Cách dùng don’t và doesn’t chính xác nhất trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.04.2023

Trong tiếng Anh khi bạn muốn nói mình không làm cái gì, việc gì đó thì sẽ sử dụng trợ động từ “don’t” còn khi muốn nói cô ấy không làm việc gì thì sử dụng trợ động từ doesn’t. Vậy 2 từ này có gì khác biệt hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu cách dùng don’t và doesn’t qua bài viết dưới đây nhé.

Công thức của thì hiện tại đơn

Định nghĩa thì hiện tại đơn - Simple Present
Công thức của thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn với động từ Tobe

Thể khẳng định: S + am/ is/ are + N/ Adj

Eg: 

 • My father is a doctor. (Bố tôi là một bác sĩ.)
 • They are from Korea. (Họ đến từ Hàn Quốc.)
Thể phủ định: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Eg:

 • My little sister isn’t fat. (Em gái tôi không béo.)
 • You aren’t from China. (Bạn không đến từ Trung Quốc.)

Thể nghi vấn:

Câu hỏi Yes/No question: Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?
Trả lời: Yes, S + am/ is/ are hoặc No, S + am/ is/ are + not.

Eg:

 • Is she beautiful? (Cô ấy có đẹp không?)
 • Yes, she is./ No, she isn’t.
 • Are they here? (Họ có ở đây không?)
 • Yes, they are./ No, they aren’t.
Câu hỏi WH- question: WH-word + am/ is/ are + S +…?

Eg:

 • Where am I? (Tôi đang ở đâu?)
 • Who is that boy? (Chàng trai đó là ai?)

Xem thêm: Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn với động từ thường

Thể khẳng định: S + V(s/ es) +…

Eg: 

 • I usually wake up early everyday. (Tôi thường xuyên dậy sớm mỗi ngày.)
 • He never plays games. (Anh ấy không bao giờ chơi điện tử.)
Thể phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Eg:

 • I don’t work on Sunday. (Tôi không làm việc vào ngày Chủ Nhật.)
 • My mother doesn’t go shopping regularly. (Mẹ tôi không đi mua sắm thường xuyên.)

Thể nghi vấn:

Câu hỏi Yes/No question: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?
Trả lời: Yes, S + do/ does hoặc No, S + do/ does + not.

Eg:

 • Do you like drinking coffee? (Bạn có thích uống cafe không?)
 • Yes, I do./ No, I don’t.
 • Does your mother have a brother? (Mẹ cậu có anh/em trai không?)
 • Yes, she does./ No, she doesn’t.
Câu hỏi WH- question: WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?
Trả lời: S + V(s/ es) +…

Eg: 

 • What do you like doing in your free time?(Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?)
 • Where does he work? (Anh ấy làm việc ở đâu?)

Xem thêm:

Risk to v hay ving? Nắm trọn kiến thức của động từ Risk trong vòng 5 phút.

Câu bị động thì hiện tại đơn: Cấu trúc, cách dùng, bài tập

Put off là gì? Cấu trúc và cách dùng của Put off trong tiếng Anh

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách dùng don’t và doesn’t trong tiếng Anh

Cách dùng don’t và doesn’t trong tiếng Anh
Cách dùng don’t và doesn’t trong tiếng Anh

Dùng don’t và doesn’t trong thể phủ định và được chia theo ngôi

Với nhóm chủ ngữ I, you, we, they, danh từ số nhiều thì chúng ta sử dụng trợ động từ “don’t”

Với nhóm chủ ngữ he, she, it, danh từ số ít và danh từ không đếm được thì chúng ta sử dụng trợ động từ “doesn’t”

Lưu ý:

 • Do not = don’t
 • Does not = doesn’t

Eg:

 • I don’t drink coffee. (Tôi không uống cafe.)
 • We don’t swim everyday. (Chúng tôi không bơi hàng ngày.) 
 • He doesn’t like football. (Anh ấy không thích bóng đá)
 • My brother doesn’t drive a car. (Em trai tôi không lái xe.)

Don’t và Doesn’t đi kèm với động từ nguyên mẫu không chia

Don’t/doesn’t + infinitive

Eg:

 • I don’t like cooking. I don’t do it very often. (Tôi không thích nấu ăn. Tôi không làm điều đó thường xuyên.)
 • Sandra speaks French but she doesn’t speak English. (Sandra nói tiếng Pháp nhưng cô ấy không nói tiếng Anh.)
 • I don’t usually have breakfast. (Tôi thường không ăn sáng.)
 • Lucas doesn’t do his job very well. (Lucas không làm tốt công việc của mình.)

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Công thức khi dùng don’t và doesn’t

Công thức: 

I/ you/ we/ they + don’t + V (infinitive) He/ she/ it + doesn’t +  V(infinitive)

Eg: 

 • I don’t study English well. (Tôi không học giỏi Tiếng Anh.)
 • My friend doesn’t go shopping. (Bạn tôi không đi mua sắm.)

Why don’t we + gì? 

Trong tiếng Anh, “Why don’t we” có nghĩa là “Tại sao chúng ta không…”, đây là cấu trúc dùng để đưa ra một lời gợi ý, lời khuyên theo quan điểm của người nói.

cấu trúc why don’t we
Why don’t we + gì? 

Cấu trúc: 

Why don’t we/ you + V (nguyên thể) + …?

Eg:

 • You seem hungry. Why don’t you get something to eat at the canteen? (Bạn có vẻ đói. Tại sao bạn không ăn thứ gì đó ở cửa căng tin?).
 • This calculation is so complicated. Why don’t we ask the Math teacher for help? (Tính toán này thật phức tạp. Tại sao chúng ta không nhờ giáo viên Toán giúp?)

Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc why don’t we

Bài tập cách dùng don’t và doesn’t

Bài 1: Viết lại câu phủ định của các câu dưới đây

 1. I play the violin very well. 
 2. Jane plays soccer very well.
 3. They know her phone number. 
 4. We study very hard.
 5. She has a bath every day. 
 6. You do the same thing every day. 

Bài 2: Hoàn thành các câu sau đây bằng cách dùng trợ động từ don’t/doesn’t + với một trong những động từ sau

cost see use      go know   wear

 1. Lisa has a car but he ______________ it very often.
 2. They like films but they _______________ to the cinema very often.
 3. Amanda is married but she _______________ a ring.
 4. I _______________ much about politics. I’m not interested in it.
 5. It’s not an expensive hotel. It _______________ much to stay there.
 6. Brian lives near us but we _______________ him very often.

Bài 3: Chia các động từ trong ngoặc dưới dạng đúng của thì hiện tại đơn

 1. Linh (work) ________ in a hospital.
 2. Cat (like) ________ fish.
 3. Myan (live)________ in California.
 4. It (rain)________ almost every afternoon in French.
 5. My son (fry)________ eggs for breakfast everyday.
 6. The museum (close)________ at 8 pm.
 7. He (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.
 8. My sister is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.
 9. Your life (be)_____ so boring. You just (watch)________ TV everyday.
 10. His girlfriend (write)________ to him two times a week.

Bài 4: Hoàn chỉnh các câu dưới đây bằng cách sử dụng động từ cho sẵn

wake up – cause – open – play – speak – drink – take – do – live – close – live

 1. Mayan _____________ handball very well.
 2. They never _____________ tea.
 3. The swimming pool _____________ at 6:30 in the morning.
 4. It _____________ at 7 pm in the evening.
 5. Bad driving _____________ many accidents.
 6. Her parents _____________ in a very small flat.
 7. The Olympic Games _____________ place every four years.
 8. They are good students. They always _____________ their homework.
 9. The students _____________ a little English.
 10. I always _____________ late in the morning.

Đáp án

Bài 1: 

 1. I don’t play the violin very well.
 2. Jane doesn’t play soccer very well.
 3. They don’t know her phone number.
 4. We don’t study very hard.
 5. She doesn’t have a bath every day.
 6. You don’t do the same thing every day.

Bài 2:

 1. Lisa has a car but he doesn’t use it very often.
 2. They like films but they don’t go to the cinema very often.
 3. Amanda is married but she doesn’t wear a ring.
 4. I don’t know much about politics. I’m not interested in it.
 5. It’s not an expensive hotel. It doesn’t cost much to stay there.
 6. Brian lives near us but we don’t see him very often.

Bài 3:

 1. Works
 2. Likes
 3. Lives
 4. Rains
 5. Fries
 6. Closes
 7. Tries, don’t think
 8. Passes
 9. Is, watch
 10. Writes

Bài 4:

 1. Plays
 2. Drink
 3. Opens
 4. Closes
 5. Causes
 6. Live
 7. Take
 8. Do
 9. Speak
 10. Wake up

Bài viết trên, bạn học đã cùng với IELTS Vietop học về cách dùng don’t và doesn’t trong tiếng Anh. Đừng quên ôn luyện thật kỹ để có thể vận dụng chính xác vào trong từng ngữ cảnh nhé. Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra