Trạng từ chỉ cách thức trong tiếng Anh (Adverbs of Manner) – Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong câu

Trang Đoàn Trang Đoàn
16.05.2023

Một phần kiến thức quan trọng khác liên quan về các loại từ trong tiếng Anh, trạng từ chỉ cách thức luôn là một trong những thứ các bạn học tiếng Anh cần để ý và nâng cao. Những chia sẻ dưới đây của IELTS Vietop sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Trạng từ chỉ cách thức là gì?

Trạng từ chỉ cách thức – Adverbs of Manner, là những trạng từ dùng để đề cập, cho biết sự vật, sự việc, hiện tượng và hành động đó được diễn ra như thế nào và làm sao. 

Trạng từ chỉ cách thức là gì
Trạng từ chỉ cách thức là gì

Trong ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể dùng trạng từ chỉ cách thức này trong câu trả lời cho câu hỏi “how – như thế nào”.

E.g.

 • How does Anna speak work? (Anna làm việc như thế nào?
 • => She works very carefully. (Cô ấy làm việc rất cẩn thận.)

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách thành lập trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức này thực tế có cách dùng khá đơn giản. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ cần tuân thủ một số quy tắc sau:

Cách thành lập trạng từ chỉ cách thức
Cách thành lập trạng từ chỉ cách thức

Đối với các trạng từ chỉ cách thức thông thường

Đây là loại trạng từ được sử dụng phổ biến và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nắm được cấu trúc của từ thì sẽ tạo ra được một trạng từ chỉ cách thức phù hợp với nội dung muốn đề cập. 

Đa số các tính từ chỉ cách thức có thể được hình thành bằng cách thêm đuôi “ly” vào sau tính từ.

Adjective + -ly => Adverb

E.g.

 • Careful => Carefully 
 • Clear => Clearly 
 • Quick => Quickly

Đối với những tính từ kết thúc bằng đuôi “y”, thì bạn cần bỏ “y” và thêm vào “ily”.

E.g.

 • Easy -> Easily 
 • Greedy => Greedily

Những tính từ kết thúc bằng đuôi “le” thì chúng ta chỉ cần bỏ “e” và thêm “y”.

E.g.

 • Gentle => Gently
 • Reasonable => Reasonably
 • Terrible => Terribly

Còn đối với những tính từ kết thúc bằng đuôi “ic” thì bạn chỉ cần bên “ally” vào cuối từ.

E.g.

 • Magic => Magically
 • Fantastic => Fantastically

Những tính từ kết thúc bằng đuôi “ll”, chúng ta cần thêm đuôi “y” để thành lập một trạng từ chỉ cách thức.

E.g.

 • Full => Fully
 • Dull => Dully

Một số tính từ đã có sẵng đuôi ly trong từ, vậy nên cách để thành lập trạng từ chỉ cách thức cho những tính từ đó là:

In a/an + adj-ly + way

E.g.

 • Friendly => in a friendly way 
 • Silly => in a silly way 

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc After + ving

Cấu trúc Recommend

Các trường hợp ngoại lệ

Có một số trạng từ chỉ cách thức có cùng cấu trúc từ như tính từ, vậy nên bạn cần phải để ý loại từ và ý nghĩa của nó trong câu để xác định được đó là loại từ gì.

Một số trạng từ có cùng cách viết với tính từ: Hard, Fast, Early, Late, Deep, Near, Right. 

Một số khác đã tồn tại dưới dạng tính từ có đuôi “ly” vậy nên bạn không thể tạo một trạng từ chỉ cách thức bằng cách thêm đuôi “ly” vào cuối câu.

Lúc đó, bạn sẽ cần thành lập một cụm từ mang nghĩa và đóng vai trò là trạng từ chỉ tính cách bằng phương pháp mà phần trên đã đề cập. 

Lưu ý: Có một số trạng từ chỉ cách thức có thể tồn tại được ở cả 2 cách thức thêm “ly” và không thêm “ly”. Tuy nhiên, nghĩa của 2 trường hợp này thường có sự khác nhau nhất định.

Vậy nên, bạn cần phải nắm được nghĩa của những trường hợp đặc biệt này để sử dụng từ sát nghĩa nhất. 

E.g.

 • Hard (chăm chỉ, siêng năng) => Hardly (hiếm khi, hầu như không)
 • Late (muộn) => Lately (gần đây)

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong câu

Bạn nghĩ những trạng từ này sẽ thường đúng ở đâu trong câu?

Thông thường, nó sẽ đứng ở cuối câu nhằm mục đích bổ nghĩa cho cả câu và đóng vai trò biểu thị cách thức mà nội dung trong câu đề cập đến. Đó có thể là tính chất của một sự vật, cách thức diễn biến của một sự việc hoặc hiện tượng.

E.g.

 • She runs very fast. (Cô ấy chạy rất nhanh.)
 • I read this content carefully. (Tôi đọc nội dung này một cách cẩn thận.)

Trường hợp khác, trạng từ chỉ cách thức có đuôi “ly” có thể đứng ở giữa câu và thường không đóng vai trò quan trọng trong câu. 

E.g. She was suddenly run very fast. (Cô ấy đã bất ngờ chạy rất nhanh.)

Thực tế thì, trường hợp sử dụng trạng từ chỉ cách thức ở giữa câu có thể khiến câu của bạn hoàn chỉnh hơn. Nhưng nó không đóng vai trò quan trọng trong câu khi mà nếu chúng ta bỏ chữ “suddenly” đó đi thì câu cũng sẽ không mất đi nghĩa ban đầu. 

Xem ngay:

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Trạng từ liên kết (Connecting adverbs)

Sau trạng từ là gì

Một số trạng từ chỉ cách thức thường gặp

Bổ sung một số trạng từ chỉ cách thức thương gặp tại đây cùng Vietop nhé!

Một số trạng từ chỉ cách thức thường gặp
Một số trạng từ chỉ cách thức thường gặp
STTTrạng từ chỉ cách thức Ý nghĩa 
1Angrily Một cách tức giận
2BravelyMột cách dũng cảm
3QuicklyMột cách nhanh chóng
4EasilyMột cách dễ dàng
5PolitelyMột cách lịch sự
6BeautifullyMột cách đẹp đẽ 
7ExpertlyMột cách điêu luyện
8ProfessionallyMột cách chuyên nghiệp
9AnxiouslyMột cách lo âu
10BadlyCực kì
11CautiouslyMột cách cẩn trọng
12CarefullyMột cách cẩn thận
13GreedilyMột cách tham lam
14HappilyMột cách vui vẻ
15Hungrily Một cách đói khát
16CarelesslyMột cách cẩu thả
17AccuratelyMột cách lười biếng
18LoudlyMột cách ồn ào
19LazilyMột cách lười biếng
20SlowlyMột cách chậm rãi
21FluentlyMột cách lưu loát
22SuddenlyMột cách bất ngờ
23LatelyGần đây
24Hardly Hiếm khi
25DullyMột cách đần độn

Xem thêm:

Trạng từ bất quy tắc trong tiếng Anh: Định nghĩa, bài tập chi tiết

Sau trạng từ là gì? Phân loại trạng từ và vị trí của trạng từ trong câu

Cụm trạng từ trong tiếng Anh (Adverb phrase): Lý thuyết và bài tập ứng dụng 

Bài tập trạng từ chỉ cách thức trong tiếng Anh (Adverbs of Manner)

Bài tập vận dụng trạng từ liên kết
Bài tập trạng từ chỉ cách thức trong tiếng Anh (Adverbs of Manner)

Bài tập 1: Lựa chọn dạng của từ trong câu sao cho phù hợp

 1. Hoang is a carefully/careful driver. He drives my car very careful/carefully.
 2. Turtles in the coast walk slowly/slow because they are slowly/slow animals.
 3. A cautious/cautiously person often speaks cautious/cautiously.
 4. We are quietly/quiet; we are speaking quiet/quietly.
 5. Minh Anh plays very good/well. He is a good/well player.
 6. Trang Anh did a brilliant/brilliantly test. She passed the test brilliant/brilliantly.
 7. They had heavy/heavily snow yesterday. It snowed heavy/heavily.
 8. Ha Anh looked at me angry/angrily. Ha Anh has a very angry/angrily look.
 9. Hoa slept comfortably/comfortable in her comfortably/comfortable bed.
 10. Matt plays bad/badly because he is a badly/bad player.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. When my teacher talks too ___, it’s difficult to understand him.

A. slowly  B. slow C. quickly

2. I always study ___ for a big test.

A. hard B. goodly C. hardly

3. My dad used to shout ___ when he was angry.

A. noisy B. loudly C. loud

4. Please try to behave ___ when you meet my family.

A. normally B. soft C. quickly

5. She did ___ in her tennis match last week. She won.

A. bad B. well C. goodly

6. Please close the door ___ when you enter my room.

A. stupid B. gently C. successfully

7. I’m sitting ___ so I don’t want to move.

A. normally B. comfortably C. quickly

8. My husband sings ___ when he’s in the shower. Even the neighbours can hear him.

A. quietly B. bigly C. enthusiastically

9. She laughs ___ at my jokes.

A. happily B. angrily C. well

10. Sometimes I need my teacher to talk more ___ so I can hear her better.

A. slowly B. successfully C. hardly

Xem ngay: Khóa học IELTS Online – Online trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

Đáp án

Bài tập 1: 

 1. Careful / carefully
 2. Slowly / slow
 3. Cautious / cautiously
 4. Quiet / quietly
 5. Well / good
 6. Brilliant / brilliantly
 7. Heavy / heavily
 8. Angrily / angry 
 9. Comfortably / comfortable
 10. Badly/ bad

Bài tập 2:

1. B 2. A 3. B 4. A 5. B

6. B 7. B 8. C 9. A 10. A

Đó là toàn bộ kiến thức mà IELTS Vietop muốn chia sẻ với bạn về trạng từ chỉ cách thức. Hy vọng những nội dung này sẽ hữu ích trong hành trình học tiếng Anh của bạn.

Chúc các bạn luyện thi IELTS đạt kết quả tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra