Phân biệt cấu trúc What about và How about kèm bài tập vận dụng

An Bùi An Bùi
17.07.2022

Ngoài Let’s… hay To suggest… là những cấu trúc quen thuộc để đưa ra lời gợi ý hay lời mời gọi làm một hành động nào đó, thì trong tiếng Anh ta còn có cấu trúc What about và How about với công dụng tương tự. 

Ở bài viết dưới đây, Vietop xin giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp kiến thức chi tiết về cách sử dụng cấu trúc What How about trong tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo qua nhé!

1. Định nghĩa cấu trúc What about và How about

cấu trúc What about và How about

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc What about và How about sẽ được sử dụng khi người nói muốn nêu ra ý kiến, hay yêu cầu thông tin về điều gì đó, hoặc là một lời mời.

E.g.:

 • How about having a little time off? (Ta nghỉ ngơi chút nhé?)
 • What about Jane? What do you think about it? (Còn Jane thì sao? Bạn nghĩ gì về điều này?)
 • How about going to the cinema tomorrow? (Thế việc đi xem phim ngày mai thì sao?)

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Phân biệt cấu trúc What about và How about

Mặc dù What about và How about có công dụng tương tự nhau, nhưng bạn cũng nên lưu ý một vài điểm khác biệt của chúng như sau:

What about How about 
Công thứcWhat about + N?
Dùng để hỏi thông tin hoặc ý kiến về điều gì đó. Thường mang tính chất nhấn mạnh yêu cầu thông tin hoặc phản hồi.

What about + N/V-ing?
Dùng để đưa ra gợi ý, thường mang tính chất yêu cầu phản hồi.
How about + N/V-ing?
Hoặc How about + S + V?
Dùng để đưa ra đề xuất, ý kiến của người nói, thường mang tính chất mời gọi nhiều hơn.
Ví dụWhat about a trip to France?(Còn về một chuyến đi đến Pháp thì sao?)
What about doing a spot of work?(Còn về việc làm tại chỗ thì sao?)

⇒ Hai ví dụ trên đều yêu cầu người nghe nêu ý kiến của mình
How about having dinner together? (Ăn tối cùng nhau thì sao?)
How about you give him a hand? (Bạn nên giúp anh ta đi chứ?)

⇒ Hai ví dụ trên nhấn mạnh hơn vào lời mời, lời kêu gọi

Xem thêm:

Cấu trúc When, While

Câu điều kiện loại 4

Cách phát âm ed

3. Một số cấu trúc tương tự What about và How about 

cấu trúc What about và How about

Trong tiếng Anh, ta còn có một số cấu trúc có công dụng tương tự (nêu ý kiến, mời gọi, gợi ý…) như What about và How about, phổ biến nhất là:

Let’s + V (Ta hãy làm gì đó đi)

E.g.: Let’s eat out this weekend! (Ta hãy ra ngoài ăn vào cuối tuần này đi!) = What/how about eating out…

Let’s go to Europe this summer. (Hè này đi Châu Âu thôi.) = What/how about going to…

Why not + V + …? (Tại sao không nhỉ?)

E.g.: Why not do something to personalize your office? (Tại sao không làm điều gì đó để cá nhân hóa văn phòng của bạn nhỉ?) = You should do something…/Let’s do something…/ What/how about doing something…

Why not wait and see what happens? (Tại sao ta không chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra nhỉ?) = We should wait and see…/Let’s wait and see…/ What/how about wait and see…

Why don’t + S + V? (Sao … không… nhỉ?)

E.g.: Why don’t we invite Caroline and Mark to the party? (Tại sao chúng ta không mời Caroline và Mark đến bữa tiệc nhỉ?) = We should invite…/Let’s invite…/What/how about inviting…

Why don’t we have lunch together on Friday? (Tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau vào thứ sáu nhỉ?) = We should have lunch/Let’s have lunch…/What/how about having lunch…

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

4. Bài tập cấu trúc What about và How about và câu đề nghị

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. Hi Jennie. We are going to the zoo. Why _____ come with us?

 1. haven’t you
 2. do you
 3. don’t you
 4. didn’t you

2. The weather today is so beautiful. ____ go to the beach.

 1. Why don’t
 2. How about
 3. What about
 4. Let’s

3. I’m bored. _____ play soccer this afternoon?

 1. Let’s
 2. How about
 3. What about
 4. Why don’t we

4. There will be a new interesting film. _____ going to the cinema on Friday?

 1. Let’s
 2. Why don’t we
 3. How about
 4. Shall we

5. You look so tired. _____ you go to the hospital to have a check?

 1. Let’s
 2. Why don’t
 3. How about
 4. What about

6. A: Our garden is very big. ________ planting a tree? 

B: It is a good idea.

 1. Let’s
 2. Why don’t
 3. How about
 4. What about

7. A: ________ drink something cold. 

B: No, thanks, I’m not thirsty.

 1. Let’s
 2. Why don’t
 3. How about
 4. What about

8. A: I have an exam tomorrow. 

B: ____________

 1. How about going shopping?
 2. Why don’t you study tonight?
 3. Let’s go and see the doctor.
 4. Let’s have a party. 

9. A: Mum, I can’t do my homework. 

B: ____________

 1. Why don’t you study alone?
 2. How about going to school?
 3. What about doing it together?
 4. Shall we visit your father?

10. A: I am overweight. 

B:________ eating less?

 1. What about
 2. Why don’t you
 3. Why do you
 4. Shall you 

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bài tập 2: Rearrange the words to make a sentece

 1. ? | nine | about | clock | What | o’ |
 2. to | cinema | the | going | ? | about | How |
 3. tonight | we | eat | Why | ? | don’t | out |
 4. coffee | we | a | home. | Let’s | go | have | before |
 5. not | after | show | ? | Why | the | meet | up |
 6. TV? | stay | watch | just | Why | in | and | we | don’t

Đáp án

Bài tập 1:

12345
cddcb
678910
cabca

Bài tập 2:

 1. What about nine o’clock? 
 2. How about going to the cinema?
 3. Why don’t we eat out tonight?
 4. Let’s have a coffee before we go home.
 5. Why not meet up after the show?
 6. Why don’t we just stay in and watch TV?

Hy vọng sau bài viết trên, IELTS Vietop đã cung cấp được cho các bạn phần kiến thức về cấu trúc What about và How about, cùng với những cấu trúc tương tự chúng để các bạn có thể sử dụng được cấu trúc này trong tiếng Anh một cách thành thạo. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra