Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

100+ những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

Xuân Tú
Xuân Tú
14.05.2024

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, đã có rất nhiều người nổi tiếng tích cực lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT, góp phần truyền cảm hứng đến mọi người, giúp những người LGBT vượt qua mọi mặc cảm, định kiến của xã hội để được sống là chính mình. 

Chúng ta cần tôn trọng và ủng hộ những người thuộc cộng đồng LGBT, giúp họ có được sự tự do, niềm tin, bình đẳng và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Bởi vì tình yêu là một thứ cảm xúc không thể kiểm soát và không thể bị giới hạn bởi bất kỳ một tiêu chuẩn nào.

Để tôn vinh quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT, hãy cùng mình khám phá những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh qua bài viết sau nhé!

1. Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

Cuộc sống sẽ thêm rực rỡ và ý nghĩa hơn khi có những con người mang suy nghĩ khác biệt, mỗi ngày họ đang đấu tranh để được là chính mình, được yêu thương, được xã hội và gia đình công nhận. Hãy cùng mình đọc và suy ngẫm những câu nói, trích dẫn hay về cộng đồng LGBT để thấu hiểu và cảm thông hơn bạn nhé!

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh truyền cảm hứng
Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh truyền cảm hứng
 • Hopefully we will look back at this moment and think like we do now concerning other civil rights issues; we’ll just shake our heads in disbelief, saying, Thank God we’ve evolved – that would be my prayer for the future.

Dịch nghĩa: Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn lại thời điểm này và suy nghĩ như hiện nay về các vấn đề dân quyền khác; chúng ta sẽ chỉ lắc đầu không tin và nói rằng, Cảm ơn Chúa, chúng ta đã tiến hóa – đó sẽ là lời cầu nguyện của tôi cho tương lai.

 • There’s so much honor and integrity and beauty in being able to be who you are. It’s important to be brave – by doing that, you give others permission to do the same. You can choose to love whoever you love.

Dịch nghĩa: Được là chính mình, điều đó thật đẹp đẽ, vinh dự và toàn vẹn. Điều quan trọng là phải dũng cảm – bằng cách làm đó, bạn cho phép người khác làm điều tương tự. Bạn có thể chọn yêu bất cứ ai bạn yêu.

 • Prejudice is learned. What will you teach others through your actions and words?

Dịch nghĩa: Thành kiến được truyền thụ mà thành. Bạn sẽ dạy người khác điều gì qua hành động và lời nói của mình?

 • Life is too short to ignore love.

Dịch nghĩa: Cuộc sống quá ngắn ngủi để bỏ qua tình yêu.

 • My pain is not caused because I am gay. My pain was caused by how I was treated because I am gay.

Dịch nghĩa: Nỗi đau của tôi không phải do tôi là người đồng tính. Nỗi đau của tôi là do cách tôi bị đối xử vì tôi là người đồng tính.

 • Straight, gay, bi, rich, poor, skinny, fat, black, white. We are all human. Don’t judge.

Dịch nghĩa: Dị tính, đồng tính, song tính, giàu, nghèo, gầy, béo, đen, trắng. Tất cả chúng ta đều là con người. Đừng phán xét.

 • This world would be a whole lot better if we just made an effort to be less horrible to one another.

Dịch nghĩa: Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta cố gắng bớt kì thị lẫn nhau.

 • Love who your heart wants, not what your eyes want. Don’t worry about what others say or think. This love is yours, not theirs.

Dịch nghĩa: Hãy yêu người mà trái tim bạn muốn chứ không phải những gì mắt bạn muốn. Đừng lo lắng về những gì người khác nói hoặc nghĩ. Tình yêu này là của bạn chứ không phải của họ.

 • Love is never wrong.

Dịch nghĩa: Tình yêu không bao giờ là sai trái cả.

 • I am a lesbian. It doesn’t mean I want to be a man. It doesn’t mean I hate men. It just means I am happy being a woman who is attracted to women.

Dịch nghĩa: Tôi là một người đồng tính nữ. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn trở thành một người đàn ông. Điều đó không có nghĩa là tôi ghét đàn ông. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi hạnh phúc khi trở thành một người phụ nữ được phụ nữ thu hút.

 • We deserve to experience love fully, equally, without shame and without compromise.

Dịch nghĩa: Chúng ta xứng đáng được trải nghiệm tình yêu trọn vẹn, bình đẳng, không xấu hổ và không thỏa hiệp.

 • I think, in the future, people are going to look back and say, I can’t believe that gay and lesbian people had to fight to be able to get married.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ, trong tương lai, mọi người sẽ nhìn lại và nói, tôi không thể tin được rằng những người đồng tính nam và nữ phải đấu tranh để có thể kết hôn.

 • The world has bigger problems than boys who kiss boys & girls who kiss girls.

Dịch nghĩa: Thế giới có nhiều vấn đề lớn hơn việc con trai hôn con trai và con gái hôn con gái.

 • Being a lesbian means I have the opportunity to love what is uncommon, and I’m okay with that. I do not cry myself to sleep or am upset by the life that I lead because of who I care about. Because I accept the fact that it is simply love.

Dịch nghĩa: Là một người đồng tính nữ có nghĩa là tôi có cơ hội yêu những điều khác thường, và tôi thấy ổn với điều đó. Tôi không khóc đến mất ngủ hay khó chịu với cuộc sống mà tôi đang hướng tới vì người mà tôi quan tâm. Bởi vì tôi chấp nhận sự thật rằng đó chỉ đơn giản là tình yêu.

 • Two women don’t stay in love because they sleep in the same bed … but because they share the same dreams and are willing to fight for each other.

Dịch nghĩa: Hai người phụ nữ yêu nhau không phải vì họ ngủ chung giường… mà vì họ có chung ước mơ và sẵn sàng chiến đấu vì nhau.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh từ người nổi tiếng

Khi đọc và suy ngẫm những câu nói nổi tiếng dưới đây, bạn sẽ cảm thấy đã đến lúc không nên phân biệt tình yêu, giới tính, đã đến lúc quyền lợi của những người trong cộng đồng LGBT nên được tôn trọng một cách công bằng nhất.

Hãy ngừng phán xét người họ, người kia đồng tính hay song tính và hãy xem tình yêu đồng tính như một loại tình cảm hết sức bình thường và nó vẫn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh từ người nổi tiếng
Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh từ người nổi tiếng

2.1.  Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của Barack Obama

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng như là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ như thế nào?

 • “I think what you’re seeing is a profound recognition on the part the American people that gays and lesbians and transgender persons are our brothers, our sisters, our children, our cousins, our friends, our co-workers, and that they’ve got to be treated like every other American. And I think that principle will  win out”.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ những gì bạn đang thấy là sự thừa nhận sâu sắc từ phía người dân Mỹ rằng những người đồng tính nam, đồng tính nữ và người chuyển giới là anh em, chị em, con cái, anh chị em họ, bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi và họ phải được đối xử như mọi người Mỹ khác và tôi nghĩ nguyên tắc đó sẽ chiến thắng. 

2.2.  Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của Hillary Clinton 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng có một câu nói hay bằng tiếng Anh để ủng hộ cộng đồng LGBT.

 • “Gay people are born into, and belong to, every society in the world. They are all ages, all races, all faiths. They are doctors and teachers, farmers and bankers, soldiers and athletes. And whether we know it or whether we acknowledge it, they are our family, our friends, and our neighbors. Being gay is not a Western invention. It is a human reality”.

Dịch nghĩa: Người đồng tính được sinh ra và thuộc về tất cả xã hội trên thế giới. Họ ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, mọi tín ngưỡng. Họ là bác sĩ và giáo viên, nông dân và chủ ngân hàng, binh lính và vận động viên. Và cho dù chúng ta biết hay thừa nhận điều đó thì họ vẫn là gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta. Đồng tính không phải là một phát minh của phương Tây. Đó là bản chất của con người.

2.3. Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của John Ridley

Đạo diễn của bộ phim “12 Years a slave” là John Ridley cũng có một câu nói hay bằng tiếng Anh để ủng hộ cộng đồng LGBT. Đó là: 

 • “Gay marriage will be universally accepted in time. But if I may be so bold as to say to gays and lesbians, don’t wait for that time to arrive. Just as my father and his generation did not “wait” for their civil rights, nor should you. The toothpaste ain’t going back in the tube. The tide has turned”.

Dịch nghĩa: Hôn nhân đồng giới sẽ được chấp nhận rộng rãi theo thời gian. Nhưng nếu tôi có thể mạnh dạn nói với những người đồng tính nam và nữ, đừng đợi thời điểm đó đến. Cũng như cha tôi và thế hệ của ông đã không “chờ đợi” các quyền công dân của họ, bạn cũng vậy. Kem đánh răng sẽ không quay trở lại trong ống. Thủy triều đã thay đổi.

2.4. Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của Ernest James Gaines

Nhà văn người Mỹ Ernest James Gaines cũng đã chia sẻ rằng:

 • “Why is it that, as a culture, we are more comfortable seeing two men holding guns than holding hands?”.

Dịch nghĩa: Tại sao khi xét về mặt văn hóa, chúng ta lại thấy thoải mái hơn khi thấy hai người đàn ông cầm súng hơn là nắm tay nhau?

2.5. Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh của Josh Hutcherson

Khi nói về những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh thì không thể bỏ qua câu nói nổi tiếng của nam diễn viên chính của bộ phim The Hunger Games – Josh Hutcherson:

“I am so sick of the words “gay” and “lesbian”. They’re just people … One day I want my son to come home from school and be like, I found this guy, and I love him. And I’m gonna be like: yes, you do and that’s ok”.

Dịch nghĩa: Tôi phát ngán với những từ “đồng tính nam” và “đồng tính nữ”. Dù sao họ cũng chỉ là con người … Một ngày nào đó, tôi muốn con trai tôi đi học về và nói rằng, tôi đã tìm thấy anh chàng này và tôi yêu anh ấy. Và tôi sẽ trả lời: vâng, bạn làm được và điều đó không sao cả.

Xem thêm:

3.  Những câu danh ngôn tiếng Anh hay thể sự ủng hộ LGBT

Niềm vui của cộng đồng LGBT sẽ thực sự trọn vẹn khi họ cũng sẽ được làm đám cưới, được có những đứa trẻ xinh xắn và chung sống đến hết cuộc đời với những người mà họ yêu thương, họ mong muốn được thừa nhận và họ sẽ không còn phải che dấu, trăn trở hay tranh đấu nữa. 

Trước hay nay, ngày xưa hay bây giờ, thì tình yêu đồng giới vẫn luôn nhận được sự quan tâm và tôn trọng từ xã hội, điều đó đã thể hiện rất rõ qua các câu danh ngôn cực ý nghĩa sau đây:

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay thể sự ủng hộ LGBT
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay thể sự ủng hộ LGBT
 • If someone is gay and he searches for the Lord and has good will, who am I to judge?

Dịch nghĩa: Nếu ai đó là người đồng tính và tìm kiếm Chúa và có thiện chí thì tôi là ai mà phán xét?

 • As long as we can see the same sky, breathe the same air, step on the same planet then you and I are not impossible.

Dịch nghĩa: Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước đi trên cùng một hành tinh thì bạn và tôi không phải là không thể.

 • There’s no race, no religion, no class system, no color, nothing, no sexual orientation that makes us better than anyone else. We are all deserving of love.

Dịch nghĩa: Không có chủng tộc, không tôn giáo, không hệ thống giai cấp, không màu da, không có gì, không có khuynh hướng giới tính nào khiến chúng ta tốt hơn bất kỳ ai khác. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.

 • Love is love. It knows not of time or of distance. Love knows no gender or race. It does not discriminate or judge. Love only knows love.

Dịch nghĩa: Yêu là yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay chủng tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ biết đến tình yêu.

 • It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love.

Dịch nghĩa: Không quan trọng bạn yêu ai, yêu ở đâu, tại sao bạn yêu, bạn yêu khi nào hay yêu như thế nào, điều quan trọng chỉ là bạn yêu.

 • Perfect love cannot be without equality.

Dịch nghĩa: Tình yêu hoàn hảo không thể không có sự bình đẳng.

 • Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.

Dịch nghĩa: Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua tan hận thù, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.

 • Everybody thinks that equality comes from identifying people, and that’s not where equality comes from. Equality comes from treating everybody the same regardless of who they are.

Dịch nghĩa: Mọi người đều nghĩ rằng sự bình đẳng đến từ việc xác định con người, và đó không phải là nguồn gốc của sự bình đẳng. Mà sự bình đẳng đến từ việc đối xử với mọi người như nhau bất kể họ là ai.

 • Love isn’t a choice. You fall for the person, not their chromosomes.

Dịch nghĩa: Tình yêu không phải là một sự lựa chọn. Bạn yêu một người chứ không phải nhiễm sắc thể của họ.

 • There’s nothing wrong with you. There’s a lot wrong with the world you live in.

Dịch nghĩa: Không có gì bất ổn với bạn đâu. Vì có rất nhiều điều không ổn với thế giới bạn đang sống.

4. Kết luận

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh không chỉ là những lời kêu gọi đấu tranh cho sự công bằng mà còn là lời động viên và niềm hy vọng cho những người thuộc cộng đồng. Hãy tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, vì đó mới là cách chúng ta xây dựng một thế giới hòa bình và văn minh.

Hy vọng những câu nói trên sẽ góp phần khích lệ để những ai thuộc cộng đồng LGBT có thêm dũng cảm và niềm tin để sống đúng với giới tính của mình. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể comment ngay bên dưới bài viết để được các thầy cô giáo của IELTS Vietop giải đáp nhé. Chúc các bạn học tốt.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h