Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Take charge of là gì? Cấu trúc và cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
26.07.2023

Take charge of là gì? Take charge of khác In charge of hay là một? Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop mời các bạn cùng trả lời thắc mắc về Take charge of là gì? Cấu trúc và cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng khám phá idiom thú vị này các bạn nhé!

1. Take charge of là gì?

Take charge of theo từ điển Cambridge nghĩa là to accept responsibility for something and have control over it. (tạm dịch: chấp nhận trách nhiệm cho một cái gì đó và có quyền kiểm soát nó.)

Take charge of là gì
Take charge of là gì

Như vậy, trong tiếng Việt, ta có thể hiểu Take charge of thường được sử dụng để chỉ việc đứng ra lãnh đạo, quản lý, hoặc kiểm soát một tình huống để đạt được mục tiêu nhất định.

E.g.:

 • He decided to take charge of the project and make sure it was completed on time. (Anh ấy quyết định phụ trách dự án và đảm bảo nó được hoàn thành đúng hạn.)
 • She took charge of the meeting and made sure that everyone had a chance to speak. (Cô chủ trì cuộc họp và đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội phát biểu.)

Take charge of cũng có thể được sử dụng trong các tình huống cá nhân, như ví dụ bên dưới:

E.g.: I need to take charge of my health and start exercising regularly. (Tôi cần quản lý sức khỏe của mình và bắt đầu tập thể dục thường xuyên)

Charge là gì?

Trong cụm từ take charge of, charge có nghĩa là trách nhiệm, sự quản lý hoặc sự điều hành. Take charge of do đó sẽ mang nghĩa là đảm nhận trách nhiệm, quản lý hoặc điều hành một tình huống nào đó.

E.g.: She is going to take charge of the team from now on. (Cô ấy sẽ phụ trách nhóm từ bây giờ.)

Xem thêm: Collocation with take

Charge đi với giới từ gì?

Charge có thể được sử dụng với nhiều giới từ khác nhau để thể hiện ý nghĩa khác nhau. Một số giới từ phổ biến đi cùng charge có thể là:

 • Charge to: ghi nợ cho ai đó trong tài khoản hoặc hóa đơn. 

E.g.: I’ll charge the expenses to my company account. (Tôi sẽ ghi nợ chi phí vào tài khoản của công ty tôi).

 • Charge with: buộc tội ai đó về một tội danh hoặc vi phạm pháp luật. 

E.g.: He was charged with theft and sentenced to three years in prison. (Hắn ta bị buộc tội trộm cắp và bị kết án 3 năm tù).

 • In charge of: đảm nhận trách nhiệm, quản lý hoặc điều hành một công việc, dự án hoặc nhóm. 

E.g.: She’s in charge of the marketing department. (Cô ấy đảm nhận trách nhiệm cho bộ phận tiếp thị).

Xem thêm:

Take advantage of là gì? Cách sử dụng Take advantage of trong tiếng Anh

Take back là gì? Cách sử dụng Take back trong tiếng Anh

Take place là gì? Nắm chắc cách dùng Take place trong tiếng Anh

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Take charge of trong tiếng Anh

Take + charge + of + something/someone

Cấu trúc Take charge of trong tiếng Anh
Cấu trúc Take charge of trong tiếng Anh

Trong đó:

 • Take: động từ chỉ việc đảm nhận hoặc lãnh đạo một tình huống hoặc nhóm người.
 • Charge: danh từ thể hiện trách nhiệm hoặc quyền lực để điều khiển hoặc quản lý một tình huống hoặc nhóm người.
 • Of: giúp kết nối danh từ “charge” với tình huống hoặc nhóm người mà bạn đang đảm nhận trách nhiệm hoặc điều khiển, chủ trì.

E.g.:

 • She took charge of the project and made sure everything ran smoothly. (Cô ấy đảm nhận trách nhiệm quản lý dự án và đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ.)
 • The new manager took charge of the department and implemented several changes. (Người quản lý mới đảm nhận quản lý bộ phận và thực hiện một số thay đổi.)

3. Cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh

Cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh có thể kể đến như dưới đây:

Cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh
Cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh

Chỉ việc đảm nhận trách nhiệm

E.g.: He decided to take charge of the project and make sure it was completed on time. (Anh ấy quyết định phụ trách dự án và đảm bảo nó được hoàn thành đúng hạn.)

Chỉ việc quản lý nhóm người

E.g.: He takes charge of his good communication skills to achieve many successes in his work. (Anh ta tận dụng khả năng giao tiếp tốt của mình để giành được nhiều thành công trong công việc.)

