Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11/03/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.03.2023

IELTS Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 11/03/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé!

IELTS Writing task 1

Task 1: The chart below gives information about the ratio of income to spending (in dollars) by Americans by age range in 2013.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Giải đề Writing ngày 11/03/2023
Giải đề Writing ngày 11/03/2023

Sample

The present bar chart offers an overview of the income and expenses of individuals in various age groups. Statistics are measured in dollars and reported without a disclosed location and period of time.

At first glance, income is often found to be greater than expenditures, except for two extremities. Also, individuals within the age bracket of 35-54 tend to hold the highest budget.

According to the provided data, individuals who fall within the age bracket of 25 years old and below earn an average income of 28000 dollars while their expenses can approach 30000. As they reach the age of 25-34, their earnings significantly increase to 59000 compared to 48000 in expenditure, leading to a relatively higher disposable income. This pattern persists through up until the age of 45-54, where they earn an extremely high income of 79000 whilst paying an expense rate of approximately 60000, highlighting a continuous upward trajectory in their earnings.

As one progresses into the later half of life, the financial resources at their disposal tend to dwindle. At the age of 55-64, the demographic’s average earnings are estimated to be 74000 as their expenses amount to 56000. 10 years later, the gap significantly reduces with 53000 in income and 47000 in expenditure. These figures finally meet at a mere 34000 for the last age group.

Vocabulary

 • Extremities (n): cực/ điểm xa nhất
 • Disposable income (n): thu nhập khả dụng
 • A continuous upward trajectory (n): xu hướng đi lên liên tục
 • Dwindle (v): giảm bớt/ thu nhỏ lại

Phân tích

 • Thu nhập hầu như luôn cao hơn chi tiêu, trừ giai đoạn đầu và cuối đời
 • Ở nửa đầu cuộc đời, quỹ tài chính có xu hướng tăng, cực thịnh ở lứa tuổi 35-54, sau đấy thì giảm dần

Lưu ý: Hạn chế mô tả thu nhập và chi tiêu thành 2 đoạn văn khác nhau.

Xem thêm:

Giải đề Writing ngày 25/02/2023 

Giải đề Writing ngày 11/02/2023

Giải đề Writing ngày 04/02/2023

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Writing task 2

Task 2: The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

Sample

Over the past few centuries, English has emerged as a global language, spreading across the world in nearly all the continents. While some say that this trend has significant disadvantages, I firmly believe that the advantages of this expansion will continue to outweigh its negative impact.

Firstly, the spread of English has facilitated increased communication and trade between countries. As the primary language of science, technology and especially international business, it helps break down communication barriers and allows for clearer understanding among people of different nationalities. For example, companies use English as their primary language, allowing them to attract clients from all over the world, thereby increasing their customer base and expanding their businesses. 

Secondly, the prevalence of English offers educational opportunities to millions of people worldwide. With over 1.5 billion speakers, English is the language of education, especially in fields such as medicine, engineering, and computer science. Students who learn English can access a wider range of materials in these fields than those who do not, and thus have a better chance of success in their chosen professions. 

At the same time, there are some disadvantages to the spread of English as a global language. One major concern is that it promotes cultural homogenization, eroding the uniqueness and diversity of cultures worldwide. However, this argument is somewhat unfounded since people can speak multiple languages without diminishing their cultural heritage. 

In conclusion, I maintain that the advantages of the spread of English as a global language are remarkable and continue to outweigh its disadvantages. It creates opportunities for greater communication and enhances people’s educational prospects. Nevertheless, we must be careful to ensure that cultural diversity is not undermined as a result of this trend.

Vocabulary

 • Emerged (v): trỗi dậy
 • Communication barriers (n): những rào cản trong giao tiếp
 • Economic and political ties (n): những liên kết kinh tế và chính trị
 • Prevalence (n): sự thịnh hành
 • Cultural homogenization (n): sự đồng hóa văn hóa
 • Educational prospects (n): những triển vọng học tập/ giáo dục

Xem ngay: Khóa học IELTS Writing – Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band.

Phân tích

Quan điểm: Đồng ý rằng sự thịnh hành của tiếng Anh vẫn có nhiều lợi hơn hại.

Mặt lợi:

 • Thúc đẩy thông thương giữa các quốc gia
 • Củng cố quan hệ kinh tế & chính trị trên đấu trường quốc tế
 • Doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh có thể tiếp cận thị trường rộng lớn
 • Sinh viên biết tiếng Anh có khả năng nghiên cứu sâu chuyên ngành đã chọn, dẫn đến kết quả học tập tốt hơn, và cơ hội thành công cao hơn trong sự nghiệp

Mặt hại:

 • Nguy cơ đồng hóa, làm mất đi bản sắc văn hóa của các quốc gia

Hy vọng bài giải đề Writing ngày 11/03/2023 đã cung cấp thêm cho bạn nhiều từ vựng, cấu trúc và ý tưởng để vận dụng cho bài viết của mình khi luyện thi IELTS. Chúc bạn thi IELTS tốt!

Ngoài ra, các bạn cần phải thường xuyên cập nhập lịch thi IELTS để có kế hoạch ôn thi IELTS phù hợp nhé!

Xem ngay: Khóa học IELST 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra