Describe a time when you needed to search for information – IELTS Speaking part 2, part 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
10.12.2023

Describe a time when you needed to search for information là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Describe an experience (Miêu tả trải nghiệm). Hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3: Describe a time when you needed to search for information.

1. IELTS Speaking part 2: Describe a time when you needed to search for information

1.1. Đề bài

Describe a time when you needed to search for information. You should say:
What information you needed to search for
When you searched for it
Where you searched for it
And explain why you needed to search for it.
Describe a time when you needed to search for information
Describe a time when you needed to search for information

Mở đầu bài nói, bạn cần cung cấp bối cảnh chung về thời gian bạn cần tìm kiếm thông tin. Một số thông tin bạn có thể giới thiệu là đó là thông tin gì, địa điểm và thời gian bạn tìm kiếm.

Tiếp đến, bạn cần kể lại câu chuyện đã xảy ra một cách chi tiết hơn. Đừng quên sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả lại câu chuyện nhé. Bạn có thể đan xen trong câu chuyện lý do tại sao bạn phải tìm kiếm thông tin về việc đó.

Cuối cùng, bạn cần nêu suy nghĩ của bản thân về việc đó như thế nào. Đây là phần quan trọng nhất, bạn nên dành nhiều thời gian cho phần này. Không nên đưa ra cảm xúc vu vơ, bạn có thể rút ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân mình sau sự việc.

1.2. Bài mẫu 1 – Describe a time when you needed to search for information

I’m always looking for knowledge, thus it was difficult for me to choose one particular aspect to discuss on this issue. However, the choice I made was really from this past weekend. I adore Google Maps to the fullest. I use it frequently every week, basically anytime I’m heading somewhere I don’t know too well. It’s quite helpful. 

In this specific case, I was heading to the headquarters of a company that I am strongly contemplating applying for an internship with. I made it as close as I could to the offices since I understood the approximate region in which they were located, until I realized that I would need further guidance. After that, I parked on the side of the road and looked up Google Maps. My city is well known for its many little lanes.

It so occurred that taking one of these passageways directly through the urban block next to me would be the fastest way to get to my goal. Although it was little, it was jam-packed with intriguing shops and eateries. Despite having an appointment, there were so many scents that I nearly stopped. 

At this point, I needed knowledge, and it provided considerably more than I had anticipated. As a result, I have added a lot more restaurants to my list of places to dine.

1.2.1. Vocabulary Highlights

 • Headquarters (n): trụ sở chính
 • Contemplate (v): suy ngẫm
 • Internship (n): thực tập
 • It so occurred that: chợt nhận ra
 • Jam-packed (v): đầy ắp
 • Anticipated (v): dự kiến

1.2.2. Bài dịch

Tôi luôn tìm kiếm kiến thức nên rất khó để chọn ra một khía cạnh cụ thể để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, sự lựa chọn tôi đưa ra thực sự là từ cuối tuần vừa qua. Tôi ngưỡng mộ Google Maps một cách trọn vẹn nhất. Tôi sử dụng nó thường xuyên mỗi tuần, về cơ bản là bất cứ khi nào tôi đi đâu đó mà tôi không biết rõ. Nó khá hữu ích.

Trong trường hợp cụ thể này, tôi đang đến trụ sở chính của một công ty mà tôi đang dự định đăng ký thực tập. Tôi đã đến gần các văn phòng nhất có thể vì tôi hiểu gần đúng khu vực nơi họ tọa lạc, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình cần được hướng dẫn thêm. Sau đó, tôi đỗ xe bên đường và tra cứu Google Maps.

Thành phố của tôi nổi tiếng với nhiều làn đường nhỏ. Tôi chợt nhận ra rằng đi thẳng qua một trong những lối đi này qua khu đô thị bên cạnh sẽ là cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu của tôi. Mặc dù nhỏ nhưng nó lại có rất nhiều cửa hàng và quán ăn hấp dẫn. Dù có hẹn nhưng có quá nhiều mùi hương khiến tôi suýt dừng lại.

Tại thời điểm này, tôi cần kiến thức và nó cung cấp nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Kết quả là tôi đã thêm rất nhiều nhà hàng vào danh sách địa điểm ăn uống của mình.