Tận dụng tài nguyên một cách hiệu quả

E.g.: She took charge of the team and led them to victory. (Cô phụ trách đội và dẫn dắt họ đến chiến thắng.)

Chỉ việc lãnh đạo

E.g.: The CEO took charge of the company and implemented a new strategy. (Giám đốc điều hành phụ trách công ty và thực hiện một chiến lược mới.)

Điều khiển, xử lý tình huống

E.g.: The air traffic controller took charge of the situation and directed the planes safely to the ground. (Kiểm soát viên không lưu đã xử lý tình huống và hướng dẫn máy bay hạ cánh an toàn.)

Xem thêm:

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm từ đồng nghĩa với Take it easy trong tiếng Anh

Angry là gì? Angry đi với giới từ gì? Tìm hiểu các từ đồng nghĩa với Angry

4. Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take charge of trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ có nghĩa gần giống với Take charge of trong tiếng Anh là:

Assume control of (đảm nhận kiểm soát của)

E.g.: He assumed control of the company after the previous CEO retired. (Anh ta đảm nhận kiểm soát của công ty sau khi giám đốc điều hành trước đó nghỉ hưu.)

Take control of (kiểm soát)

E.g.: The new manager took control of the team and implemented some changes. (Người quản lý mới đã kiểm soát đội và thực hiện một số thay đổi.)

Take over (đảm nhận, tiếp quản)

E.g.: She took over the project when the previous manager left. (Cô ấy đảm nhận dự án khi giám đốc điều hành trước đó rời đi.)

Manage (quản lý)

E.g.: He managed the department and ensured that everything ran smoothly. (Anh ta quản lý bộ phận và đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ.)

Lead (dẫn dắt, lãnh đạo)

E.g.: The coach led the team to victory in the championship. (Huấn luyện viên đã dẫn dắt đội đến chiến thắng trong giải vô địch.)

Direct (chỉ đạo, hướng dẫn)

E.g.: The project manager directed the team on what tasks needed to be completed. (Người quản lý dự án đã chỉ đạo đội về những nhiệm vụ cần hoàn thành.)

Supervise (giám sát, giám định)

E.g.: The supervisor supervised the work of the employees to ensure quality. (Người giám sát đã giám sát công việc của nhân viên để đảm bảo chất lượng.)

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào những từ và cụm từ này cũng có thể thay thế cho nhau mà còn phải dựa vào ngữ cảnh.

Xem thêm:

[Chia sẻ] Take on là gì? Cách dùng take on trong ngữ cảnh

Get on là gì? Cách sử dụng cụm động từ get on trong tiếng Anh

Sau very là gì? Cách dùng very trong tiếng Anh chi tiết nhất

5. Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take charge of trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ trái nghĩa với Take charge of trong tiếng Anh là:

Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take charge of trong tiếng Anh
Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take charge of trong tiếng Anh
 • Step down (từ chức, rút lui)

E.g.: She stepped down as the leader of the organization after many years of service. (Cô ấy từ chức làm lãnh đạo của tổ chức sau nhiều năm phục vụ.)

 • Step aside (nhường chỗ, rút lui)

E.g.: He stepped aside and let someone else take control of the project. (Anh ấy nhường chỗ và để cho ai đó tiếp quản dự án.)

 • Follow (theo đuổi, tuân theo)

E.g.: He decided to follow the lead of his colleagues and support the new initiative. (Anh ta quyết định theo đuổi ý kiến của đồng nghiệp và ủng hộ sáng kiến mới.)

 • Obey (tuân theo, vâng lời)

E.g.: The soldiers obeyed the orders of their commanding officer without question. (Các binh sĩ tuân theo lệnh của chỉ huy mà không đặt câu hỏi.)

 • Submit to (nộp, khuất phục trước)

E.g.: The team had to submit to the authority of the new manager and follow his instructions. (Đội phải nộp quyền lực cho người quản lý mới và theo các chỉ dẫn của anh ta.)

 • Yield to (nhường lại, khuất phục)

E.g.: The company had to yield to the demands of the union in order to avoid a strike. (Công ty phải nhường lại các yêu cầu của công đoàn để tránh đình công.)

Xem ngay: Khóa học IELTS Online – Online trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

Trên đây là bài viết Take charge of là gì? Cấu trúc và cách sử dụng Take charge of trong tiếng Anh từ IELTS Vietop, hy vọng các bạn đã bổ sung những kiến thức tiếng Anh bổ ích để ứng dụng vào công việc và học tập, nhất là ở những kỳ thi như IELTS, TOEIC,… yêu cầu sự phong phú về từ vựng. Chúc các bạn học IELTS tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra