Gerund (Danh động từ): Định nghĩa, cách dùng, bài tập

Trang Đoàn Trang Đoàn
25.02.2023

Đối với người học và sử dụng tiếng Anh, danh động từ là một kiến thức ngữ pháp cơ bản mà ai cũng cần phải nắm được. Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp lý thuyết về Gerund (Danh động từ) trong tiếng Anh, bao gồm lý thuyết và cả bài tập giúp củng cố kiến thức.

Tổng quan về Gerund (Danh động từ) 

Gerund (Danh động từ)

Khái niệm Gerund (Danh động từ) 

Trước hết, mời các bạn xem qua ví dụ sau: “I like to paint. Painting is my hobby.” (Tôi thích vẽ. Vẽ là sở thích của tôi.)

Từ in đậm, painting, chính là một Gerund (Danh động từ). 

Ta có định nghĩa sau: Gerund (Danh động từ) là những động từ có chức năng của một danh từ, nó có dạng giống một động từ đang được chia ở thì tiếp diễn (thêm đuôi -ing) nhưng được sử dụng như một danh từ và có thể trở thành chủ ngữ của câu, tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc tân ngữ của một giới từ.

Ta có thể hiểu, Gerund (Danh động từ) xuất hiện bởi vì trong tiếng Anh, có một số động từ có dạng danh từ (ví dụ, động từ behave có danh từ behaviour) nhưng cũng có một số động từ không có dạng danh từ, ví dụ như từ paint, cho nên dạng danh từ của nó sẽ là painting và đó là một Gerund (Danh động từ)

Cấu tạo Gerund (Danh động từ) 

Cấu tạo của một Gerund (Danh động từ) rất đơn giản, căn bản thì bạn chỉ cần thêm đuôi -ing vào động từ nguyên mẫu, giống như chia động từ ở các thì tiếp diễn vậy. Đối với những động từ là trường hợp đặc biệt, mời bạn xem qua bảng bên dưới.

E.g.: Paint (vẽ) → painting (việc vẽ tranh/bức tranh)

Cook (nấu ăn) → cooking (việc nấu ăn)

Teach (dạy học) → teaching (việc dạy học)

Ở thể phủ định, Gerund (Danh động từ) được tạo nên bằng cách thêm “not” phía trước.

E.g.: not painting, not cooking, not teaching, etc.

Ta có thể thêm tính từ sở hữu vào trước Gerund (Danh động từ) để nói rõ chủ thể thực hiện hành động.

E.g.: We are talking about my teaching recently. (Chúng tôi đang nói chuyện về việc dạy học của tôi dạo gần đây.)

Lưu ý: động từ dạng V-ing ở các thì tiếp diễn KHÔNG PHẢI là Gerund (Danh động từ), mặc dù cùng có chung cách hình thành là thêm đuôi -ing nhưng đó chỉ là cách chia của động từ.

Mời bạn tham khảo qua bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách thêm đuôi -ing cấu thành danh động từ.

Dạng động từCách thêm đuôi -ing
Động từ nguyên mẫu thườngThêm đuôi -ing
E.g.: paint → painting, talk → talking
Động từ tận cùng là -eBỏ -e và thêm đuôi -ing
E.g.: dance → dancing, smile → smiling
Động từ tận cùng là -ieTa đổi -ie thành -ye và thêm đuôi -ing
E.g.: die → dying, cry → crying


Động từ kết thúc bằng chữ cái “phụ âm – nguyên âm – phụ âm”
Nguyên âm: a, e, i, o, uPhụ âm: còn lại
Nếu động từ có 1 âm tiết, ta gấp đôi chữ cái phụ âm cuối, rồi thêm -ing.
E.g.: hit → hitting 
Nếu động từ có nhiều âm tiết và trọng âm nằm ở âm tiết cuối, ta gấp đôi chữ cái phụ âm cuối, rồi thêm -ing.
E.g.: forget → forgetting
Nếu động từ có nhiều âm tiết và trọng âm không nằm ở âm tiết cuối, ta thêm -ing như bình thường.
E.g.: happen → happening
Nếu động từ có chữ cái phụ âm cuối là -c, thì ta thêm -k, rồi thêm -ing.
E.g.: panic → panicking
Nếu động từ có chữ cái phụ âm cuối là w, y, x thì thêm -ing bình thường.
E.g.: play → playing, grow → growing

Xem thêm: Tổng hợp các cấu trúc to V thường gặp kèm bài tập vận dụng

Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành)

Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành) được sử dụng để thay thế cho hình thức hiện tại của danh động từ, nhấn mạnh hành động xảy ra trong quá khứ. 

Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành) có cấu tạo having + V3/ed

Về cấu trúc, Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành) có cấu trúc như sau:

V + (O) + preposition + Perfect Gerund

Một số động từ + preposition đi cùng Perfect Gerund là:

 • apologise for (xin lỗi)
 • accuse … of (buộc tội)
 • admire … for (ngưỡng mộ)
 • blame … for (đổ lỗi)
 • congratulation … on (chúc mừng)
 • punish … for (phạt)
 • praise … for (khen ngợi)
 • thank … for (cảm ơn)
 • suspect … of (nghi ngờ)
 • upset about … (buồn bã)

E.g.: We should not be upset about having lost to them anymore. (Chúng ta không nên buồn vì đã thua họ nữa.)

Ngoài ra ta còn có cấu trúc: V + Perfect Gerund

Một số động từ ở cấu trúc này là:

 • admit (thừa nhận)
 • deny (phủ nhận)
 • forget (quên)
 • mention (đề cập)
 • recall (gợi lại)
 • regret (hối hận)

E.g.: He denied stealing the car. (Ông ta phủ nhận việc lấy cắp xe.)

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Vị trí của Gerund (Danh động từ) trong câu

Gerund (Danh động từ)

Gerund (Danh động từ) có thể ở các vị trí: 

Đứng đầu câu làm chủ ngữ

Gerund (Danh động từ) có thể đứng đầu câu và làm chủ ngữ của động từ to-be, động từ thường, trợ động từ + động từ nguyên mẫu, etc.

E.g.: Swimming has been my passion since childhood. (Bơi lội là niềm đam mê của tôi từ nhỏ.)

Lưu ý: khi có Gerund (Danh động từ) làm chủ ngữ thì động từ theo sau ta chia ở dạng số ít.

Đứng sau động từ làm tân ngữ

Gerund (Danh động từ) cũng có thể làm tân ngữ (object) của một chủ ngữ và chịu tác động từ động từ thường của chủ ngữ đó.

Một số động từ theo sau là gerund (Danh động từ) phổ biến:

 • admit: thừa nhận 
 • advise: khuyên 
 • allow: cho phép 
 • avoid: tránh
 • complete: hoàn thành
 • consider: xem xét
 • delay: hoãn 
 • deny: phủ nhận
 • detest: rất ghét
 • discuss: thảo luận
 • dislike: không thích
 • enjoy: thích/tận hưởng
 • finish: hoàn thành
 • include: bao gồm
 • keep: tiếp tục/cứ không ngừng
 • mind: phiền
 • practice: luyện tập
 • recommend: đề xuất/gợi ý
 • susggest: đề xuất
 • tolerate: chịu đựng

E.g.: Do you mind closing the door? (Phiền bạn đóng cửa nhé?)

They denied copying each others’ work. (Họ phủ nhận việc chép bài của nhau.)

My friends recommend accepting that job. (Bạn bè tôi khuyên nên nhận công việc đó.)

Đứng sau to be làm bổ ngữ

Gerund (Danh động từ) có thể đứng sau động từ “to be” và làm bổ ngữ (complements) cho chủ ngữ để cho biết chủ ngữ là gì.

E.g.: One of her hobbies is reading books. (Một trong những sở thích của cô là đọc sách.)

Lưu ý: Để tránh hiểu sai nghĩa của câu, như ở ví dụ trên là “Một trong những sở thích của cô là đọc sách.” chứ không phải “Một trong những sở thích của cô đang đọc sách.”, ta cần nhớ reading ở đây là danh động từ, chứ không phải động từ thường đang ở dạng V-ing của thì tiếp diễn.

Đứng sau giới từ 

Gerund (danh động từ) cũng đứng sau các giới từ (prepositions) như in, into, about, of, on, etc. trong một số cấu trúc như.

Gerund đứng sau giới từ đứng một mình

After: After having a shower, I went to work. (Sau khi tắm, tôi đi làm.)

Before: He had breakfast before going to school. (Cậu ta đã ăn sáng trước khi đi học.)

By: I finally managed to complete the task by working hard this week. (Cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách làm việc chăm chỉ trong tuần này.)

In spite of: In spite of studying a lot, Sammy didn’t pass the exams. (Mặc dù học rất nhiều, Sammy đã không vượt qua được các kỳ thi.)

On: What was Anna’s reaction on hearing the news? (Phản ứng của Anna khi nghe tin đó là gì?)

Without: He left without saying goodbye. (Anh ta rời đi mà không chào tạm biệt.)

Gerund đứng sau tính từ + giới từ
 • Afraid of: They are afraid of losing the game. (Họ sợ thua trò chơi.)
 • Angry about/at: She is angry about working on weekends. (Cô ấy tức giận về việc làm việc vào cuối tuần.)
 • Bad at/good at: Helen is good at drawing. (Helen giỏi vẽ.)
 • Crazy about: They are crazy about playing badminton. (Họ cực đam mê chơi cầu lông.)
 • Disappointed about/at: He is disappointed about seeing such a bad report. (Anh ấy thất vọng khi thấy một bản báo cáo tồi tệ như vậy.)
 • Excited about: We are excited about making our own project. (Chúng tôi rất vui mừng về việc thực hiện dự án của riêng mình.)
 • Famous for: That singer is famous for writing her own songs. (Ca sĩ đó nổi tiếng vì đã viết những bài hát của chính mình.)
 • Fed up with: I’m fed up with being treated as a child. (Tôi chán ngấy việc bị đối xử như một đứa trẻ.)
 • Fond of: Hannah is fond of going swimming. (Hannah thích đi bơi.)
 • Glad about: He is glad about getting accepted into college. (Anh ấy rất vui vì được nhận vào đại học.)
 • Happy about/at: The children are not happy about seeing a doctor. (Những đứa trẻ không vui khi gặp bác sĩ.)
 • Interested in: Are you interested in reading books? (Bạn có thích đọc sách không?)
 • Keen on: I am keen on drawing. (Tôi đam mê vẽ.)
 • Proud of: She is proud of speaking English. (Cô ấy tự hào về việc nói tiếng Anh.)
 • Sick of: We’re sick of waiting around like this. (Chúng tôi phát ốm/chán ngấy vì phải chờ đợi như thế này.)
 • Sorry about/for: He’s sorry for eating in class. (Anh ấy xin lỗi vì đã ăn trong lớp.)
 • Tired of: I’m tired of waiting for you. (Tôi mệt mỏi vì chờ đợi bạn.)
 • Used to: She is used to smoking. (Cô ấy đã quen với việc hút thuốc.)
 • Get used to: I am getting used to driving on the left. (Tôi đã quen với việc lái xe bên trái.)
 • Worried about: I’m worried about making mistakes. (Tôi lo lắng về việc mắc lỗi.)
Gerund đứng sau một số động từ/ danh từ/ tính từ nhất định
 • S + be busy + gerund: bận rộn làm việc
 • S + be worth + gerund: đáng để làm gì 
 • S + be/get used to + gerund: đã quen với việc gì
 • It’s no use/good + gerund: Thật là vô ích khi làm gì
 • S + spend/waste + time/money + gerund: dành/tiêu tốn + thời gian/tiền để làm gì

E.g.:

 • Recently I’ve been busy working. (Gần đây tôi bận làm việc.)
 • Do you think this book is worth reading? (Bạn có nghĩ cuốn sách này đáng đọc không?)
 • She is used to smoking. (Cô ấy đã quen với việc hút thuốc.)
 • I am getting used to driving on the left. (Tôi đã quen với việc lái xe bên trái.)
 • It’s no use/good saying that. (Thật vô ích/không tốt khi nói điều đó.)
 • I’ve wasted my time watching that movie. (Tôi đã lãng phí thời gian của mình khi xem bộ phim đó.)
 • She spends 100$ buying those shoes. (Cô ấy chi 100$ để mua đôi giày đó.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Phân biệt Gerund (Danh động từ) và Noun (Danh từ)

Bảng bên dưới tổng hợp lại cách phân biệt Gerund (Danh động từ) và Noun (Danh từ) theo một số tiêu chí:

GerundNoun
Thêm tân ngữ phía sauĐược
E.g.: I avoid eating too much fast food.
Không
E.g.: We should avoid the motorway at rush hour.
Đặt mạo từ (a, an, the) phía trướcKhông
E.g.: Using Internet is popular these days.
Được
E.g.: The popularity of Internet is increasing.
Bổ nghĩaDùng trạng từ
E.g.: Doing sport regularly is good for our health.
Dùng tính từ
E.g.: I walk my regular path to school.

Phân biệt Gerund (Danh động từ) và Verb (Động từ)

Bảng bên dưới tổng hợp lại cách phân biệt Gerund (Danh động từ) và Verb (Động từ) theo một số tiêu chí:

GerundVerb
Làm động từ chính trong câuKhôngE.g.: I avoid eating too much fast food.ĐượcE.g.: We should avoid the motorway at rush hour.
Làm chủ ngữĐượcE.g.: Using Internet is popular these days.KhôngE.g.: The popularity of Internet is increasing.

Bài tập Gerund

Gerund (Danh động từ)

Bài 1: Write the correct gerund form of these verbs

 1. She likes (paint).
 2. I can’t bear (listen) to loud music.
 3. He enjoys (play) badminton.
 4. My sister dreams of (set) up her own business.
 5. He is interested in (emigrate) to another country.
 6. Are you good at (dance)?
 7. She is crazy about (read) romantic novels.
 8. I can’t help (laugh) when watching comedy series.
 9. I can’t imagine (be) anywhere else but here.
 10. You should give up (smoke), it’s not good for your health.
 11. (Sing) is one of my favourite hobbies.
 12. Can anyone imagine (live) here?
 13. She admitted (steal) the money from the locker room.
 14. My mother didn’t really mind us (come) home so late.
 15. Most people enjoy (travel) to foreign countries.
 16. We are not used to (cook) our own meals.
 17. Teachers will not tolerate (cheat) in this school.
 18. I suggest (use) the next room for interviews.
 19. The criminal denied (have) anything to do with the crime.
 20. She refuses (listen) to her father.

Bài 2: Complete the following exercise with gerund or infinitive forms of the indicated verbs

 1. Amy enjoys (watch) soap operas on television.
 2. Do you feel like (eat) something?
 3. What do you want (do) tonight?
 4. I can’t imagine (jump) out off a cliff.
 5. I would love (see) that movie.
 6. It isn’t wrong (defend) yourself, is it?
 7. She decided (move) in another city.
 8. Many drivers avoid (drive) in traffic.
 9. Ms. Judith is a good teacher. She always offers (help) her students.
 10. Students want (get) good grades.
 11. The president wishes (end) the war.
 12. I don’t think (lie) is right.

Bài 3: Choose the correct answer

 1. I got John washing/to wash the car for me. 
 2. Doing/to do some kind of sport every day is good for your health.
 3. My apartment is quite easy finding/to find.
 4. It’s no use complaining/to complain over spilt milk.
 5. They finally decided renting/to rent their apartment.
 6. I don’t mind doing/to do the washing up, as long as you help me.
 7. I remember giving/to give you my necklace to wear.
 8. Emily is sick of waiting/to wait for her boyfriend every time.

Đáp án

Bài 1

 1. Painting
 2. Listening
 3. Playing
 4. Setting
 5. Emigrating
 6. Dancing
 7. Reading
 8. Laughing
 9. Being
 10. Smoking
 11. Singing 
 12. Living
 13. Stealing
 14. Coming
 15. Traveling
 16. Cooking 
 17. Cheating 
 18. Using 
 19. Having 
 20. Listening

Bài 2

 1. Watching 
 2. Eating 
 3. To do
 4. Jumping 
 5. To see
 6. To defend
 7. To move
 8. Driving 
 9. To help
 10. To get
 11. To end
 12. Lying 

Bài 3

 1. To wash
 2. Doing
 3. To find
 4. Complaining
 5. To rent
 6. Doing
 7. Giving
 8. Waiting

Xem thêm: Trọn bộ bài tập danh động từ trong tiếng Anh kèm đáp án chi tiết 

Trên đây là bài viết lý thuyết về Gerund (Danh động từ) trong tiếng Anh. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên, các bạn đã có thể nắm vững hơn phần kiến thức cơ bản mà hết sức quan trọng này. IELTS Vietop chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra