Giải đề Speaking ngày 29/10/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 29/10/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 29/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Communication Sample 1. How do you usually keep in touch with members of your family? Well in fact, I would have to say that it

Giải đề IELTS Speaking ngày 22/10/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 22/10/2022 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 22/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Books Sample I consider myself a bookworm. I read books indiscriminately. Fiction, nonfiction, adventure, fantasy, romance… you name it. I read

Giải đề IELTS Speaking ngày 26/09/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 26/09/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
05.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 26/09/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Chocolate  Sample 1. What’s your favorite chocolate flavor? Well in fact, I have been a huge fan of chocolate since I was a kid. Precisely,

Giải đề IELTS Speaking ngày 05/09/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 05/09/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 05/09/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Rubbish/ Garbage Sample I pick it up and put it in the rubbish bin. I feel annoyed when I see litter on the street. I

Giải đề IELTS Speaking ngày 03/09/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 03/09/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 03/09/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Dancing Sample 1. Do you like dancing? (Why/ Why not?) I don’t see why not even though I am not much of a dancer. Honestly,

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 13/10/2022 

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 13/10/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 13/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Computers Sample 1. In what case would you use a computer? Well in fact, I would have to say that it depends really. Precisely, I

Giải đề IELTS Speaking ngày 08/10/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 08/10/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 08/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Social network  Sample 1. What kinds of social networking websites do you like to use? Like most of my friends, I use Facebook. I used to

Giải đề Speaking ngày 03/10/2022 

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 03/10/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 03/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Rain Sample I used to like them when I was a child, I liked getting wet in the rain. Now that I work far away

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 01/10/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 01/10/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
04.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 01/10/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Friends  Sample 1. Do you have a lot of close friends? Well in fact, I would have to say that I have a small circle

Bài mẫu Topic Culture - IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Bài mẫu Topic Culture – IELTS Speaking Part 1, 2, 3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
31.10.2022

Với bài viết hôm nay, Vietop mời các bạn cùng tham khảo qua phần bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3 và một số từ vựng liên quan topic Culture – văn hóa. Đây là một chủ đề khá khó trong phần IELTS Speaking

Bài mẫu Topic Conflict - IELTS Speaking Part 1,2,3

Bài mẫu Topic Conflict – IELTS Speaking Part 1,2,3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
31.10.2022

Với bài viết hôm nay, Vietop mời các bạn cùng tham khảo qua phần bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3 và một số từ vựng liên quan topic Conflict – mâu thuẫn, tranh cãi. Đây là một chủ đề khá khó nên chúng

Bài mẫu Topic Climate Change - IELTS Speaking Part 1,2,3

Bài mẫu Topic Climate Change – IELTS Speaking Part 1,2,3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
31.10.2022

Hôm nay, Vietop mời các bạn cùng tham khảo qua phần bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3 và một số từ vựng liên quan topic Climate Change – biến đổi khí hậu. Từ vựng thường gặp về topic Climate Change Từ vựng IPA

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra