Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Topic describe a party that you enjoyed – Bài mẫu IELTS Speaking part 2, 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
14.06.2023

Hôm nay, IELTS Vietop giới thiệu bài mẫu câu trả lời IELTS Speaking part 2, 3: Describe a party that you enjoyed. Đề bài này yêu cầu bạn phải kể lại một trải nghiệm, do đó chúng ta nên chú ý canh chuẩn thời gian và nội dung khi nói để không bị quá dài dòng hay lạc đề nhé!

Đề bài Describe a party that you enjoyed

Trước hết, bạn có thể gặp đề bài xoay quanh việc kể lại một buổi tiệc mà bạn đã tham gia và cảm thấy thích thú về nó như sau:

Đề bài Describe a party that you enjoyed
Đề bài Describe a party that you enjoyed
Describe a party that you enjoyed.
You should say:
What was it about?
Where was it held?
What did people do at the party?
Explain how you felt about it.

Xem ngay:

Describe your favorite part of the day

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Từ vựng Describe a party that you enjoyed

Dưới đây là một số từ vựng hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong phần IELTS Speaking Part 2, 3: Describe a party that you enjoyed.

 • Atmosphere (noun – không khí): The atmosphere at the party was lively and festive. 
 • Beverage (noun – đồ uống): There were a variety of beverages available, including beer, wine, and soft drinks. 
 • Celebration (noun – ăn mừng, lễ kỷ niệm): The party was a celebration of my friend’s birthday. 
 • Cheerful (adjective – vui vẻ): Everyone at the party was in a cheerful mood, laughing and having a good time. 
 • Decorations (noun – trang trí): The decorations at the party were colourful and festive. 
 • Delicious (adjective – ngon): The food at the party was delicious, especially the homemade desserts.
 • Drinks (noun – đồ uống): We enjoyed a variety of drinks at the party, including cocktails and soda.
 • Entertainment (noun – giải trí): There was plenty of entertainment at the party, including music and games.
 • Excitement (noun – phấn khích): There was a sense of excitement in the air as we celebrated together.
 • Festive (adjective – tươi vui): The party was very festive, with decorations, music, and dancing.
 • Food (noun – đồ ăn): The food at the party was delicious, with a variety of dishes to choose from.
 • Friends (noun – bạn bè): I enjoyed spending time with my friends at the party. 
 • Fun (noun/adjective – vui nhộn): The party was a lot of fun, with games, dancing, and laughter.
 • Gathering (noun – tụ tập): The party was a gathering of friends and family to celebrate a special occasion.
 • Guests (noun – khách mời): There were many guests at the party, including friends and family. 
 • Happy (adjective – hạnh phúc): Everyone at the party was happy and enjoying themselves. 
 • Host (noun – chủ nhà, chủ bữa tiệc): The host of the party did a great job of organizing everything. 
 • Invitations (noun – lời mời): We received invitations to the party a few weeks in advance. 
 • Joyful (adjective – vui vẻ): The party was a joyful occasion, with everyone in high spirits.
 • Laughter (noun – tiếng cười): There was a lot of laughter at the party as we told jokes and shared stories.
 • Music (noun – âm nhạc): The music at the party was great, with a mix of old and new songs. 
 • Occasion (noun – dịp): The party was a special occasion, and we all dressed up for it. 
 • Party favours (noun – quà tặng): The host gave out party favours to all the guests, which was a nice touch. 
 • Refreshments (noun – đồ ăn nhẹ): There were plenty of refreshments available, including snacks and appetizers.
 • Socialize (verb – giao tiếp): The party was a great opportunity to socialize and meet new people. 
 • Snacks (noun – đồ ăn nhẹ): There were plenty of snacks available, including chips and dip.
 • Speeches (noun – bài phát biểu): There were a few speeches at the party, including one from the host.
 • Surprises (noun – bất ngờ): There were a few surprises at the party, including a special dance performance.
 • Venue (noun – địa điểm): The party was held at a beautiful venue with plenty of space for everyone.
 • Vibrant (adjective – sôi nổi): The party was vibrant and full of energy, with everyone having a great time.

Xem thêm:

Bài mẫu Talk about Tet holiday in Viet Nam – IELTS Speaking Part 2

Tổng hợp Vocabulary for IELTS Speaking Part 2 hữu ích

Từ vựng chủ đề Hôn nhân trong IELTS

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a party that you enjoyed

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 Describe a party that you enjoyed
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 Describe a party that you enjoyed

Gợi ý các bước thực hiện dàn bài Describe a party that you enjoyed

 • Hiểu câu hỏi: Đọc kỹ chủ đề và đảm bảo bạn hiểu những gì đề yêu cầu. Trong trường hợp này, bạn được yêu cầu mô tả một buổi tiệc mà bạn đã tham dự và tận hưởng, cảm thấy vui vẻ về nó.
 • Brainstorm (động não): Dành một chút thời gian để suy nghĩ về bữa tiệc mà bạn muốn mô tả,những chi tiết chẳng hạn như dịp nào, địa điểm, con người, thức ăn và đồ uống, bầu không khí và bất kỳ hoạt động hoặc sự kiện đặc biệt nào.
 • Sắp xếp các ý tưởng: Hãy sắp xếp các ý tưởng của bạn theo thứ tự hợp lý. Với chủ đề này, hãy bắt đầu với phần giới thiệu mô tả ngắn gọn về bữa tiệc, sau đó, sử dụng những điểm chính mà bạn đã nghĩ ra để đi vào chi tiết.
 • Thực hành trả lời: Cuối cùng, hãy thực hành nói với câu trả lời của bạn, sử dụng những từ vựng, cấu trúc câu mà bạn tự tin và thoải mái để có thể nói trôi chảy, đồng thời ghi nhận lại các lỗi sai để cải thiện.

