Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Lay là gì? Quá khứ của lay trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
08.06.2023

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Lay cũng là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng, phổ biến. Vậy quá khứ của Lay là gì? Bạn có thể trả lời được câu hỏi này sau khi tham khảo bài viết dưới đây. IELTS Vietop sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc.

Lay có nghĩa là gì?

Cách phát âm: /leɪ/

Ý nghĩa: Lay có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào từng trường hợp hoặc ngữ cảnh sử dụng. Một số nghĩa thông dụng của từ “lay” là: 

Lay có nghĩa là gì
Lay có nghĩa là gì
  • Lay là động từ mang nghĩa đặt, để, sắp đặt một cái gì đó lên trên bề mặt (thường là bề mặt phẳng.)

Eg: She lays the book on the table (Cô ta để quyển sách lên bàn).

  • Lay là động từ để ám chỉ hành động chính đưa ra quyết định hoặc đưa ra lời phán xét.

Eg: The judge will lay down the verdict tomorrow (Thẩm phán sẽ tuyên án vào ngày mai).

  • Lay là động từ còn mang ý nghĩa là đẻ trứng.

Eg: Hens lay eggs. (Gà mái đẻ trứng)

  • Ngoài ra, Lay còn có những ý nghĩa khác như là dẫn đến, đưa đến, bày biện, trình bày, trải lên, phủ lên.

Xem ngay:

Quá khứ của Bring

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Quá khứ của lay là gì?

Quá khứ khứ của Lay là:

Quá khứ của lay là gì
Quá khứ của lay là gì
Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
laylaidlaidđặt, để

Eg:

  • She laid aside her headphones and went to answer the phone. (Cô đặt tai nghe sang một bên và đi nghe điện thoại.)
  • He has just laid down on the sofa. (Anh ấy vừa nằm xuống ghế sofa.)

Xem ngay:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Cấu trúc và cách dùng Lay

Khi Lay mang nghĩa đặt cái gì đó ở vị trí bằng phẳng hoặc nằm ngang, thường rất cẩn thận hoặc cho mục đích cụ thể nào đó.

Cấu trúc:

S + lay + Somebody/ Something + Adv.

Eg:

  • My mother laid the baby on the bed and went outside. (Mẹ tôi đặt đứa trẻ xuống giường và đi ra ngoài.)
  • He laid the box down on the table because it was too heavy. (Anh đặt cái hộp đó xuống bàn vì nó quá nặng.)

Lay là động từ mang nghĩa chuẩn bị phương pháp hoặc kế hoạch để làm cái gì đó.

Cấu trúc:

S + lay  + something + Adv.

Eg: My mom tells me that even the best-laid plans go wrong sometimes. (Mẹ tôi nói với tôi rằng ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng có lúc sai lầm.)

Lay được dùng khi mang nghĩa để sản xuất trứng từ cơ thể (đối với động vật hoặc chim.)

Cấu trúc:

S + lay + Something +Adv (trạng từ).

Eg: Thousands of turtles drag themselves onto the Fiji beach and lay their eggs in the sand every year. (Hàng ngàn con rùa kéo nhau lên bãi biển Fiji và đẻ trứng trên cát mỗi năm.)

Cấu trúc “lay something to rest” mang nghĩa kết thúc, loại bỏ cái gì đó hoặc ngăn chặn điều gì đó bằng cách cho thấy nó không phải là sự thật.

Eg: Suran hopes the information she has given you has laid your fears to rest. (Tony hy vọng thông tin mà anh ấy cung cấp cho bạn đã được loại bỏ được nỗi sợ của bạn.)

Bên cạnh đó, Lay còn được dùng như một tính từ mang ý nghĩa không được đào tạo.

Eg: For a layperson, physicality would be difficult. (Đối với một người bình thường, vật lý sẽ rất khó.)

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc When, While

Câu điều kiện loại 4

Một số phrasal verb và idioms với Lay

Một số phrasal verb và idioms với Lay
Một số phrasal verb và idioms với Lay
STTTừ/ cụm từVí dụ
1Lay aside: đặt sang bên cạnhMy sister laid aside her book. (Chị gái của tôi đặt cuốn sách của cô ấy sang một bên)
2Lay down: đặt xuốngMy mother finished his steak and laid down her fork. (Mẹ tôi ăn xong miếng bít tết và đặt nĩa xuống)
3Lay off: sa thải aiThe workforce of my factory is on strike over layoffs. (Lực lượng lao động của nhà máy của tôi đang đình công vì bị sa thải)
4Layout: bày/ bố trí cái gì ra/ xếpThe layout of the house is designed very modern. (Bố cục căn nhà này được thiết kế rất hiện đại.)
5Lay odds/wager: đặt cượcAnnie has refused to give odds on the outcome of today’s debate (Annie đã từ chối đưa ra tỷ lệ cược về kết quả của cuộc tranh luận ngày hôm nay)
6Lay the blame on someone: buộc tội aiThe author lays the responsibility for the state of the environment squarely on the government. (Tác giả đổ lỗi trách nhiệm về tình trạng môi trường cho chính phủ)
7Lay claim to something: đòi quyền sở hữu cái gìHer team leader laid claim to the leadership. (Trưởng nhóm của cô ấy đã đòi quyền sở hữu với lãnh đạo)
8Lay something at someone’s door: Đổ lỗi cho ai, quy tội cho ai.Blame for the accident has been laid at the government’s door (Đổ lỗi cho vụ tai nạn đã được đặt ở cửa của chính phủ)
9Lay something (to) waste: phá hủy hoàn toàn một cái gì đóThe factory owner decided to lay the old machinery to waste and replace it with newer and more efficient equipment. (Chủ nhà máy quyết định loại bỏ máy móc cũ và thay thế nó bằng thiết bị mới hơn và hiệu quả hơn.)
10Lay someone to rest: chôn/ mai táng người chếtMy grandmother was laid to rest next to her husband. (Bà tôi được yên nghỉ bên chồng)

Cách chia động từ Lay theo dạng

Động từ Lay được chia theo 4 dạng dưới đây:

Các dạngCách chiaVí dụ
To V
Nguyên thể có “to”
To layThey need to lay down the law. (Họ cần phải tuân theo pháp luật.) 
Bare V
Nguyên thể (không có “to”)
LayI lay the baby down gently on the bed. (Tôi đặt đứa trẻ nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng.)
Gerund
Danh động từ
LayingLaying on the beach, I closed my eyes and enjoyed the warmth of the sun on my skin. (Nằm trên bãi biển, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm của mặt trời trên da.)
Past Participle Phân từ IILaidThe cloth should be laid flat. (Vải phải được đặt phẳng.)

Xem thêm:

Trật tự tính từ

Phrasal verb with of

This is the first time

Phân biệt Lay và Lie trong tiếng Anh

Phân biệt Lay và Lie trong tiếng Anh
Phân biệt Lay và Lie trong tiếng Anh
Tiêu chíLayLie
Giống nhauLay và Lie đều có cùng một ý nghĩa đó là đặt, để cái gì đó
Khác nhauDiễn tả hành động đặt, để vật nào đó ở đâu đó. Diễn tả sự đẻ trứng của động vật. Diễn tả việc khiếu nại, đổi lỗi cho ai đó. Diễn tả hành động đặt cược vào cái gì đó.Diễn tả hành động nói dối, nói điều sai trái so với sự thật. Diễn tả những lời nói dối của người nào đó. Diễn tả tư thế nằm ngang hoặc nằm đâu đó của người hoặc vật

Xem thêm:

Bài tập quá khứ của lay

Bài tập 1: Chọn từ chính xác nhất để điền vào trong câu

1. Don’t leave dirty clothes _____(LYING/ LAYING) around the house.

2. The river _____ (LIES/ LAYS) 30 km to the south.

3. The grapes were  _____(LIED/ LAID) to dry on racks.

4. The dogs always  _____(LAY/ LIE) their toys next to their water bowls.

5. Yesterday, he  _____(LAID/ LAY) down to sleep at ten o’clock. Tonight, he won’t (LAY/ LIE) down until midnight.

6. I can always tell when my friend is  _____(LIEING/ LYING) because she bites her lip.

7. The delivery boy took pleasure in gingerly  _____(LAYING/ LYING) each newspaper on the stoop.

8. The problem  _____(LIES/ LAINS) in deciding when to intervene.

9. She can’t accept she made a mistake and now she’s trying to _____ (LIE/ LAY) the blame on her assistant.

10. He lifted Destiny so her head _____ (LAY/ LIE) on his shoulder.

Bài tập 2: Điền các cụm từ thích hợp sau đây vào ô trống

Lay into – Lay on – Lay off – Layout 

1. Room _____ requires a specific calculation

2. The hotel _____ thirty staff because tourist numbers were down.

3. We _____ a buffet lunch at the conference.

4. He was _____for being late for work

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Đáp án

Bài tập 1:

1. Lying

2. Lies

3. Laid

4. Lay

5. Lay

6. Lying

7. Laying

8. Lies

9. Lay

10. Lay

Bài tập 2:

1. Layout

2. Lay off

3. Lay on

4. Lay into

Trên đây, IELTS Vietop đã chia sẻ tới bạn học về quá khứ của Lay trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể chia thì quá khứ và sử dụng đúng các dạng của động từ Lay trong tiếng Anh nhé. Xem thêm nhiều bài học bổ ích khách tại chuyên mục IELTS Grammar của Vietop nhé.

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra