Bài mẫu Topic Handwriting – IELTS Speaking Part 1

Đăng Khoa Đăng Khoa
29.12.2020

Chủ đề Handwriting trong IELTS Speaking Part 1 không phải quá khó. Tuy nhiên, để được giám khảo đánh giá cao. Vậy nên bạn cần có một số idiom và từ vựng Handwriting đúng và áp dụng kèm cấu trúc câu và discourse marker để triển khai ý hiệu quả.

Đề IELTS Speaking thường ra những chủ đề mới lạ, để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS năm 2021. IELTS Vietop sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như học viên tại Vietop chủ đề HANDWRITING và bài mẫu bên dưới đây nhé.

Speaking chủ đề Handwriting
Speaking chủ đề Handwriting

Topic Handwriting – IELTS Speaking part 1

1. Do you often write with your hand(s)?

Well, I rarely write with my hands. When I was a kid, I did that on a daily basis but not anymore now; most of the time I type on my laptop. I haven’t written anything up to 300 words for several years, so I reckon my handwriting is kinda spidery now (laugh).

 • On a daily basis: mỗi ngày
 • Reckon: cho rằng
 • Spidery: vằn vện, xấu

2. Do you prefer handwriting or typing on the computer?

Typing obviously. Most, if not all, of my work involves a lot of keyboard tapping. I spend on average 6 hours a day typing, and I don’t think I actually hand-write anything except for when I need to sign, scribble out a shopping list or, once in a blue moon, write love letters (laugh).

 • Keyboard tapping: gõ phím
 • Scribble: ghi chú nhanh
 • Once in a blue moon: lâu lâu, họa hoằn

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Luyện trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

3. Would you say that having good handwriting is important?

I reckon students with neat and clean cursives may have an edge over those with bad handwriting. My former teachers would complain all the time that my words are illegible, some of whom even gave me bad grades (laugh). However, it’s not that important in the 21st century’s world of work – office workers do not bother writing anything with hands.

 • Cursive: chữ viết (có nét nối mà học sinh tiểu học hay viết)
 • Have an edge over: có lợi thế
 • Illegible: không đọc được

4. Do you think that computers will completely replace handwriting?

Yes I do. With laptops and smartphones, typing and texting have become our go-to method of word processing in the 21st century. Writing has had its day, and I think it will be much less important in the next 20-30 years.

 • Go-to: tốt nhất
 • Word processing: xử lý chữ viết
 • Have had its day: đã trở nên kém phổ biến hơn

Xem thêm:

Top các chủ đề IELTS Speaking Part 1 thông dụng nhất

Mách bạn chiến lược làm bài Speaking Part 1 hiệu quả

Tổng hợp 105 từ vựng IELTS Speaking Part 1 thường gặp

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Topic Handwriting – IELTS Speaking part 1

Đang cập nhật

Xem thêm: 
Cách học bảng chữ cái tiếng Anh
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 2

Trên đây là phần bài mẫu part 1 và các từ vựng liên quan thông dụng thường dùng nhất đối với chủ đề Handwriting. Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop hi vọng các bạn cũng như học viên ghi nhớ các từ vựng về chủ đề Handwring này để áp dụng vào các bài viết trong khi luyện thi IELTS tốt nhất nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra