Cách sử dụng cấu trúc So, Too, Either, Neither trong tiếng Anh

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

Các từ  “So”, “Too”, “Either”, “Neither” được sử dụng rất nhiều trong văn nói và ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đều được dùng để trả lời đồng tình trong cả câu khẳng định và câu phủ định vậy nên nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng chúng. Vậy nên, qua bài học dưới đây, IELTS Vietop hy vọng các bạn có thể nắm rõ và sử dụng thành thạo cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” nhé.

Cấu trúc So, Too, Either, Neither
Cấu trúc So, Too, Either, Neither

1. Chức năng cấu trúc So, Too, Either, Neither

Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét cấu trúc so/too/either/neither với nghĩa bày tỏ sự đồng tình, giống nhau giữa 2 sự vật, hiện tượng trong câu khẳng định hoặc câu phủ định. 

Chức năng cấu trúc so, too, either, neither
Chức năng cấu trúc so, too, either, neither

Trong đó, cấu trúc so/too dùng khi mang nghĩa khẳng định còn cấu trúc either/neither dùng khi mang nghĩa phủ định.

E.g.:

A: I can sing English songs. (Tôi có thể hát những bài hát tiếng Anh)

B. I can, too. Hoặc So can I. (Tôi cũng thế)

→ Như thế cấu trúc too/so trong ví dụ trên giúp thể hiện sự đồng tình. Thay vì lặp lại một câu khá dài “I can sing English songs, too.” thì bạn chỉ cần nói “I can, too. Hoặc So can I.”

A. I’m not good at English. (Tiếng anh của tôi không giỏi).

B. I’m not, either. Hay Neither am I. (Tiếng Anh của tôi cũng không giỏi)

→ Như thế cấu trúc either/neither trong ví dụ trên giúp thể hiện sự đồng tình rằng người này cũng không giỏi tiếng Anh như người kia. Thay vì lặp lại một câu khá dài thì bạn chỉ cần nói “I’m not, either. Hay Neither am I.”

Xem thêm: Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal Verbs) trong IELTS Writing

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc so/too/either/neither và cách sử dụng, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo. Để các bạn có thể nắm dễ hơn, IELTS Vietop chia nội dùng thành 2 phần lớn là cấu trúc so/too và cấu trúc either/neither.

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Phân biệt So/Too

Phân biệt So/Too
Phân biệt So/Too

2.1. Với Too 

Cấu trúc:

S + trợ động từ/tobe/ modal verb, too.

Trong công thức này cần lưu ý:

 • Nếu có to be/modal verb thì dùng to be/modal verb. Nếu là động từ thường thì phải mượn trợ động từ và chia theo S, thì thích hợp.
 • Too đứng ở cuối câu hoặc mệnh đề và được ngăn cách bởi dấu phẩy (,).

E.g.: A: I enjoy camping 

         B: I do, too

→ Câu trên ở thì hiện tại đơn, không sử dụng động từ to be/khuyết thiếu nên trợ động từ sẽ là do/does. Chủ ngữ I đi với trợ động từ do. Nên áp dụng đúng cấu trúc, ta sẽ có câu đúng là: I do, too.

Bạn đang có ý định học IELTS nhưng chưa biết trình độ hiện tại của mình? Hãy tham gia ngay chương trình thi thử IELTS miễn phí của IELTS Vietop để kiểm tra năng lực bản thân và nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi thử. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm kỳ thi IELTS thực tế này nhé!

2.2. Với So

Cấu trúc:

So + trợ động từ/tobe/modal verb + S. 
 • So đứng ở đầu câu hoặc mệnh đề.
 • Đảo trợ động từ/tobe/modal verb lên trước chủ ngữ. Trợ động từ cũng được chia theo chủ ngữ và thì thích hợp.

E.g.: 

A:  I enjoy camping. 

B: So do I. 

→ Câu trên ở thì hiện tại đơn, không sử dụng động từ khuyết thiếu nên trợ động từ sẽ là do/does. Chủ ngữ I đi với trợ động từ do, tuy nhiên khi dùng cấu trúc So, ta phải đảo trợ động từ lên trước Chủ ngữ. Vậy nên, đáp án là “So do I”. 

*Lưu ý: Trong văn không trang trọng hoặc văn thân mật, người nói có thể sử dụ “Me too” thay cho “So do I”. 

 • Đều có nghĩa là “ cũng”
 • Sử dụng trong câu khẳng định (positive statements) 
Too/soTOOSO
Khác nhau– Đứng cuối câu hoặc mệnh đề 
– Ngăn cách bởi dấu “,”➯ S + trợ động từ/to be, too 
E.g.:
A: I enjoy learning English at IELTS Vietop.       
B: I do, too. 
– Đứng đầu câu hoặc mệnh đề
– Cần đảo trợ động từ liền sau So và trước chủ ngữ ➯So + auxiliary verb/to be + S
E.g.:
A: I enjoy learning English at IELTS Vietop.
B: So do I.

Xem thêm: Cách dùng cấu trúc so that / in order that / so as to / in order to

3. Phân biệt Either/Neither

Cũng giống như so và too, either, neither cũng bày tỏ sự đồng tình, giống nhau giữa sự vật, hiện tượng nhưng chỉ được sử dụng trong câu phủ định. 

Phân biệt Either/Neither
Phân biệt Either/Neither

3.1. Với Either

Cấu trúc: 

S + trợ động từ/tobe/ modal verbs + not +, either.

Trong công thức này cần lưu ý:

 • Nếu có to be/modal verb thì dùng to be/modal verb. Nếu là động từ thường thì phải mượn trợ động từ và chia theo S, thì thích hợp.
 • Either đứng ở cuối câu hoặc mệnh đề và được ngăn cách bởi dấu phẩy (,).

E.g.::

A: I don’t like camping

B: I don’t, either

→ Câu gốc là câu phủ định ở thì hiện tại đơn, có động từ thường là like nên trợ động từ sẽ là do/does. Chủ ngữ I đi với do nên áp dụng cấu trúc, ta có câu trả lời là I don’t, either. 

3.2. Với Neither

Cấu trúc: 

Neither + trợ động từ/tobe/modal verbs  +S

Trong cấu trúc này cần lưu ý: 

 • Neither đứng ở đầu câu hoặc đầu mệnh đề. 
 • Tuy nhiên khi sử dụng, người dùng phải đảo trợ động từ/tobe/modal verbs lên trước chủ ngữ.

E.g.:

A: I don’t like camping

B: Neither do I.

→ Câu gốc là câu phủ định ở thì hiện tại đơn, có động từ thường là like nên trợ động từ sẽ là do/does. Chủ ngữ I đi với do, tuy nhiên khi dùng neither, ta phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ, nên áp dụng cấu trúc, ta có câu trả lời là Neither do I. 

 *Lưu ý: Neither không đi với not bởi vì not… either = neither. 

E.g.:

A: I don’t play football.

B: Neither do I (I don’t neither)

EitherNeither
Giống nhau– Đều có nghĩa là “cũng không”
– Chỉ dùng trong câu phủ định (negative statements)
– Đều có nghĩa là “cũng không”
– Chỉ dùng trong câu phủ định (negative statements)
Khác nhau– Đứng cuối câu hoặc mệnh đề 
– Ngăn cách bởi dấu “,”➯ S + trợ động từ/to be + not +, either
E.g.:
A: I don’t like eating fish.
B: I don’t, either 
– Đứng đầu câu hoặc mệnh đề
– Cần đảo trợ động từ liền sau Neither và trước chủ ngữ ➯ Neither + auxiliary verb + S
E.g.:
A: I don’t like eating fish.
B: Neither do I. 

Xem thêm:

Câu đảo ngữ trong Tiếng Anh: Cách dùng và bài tập

Khám phá cấu trúc No longer, No more trong tiếng Anh

Tổng hợp về cấu trúc Not Until và Only When trong tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh

4. Bài tập

Bài tập cấu trúc so/too/either/neither
Bài tập cấu trúc so/too/either/neither

Điền So/too/either/neither phù hợp vào chỗ trống

1. She can speak English very well. I …………………………………………..

2. Hoa will buy some oranges and pineapples. I ……………………………

3. Nam didn’t come to the party last night, and Minh …………………….

4. The pineapples aren’t ripe, and the bananas………………………………

5. Jane won’t come. Peter…………………………………………………………..

6. Milk is good for your health. ………………….fruit juice.

7. I didn’t see her at the party last night. ………………..we.

8. These boys like playing soccer, and…………………..those boys.

9. Hoa can’t play the piano………………. her parents

10. Her parents do exercises every morning and she …………….. 

Đáp án

1. I can, too2. I will, too3. Minh didn’t, either4. the bananas aren’t, either5. Peter won’t, either
6. So is fruit juice7. Neither did we8. So do those boys9. Neither can her parents10. she does, too

Bạn muốn chinh phục mọi ngữ pháp tiếng Anh?

Hãy để lại thông tin họ tên và số điện thoại của bạn tại form đặt hẹn bên dưới để nhận ngay bộ tài liệu bài tập ôn luyện cùng đáp án chi tiết về các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác!

Với bộ tài liệu này, bạn sẽ:

 • Nắm vững kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng của các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác.
 • Luyện tập nhuần nhuyễn qua hệ thống bài tập đa dạng và bám sát đề thi.
 • Nâng cao kỹ năng giải đề và tự tin chinh phục mọi dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này! ĐĂNG KÝ NGAY để nhận tài liệu miễn phí!

Xem thêm:

Bài tập về động từ khuyết thiếu (Modal Verb) từ cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp Bài tập đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

IELTS Vietop hi vọng sau bài học ngày hôm nay các bạn đã có thể nắm vững và sử dụng thành thạo cấu trúc so/too/either/neither. Đừng quên theo dõi những bài viết mới tại website để học tiếng Anh mỗi ngày bạn nhé. Chúc bạn học tốt.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h