Describe a successful business you know – IELTS Speaking part 2, 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
04.06.2023

Describe a successful business you know là dạng đề bài thuộc nhóm đề không quá phổ biến trong IELTS Speaking Part 2. Vì vậy, có thể nói đây là dạng bài khó do đề bài không giới hạn nội dung cụ thể nào. Hôm nay, Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3 Sample: Describe a successful business you know để bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé!

IELTS Speaking Part 2: Describe a successful business you know

Describe a successful business you know - IELTS Speaking part 2, 3
Describe a successful business you know – IELTS Speaking part 2, 3

Phân tích đề bài

Describe a successful business you know. You should say:
What it is
How you know about it
How it becomes successful
And explain how you felt about it.

Đây là dạng đề bài thuộc nhóm Others – nhóm đề bài không quá phổ biến trong IELTS Speaking Part 2. Do bài không có giới hạn về nội dung cụ thể nào nên khó lập một khung bài chung. Vì vậy, cách giải quyết bài này tốt nhất là bám sát các câu hỏi gợi ý trong Cue Card.

What it is

Đây là câu hỏi để thí sinh giới thiệu doanh nghiệp đó là gì. Thí sinh có thể đưa ra các thông tin chung về doanh nghiệp đó như: Tên doanh nghiệp, mặt hàng kinh doanh, mô hình công ty,… để giám khảo có một cái nhìn cơ bản hình dung được rõ đối tượng mà thí sinh đang đề cập đến.

Ví dụ: 

 • Apple is the first trillion-dollar firm in the IT industry. (Apple là công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trong ngành CNTT.)
 • The iPhone is a groundbreaking product with a reputation for great quality. (iPhone là một sản phẩm đột phá với danh tiếng về chất lượng tuyệt vời.)

How you know about it

Đối với dạng câu hỏi này, thí sinh nên trình bày bài nói dưới dạng storytelling – một cách để kéo dài bài nói của mình một cách tự nhiên. Tuy nhiên, thí sinh không nên quá sa đà vào những câu chuyện dài dòng, phức tạp, tránh lạc ý và bị mất điểm không đáng có. Độ dài cho câu hỏi này khoảng 2-3 câu, lưu ý thì của động từ phù hợp với ngữ cảnh trong câu chuyện.

Ví dụ: I was astonished when I first saw an iPhone, then I searched up the firm and was captivated by their accomplishment. (Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc iPhone, sau đó tôi đã tìm kiếm công ty và bị thu hút bởi câu chuyện thành công của họ.)

How it becomes successful

Đây là phần trọng tâm của bài nói Describe a successful business you know, nên bạn cần tập trung khai thác ở câu hỏi này. Đề bài yêu cầu miêu tả một doanh nghiệp thành công (a successful business), chứ không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp bạn biết (business you know). Vì vậy, bạn cần tập trung khai thác khía cạnh thành công của doanh nghiệp đó.

Có nhiều yếu tố dẫn đến thành công trong một doanh nghiệp, có thể là sản phẩm (products), dịch vụ (service), con người (people), truyền thông (marketing),… Thí sinh nên khai thác đa dạng khía cạnh để từ đó đánh giá sự thành công của doanh nghiệp đó chủ yếu đến từ yếu tố nào, hay đó là kết quả của sự kết hợp nhiều phương diện khác nhau.

Ví dụ: Apple

 • Struggled at first and nearly declared bankruptcy. (Lúc đầu gặp khó khăn và gần như tuyên bố phá sản.)
 • Attracted a lot of interest with the newly released iPhone and Macintosh. (Thu hút được nhiều sự quan tâm với iPhone và Macintosh mới ra mắt.)
 • First: A good market adapter. (Truyền thông tốt)
 • Started as a pioneer and an innovator (Bắt đầu như một người tiên phong và đổi mới)
 • Shifted focus to delivering the best experience possible to consumers (Chuyển trọng tâm sang mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho người tiêu dùng)
 • Second: Marketing mastermind (Bậc thầy tiếp thị)
 • Inventive catchphrases (Khẩu hiệu sáng tạo)
 • Innovative advertising (Quảng cáo mang tính đột phá)
 • Lastly: Provide the greatest services. (Cung cấp các dịch vụ tốt nhất.)

Xem ngay: Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Explain how you felt about it

Phần cảm nhận của bản thân về câu chuyện thành công không nhất thiết phải nằm cuối bài nói để kết thúc phần thuyết trình. Thí sinh có thể lồng ghép phần cảm xúc cá nhân trong lúc diễn giải về câu chuyện thành công của công ty đó. Với phần này, thí sinh nên vận dụng đa dạng các tình từ mô tả cảm xúc cá nhân, qua đó khai thác sâu hơn ảnh hưởng của câu chuyện thành công đó có tác động gì đến dự định tương lai của mình.

Ví dụ: Give students the greatest experience possible by being motivated by business concepts and practice. (Cung cấp cho sinh viên trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể bằng cách được thúc đẩy bởi các khái niệm và thực hành kinh doanh.)

Xem ngay: Khóa học IELTS Online – Online trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

IELTS Speaking Part 2 Sample: Describe a successful business you know

Even if I don’t pay much attention to business, there is one organization that has greatly influenced all I do. Apple is the first trillion-dollar firm, the largest tech company in the world, and the most valuable brand in the whole globe. They are well known for manufacturing the best technology products, like smartphones, laptops, desktops, and headphones, the iPhone being one of these. The iPhone is regarded as a revolutionary invention that altered the course of history when it was released. 

I was really taken aback when I first saw an iPhone since it was unlike any other phone available at the time. I then searched up the business that created the product and was immediately captivated by its amazing success tale.

The fact that Apple suffered a lot and almost went bankrupt before becoming so successful is likely unknown to many people. The public did not warm to its first line of goods, and its notorious founder, Steve Jobs, was even dismissed from his own business. However, Apple was able to attract a lot of attention with the introduction of the original Macintosh and the iPhone, and sales of their goods shot through the roof. Several elements contributed to its success.

First of all, it adjusts to market demand quite effectively. Instead of being a first mover with many breakthrough items, Apple now waits for a new technology to mature before incorporating it into their own products, giving its customers the best experience—not necessarily the first. No new technology can wow customers in this crowded market, but an ideal experience can, and that’s what Apple wants to provide.

Additionally, Apple is a marketing prodigy who creates clever catchphrases and imaginative campaigns to make their goods famous. Additionally, they outperform the majority of their rivals in this area by providing the top services in the IT industry. 

Although I don’t consider myself an Apple devotee, I have been greatly inspired by the company’s business practices and beliefs as I constantly strive to provide my students the greatest experience possible and never offer them any subpar goods or services. I can clearly feel the company’s beneficial impact on me.

Vocabulary Highlights

 • Trillion-dollar firm (n): công ty nghìn tỷ đô la
 • Valuable brand: thương hiệu có giá trị
 • Manufacture (v): chế tạo
 • Revolutionary (adj): mang tính cách mạng
 • Take aback (v): sửng sốt
 • Captivate (v): thu hút
 • Go bankrupt: bị phá sản
 • Notorious founder: người sáng lập nổi tiếng
 • Be dismissed from (adj): bị sa thải khỏi
 • Market demand (n): yêu cầu thị trường
 • Breakthrough (n): sự đột phá
 • Marketing prodigy (n): chiến lược marketing tài ba
 • Catchphrases (n): khẩu hiệu
 • Outperform (v): làm tốt hơn
 • Devotee (n): tín đồ
 • Strive to V (v): phấn đấu để làm gì 
 • Subpar goods (n): hàng hóa không đạt tiêu chuẩn

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Speaking Part 3: Describe a successful business you know

IELTS Speaking Part 3 Describe a successful business you know
IELTS Speaking Part 3 Describe a successful business you know

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 3 của IELTS Vietop nhé:

What do you think is the retirement age for men and women?

In my view, there shouldn’t be any limitations on the ages at which men and women can work. They can continue to contribute as long as their health permits and their employer needs their skills, and they can only retire when they feel that they have reached their limit. I believe it is a big waste when elderly employees are forced to retire when they are still physically and intellectually capable since their expertise and wisdom may be quite useful.

 • Limitations (n): hạn chế
 • Intellectually capable: có khả năng trí tuệ
 • Expertise (n): chuyên môn
 • Wisdom (n): sự khôn ngoan

What kinds of qualities do people need to run their own business?

A business owner has to be exceptionally well-organized, but there are other elements that also come into play. It’s not easy to run a business, and things will get quite disorganized if an owner can’t plan ahead and handle all of the many facets of their enterprise. Additionally, people who aspire to run their own businesses should have a distinct vision since no company can succeed without a clear sense of who it is and a well-thought-out development strategy

 • Well-organized (adj): tổ chức tốt
 • Disorganized (adj): vô tổ chức
 • Handle (v): xử lý
 • Facets (n): khía cạnh
 • Aspire to V: khao khát được làm gì đó
 • Well-thought-out development strategy: chiến lược phát triển bài bản

Xem thêm:

Describe a puzzle you have played

Describe a place in a village you visited

Describe Your Favorite Part Of The Day

What do you think are the key factors that contribute to the success of a business?

Different elements must be taken into account when determining a company’s performance. First and foremost, companies must have effective plans. They must choose their objectives and devise strategies to meet them. In order for businesses to succeed, the appropriate people must be assembled. No matter how perfectly the strategy is put up, one employee who is unable to do his duties effectively can significantly impede the company’s advancement.

 • Take into account (v): xem xét, tính đến
 • Objectives (n): mục tiêu
 • Devise (v): đề ra 
 • Strategies (n): chiến lược
 • Assemble (v): tập hợp
 • Impede (v): cản trở

Which do you prefer, family firms or non-family ones?

Personally, I choose non-family businesses since we can entirely separate our professional lives from our personal lives. Imagine if we collaborate with family members at work. As a result, there are occasions when disagreements that arise at work seriously harm our relationships. Additionally, our personal sentiments may cause bias and have a detrimental impact on the decisions we make at work.

 • Collaborate (v): hợp tác
 • Personal sentiments (n): tình cảm cá nhân
 • Detrimental impact (n): ảnh hưởng bất lợi

What emerging industries do you know?

I don’t know a lot about this subject. However, based on certain online stories I’ve read, virtual physicians and automated health applications are making AI healthcare more and more popular. The field of personal coaching is another. In the past, talking to your seniors may help you develop experience. However, there are now several businesses that provide personal coaching.

 • Virtual physicians (n): dịch vụ bác sĩ ảo
 • Automated health (n): sức khỏe tự động

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe a successful business you know. Bên cạnh về chủ đề IELTS Speaking Part 2, Part 3 Sample: Describe a successful business you know, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 2, Part 3. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra