Cụm trạng từ trong tiếng Anh (Adverb phrase): Lý thuyết và bài tập ứng dụng 

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

Cụm trạng từ trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng với chức năng chính là bổ ngữ cho danh từ. Cụm trạng từ được dùng để nhấn mạnh tính chất, trạng thái, ngữ nghĩa của danh từ trong câu. Để hiểu rõ hơn về cụm trạng từ, hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu toàn bộ kiến ​​thức về cụm trạng từ trong tiếng Anh nhé!

1. Cụm trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Cụm trạng từ (Adverbial phrase) hay còn gọi là Adverb phrase, đây là một nhóm từ đóng vai trò như một trạng từ trong câu. 

Cụm trạng từ trong tiếng Anh là gì
Cụm trạng từ trong tiếng Anh là gì

Nói cách khác, cụm trạng từ trong tiếng Anh được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ, mệnh đề hoặc nguyên cả một câu. 

Cụm trạng từ thường sẽ bao gồm một trạng từ chính – gọi là head word – được làm rõ nghĩa bằng những thành tố khác.

E.g: 

 • Sheila rode her bike very hastily so she could get home sooner.
 • She read the restaurant’s menu rather slowly.
 • The surf at the beach was coming in extremely quickly.
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Chức năng của cụm trạng từ 

Cụm trạng từ trong tiếng Anh về bản chất được tạo thành từ một trạng từ gốc kết hợp cùng với những thành phần bổ ngữ khác. 

 Chức năng của cụm trạng từ 
Chức năng của cụm trạng từ 

Vì thế, cụm trạng từ có thể thực hiện được các vai trò giống như là một trạng từ đơn. 

Cùng theo dõi bảng sau: 

Chức năng của cụm trạng từE.g
Bổ nghĩa cho động từHe slept so well last night.
Cụm trạng từ “so well” bổ nghĩa cho động từ “slept”.
Bổ nghĩa cho tính từShe is almost never angry with anybody.
Cụm trạng từ “almost never” bổ nghĩa cho tính từ “angry”.
Bổ nghĩa cho trạng từShe spoke loudly enough to hear.
Cụm trạng từ “enough to hear” bổ nghĩa cho trạng từ “loudly”.
Bổ nghĩa cho cụm giới từThe books are just right on the table.
Cụm trạng từ “just right” bổ nghĩa cho cụm giới từ “on the table”.
Bổ nghĩa cho cả câuRight now, it’s raining heavily.
Cụm trạng từ “right now” bổ nghĩa cho cả câu.

3. Phân loại cụm trạng từ

Trong tiếng Anh, cụm trạng từ được phân chia thành 6 loại như sau:

Phân loại cụm trạng từ
Phân loại cụm trạng từ
STTPhân loạiVí dụ cụm từVí dụ câu
1Cụm trạng từ chỉ mức độ (Adverbial phrases of degree/extent)Very quickly extremely hard really well so soonTime goes very quickly
2Cụm trạng từ chỉ khả năng (Adverbial phrases of probability)Definitely never only truly quite probablyThey kept the new money quite separately from what we’d already collected.
3Cụm trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh (adverbs of time)Every year After the game very late.The fair takes place every year.
4Cụm trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place)Right there.there, hereHe saw John there.
5Cụm trạng từ chỉ cách thức (Adverb phrase of manner)Very carefully
always usually
She would always talk with a nationalistic tone.

Xem thêm:

Cụm tính từ là gì?

Trạng từ liên kết (Connecting adverbs)

4. Vị trí cụm trạng từ trong câu

Cụm trạng từ trong tiếng Anh khi đứng ở các vị trí khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau, ví dụ như chỉ thời gian, chỉ tần suất, chỉ cách thức,… 

Cụ thể, cụm trạng từ có 8 vị trí trong câu như sau: 

STTVị tríVí dụ
1Cụm trạng từ chỉ cách thức (manner) – đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữWe walked very carefully across the floor.
2Cụm trạng từ chỉ thời gian (Time) – đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh)My dad got home very late.
3Cụm trạng từ chỉ tần suất (Frequency) – được đặt sau động từ “to be” hoặc trước động  từ chínhJenny is always on time 
4Cụm trạng từ chỉ nơi chốn (Place) His friend is standing here. 
5Cụm trạng từ chỉ mức độ (Grade) – trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa.She speaks English too quickly for me to follow
6Cụm trạng từ chỉ số lượng (Quantity) My children study rather little 
7Cụm trạng từ nghi vấn (Questions) – đứng đầu câu dùng để hỏiWhy didn’t you go to school yesterday, PinPin?
8Cụm trạng từ liên hệ (Relation) He remember the day when I met him on the beach

5. Bài tập cụm trạng từ trong tiếng Anh

Dưới đây là các bài tập để bạn luyện tập thêm về phần lý thuyết cụm trạng từ nhé!

Bài tập cụm trạng từ trong tiếng Anh
Bài tập cụm trạng từ trong tiếng Anh

Exercise 1: Đọc các câu và chọn phương án đúng

1. Which sentence is correct?

 • a. Does she go late to bed usually?
 • b. Does she usually go to bed late?
 • c. Does she go late usually to bed?

2. Which sentence is correct?

 • a. David walks to work every morning. 
 • b. David every morning walks to work.
 • c. David walks every morning to work.

3. Which sentence is NOT correct?

 • a. He ate quickly my breakfast and went out. 
 • b. He ate my breakfast quickly and went out.
 • c. He quickly ate my breakfast and went out.

4. Which sentence is correct?

 • a. Did you learn a lot at school today? 
 • b. Did you learn a lot today at school?
 • c. Did you learn today a lot at school?

5. Which sentence is correct?

 • a. He hardly ever gets angry. 
 • b. He gets angry hardly ever.
 • c. He gets hardly ever angry.

6. Which sentence is NOT correct?

 • a. She obviously is thinking always about him. 
 • b. She is obviously always thinking about him.
 • c. Obviously, she is always thinking about him.

7. Which sentence is correct?

 • a. They won easily the game yesterday. 
 • b. Yesterday, they won easily the game.
 • c. They won the game easily yesterday.

8. Which sentence is correct?

 • a. He doesn’t always sleep at home on Mondays. 
 • b. He always doesn’t sleep at home on Mondays.
 • c. On Mondays, he doesn’t sleep always at home.

9. Which sentence is correct?

 • a. They rarely eat healthily. 
 • b. They eat healthily rarely.
 • c. Rarely they eat healthily.

10. Which sentence is correct?

 • a. She could barely think straight 
 • b. She barely could think straight
 • c. She could think barely straight

Đáp án:

1 B2 A 3 A 4 A 5 A 
6 A 7 C 8 A 9 A 10 A 


Exercise 2: Chọn từ điền vào chỗ trống

along the cliffs   every weekend    Last Saturday   

to look at the whale    with a rolling motion

I go running (1) _____with my friends from the jogging club. (2)______, we were doing a five-kilometer run from downtown Victoria through Beacon Park. As we were running (3)______ at the edge of the sea, someone shouted “Look!” There was a gray whale out in the ocean, about a hundred meters from the shore. We all stopped running (4)______. It was swimming (5)_______, its tail flipping out of the water every few seconds.

Đáp án: 

1. Every weekend
2. Last Saturday
3. Along the cliffs
4. To look at the whale
5. With a rolling motion

Exercise 3: Gạch chân các cụm trạng ngữ trong các câu sau

 1. She lives in a palatial home.
 2. Is there water on the moon?
 3. She ran into her room.
 4. They chatted for a while.
 5. She performed the task with great skill.
 6. The desert stretched towards the north.
 7. The gun went off with a loud noise.
 8. The fishers went sailing over the sea.
 9. He lay beside the heap of corn.
 10. She whispered in his ear.
 11. He fought with all his might.
 12. He shouted at the top of his voice.
 13. It must be done at any cost.
 14. Much water has run under the bridge.
 15. Without pausing to consider he struck the blow.

Đáp án: 

1. In a palatial home5. With great skill9. Beside the heap of corn13. At any cost
2. On the moon6. Towards the north10. In his ear14. Under the bridge
3. Into her room7. With a loud noise11. All his might15. Adverb phrase – without pausing to consider
4. For a while8. Over the sea12. At the top of his voice 

Xem thêm các bài tập khác:


Vậy là IELTS Vietop đã chia sẻ toàn bộ kiến thức ngữ pháp về cụm trạng từ trong tiếng Anh bao gồm: phân loại, chức năng và vị trí kèm ví dụ minh hoạ cụ thể. IELTS Vietop cũng tổng hợp các bài tập để giúp các bạn củng cố, ghi nhớ thêm kiến thức. Chúc các bạn học tốt nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h