Xem thêm:

1.3. Bài mẫu 2 – Describe a time when you needed to search for information

Because my husband and I enjoy traveling and mountains, I seem to remember needing to look up information on a trip to Yunnan Province last year.

Thus, I wanted to organize a trip that would include everything and allow us to comfortably care for our infant at the same time. When you’re traveling, there are many of tour operators in China that offer excellent guidance and services. My ideal trip package would have included lodging, meals, and excursions.

I then began perusing a few well-known travel agencies, websites, and apps, including Feizhu in China, as well as MakeMyTrip and booking.com. Certain businesses are really industry leaders, offering every service a traveler may require. So I looked into a few well-known trip packages that fit our budgets and had all the features and conveniences we want. During our excursion, we also looked at a few tourist attractions.

In addition, I looked at several reviews on websites like Yelp. I also examined reviews left by other travelers on restaurants and locations. I believe that in order to fully enjoy my vacation and avoid having to deal with bookings and queries while I’m away, I had to look up information about it. In order for me to enjoy every second of my trip, I completed everything before the beginning.

Before we do anything, information should, in my opinion, be accurate. In today’s digital world, information on everything can be found online and through search engines like Baidu and Google. When we’re doing research, purchasing a new device, or planning a vacation, we may browse the blogs on the websites of businesses and organizations for specialized information.

1.3.1. Vocabulary Highlights

 • Infant (n): trẻ sơ sinh
 • Lodging (n): chỗ ở
 • Excursions (n): chuyến du ngoạn
 • Peruse (v): đọc kỹ

1.3.2. Bài dịch

Vì vợ chồng tôi thích đi du lịch và leo núi nên hình như tôi nhớ mình cần tra cứu thông tin về chuyến đi đến tỉnh Vân Nam năm ngoái.

Vì vậy, tôi muốn tổ chức một chuyến đi bao gồm mọi thứ và cho phép chúng tôi có thể thoải mái chăm sóc trẻ sơ sinh của mình cùng một lúc. Khi bạn đi du lịch, có rất nhiều công ty lữ hành ở Trung Quốc cung cấp hướng dẫn và dịch vụ tuyệt vời. Gói chuyến đi lý tưởng của tôi sẽ bao gồm chỗ ở, bữa ăn và các chuyến du ngoạn.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu một số công ty du lịch, trang web và ứng dụng nổi tiếng, bao gồm cả Feizhu ở Trung Quốc, cũng như MakeMyTrip và booking.com. Một số doanh nghiệp thực sự dẫn đầu ngành, cung cấp mọi dịch vụ mà khách du lịch có thể yêu cầu. Vì vậy, tôi đã xem xét một số gói chuyến đi nổi tiếng phù hợp với ngân sách của chúng tôi và có tất cả các tính năng cũng như tiện lợi mà chúng tôi mong muốn. Trong chuyến tham quan của chúng tôi, chúng tôi cũng đã xem xét một số địa điểm du lịch.

Ngoài ra, tôi đã xem một số bài đánh giá trên các trang web như Yelp. Tôi cũng kiểm tra các đánh giá của những khách du lịch khác về nhà hàng và địa điểm. Tôi tin rằng để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình và tránh phải giải quyết các vấn đề đặt phòng cũng như thắc mắc khi tôi đi vắng, tôi đã phải tra cứu thông tin về nó. Để tôi có thể tận hưởng từng giây phút trong chuyến đi, tôi đã hoàn thành mọi việc trước khi bắt đầu.

Theo tôi, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, thông tin phải chính xác. Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, thông tin về mọi thứ đều có thể được tìm thấy trực tuyến và thông qua các công cụ tìm kiếm như Baidu và Google. Khi chúng ta nghiên cứu, mua một thiết bị mới hoặc lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, chúng ta có thể duyệt qua các blog trên trang web của các doanh nghiệp và tổ chức để biết thông tin chuyên ngành.

Xem thêm:

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. IELTS Speaking Part 3: Describe a time when you needed to search for information

IELTS Speaking Part 3 Describe a time when you needed to search for information
IELTS Speaking Part 3 Describe a time when you needed to search for information

2.1. How can people search for information now?

There are presumably hundreds more search engines available, accessible via websites or even merely by using the browser on a computer or phone. However, there’s no denying that Google is the industry leader when it comes to information searches. Even with China, home to 5% of the world’s population, blocking them, they still handle the bulk of searches worldwide.

 • Blocking (v): chặn
 • The bulk of: số lượng lớn

Dịch: Có lẽ có hàng trăm công cụ tìm kiếm khác có sẵn, có thể truy cập qua trang web hoặc thậm chí chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Google là công ty dẫn đầu ngành về tìm kiếm thông tin. Ngay cả khi Trung Quốc, nơi sinh sống của 5% dân số thế giới, chặn họ, họ vẫn xử lý phần lớn tìm kiếm trên toàn thế giới.

2.2. What information can people get from television?

Even while cable television viewing is far less frequent than it once was, it may still provide a wealth of useful information. For example, in any emergency circumstance like the COVID-19 epidemic we just faced the television may provide us with a direct and instantaneous information update from individuals in positions of authority on changes in the crisis.

 • Cable television viewing: xem truyền hình cáp
 • Instantaneous (adj): tức thời

Dịch: Ngay cả khi việc xem truyền hình cáp đã ít thường xuyên hơn trước đây nhưng nó vẫn có thể cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Ví dụ: trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào—chẳng hạn như dịch bệnh COVID-19 mà chúng ta vừa phải đối mặt—truyền hình có thể cung cấp cho chúng ta thông tin cập nhật trực tiếp và tức thời từ những cá nhân có thẩm quyền về những thay đổi trong cuộc khủng hoảng.

2.3. With the development of the internet, are libraries still important?

They are, in my opinion, but the reasons for their current significance differ greatly from the ones that gave rise to them. The ability to study and interact in a quiet, peaceful setting is, in my opinion, libraries’ greatest benefit. Since not everyone lives in an environment that is favorable to doing homework, libraries need to be open to everyone at any time for free study sessions on any subject.

Dịch: Theo ý kiến ​​của tôi, chúng là như vậy, nhưng lý do cho tầm quan trọng hiện tại của chúng khác rất nhiều so với những lý do đã tạo ra chúng. Theo tôi, khả năng học tập và tương tác trong một khung cảnh yên tĩnh, thanh bình là lợi ích lớn nhất của thư viện. Vì không phải ai cũng sống trong một môi trường thuận lợi để làm bài tập về nhà nên các thư viện cần phải mở cửa cho mọi người vào bất kỳ lúc nào để tham gia các buổi học miễn phí về bất kỳ chủ đề nào. 

2.4. Does the development of the internet have any impact on some disadvantaged people​?

Yes, both the good and the bad. I’ll give you an illustration. Let’s just suppose that there is this homeless man who appears to be in great need of assistance. People would be able to come and help this impoverished man if his tale was made public online.

But this might also reinforce social separation, as some impoverished pupils in isolated places experienced. More precisely, lack of internet connectivity during the COVID-19 epidemic prevented many students from accessing online study resources; students residing in cities or other more developed locations, on the other hand, experienced less disruption.

 • Impoverished (adj): nghèo khó
 • Reinforce (v): củng cố
 • Social separation (n): cách ly xã hội
 • Isolated places (n): nơi biệt lập

Dịch: Vâng, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Tôi sẽ cho bạn một minh họa. Hãy giả sử rằng có một người đàn ông vô gia cư đang rất cần được giúp đỡ. Mọi người sẽ có thể đến và giúp đỡ người đàn ông nghèo khó này nếu câu chuyện của anh được công khai trên mạng. Nhưng điều này cũng có thể củng cố sự tách biệt xã hội, như một số học sinh nghèo khó ở những nơi xa xôi đã trải qua.

Chính xác hơn, việc thiếu kết nối internet trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều sinh viên không thể tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập trực tuyến; Mặt khác, sinh viên cư trú tại các thành phố hoặc các địa điểm phát triển khác ít gặp phải tình trạng gián đoạn hơn.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe a time when you needed to search for information. Bên cạnh về chủ đề Describe a time when you needed to search for information – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở IELTS Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra