định với To be

Ta thêm not sau động từ to be am/is/are/was/were

S + to be + not + O/ adj + …

Viết tắt của not = n’t (Riêng am = I am not), isn’t (is not), aren’t (are not), wasn’t (was not), weren’t (were not)

E.g:

 • She isn’t comfortable in that dress. (Cô ta không thoải mái khi mặc chiếc váy đó)
 • I wasn’t there when you called me.
  (Anh không có ở đó khi em gọi cho anh)
 • They weren’t good at Math, so they got bad score. (Họ không giỏi toán nên họ nhận điểm kém) 

3.2. Câu phủ định với động từ thường

Đối với câu sử dụng động từ thường, ta thêm not sau trợ động từ để tạo thành câu phủ định. 

* Các thì đơn:

Hiện tại đơn: S + do/does + not + V (bare) + O + …

Quá khứ đơn: S + did + not + V (bare) + O + …

Tương lai đơn: S + will + not + V (bare) + O + …

– Viết tắt: don’t (do not), doesn’t (does not), didn’t (did not), won’t (will not)

E.g:

 • I don’t know what to do now. (Tôi không biết phải làm gì bây giờ)
 • Shelly doesn’t go camping because she’s busy. (Shelly không đi cắm trại vì cô ấy bận)
 • We didn’t want to move to another city, but we had no other choice. (Chúng tôi không muốn chuyển sang thành phố khác đâu, nhưng không còn lựa chọn nào khác)
 • I won’t go to Ba Na hill this summer. (Mùa hè này tôi sẽ không đi Bà Nà Hill đâu)

* Các thì tiếp diễn:

 • Hiện tại tiếp diễn: S + is/am/are + not + V-ing + …
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + not + V-ing + …
 • Tương lai tiếp diễn: S + will/shall + not + be + V-ing + …

– Viết tắt của not = n’t (Riêng am = I am not), isn’t (is not), aren’t (are not), wasn’t (was not), weren’t (were not)

E.g:

 • I’m not doing anything right now. I’m so bored. (Bây giờ em đang không làm gì. Chán quá!)
 • My mom wasn’t watching TV at 7p.m last night. She was out with her friends. (Hôm qua lúc 7 giờ tối mẹ tôi không xem TV. Bà ấy đi chơi với bạn).
 • He won’t be studying at the library tonight. (Anh ấy sẽ không học ở thư viện tối nay).

Các thì hoàn thành:

 • Hiện tại hoàn thành: S + has/have + not + V3/-ed + …
 • Quá khứ hoàn thành: S + had + not + V3/-ed + …
 • Tương lai hoàn thành: S + will/shall + not + have + V3/-ed +…

– Viết tắt: hasn’t (has not), haven’t (have not), hadn’t (had not)

E.g:

 • I haven’t finished my homework yet. (Tôi vẫn chưa làm xong bài tập.)
 • She was disappointed that they hadn’t phoned. (Cô ấy đã cảm thấy rất thất vọng vì họ chưa hề gọi lại.)
 • By the time mom gets home, we won’t have done our chores. (Đến lúc mẹ về, chúng ta vẫn chưa thể làm xong việc nhà đâu.)

3.3. Câu phủ định với động từ khiếm khuyết 

Đối với câu có động từ khiếm khuyết, ta chỉ cần thêm not vào sau động từ khiếm khuyết và giữ nguyên dạng động từ chính phía sau. 

S + modal verb + not + V(bare) + O …
 • Các động từ khiếm khuyết bao gồm: can-could (có thể), will-would (sẽ), may-might (có lẽ), must-have to (phải), shall (sẽ), need (cần), v.v
 • Must not: mang nghĩa ngăn cấm
 • Một vài kiểu viết tắt: can’t, couldn’t, won’t

E.g:

 • You can’t take photos here. (Anh không thể chụp ảnh ở đây.)
 • I won’t walk anymore. My feet are weary. (Tôi không đi bộ nữa đâu. Chân tôi đau lắm rồi)
 • You mustn’t wear this to school. (Em không được mặc đồ này đi học.)

 3.4. Câu phủ định với câu mệnh lệnh

Đối với câu mệnh lệnh (bắt đầu bằng động từ thường); Ta sẽ thêm Do + not vào trước động từ để mang ý nghĩa mệnh lệnh, cấm ai không được làm gì. 

E.g:

 • Do not go out after 11 p.m! (Không được đi ra đường sau 11 giờ đêm!) 
 • Don’t touch my phone. (Đừng đụng vào điện thoại của tôi.)

Với câu bắt đầu bằng let’s, thêm ‘not’ đằng sau

E.g:

 • Let’s not go back to that restaurant again. (Chúng ta đừng quay lại nhà hàng đó nữa.)

3.5. Câu phủ định với câu bắt đầu bằng V-ing, V-ed và to-infinitive 

Với các câu có dạng này, ta chỉ cần thêm ‘not’ ở đầu câu.

E.g:

 • Not asking questions in class is a big mistake. (Không đặt câu hỏi trong giờ học là một sai lầm).
 • Not asking saying a single word, she left the room. (Cô ấy đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào.)
 • Not to bring a small gift when visiting someone’s house is regarded as inconsiderate in some Asian countries. (Ở một số nước châu Á, việc không mang theo quà khi đến chơi nhà người khác bị xem là thiếu tinh tế.)

Đối với câu bắt đầu bằng to infinitive, ta có thể đặt từ ‘not’ phía sau to, tuy nhiên cách dùng này không quá phổ biến như cách phía trên. 

E.g: To not ask for any rights is foolish. (Không đòi hỏi quyền lợi thì thật ngu ngốc.)

4. Một số lưu ý về cách dùng câu phủ định

4.1. Các từ hạn định được dùng trong câu phủ định:

– Much – nhiều: dùng cho danh từ không đếm được.

 • I don’t have much work to do. (Tôi không có nhiều việc để làm)

– Many – nhiều: dùng cho danh từ đếm được

 • I don’t bring many books to class. (Tôi không mang nhiều sách đến lớp)

– Any tuyệt nhiên không, không tí nào

 • My brother said he didn’t have any money. (Anh trai tôi nói anh ấy không có tiền) 

– A lot of và lots of – nhiều: có thể dùng trong câu phủ định lẫn khẳng định.

 • Sue doesn’t have lots of/a lot of friends here. (Sue không có nhiều bạn ở đây).

4.2. Câu mang ý nghĩa phủ định nhưng ở dạng khác:

Trạng từ mang nghĩa phủ định thay cho ‘not’ trong câu:

Một số trạng từ mang nghĩa phủ định khi được dùng trong câu thì ta không cần phải thêm not. Các trạng từ phủ định thường gặp: hardly, barely, scarcely (hầu như không); hardly ever, seldom, rarely (hầu như không bao giờ).

Cấu trúc câu với trạng từ phủ định:

S + [trạng từ phủ định] + V

S + to be + [trạng từ phủ định]

E.g:

 • Tyler hardly helps his mother do the housework. (Tyler hiếm khi phụ mẹ làm việc nhà)
 • Mr. Black is rarely generous with strangers. (Ông Black hầu như không bao giờ hào phóng với người lạ)

*Lưu ý: Các trạng từ kể trên không mang nghĩa phủ định hoàn toàn mà chỉ ở mức tương đối. 

Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã nắm được cách sử dụng câu phủ định tiếng Anh. Chúc các bạn học tập tốt! 

Bài viết liên quan:

Thì Quá khứ hoàn thành trong Tiếng Anh - Past Perfect
Thì Quá khứ hoàn thành trong Tiếng Anh – Past Perfect
Thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect tense) là một trong những thì cơ bản trong Tiếng Anh. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu về thì này nhé. Nội dung chính 1. Khái niệm thì quá khứ hoàn thành...
Cấu trúc whether, whether or trong tiếng Anh
Cấu trúc whether, whether or trong tiếng Anh
Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn đôi khi bạn sẽ gặp qua cấu trúc whether, whether or. Vậy bạn có thường dùng sau 2 câu trúc này không? Bài viết hôm nay Vietop sẽ giúp bạn tổng...
Cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh chuẩn
Cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh chuẩn
As soon as là một cụm từ khá hay được sử dụng trong tiếng anh hằng ngày và tất nhiên là một chủ điểm ngữ pháp vừa dễ sài, vừa có tính ứng dụng cao trong IELTS. As soon...
Câu tường thuật If
Câu tường thuật If trong tiếng Anh: Lý thuyết + Bài tập vận dụng
Câu tường thuật If, hay câu tường thuật với câu điều kiện là một trường điểm ngữ pháp đóng vai trò quan trọng trong các kỹ năng IELTS Writing và IELTS Speaking, thường xuất hiện cả trong IELTS Speaking....
danh từ đếm được và không đếm được
Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh
Việc nhầm lẫn giữa danh từ đếm được và không đếm được trong quá trình tiếng Anh là khá phổ biến, không chỉ với những người mới bắt đầu mà cả những bạn học đã lâu cũng có đôi...
Thì Hiện tại hoàn thành (The Present Perfect) – Ứng dụng trong IELTS
Thì hiện tại hoàn thành (The Present Perfect) – Ứng dụng trong IELTS
The Present Perfect – Thì hiện tại hoàn thành rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày nói chung và trong kỳ thi IELTS nói riêng. Vậy bạn đã biết gì về công thức, cách nhận biết, sử dụng...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0