Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Curiosity killed the cat là gì? Áp dụng trong giao tiếp

Công Danh
Công Danh
27.11.2023

Khi muốn cảnh báo ai đó đừng tò mò quá mức, có một thành ngữ rất phù hợp là Curiosity killed the cat. Cùng IELTS Vietop tìm hiểu về thành ngữ này và cách sử dụng qua bài viết sau đây.

1. Curiosity killed the cat là gì?

Curiosity killed the cat thường được sử dụng để cảnh báo người khác rằng việc quá tò mò có thể gây ra nguy hiểm hoặc hậu quả không mong muốn. Thành ngữ thường được sử dụng trong ngữ cảnh khi ai đó đặt câu hỏi hoặc muốn biết về một chủ đề cụ thể mà có thể dẫn đến tình huống không mong muốn hoặc khó khăn.

Curiosity killed the cat là gì Áp dụng trong giao tiếp
Curiosity killed the cat là gì? Áp dụng trong giao tiếp

Eg 1:

 • Jane: Hey, have you heard about our new neighbor? I’m so curious about them. Này, bạn có nghe về người hàng xóm mới của chúng ta chưa? Tôi thực sự rất tò mò về họ.
 • Tom: Be careful, Jane. Curiosity killed the cat. We should give them some privacy. Hãy cẩn thận, Jane. Sự tò mò có thể gây hậu quả đấy. Chúng ta nên để họ có không gian riêng tư.

Eg 2:

 • Sarah: I want to know what’s inside that mysterious locked room in the old mansion. Tôi muốn biết cái gì đang ẩn sau cánh cửa khóa bí ẩn ở căn biệt thự cũ.
 • Chris: Remember, Sarah, curiosity killed the cat. Some secrets are best left undiscovered. Nhớ lấy, Sarah, sự tò mò có thể gây hậu quả. Một số bí mật tốt nhất nên để đó.

Eg 3:

 • Emily: I can’t resist checking my ex’s social media profiles to see what they’re up to. Tôi không thể kiềm chế mình khỏi kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người cũ để xem họ đang làm gì.
 • Mark: Be careful, Emily. Curiosity killed the cat, and stalking your ex is not healthy. Hãy cẩn thận, Emily. Sự tò mò có thể gây hậu quả, và theo dõi người cũ của bạn không tốt đâu.

Eg 4:

 • Lisa: I heard there’s a rumor about our boss’s personal life. I’m dying to know what it is. Tôi nghe nói có một tin đồn về cuộc sống cá nhân của sếp. Tôi muốn biết đó là gì.
 • Mike: Lisa, remember, curiosity killed the cat. Gossip can lead to trouble at work. Lisa, hãy nhớ, sự tò mò có thể gây hậu quả. Lời đồn có thể gây phiền họa ở nơi làm việc.

Eg 5:

 • John: I’m thinking of reading my daughter’s diary to find out what she’s been up to lately. Tôi đang nghĩ đến việc đọc nhật ký của con gái để biết cô ấy đã làm gì thời gian gần đây.
 • Mary: John, don’t forget, curiosity killed the cat. Instead, try talking to her and building trust. John, đừng quên, sự tò mò có thể gây hậu quả. Thay vào đó, hãy thử trò chuyện với cô ấy và xây dựng niềm tin.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Nguồn gốc của thành ngữ Curiosity killed the cat

Thành ngữ Curiosity killed the cat xuất phát từ một vở kịch được viết bởi Ben Johnson vào năm 1598, sau đó đã được sửa đổi bởi William Shakespeare. Ở dạng ban đầu, câu này thực sự là “Care killed the cat”.

Lần đầu tiên có bản ghi nhận từ “curiosity” có thể được tìm thấy vào năm 1873. Từ này được sử dụng trong tác phẩm của James Allan Mair A handbook of proverbs: English, Scottish, Irish, American, Shakespearean, and scriptural; and family mottoes.

3. Cách sử dụng Idiom Curiosity killed the cat

Cách sử dụng Idiom Curiosity killed the cat
Cách sử dụng Idiom Curiosity killed the cat

3.1. Cảnh báo người khác về sự tò mò quá mức

Cảnh báo người khác về sự tò mò quá mức có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Eg: Don’t ask too many questions about her personal life. Curiosity killed the cat, you know. Đừng hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của cô ấy. Nhớ lấy, sự tò mò có thể gây hậu quả, bạn biết mà.

3.2. Cảnh báo việc đào sâu vào một vấn đề nhạy cảm

Nhắc nhở người khác về nguy cơ khi đào sâu vào một vấn đề nhạy cảm hoặc riêng tư.

Eg: I wouldn’t dig too deep into his past. Curiosity killed the cat, and it’s better not to pry. Tôi sẽ không đào sâu vào quá khứ của anh ấy. Sự tò mò có thể gây hậu quả, và nên tránh nhòm ngó quá mức.

3.3. Cẩn trọng tốt hơn là không nên biết

Khuyên người khác nên để một số thông tin hoặc vấn đề không được tiết lộ hay tìm hiểu.

Eg: Some things are better left unknown. Curiosity killed the cat, and it’s not worth uncovering everything. Có những điều không biết sẽ tốt hơn. Sự tò mò có thể gây hậu quả, và không nên khám phá mọi thứ.

3.4. Thể hiện sự thận trọng

Dùng để thể hiện sự thận trọng hoặc tư duy thận trọng trong tình huống cụ thể.

Eg: I’d love to know what’s in that box, but I won’t open it. Curiosity killed the cat, and it might be private. Tôi muốn biết có gì trong chiếc hộp đó, nhưng tôi sẽ không mở nó. Sự tò mò có thể gây hậu quả, và nó có thể là riêng tư.

3.5. Tránh nói về vấn đề nhạy cảm

Tránh đào sâu vào đề tài nhạy cảm hoặc không phù hợp trong cuộc trò chuyện.

Eg: Let’s not discuss their divorce. Curiosity killed the cat, and it’s not our business. Chúng ta đừng nói về cuộc ly hôn của họ. Sự tò mò có thể gây hậu quả, và đó không phải là việc của chúng ta.

Xem thêm:

4. Cuộc hội thoại (Conversation) với Curiosity killed the cat

 • Alice: Have you ever wondered what’s in the locked room in the basement of the old mansion? Bạn đã bao giờ tò mò về phòng bị khóa ở tầng hầm của căn biệt thự cũ chưa?
 • Bob: Oh, definitely. I’m curious too, but you know what they say, Alice, Curiosity killed the cat. Maybe it’s best not to find out. Chắc chắn rồi. Tôi cũng tò mò, nhưng bạn biết người ta nói thế nào, Alice, Sự tò mò có thể gây hậu quả. Có lẽ tốt nhất là không nên tìm hiểu.
 • Alice: You’re right, Bob. It’s just that the mystery is so tempting. Bạn nói đúng, Bob. Chỉ là điều bí ẩn đó quá hấp dẫn.
 • Bob: I understand, but some things are meant to remain a mystery. Let’s respect their privacy. Tôi hiểu, nhưng có những điều nên mãi là bí ẩn. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của họ.
 • Alice: You’re absolutely right. Let’s not risk any trouble by prying into something that’s not our business. Bạn nói đúng. Chúng ta không nên đánh đổi sự phiền hà bằng cách xâm phạm vấn đề cá nhân mà không liên quan đến chúng ta.
 • Bob: Wise choice, Alice. Some secrets are better left unsolved. Lựa chọn thông minh, Alice. Một số bí mật tốt hơn hết là để nó không được giải quyết.

5. Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Curiosity killed the cat

Dưới đây là các cụm từ nghĩa tương đương với Curiosity killed the cat:

Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Curiosity killed the cat
Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Curiosity killed the cat
Từ đồng nghĩaÝ nghĩaVí dụ
Care killed the catSự quan tâm quá mức có thể gây hậu quảDon’t care too much about his personal life; care killed the cat, you know.
It’s best to mind one’s own businessTốt nhất là lo mìnhInstead of meddling in their affairs, it’s best to mind your own business.
Curiosity can be dangerousSự tò mò có thể nguy hiểmShe learned the hard way that curiosity can be dangerous.
Don’t try to dig upĐừng cố gắng đào sâu vàoI warned him not to try to dig up their past; it can lead to trouble.
Don’t try to find outĐừng cố gắng tìm hiểuSome things are better left unknown, so don’t try to find out everything.
Inquisitiveness can be dangerousTính tò mò có thể nguy hiểmHer inquisitiveness led her to a situation she couldn’t handle.
Ask me no questionsĐừng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nàoAsk me no questions about my personal life; it’s none of your business.
Don’t ask questionsĐừng hỏi câu hỏiHe avoided asking questions about her past, as he knew it’s a sensitive topic.
Don’t be curiousĐừng tò mòDon’t be curious about things that don’t concern you.
Mind your own beeswaxLo chuyện riêng của bạnI told him to mind his own beeswax and stop prying into my affairs.

6. Những từ, cụm từ trái nghĩa với thành ngữ Curiosity killed the cat

Dưới đây là các cụm từ trái nghĩa với Curiosity killed the cat:

Từ trái nghĩaÝ nghĩaVí dụ
A thirst for knowledge is advantageousKhao khát kiến thức có lợi íchHer thirst for knowledge is advantageous as it helps her excel in her studies.
Ask questions, uncover answersHỏi câu hỏi, tìm ra câu trả lờiIt’s important to ask questions and uncover answers in order to learn and grow.
Being inquisitive reaps rewardsTính tò mò đem lại phần thưởngHis inquisitive nature reaps rewards, as he constantly seeks to improve himself.
Cultivate a questioning mindNuôi dưỡng tinh thần đặt câu hỏiIt’s important to cultivate a questioning mind to foster intellectual growth.
Expand your horizonsMở rộng tầm nhìnTraveling is a great way to expand your horizons and gain new perspectives.
Inquisitiveness brings rewardsTính tò mò mang lại phần thưởngHer inquisitiveness brings rewards in the form of valuable knowledge and experiences.
Inquisitiveness is advantageousTính tò mò có lợi íchIn a constantly changing world, inquisitiveness is advantageous for personal growth.
Inquisitiveness is an assetTính tò mò là một tài sảnIn the field of science, inquisitiveness is an asset that drives innovation and discovery.
Inquisitiveness is profitableTính tò mò có lợi nhuậnIn the business world, inquisitiveness is profitable as it can lead to new opportunities and insights.
Inquisitiveness is rewardingTính tò mò đem lại phần thưởngPursuing a career in journalism is rewarding for those with inquisitiveness and a love for uncovering stories.

Bài viết trên đây giới thiệu đến bạn thành ngữ Curiosity killed the cat và cách áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh. Hãy cùng IELTS Vietop khám phá thêm nhiều thành ngữ thú vị hơn nữa để cuộc giao tiếp thêm phần sống động nhé!

Các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ vựng, idiom của mình bằng việc truy cập vào chuyên mục IELTS Vocabulary của Vietop để tham khảo thêm nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h