Gợi ý dàn bài Describe a party that you enjoyed

Mở bài – giới thiệu 

Ở phần mở đầu, bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về buổi tiệc. Chú ý tránh việc “mở bài” dài dòng như trong văn viết vì ta chỉ có khoảng 2 phút để nói trong IELTS Speaking Part 2 mà thôi.

Thân bài – mô tả

Mô tả, kể lại câu chuyện theo hướng dẫn của phần “you should say”:

 • Buổi tiệc về cái gì/ai?
 • Nó được tổ chức ở đâu?
 • Mọi người đã làm gì ở bữa tiệc?
 • Giải thích bạn cảm thấy thế nào về buổi tiệc.

Kết bài – tóm lược lại

Với phần kết thúc, hãy tóm lược lại mọi thứ trong 1, 2 câu ngắn ngọn. Bạn có thể bỏ qua phần này nếu không đủ thời gian. Nhưng hãy chú ý truyền tải toàn bộ ý tưởng đầy đủ theo yêu cầu đề bài.

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

Bài mẫu Describe a party that you enjoyed

One party that I particularly enjoyed was my friend’s graduation party. It was a celebration of her achievement, and it was held at a local restaurant in our town.

The restaurant was decorated with balloons and streamers in the school colours, and there was a large cake with “Congratulations!” written on it. People were mingling around, chatting, and laughing while the DJ played upbeat music in the background.

There was also a photo booth set up with props, and guests were taking turns taking pictures and posing with silly hats and glasses. Some people were dancing on the dance floor, while others were sitting at tables, enjoying the food and drinks.

What made the party even more special was the presence of the graduate’s family and friends, who had come from different cities to celebrate with her. It was heartwarming to see how proud and happy they were for her, and it added to the overall joyous atmosphere of the event.

I had a great time at the party. I enjoyed catching up with old friends, meeting new people, and taking silly pictures at the photo booth. The positive energy and excitement of the occasion were infectious, and it left me feeling uplifted and happy. It was a memorable and enjoyable party that I won’t forget anytime soon.

 • Achievement (n): thành tựu
 • To be held (v): được tổ chức
 • Mingling (v): trò chuyện
 • Upbeat (adj): sôi nổi, vui vẻ
 • Photo booth (n): gian chụp ảnh
 • Props (n): đạo cụ, phụ kiện
 • Heartwarming (adj): ấm áp, đầy cảm xúc
 • Infectious (adj): lan truyền
 • Uplifted (adj): cảm thấy vui lên, hạnh phúc hơn
 • Memorable (adj): đáng nhớ

Xem thêm:

Topic Describe A Person

Cách trả lời câu hỏi: “What’s your favorite…?”

Topic Shopping

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3: Describe a party that you enjoyed

Với các follow-up questions cho đề “Describe a party that you enjoyed”, bạn có thể sẽ gặp những câu hỏi sau:

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 Describe a party that you enjoyed
Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 Describe a party that you enjoyed

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 3 của IELTS Vietop nhé:

What types of parties do people have, and why are parties important?

Well, I could think of birthday parties, weddings, anniversaries, graduation parties, and holiday parties. Parties serve as a way for people to come together and celebrate special occasions, and they provide an opportunity to associate, have fun, and create lasting memories. Parties also allow us to strengthen our relationships with friends and family and to show appreciation for the people in our lives.

 • Occasion (n): dịp
 • To associate (v): kết giao
 • Lasting (adj): đáng nhớ, lâu dài
 • To strengthen (v):  làm mạnh mẽ
 • Appreciation (n): sự cảm kích

Why do some people like parties but others hate them?

I would say that people’s attitudes towards parties can vary based on a number of factors, such as their personality, social anxiety, past experiences, and cultural background. Some people may enjoy parties because they enjoy socializing and meeting new friends, while others may dislike them because they find them overwhelming or uncomfortable. Ultimately, people’s preferences for parties are shaped by their individual experiences and perspectives.

 • Attitude (n): thái độ
 • Social anxiety (n): chứng lo lắng xã hội 
 • Overwhelming (adj): nặng nề không chịu nổi
 • Ultimately: cuối cùng
 • To be shaped by (v): được định hình, quyết định bởi
 • Perspective (n): góc nhìn

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Do you think parties will become more popular in the future?

In my opinion, it’s difficult to predict whether parties will become more or less well-known in the future. However, with the increasing availability of social media and online communication, some people may choose to connect with others virtually rather than attending physical gatherings. On the other hand, as society becomes more interconnected and globalized, people may continue to value opportunities to come together and celebrate shared experiences in person, making parties a continued tradition.

 • To predict (v): dự đoán
 • Well-known (adj: nổi tiếng, phổ biến
 • Virtually (adv): ảo, liên quan đến mạng internet, phương tiện liên lạc
 • Physical gathering (n): các buổi tụ tập, họp hội gặp nhau thực tế
 • Interconnected (adj): kết nối với nhau
 • Globalized (adj): toàn cầu hóa

Trên đây là bài mẫu IELTS Speaking part 2, 3: Describe a party that you enjoyed, hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các bạn trong việc học và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Chúc các bạn học tốt!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra